EGZAMIN SMOKLASISTY Z MATEMATYKI matematyka 16 kwietnia 2019

  • Slides: 15
Download presentation
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI

 matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9: 00 termin główny

matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9: 00 termin główny matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11: 00 – termin dodatkowy Czas trwania egzaminu 100 min.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY A DOTYCHCZASOWE EGZAMINY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Czas trwania (język

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY A DOTYCHCZASOWE EGZAMINY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Czas trwania (język polski Czas trwania: 90 min i matematyka): 80 min Czas trwania: 100 min Łączna liczba zadań: od 10 do 16 liczba zadań zamkniętych: od 8 do 12 liczba zadań otwartych: od 2 do 4 Łączna liczba zadań: 23 liczba zadań zamkniętych: 20 liczba zadań otwartych: 3 Łączna liczba zadań: od 19 do 23 liczba zadań zamkniętych: od 14 do 16 Liczba zadań otwartych: od 5 do 7 Łączna liczba punktów do zdobycia: ok. 20 ok. 55% punktów za zadania zamknięte ok. 45% punktów za zadania otwarte Łączna liczba punktów do zdobycia: od 28 do 30 70% punktów za zadania zamknięte 30% punktów za zadania otwarte Łączna liczba punktów do zdobycia: od 28 do 32 ok. 50%punktów za zadania zamknięte ok. 50% punktów za zadania otwarte

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 https: //www. youtube. com/watch? v=0 H 66 q. Y EVE-8

https: //www. youtube. com/watch? v=0 H 66 q. Y EVE-8

PRZYBORY z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania

PRZYBORY z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ NA EGZAMINIE 1. Zajmij się najpierw zadaniami, które potrafisz rozwiązać. 2.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ NA EGZAMINIE 1. Zajmij się najpierw zadaniami, które potrafisz rozwiązać. 2. Polecenie przeczytaj uważnie co najmniej dwa razy. Każdy wyraz może okazać się ważny i zawierać wskazówki potrzebne do rozwiązania. 3. Nie trwaj zbyt długo przy jednym pomyśle na rozwiązanie, gdy nie daje on oczekiwanych rezultatów – spróbuj jeszcze raz od początku inną metodą. 4. Sprawdź otrzymany wynik, czyli odpowiedz na pytanie, czy spełnia on wszystkie warunki zadania.

ZDANIA OTWARTE Komunikatywne zaprezentowanie rozwiązania zadania jest bardzo istotne i decyduje o wartości rozwiązania.

ZDANIA OTWARTE Komunikatywne zaprezentowanie rozwiązania zadania jest bardzo istotne i decyduje o wartości rozwiązania. Zapisanie wszystkich kroków w etapie rozwiązania zadania da szansę na zdobycie pełnej ilości punktów. Zastosowanie graficznej formy rozwiązania. Uzupełnianie analizy zadania o rysunek, schemat, tabelkę

ROZWIĄZANIE ZADANIA OTWARTEGO Zawiera niezbędne rachunki Obrazuje tok myślenia Zawiera przekształcenia, wnioski Zapis czytelny

ROZWIĄZANIE ZADANIA OTWARTEGO Zawiera niezbędne rachunki Obrazuje tok myślenia Zawiera przekształcenia, wnioski Zapis czytelny

DYSTRAKTORY Wśród zadań zamkniętych w arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania wielokrotnego wyboru. Proponowane w

DYSTRAKTORY Wśród zadań zamkniętych w arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania wielokrotnego wyboru. Proponowane w nich niepoprawne odpowiedzi (dystraktory) wskazują najczęściej konkretne przyczyny błędów uczniowskich, niewłaściwe rozumienie analizowanych pojęć, nieprawidłową interpretację treści, przypisywanie rozważanym obiektom matematycznym nieodpowiednich własności. Str. 51

TYPY ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH Marta zapisała w systemie rzymskim cztery liczby: CLXX, CXC, CCLXX oraz

TYPY ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH Marta zapisała w systemie rzymskim cztery liczby: CLXX, CXC, CCLXX oraz CCL. Która z nich znajduje się na osi liczbowej najbliżej liczby 200? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. CLXX B. CXC C. CCLXX D. CCL

TYPY ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH Za 30 dag orzechów pistacjowych zapłacono 15, 75 zł. Oceń prawdziwość

TYPY ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH Za 30 dag orzechów pistacjowych zapłacono 15, 75 zł. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Za 40 dag tych orzechów należy zapłacić 21 zł. P Cena 1 kg tych orzechów jest równa 52, 50 zł. P F F

Na spektakl dostępne były bilety normalne w jednakowej cenie oraz bilety ulgowe, z których

Na spektakl dostępne były bilety normalne w jednakowej cenie oraz bilety ulgowe, z których każdy kosztował o 50% mniej niż normalny. Pani Anna za 3 bilety normalne i 2 bilety ulgowe zapłaciła 120 złotych. Na ten sam spektakl pan Jacek kupił 2 bilety normalne i 3 ulgowe, a pan Marek kupił 2 bilety normalne i 1 ulgowy. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Pan Jacek zapłacił za bilety A / B. A. 120 zł B. 105 zł Pani Anna zapłaciła za bilety o C / D więcej niż pan Marek. C. 45 zł D. 30 zł

Dane jest wyrażenie: Czy wartość tego wyrażenia jest liczbą podzielną przez 8? Wybierz odpowiedź

Dane jest wyrażenie: Czy wartość tego wyrażenia jest liczbą podzielną przez 8? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

DZIĘKUJĘ

DZIĘKUJĘ