EGovernment Vypracovaly Nikola Dreslerov Eva enkekov Osnova Egovernment

  • Slides: 23
Download presentation
E-Government Vypracovaly: Nikola Dreslerová, Eva Šenkeříková

E-Government Vypracovaly: Nikola Dreslerová, Eva Šenkeříková

Osnova E-government Historie Vývoj v ČR Symbol Egona Výhody a nevýhody e-governmentu Projekty a

Osnova E-government Historie Vývoj v ČR Symbol Egona Výhody a nevýhody e-governmentu Projekty a nástroje veřejné správy Zdroje informací

Co je e-government? Zabývá se elektronizací výkonu veřejné správy Transformace vnitřních a vnějších vztahů

Co je e-government? Zabývá se elektronizací výkonu veřejné správy Transformace vnitřních a vnějších vztahů VS pomocí informačních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy (definice OSN) Plně v kompetenci Ministerstva vnitra České republiky

Historie 1/2 1999 – Velká Británie, dokument White Paper 2000 - implementace systému elektronické

Historie 1/2 1999 – Velká Británie, dokument White Paper 2000 - implementace systému elektronické správy společností Microsoft 2006 – projekt e. GON 2008 - oživování e. GONa, Zákon o e. Governementu

Historie 2/2 2009 – zavádění datových schránek 2011 – provoz základních registrů

Historie 2/2 2009 – zavádění datových schránek 2011 – provoz základních registrů

Vývoj v ČR 1999 – umožněno podávat žádost o informace prostřednictvím elektronické pošty 2000

Vývoj v ČR 1999 – umožněno podávat žádost o informace prostřednictvím elektronické pošty 2000 - implementace institutu elektronického podpisu do českého právní řádu 2003 – Ministerstvo informatiky ČR (MI ČR), spuštěn portál VS (protal. gov. cz)

Symbol Egona Prsty: Czech POINT Oběhová soustava: KIVS Srdce: Zákon o e. Governmentu Mozek:

Symbol Egona Prsty: Czech POINT Oběhová soustava: KIVS Srdce: Zákon o e. Governmentu Mozek: Základní registry veřejné správy

Czech POINT Snadný kontakt občanů s veřejnou správou Kontaktní místo poskytující ověřené údaje vedené

Czech POINT Snadný kontakt občanů s veřejnou správou Kontaktní místo poskytující ověřené údaje vedené v centrálních registrech Výhody ◦ značné ulehčení komunikace se státem ◦ stačí dojít pouze na jeden úřad

Co poskytuje Czech POINT Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z

Co poskytuje Czech POINT Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku trestů Výpis z bodového hodnocení řidiče Datové schránky … http: //www. czechpoint. cz

Komunikační infrastruktura veřejné správy Sjednocení různých datových linek subjektů veřejné správy do jedné datové

Komunikační infrastruktura veřejné správy Sjednocení různých datových linek subjektů veřejné správy do jedné datové sítě Přínosy: zefektivnění služeb a výrazné úspory Cíle: vytvoření jednotné datové sítě, odstranění monopolu

Zákon o e. Governmentu Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (Zákon o

Zákon o e. Governmentu Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (Zákon o e. Governmentu, Government Act) Cíle: ◦ tvorba optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany ◦ autorizovaná konverze dokumentů

Základní registry veřejné správy Řešení dosavadních potíží souvisejících s nejednotností, multiplicitou a neaktuálností klíčových

Základní registry veřejné správy Řešení dosavadních potíží souvisejících s nejednotností, multiplicitou a neaktuálností klíčových databází Zásadní prvek – referenční údaj 4 registry – 1 informační systém (ISZR)

Základní registry veřejné správy 4 základní registry: ◦ Registr obyvatel ◦ Registr práv a

Základní registry veřejné správy 4 základní registry: ◦ Registr obyvatel ◦ Registr práv a povinností ◦ Registr osob ◦ Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Výhody e. Governmentu Úspora času Úspora peněz Odstranění duplicit Snadná kontrola Posílení důvěry ve

Výhody e. Governmentu Úspora času Úspora peněz Odstranění duplicit Snadná kontrola Posílení důvěry ve veřejné instituce ze strany občanů Pohodlnost

Nevýhody e. Governmentu Vysoké vstupní investice Nutná počítačová gramotnost Počítačová kriminalita Zneužití dat Čerpání

Nevýhody e. Governmentu Vysoké vstupní investice Nutná počítačová gramotnost Počítačová kriminalita Zneužití dat Čerpání peněz ze strukturálních fondů

Projekty a nástroje veřejné správy Datové schránky Portál veřejné správy e. PUSA ISVS Elektronický

Projekty a nástroje veřejné správy Datové schránky Portál veřejné správy e. PUSA ISVS Elektronický podpis

Datové schránky Co to je? elektronické úložiště, určené k doručování a provádění úkonů vůči

Datové schránky Co to je? elektronické úložiště, určené k doručování a provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci Pro koho to je? právnické osoby, orgány veřejné moci – povinně; fyzické osoby – dobrovolně Výhody? přístup k obsahu z jakéhokoli místa; úspora času, komunikace zdarma

Portál veřejné správy Elektronická brána do veřejné správy Usnadnění občanům i firmám orientaci s

Portál veřejné správy Elektronická brána do veřejné správy Usnadnění občanům i firmám orientaci s úřady veřejné správy Motto „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ Část informační Část transakční

e. PUSA – Elektronický portál územních samospráv Systém s kontakty na orgány VS Provozovatel:

e. PUSA – Elektronický portál územních samospráv Systém s kontakty na orgány VS Provozovatel: Ministerstvo vnitra ČR Cíle: být jediným garantovaným zdrojem informací o subjektech samosprávy, zamezit duplicitnímu zjišťování orgány VS Hlavní partner: portál Města a obce online Spolupracuje s Czech. Point

ISVS – Informační systémy VS Soubor informačních systémů pro výkon VS 2 systémy: ◦

ISVS – Informační systémy VS Soubor informačních systémů pro výkon VS 2 systémy: ◦ Informační systém o informačních systémech ◦ Informační systém o datových prvcích

Elektronický podpis Identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu Komunikace mezi úřady navzájem

Elektronický podpis Identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu Komunikace mezi úřady navzájem Komunikace občanů s jednotlivými úřady „kvalifikované certifikáty občanů“ 2000 – Zákon o elektronickém podpisu

Zdroje informací ŠTĚDROŇ, Bohumír. Úvod do e. Governmentu : právní a technický průvodce. Praha

Zdroje informací ŠTĚDROŇ, Bohumír. Úvod do e. Governmentu : právní a technický průvodce. Praha : Úřad vlády české republiky, 2007. LIDINSKÝ, Vít, et al. EGovernment bezpečně. Praha : Grada Publishing, a. s. , 2008. 145 s. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2010 [cit. 2010 -10 -26]. Dostupné z WWW: <http: //www. mvcr. cz>. Czech POINT [online]. 2010 [cit. 2010 -10 -26]. Dostupné z WWW: <http: //www. czechpoint. cz/web/index. php>. Portál veřejné správy České republiky [online]. 2010 [cit. 2010 -10 -27]. Dostupné z WWW: <http: //portal. gov. cz>. E-government po česku. Interval. cz [online]. 05. 03. 2003, [cit. 2010 -11 -01]. Dostupný z WWW: <http: //interval. cz/clanky/e-government-po-cesku/>.

Děkujeme za pozornost.

Děkujeme za pozornost.