EGIPAT DAR NILA SMJETAJ DRAVE U DOLINI RIJEKE

  • Slides: 52
Download presentation
EGIPAT - DAR NILA

EGIPAT - DAR NILA

SMJEŠTAJ DRŽAVE Ø U DOLINI RIJEKE NILA l dolina Nila jako je plodna •

SMJEŠTAJ DRŽAVE Ø U DOLINI RIJEKE NILA l dolina Nila jako je plodna • • • velike poplave = plodni mulj sigurnost života, obilje hrane HERODOT: Egipat je dar Nila, a Nil je dar života

Navodnjena polja u dolini rijeke Nila.

Navodnjena polja u dolini rijeke Nila.

Prikaz boga Nila

Prikaz boga Nila

DJELATNOSTI STANOVNIŠTVA Ø RATARSTVO l žito, bob, lan, konoplja l biljka papirus • vrsta

DJELATNOSTI STANOVNIŠTVA Ø RATARSTVO l žito, bob, lan, konoplja l biljka papirus • vrsta trstike • za izradu košara, konopa, brodova • za izradu listova za pisanje

Stari Egipćani bili su pravi majstori u proizvodnji meda.

Stari Egipćani bili su pravi majstori u proizvodnji meda.

Ø STOČARSTVO l l ovce, koze, svinje, goveda, perad, pčele. . . magarci, konji,

Ø STOČARSTVO l l ovce, koze, svinje, goveda, perad, pčele. . . magarci, konji, psi…

Ø OBRT I TRGOVINA u gradovima l metalno oruđe, oružje l keramičke i staklene

Ø OBRT I TRGOVINA u gradovima l metalno oruđe, oružje l keramičke i staklene posude l grade brodove i klešu kamen l

Svakodnevni život Egipćana.

Svakodnevni život Egipćana.

Ø žetva – svakodnevica seljaka

Ø žetva – svakodnevica seljaka

Ø Gornji Egipat: -faraon nosi bijelu krunu i štuje sokola kao boga. Ø glavni

Ø Gornji Egipat: -faraon nosi bijelu krunu i štuje sokola kao boga. Ø glavni grad – Teba Ø Donji Egipat: -faraon nosi crvenu krunu i štuje psa kao boga. Ø glavni grad – Memfis.

Egipat

Egipat

POSTANAK DRŽAVE Ø NOME l l l male egipatske oblasti - državice na čelu

POSTANAK DRŽAVE Ø NOME l l l male egipatske oblasti - državice na čelu = NOMARH MENES - 3100. ujedinjenje

ROBOVLASNIČKO DRUŠTVO SLOBODNI LJUDI faraon, ratnici, svećenici, činovnici NESLOBODNI LJUDI • robovi ratni zarobljenici

ROBOVLASNIČKO DRUŠTVO SLOBODNI LJUDI faraon, ratnici, svećenici, činovnici NESLOBODNI LJUDI • robovi ratni zarobljenici robovi zbog dugova rade u kući gospodara, grade piramide, hramove, kopaju kanale. . .

Faraon Svećenik Vezir Službenik Pisar Obrtnik Umjetnik Seljak Radnik

Faraon Svećenik Vezir Službenik Pisar Obrtnik Umjetnik Seljak Radnik

Ø ORGANIZACIJA VLASTI l l FARAON egipatski vladar pomažu mu svećenici, ratnici, činovnici faraonovo

Ø ORGANIZACIJA VLASTI l l FARAON egipatski vladar pomažu mu svećenici, ratnici, činovnici faraonovo tijelo se balzamira Faraon ( «velika kuća» ) sin boga Ra

Pisari – visok ugled, desna ruka vladara

Pisari – visok ugled, desna ruka vladara

Robovi su u Egiptu radili najteže poslove.

Robovi su u Egiptu radili najteže poslove.

Izida-Idealna žena i majka Horus-bog sokol Ra-Bog sunca vrhovni bog Anubis-bog sudac Neftis-Setova žena,

Izida-Idealna žena i majka Horus-bog sokol Ra-Bog sunca vrhovni bog Anubis-bog sudac Neftis-Setova žena, Izidina suprotnost Set-Bog zla Oziris-bog zagrobnog svijeta

Bog sunca, vrhovni bog Idealna žena i majka Bog zla

Bog sunca, vrhovni bog Idealna žena i majka Bog zla

Anubis-bog sudac Horus-bog sokol Oziris-bog zagrobnog svijeta, Neftis-Setova žena

Anubis-bog sudac Horus-bog sokol Oziris-bog zagrobnog svijeta, Neftis-Setova žena

Crtež prikazuje faraona i kraljicu na čelu države te pored njih tri vrhovna egipatska

Crtež prikazuje faraona i kraljicu na čelu države te pored njih tri vrhovna egipatska božanstva.

Jedan bog Ø 2. tis. pr. Kr. Ø faraon Ekhnaton Ø Bog ATON Ø

Jedan bog Ø 2. tis. pr. Kr. Ø faraon Ekhnaton Ø Bog ATON Ø neprihvaćanje

Ø Mnogoboštvo i život poslije života

Ø Mnogoboštvo i život poslije života

Ma‘at- božica pravde

Ma‘at- božica pravde

HRAMOVI Ø Luksor- bog Amon – Ra Ø Amenofis II Ø Opremio ga- Ramzez

HRAMOVI Ø Luksor- bog Amon – Ra Ø Amenofis II Ø Opremio ga- Ramzez II

HRAM U ABU - SIMBELU Ø hramovi – domovi božanstava

HRAM U ABU - SIMBELU Ø hramovi – domovi božanstava

Balzamiranje

Balzamiranje

Tijela faraona i drugih uglednih Egipćana su balzamirana kako bi bila sačuvana od propadanja.

Tijela faraona i drugih uglednih Egipćana su balzamirana kako bi bila sačuvana od propadanja.

 • znanost nastaje iz svakodnevnog života: balzamiranje tijela pokojnika – razvoj medicine

• znanost nastaje iz svakodnevnog života: balzamiranje tijela pokojnika – razvoj medicine

Tutankamonov sarkofag

Tutankamonov sarkofag

Nakon balzamiranja i stavljanja u sarkofag tijelo faraona polagano je u grobnicu. Faraoni IV.

Nakon balzamiranja i stavljanja u sarkofag tijelo faraona polagano je u grobnicu. Faraoni IV. dinastije gradili su grobnice u obliku piramide. Najpoznatije piramide su Keopsova, Kefrenova i Mikerinova.

piramida – grobnica faraona sfinga – čuvarica piramida vjerojatno građena za vrijeme starog kraljevstva,

piramida – grobnica faraona sfinga – čuvarica piramida vjerojatno građena za vrijeme starog kraljevstva, ženska glava i lavlje tijelo.

Ø faraon Zoser i njegov predstojnik, graditelj i liječnik Imhotep Ø Keops, Kefren i

Ø faraon Zoser i njegov predstojnik, graditelj i liječnik Imhotep Ø Keops, Kefren i Mikerin sagradili su kompleks piramida na lokalitetu Giza kraj Kaira. Ø Tekstovi piramida – hijeroglifima ispisane molitve unutar piramide za pokojnika.

Ø HIJEROGLIFI l l l egipatsko slikovno pismo sveti znakovi svaka slika označava jednu

Ø HIJEROGLIFI l l l egipatsko slikovno pismo sveti znakovi svaka slika označava jednu riječ natpisi na zidovima grobnica i na papirusu zašiljena trska

Ø Jean Francois Champollion Ø 1822. – odgonetnuo hijeroglife Kamen iz Rosette

Ø Jean Francois Champollion Ø 1822. – odgonetnuo hijeroglife Kamen iz Rosette

Tutankamon Ø Kraljevske grobnice su se gradile u Dolini kraljeva Ø Kratkotrajna vladavina, 18

Tutankamon Ø Kraljevske grobnice su se gradile u Dolini kraljeva Ø Kratkotrajna vladavina, 18 dinastija Ø 2. studenoga 1922. Howard Carter otkriva netaknutu Tutankamonovu grobnicu. Ø Pronađeni su mnogobrojni egipatski predmeti, a posebno se ističe sarkofag s pogrebnom maskom od zlata.

……život Ø sin Ekhnatona (Amenofisa IV) + Kia Ø vladao od 9 -19 godine

……život Ø sin Ekhnatona (Amenofisa IV) + Kia Ø vladao od 9 -19 godine Ø oženjen kćeri Nefertiti, a svojom polusestrom ANKESENPATON Ø prijelom natkoljenice – sepsa- smrt Ø ozlijeđen u lovu- ispao s konja i slomio nogu

Tutankamonova grobnica Ø Financijer- Britanac lord CARNAVON Ø 26 studenog 1922 - pečati grada

Tutankamonova grobnica Ø Financijer- Britanac lord CARNAVON Ø 26 studenog 1922 - pečati grada mrtvih i Tutankamonovo ime + glinena pločica “SMRT ĆE SVOJIM KRILIMA ZATUĆI ONOGA KOJI REMETI FARAONOV MIR”

SARKOFAG 4 škrinje Ø 3 kamena + 1 zlatni sarkofag Ø 110 kg mumija

SARKOFAG 4 škrinje Ø 3 kamena + 1 zlatni sarkofag Ø 110 kg mumija faraona Tutankamona lice pokriveno zlatnom pogrebnom maskom

Carterovo otkriće

Carterovo otkriće

Smrti…. . Ø Kairo – lord Carnavon umire- nestaje struje Ø Pas lorda Carnavona

Smrti…. . Ø Kairo – lord Carnavon umire- nestaje struje Ø Pas lorda Carnavona Ø Voditelj istraživanja Arthur Mace Ø Egiptolog George Gold Ø Radiolog Archibald

Tutankamonova grobnica

Tutankamonova grobnica

Ramzes II. Ø 67 godina vladao Ø Zaratio se s Hetitima, Ø pa je

Ramzes II. Ø 67 godina vladao Ø Zaratio se s Hetitima, Ø pa je kasnije sklopio mir s njima. Ø Gradi hramove u : Luksoru Tebi Abu Simbel

NEFERTARI Ø supruga Ramzesa II Ø “ona iz koje sija Sunce" i "Merit-en-Mut" "ona

NEFERTARI Ø supruga Ramzesa II Ø “ona iz koje sija Sunce" i "Merit-en-Mut" "ona koju voli Mut"

Nefertiti - Savršena- “Prelijepa je došla”

Nefertiti - Savršena- “Prelijepa je došla”

Ø Supruga Ehnatona ili Amenofisa IV Ø Četvero djece + druga žena dva sina

Ø Supruga Ehnatona ili Amenofisa IV Ø Četvero djece + druga žena dva sina Tutankamon Ø Bog Aton

Kraljica Hatšeput Ø Upućuje ekspediciju u Pont (Crno more) Ø Obnavlja trgovinu s tim

Kraljica Hatšeput Ø Upućuje ekspediciju u Pont (Crno more) Ø Obnavlja trgovinu s tim područjem Ø Vlada miroljubivo Ø Egipat osigurava potrebnim začinima, zlatom i slonovačom Ø identificirana pomoću zuba

Ø Κλεοπάτρα θεά φιλοπάτωρ Smrću Kleopatre VII. 30. g. pr. Kr. , posljednje egipatske

Ø Κλεοπάτρα θεά φιλοπάτωρ Smrću Kleopatre VII. 30. g. pr. Kr. , posljednje egipatske kraljice Egipat dolazi pod Rimsku vlast. - Egipat donosi ogromno bogatstvo Rimskome carstvu i postaje jednom od njenih najbogatijih pokrajina. - Egipat je smatran žitnicom Rimskoga carstva. -