Efekty Rzdowego Programu Rodzina 500 dla Wielkopolski Dlaczego

  • Slides: 34
Download presentation
Efekty Rządowego Programu „Rodzina 500+” dla Wielkopolski

Efekty Rządowego Programu „Rodzina 500+” dla Wielkopolski

Dlaczego wprowadzono program „Rodzina 500+”?

Dlaczego wprowadzono program „Rodzina 500+”?

Mediana wieku ludności Źródło: GUS, Atlas demograficzny Polski, Warszawa 2017 r.

Mediana wieku ludności Źródło: GUS, Atlas demograficzny Polski, Warszawa 2017 r.

Wskaźnik starości demograficznej Źródło: GUS, Atlas demograficzny Polski, Warszawa 2017 r.

Wskaźnik starości demograficznej Źródło: GUS, Atlas demograficzny Polski, Warszawa 2017 r.

Urodzenia żywe Źródło: GUS, Atlas demograficzny Polski, Warszawa 2017 r.

Urodzenia żywe Źródło: GUS, Atlas demograficzny Polski, Warszawa 2017 r.

Zgony Źródło: GUS, Atlas demograficzny Polski, Warszawa 2017 r.

Zgony Źródło: GUS, Atlas demograficzny Polski, Warszawa 2017 r.

Udział dzieci w ogólnej liczbie ludności w latach 1950– 2016 oraz w prognozie do

Udział dzieci w ogólnej liczbie ludności w latach 1950– 2016 oraz w prognozie do 2040 r. Źródło: GUS, Atlas demograficzny Polski, Warszawa 2017 r.

Współczynnik dzietności Źródło: GUS, Atlas demograficzny Polski, Warszawa 2017 r.

Współczynnik dzietności Źródło: GUS, Atlas demograficzny Polski, Warszawa 2017 r.

Wskaźnik obciążenia demograficznego - prognoza Źródło: GUS, Atlas demograficzny Polski, Warszawa 2017 r.

Wskaźnik obciążenia demograficznego - prognoza Źródło: GUS, Atlas demograficzny Polski, Warszawa 2017 r.

Wskaźnik wsparcia międzypokoleniowego Źródło: GUS, Atlas demograficzny Polski, Warszawa 2017 r.

Wskaźnik wsparcia międzypokoleniowego Źródło: GUS, Atlas demograficzny Polski, Warszawa 2017 r.

Program „Rodzina 500+” Wejście Programu w życie: 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie wychowawcze w

Program „Rodzina 500+” Wejście Programu w życie: 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie wychowawcze w kwocie: 500 zł na dziecko.

Program „Rodzina 500+” - wydatkowanie 2016 r. - 1. 724. 227. 443, 80 zł

Program „Rodzina 500+” - wydatkowanie 2016 r. - 1. 724. 227. 443, 80 zł 2017 r. - 2. 329. 731. 734, 74 zł 2018 r. - 1. 002. 727. 878, 46 zł

Program „Rodzina 500+” - wydatkowanie Łącznie, od początku działania Programu, do wielkopolskich rodzin trafiło

Program „Rodzina 500+” - wydatkowanie Łącznie, od początku działania Programu, do wielkopolskich rodzin trafiło 5. 056. 687. 057, 07 zł.

Program „Rodzina 500+” W Wielkopolsce świadczeniem objętych jest średnio ok. 370 tys. dzieci

Program „Rodzina 500+” W Wielkopolsce świadczeniem objętych jest średnio ok. 370 tys. dzieci

Konsekwencje demograficzne dla Wielkopolski - wzrost liczby urodzeń żywych 42 410 dzieci 38 237

Konsekwencje demograficzne dla Wielkopolski - wzrost liczby urodzeń żywych 42 410 dzieci 38 237 dzieci 36 760 dzieci Źródła: GUS - Urząd Statystyczny w Poznaniu, Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2017, Poznań 2017, s. 98. oraz dane własne Wojewody

Konsekwencje demograficzne dla Wielkopolski - przyrost naturalny 2015 r. 2016 r. 2017 r. Dane

Konsekwencje demograficzne dla Wielkopolski - przyrost naturalny 2015 r. 2016 r. 2017 r. Dane na dzień 30. 06. 2015 Dane na dzień 30. 06. 2016 Dane na dzień 30. 06. 2017 Przyrost naturalny 0, 6 1, 7 1, 6 Urodzenia żywe na 1000 ludności 10, 4 11, 0 11, 6 Źródło: GUS - Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw nr 3/2017, 4/2016 i 4/2015

Konsekwencje demograficzne dla Wielkopolski

Konsekwencje demograficzne dla Wielkopolski

Konsekwencje demograficzne dla Wielkopolski W I połowie 2017 r. najwyższy poziom współczynnika urodzeń notowano

Konsekwencje demograficzne dla Wielkopolski W I połowie 2017 r. najwyższy poziom współczynnika urodzeń notowano w województwie pomorskim (11, 8‰) a następnie w wielkopolskim (11, 6‰), mazowieckim (11, 3‰) oraz małopolskim (11, 2‰) Źródło: GUS - Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw nr 3/2017

Konsekwencje dla rynku pracy w Wielkopolsce - bezrobocie 6, 1% 4, 9% 3, 7%

Konsekwencje dla rynku pracy w Wielkopolsce - bezrobocie 6, 1% 4, 9% 3, 7% Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2017, Poznań 2017 (s. 130) oraz Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – grudzień 2017 r. (s. 21. )

Konsekwencje dla rynku pracy w Wielkopolsce – bezrobocie kobiet 6, 7% 5, 3% 2,

Konsekwencje dla rynku pracy w Wielkopolsce – bezrobocie kobiet 6, 7% 5, 3% 2, 7% Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2017, Poznań 2017 (s. 118) oraz Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – grudzień 2017 r. (s. 21. )

Konsekwencje dla rynku pracy w Wielkopolsce – liczba kobiet aktywnych zawodowo 717 tys. 719

Konsekwencje dla rynku pracy w Wielkopolsce – liczba kobiet aktywnych zawodowo 717 tys. 719 tys. * * Dane za trzy kwartały 2017 r. 610 tys. Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2017, Poznań 2017, oraz biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego – III kwartał 2017,

Konsekwencje gospodarcze w Wielkopolsce 1399, 99 zł 1287, 79 zł 959, 20 zł 997,

Konsekwencje gospodarcze w Wielkopolsce 1399, 99 zł 1287, 79 zł 959, 20 zł 997, 62 zł Przeciętny dochód w przeliczeniu na 1 osobę Przeciętne wydatki w przeliczeniu na 1 osobę Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2017, Poznań 2017

Konsekwencje gospodarcze w Wielkopolsce 11, 6% Wzrost w stosunku do roku poprzedniego 9, 3%

Konsekwencje gospodarcze w Wielkopolsce 11, 6% Wzrost w stosunku do roku poprzedniego 9, 3% 4, 4% Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2017, Poznań 2017 oraz Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w grudniu 2017 r.

Konsekwencje gospodarcze w Wielkopolsce W 2016 r. największy wzrost sprzedaży w porównaniu do 2015

Konsekwencje gospodarcze w Wielkopolsce W 2016 r. największy wzrost sprzedaży w porównaniu do 2015 r. zaobserwowano w kategoriach: tekstylia, odzież, obuwie (29, 5%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (23, 9%) oraz żywność, napoje i wyroby tytoniowe (23, 9%). W 2017 r. w porównaniu do roku poprzedniego największy wzrost zanotowano w kategoriach: meble, RTV, AGD (49%), tekstylia, odzież, obuwie (26, 8%) oraz farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (19, 6%). Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2017, Poznań 2017 oraz Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w grudniu 2017 r.

Konsekwencje gospodarcze w Wielkopolsce Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2017,

Konsekwencje gospodarcze w Wielkopolsce Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2017, Poznań 2017 oraz Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w grudniu 2017 r.

Program 500+ jako aktywne narzędzie walki z ubóstwem Dzięki wprowadzeniu Programu „Rodzina 500+” ryzyko

Program 500+ jako aktywne narzędzie walki z ubóstwem Dzięki wprowadzeniu Programu „Rodzina 500+” ryzyko ubóstwa spadło najmocniej z pośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ponadto dzięki programowi 500+ udało zmniejszyć się ubóstwo skrajne wśród dzieci aż o 94%. Źródło: EAPN, Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy, Warszawa 2016.

Program 500+ jako aktywne narzędzie walki z ubóstwem 8, 9% 16, 7% 20, 8%

Program 500+ jako aktywne narzędzie walki z ubóstwem 8, 9% 16, 7% 20, 8% 7, 5% 16, 6% 18, 5% Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2017, Poznań 2017 r.

Program „Rodzina 500+”, a „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Źródło: CAS Sprawozdania z realizacji

Program „Rodzina 500+”, a „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Źródło: CAS Sprawozdania z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za lata 2015 -2017

Program „Rodzina 500+”, a „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Źródło: CAS Sprawozdania z realizacji

Program „Rodzina 500+”, a „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Źródło: CAS Sprawozdania z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za lata 2015 -2017

Program 500+, a korzystanie z pomocy społecznej w Wielkopolsce Źródło: CAS MRPi. PS-03 -R-2015/2016/2017

Program 500+, a korzystanie z pomocy społecznej w Wielkopolsce Źródło: CAS MRPi. PS-03 -R-2015/2016/2017

Program 500+, a korzystanie z pomocy społecznej w Wielkopolsce Źródło: CAS MRPi. PS-03 -R-2015/2016/2017

Program 500+, a korzystanie z pomocy społecznej w Wielkopolsce Źródło: CAS MRPi. PS-03 -R-2015/2016/2017

Program 500+, a korzystanie z pomocy społecznej w Wielkopolsce Źródło: CAS MRPi. PS-03 -R-2015/2016/2017

Program 500+, a korzystanie z pomocy społecznej w Wielkopolsce Źródło: CAS MRPi. PS-03 -R-2015/2016/2017

Program 500+, a korzystanie z pomocy społecznej w Wielkopolsce Źródło: CAS MRPi. PS-03 -R-2015/2016/2017

Program 500+, a korzystanie z pomocy społecznej w Wielkopolsce Źródło: CAS MRPi. PS-03 -R-2015/2016/2017

Podsumowanie Od wejścia w życie Programu „Rodzina 500+” w Wielkopolsce obserwować można wzrost liczy

Podsumowanie Od wejścia w życie Programu „Rodzina 500+” w Wielkopolsce obserwować można wzrost liczy urodzeń, a także spadek bezrobocia. Wzrasta aktywność zawodowa kobiet. Rośnie dynamika sprzedaży detalicznej, spada stopień ubóstwa w społeczeństwie, a wielkopolskie rodziny w coraz mniejszym stopniu polegają na zasiłkach z pomocy społecznej.