Een onderzoek doen Hoe doe je zelf onderzoek

  • Slides: 10
Download presentation
Een onderzoek doen Hoe doe je zelf onderzoek?

Een onderzoek doen Hoe doe je zelf onderzoek?

Onderzoek doen • Voor het vak scheikunde krijg je dit blok een opdracht om

Onderzoek doen • Voor het vak scheikunde krijg je dit blok een opdracht om een minionderzoek te doen. • Dit ga je doen in tweetallen • Je volgt de stappen van een natuurwetenschappelijk onderzoek en verwerkt dit in een verslagje • Het onderwerp mag je zelf kiezen als het maar op het gebied van biologie, scheikunde of natuurkunde is. Als je niet helemaal weet of het past, vraag het aan de docent. • Lever je verslag in week 50 in!

Inleiding • Een onderzoek begint met een waarneming. Iets wat je opvalt, wat je

Inleiding • Een onderzoek begint met een waarneming. Iets wat je opvalt, wat je ziet om je heen. • Vertel hier iets over (achtergrond informatie) in de inleiding • Voorbeeld van waarnemingen: Een koperen buis die een tijd buiten ligt slaat groen uit Een stuiterende bal komt bij iedere stuit een stukje minder hoog Van cola moet je soms flink boeren, dat is vervelend Een hamster haalt zijn voerbakje steeds leeg, maar het lijkt teveel om op te eten iedere dag • https: //www. bioplek. org/PWSbioplek/inhoudoverzicht. html • •

Onderzoeksvraag • Een onderzoeksvraag moet als een vraag geformuleerd zijn • Een goede onderzoeksvraag

Onderzoeksvraag • Een onderzoeksvraag moet als een vraag geformuleerd zijn • Een goede onderzoeksvraag kan niet met een simpel 'ja' of 'nee' beantwoord worden • Daarnaast is een goede onderzoeksvraag enkelvoudig, eenduidig en specifiek • Een onderzoeksvraag maar één vraag bevatten. • In plaats van de vraag te beginnen met 'waarom', kan je beter beginnen met 'waardoor. . . ', 'wat is de invloed/functie van. . ', of 'hoe. . . ' • Geef dus altijd duidelijk aan wat je wilt meten en aan welk onderzoeksobject je dat gaat meten.

Methode • Bedenk zelf een experiment om je hypothese te testen • Maar een

Methode • Bedenk zelf een experiment om je hypothese te testen • Maar een werkplan, hoe je dus te werk gaat en wat je hiervoor nodig gaat hebben (stappenplan en planning) • Let op onderstaande regels: • Gebruik, zeker als je proeven gaat doen met levende organismen, altijd meerdere organismen en niet één enkel organisme. • Varieer altijd maar één factor en zorg ervoor dat alle andere factoren gelijk blijven. • Gebruik een blanco. Een blanco is een proef die precies hetzelfde is als je eigenlijke experiment, behalve de factor waarvan je de invloed wilt weten.

Resultaten • Aan het eind van je experiment heb je meetresultaten. • Deze verwerk

Resultaten • Aan het eind van je experiment heb je meetresultaten. • Deze verwerk je in een tabel, grafische weergave (grafiek, diagram) en/of in woorden • Een goed verslag heeft alle drie de weergaven. • Let op de titels bij de assen, stapgroottes, grootheden, etc.

Conclusie • De conclusie van je onderzoek bestaat uit twee zinnen: • Antwoord op

Conclusie • De conclusie van je onderzoek bestaat uit twee zinnen: • Antwoord op je onderzoeksvraag • Geeft aan of de hypothese niet of wel verworpen moet worden • In de conclusie geef je geen beschrijving van je resultaten

Discussie • Probeer in de discussie aan te geven wat er goed en minder

Discussie • Probeer in de discussie aan te geven wat er goed en minder goed ging in het onderzoek. • Indien er afwijkende resultaten zijn dan bespreek je dat hier en probeer je daar een verklaring voor te geven. • Indien de conclusie niet overeenkomt met je hypothese probeer dan uit te leggen waarom je hypothese onjuist was. • Probeer te bepalen wat je de volgende keer anders zou moeten om het onderzoek beter te laten verlopen of om met meer zekerheid een conclusie te kunnen trekken.

Onderdelen van je verslag 1. Inleiding • Wat is het probleem? • Wat is

Onderdelen van je verslag 1. Inleiding • Wat is het probleem? • Wat is je verwachting uit het onderzoek (hypothese)? • Wat is je onderzoeksvraag 2. Materiaal & Methode • Welke materialen ga je gebruiken en hoe ga je je onderzoek doen? 3. Resultaten • Geef je resultaten van je onderzoek zo overzichtelijk mogelijk weer maar trek nog geen conclusies 4. Conclusie (en Discussie) • Hierin geef je je conclusies, discussieer je de kwaliteit van je onderzoek en kijk je of je hypothese wel/niet klopt. • Geef aan wat een vervolgonderzoek(en) zouden kunnen zijn