EDUKA 2 Per una governance transfrontaliera dellistruzione ezmejno

  • Slides: 18
Download presentation
EDUKA 2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzione Čezmejno upravljanje izobraževanja WP 3. 1. 2

EDUKA 2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzione Čezmejno upravljanje izobraževanja WP 3. 1. 2 Classi transfrontaliere: percorsi didattici comuni per le scuole dell’area transfrontaliera Čezmejni razredi: skupne didaktične poti za šole čezmejnega območja 1° INCONTRO 1. SREČANJE Bando per la presentazione di proposte progettuali standard n. 04/2016 -11 CTE Javni razpis za standardne projekte št. 04/2016 – 11 ETS Trieste, 12 gennaio 2018 Trst, 12. januar 2018 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014 -2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014 -2020 EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

Obbiettivo del progetto EDUKA 2 Rafforzare la cooperazione transfrontaliera nel settore dell’istruzione tramite la

Obbiettivo del progetto EDUKA 2 Rafforzare la cooperazione transfrontaliera nel settore dell’istruzione tramite la creazione di strumenti di didattica e modelli formativi condivisi. A beneficiare delle azioni previste saranno in particolare le scuole e le università nell’area del Programma. EDUKA 2 WP 3. 1. 2 : 1° Incontro /1. Srečanje Trieste, 12/01/2018/Trst, 12. 01. 2018 Cilj projekta EDUKA 2 Krepitev čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja z razvijanjem enotnih didaktičnih orodij in izobraževalnih modelov. Predvidene dejavnosti bodo koristne še posebej za šole in univerze programskega območja. EDUKA 2

Nell’ambito del progetto EDUKA 2 … verrà realizzata una Rete di cooperazione transfrontaliera formata

Nell’ambito del progetto EDUKA 2 … verrà realizzata una Rete di cooperazione transfrontaliera formata da scuole, università, centri di ricerca ed enti delle minoranze nazionali e linguistiche; verranno predisposte linee guida, metodi e contenuti condivisi per l’armonizzazione dei sistemi di istruzione e formazione; è prevista la formazione condivisa di docenti sul trasferimento di modelli didattici nell’ambiente scolastico e universitario; verranno predisposti strumenti informativi sulle procedure di riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali per studenti e laureati transfrontalieri tra l‘Italia e la Slovenia. EDUKA 2 WP 3. 1. 2 : 1° Incontro /1. Srečanje Trieste, 12/01/2018/Trst, 12. 01. 2018 V okviru projekta EDUKA 2 bomo … mrežo za čezmejno sodelovanje, § Aoblikovali ki jo bodo sestavljale šole, univerze, raziskovalni centri ter ustanove narodnih in jezikovnih manjšin; skupne smernice, metode in vsebine § Aizdelali za usklajevanje čezmejnega vzgojnoizobraževalnega sistema; skupno usposabljanje učiteljev, ki § Apredvideli bo zagotavljalo prenos didaktičnih modelov v šolsko in visokošolsko okolje; informativna orodja o postopkih § Aizdelali priznavanja nazivov in kvalifikacij čezmejnih študentov in diplomantov med Italijo in Slovenijo. EDUKA 2

IL PROGETTO EDUKA 2 Nasce dal progetto EDUKA - Educare alla diversità il cui

IL PROGETTO EDUKA 2 Nasce dal progetto EDUKA - Educare alla diversità il cui obiettivo era creare conoscenze e strumenti per l’educazione alla diversità e all’interculturalità nell’ambiente scolastico e universitario e di trasmetterli in particolare ai giovani e ai docenti a tutti i livelli d’istruzione Durata: 18 mesi, 1/9/2017 – 28/02/2019 Aree coinvolte: Provincia di Trieste Provincia di Gorizia Provincia di Udine Provincia di Venezia Regione statistica Osrednjeslovenska Regione statistica Goriška Regione statistica Obalno-kraška EDUKA 2 WP 3. 1. 2 : 1° Incontro /1. Srečanje Trieste, 12/01/2018/Trst, 12. 01. 2018 PROJEKT EDUKA 2 je iz projekta EDUKA – Vzgajati k § ANastal različnosti, ki je stremel k ustvarjanju znanja in orodij za vzgajanje k različnosti in medkulturnosti v šolskem in univerzitetnem okolju ter posredovanje teh znanj in orodij mladini in učnemu kadru na vseh stopnjah izobraževanja. § ATrajanje: 18 mesecev, 1. 9. 2017 – 28. 2. 2019 § AVključena območja: Pokrajina Trst Pokrajina Gorica Pokrajina Videm Pokrajina Benetke Osrednjeslovenska statistična regija Goriška statistična regija Obalno-kraška statistična regija EDUKA 2

ATTIVITÀ PROGETTUALE WP 3. 1 OBIETTIVO Realizzazione di un documento strategico congiunto SOGGETTI ATTUATORI

ATTIVITÀ PROGETTUALE WP 3. 1 OBIETTIVO Realizzazione di un documento strategico congiunto SOGGETTI ATTUATORI rete funzionale di cooperazione transfrontaliera tra: scuole università centri di ricerca enti di riferimento delle minoranze nazionali e linguistiche (slovena e friulana in Italia, italiana in Slovenia) EDUKA 2 WP 3. 1. 2 : 1° Incontro /1. Srečanje Trieste, 12/01/2018/Trst, 12. 01. 2018 PROJEKTNA AKTIVNOST DS 3. 1 CILJ Priprava enotnega strateškega dokumenta IZVAJALCI funkcionalna mreža za čezmejno sodelovanje, ki jo sestavljajo: šole univerze raziskovalni inštituti referenčne ustanove narodnih in jezikovnih manjšin (slovenske in furlanske v Italiji, italijanske v Sloveniji) EDUKA 2

ATTIVITÀ WP 3. 1. 2 Classi transfrontaliere: percorsi didattici comuni per le scuole dell’area

ATTIVITÀ WP 3. 1. 2 Classi transfrontaliere: percorsi didattici comuni per le scuole dell’area transfrontaliera WP 3. 1. 3 Materiali didattici per l’insegnamento delle lingue minoritarie e regionali WP 3. 1. 4 Materiali didattici per l’insegnamento della lingua del vicino WP 3. 1. 5 Unità didattiche sulla letteratura delle comunità minoritarie e sulla letteratura transfrontaliera WP 3. 1. 6 Piattaforma web per i materiali didattici e l’elearning EDUKA 2 WP 3. 1. 2 : 1° Incontro /1. Srečanje Trieste, 12/01/2018/Trst, 12. 01. 2018 DEJAVNOSTI DS 3. 1. 2 § ADS Čezmejni razredi: skupne didaktične poti za šole čezmejnega območja 3. 1. 3 § ADS Didaktično gradivo za poučevanje manjšinskih in regionalnih jezikov 3. 1. 4 § ADS Didaktično gradivo za poučevanje sosedskih jezikov 3. 1. 5 § ADS Skupne učne enote o manjšinski literaturi ter literaturi obmejnega območja 3. 1. 6 § ADS Spletna platforma za didaktična gradiva in e-izobraževanje EDUKA 2

ATTIVITÀ WP 3. 2 Corsi di formazione congiunti per i docenti delle scuole pubbliche

ATTIVITÀ WP 3. 2 Corsi di formazione congiunti per i docenti delle scuole pubbliche nell’area del programma didattica transfrontaliera didattica delle lingue minoritarie, regionali e del vicino didattica sui rischi associati allo sfruttamento del suolo e al cambiamento climatico EDUKA 2 WP 3. 1. 2 : 1° Incontro /1. Srečanje Trieste, 12/01/2018/Trst, 12. 01. 2018 DEJAVNOSTI DS 3. 2 Skupni programi usposabljanja za učitelje javnih šol programskega območja § Ačezmejno izobraževanje manjšinskih, regionalnih in § Adidaktika sosedskih jezikov o tveganju, povezanem § Aozaveščanje z izrabo tal in s klimatskimi spremembami EDUKA 2

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE Obiettivo: realizzazione di un percorso didattico interdisciplinare

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE Obiettivo: realizzazione di un percorso didattico interdisciplinare per la conoscenza del territorio transfrontaliero come un entità geografica unica e unitaria Durata: gennaio – dicembre 2018 EDUKA 2 WP 3. 1. 2 : 1° Incontro /1. Srečanje Trieste, 12/01/2018/Trst, 12. 01. 2018 DS 3. 1. 2 – ČEZMEJNI RAZREDI Cilj: oblikovanje interdisciplinarne didaktične poti za spoznavanje čezmejnega prostora kot celovite in enovite geografske enote Trajanje: januar – december 2018 EDUKA 2

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE Scuole partecipanti EDUKA 2 WP 3. 1.

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE Scuole partecipanti EDUKA 2 WP 3. 1. 2 : 1° Incontro /1. Srečanje Trieste, 12/01/2018/Trst, 12. 01. 2018 DS 3. 1. 2 – ČEZMEJNI RAZREDI Sodelujoče šole EDUKA 2

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE INSEGNANTI gruppi di lavoro transfrontalieri 4 GRUPPO

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE INSEGNANTI gruppi di lavoro transfrontalieri 4 GRUPPO 1: insegnanti delle classi IV e V delle scuole primarie (ITA) ed elementari (SLO) GRUPPO 2: 4 insegnanti delle classi VIII e IX delle scuole elementari (SLO ) e delle classi II e III delle scuole secondarie (ITA) DS 3. 1. 2 – ČEZMEJNI RAZREDI UČITELJI 2 čezmejni delovni skupini SKUPINA 1: 4 učitelji 4. in 5. razredov osnovnih šol (ITA in SLO) SKUPINA 2: 4 učitelji 8. in 9. razredov osnovnih šol (SLO) oz. 2. in 3. razredov srednjih šol prve stopnje (ITA) incontrii 10 srečanj EDUKA 2 WP 3. 1. 2 : 1° Incontro /1. Srečanje Trieste, 12/01/2018/Trst, 12. 01. 2018 EDUKA 2

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE ALUNNI DS 3. 1. 2 – ČEZMEJNI

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE ALUNNI DS 3. 1. 2 – ČEZMEJNI RAZREDI UČENCI classi transfrontaliere i 4 čezmejnih razredov i alunni i 80 učencev i laboratori i 12 delavnic EDUKA 2 WP 3. 1. 2 : 1° Incontro /1. Srečanje Trieste, 12/01/2018/Trst, 12. 01. 2018 EDUKA 2

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE Composizione delle quattro classi transfrontaliere EDUKA 2

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE Composizione delle quattro classi transfrontaliere EDUKA 2 WP 3. 1. 2 : 1° Incontro /1. Srečanje Trieste, 12/01/2018/Trst, 12. 01. 2018 DS 3. 1. 2 – ČEZMEJNI RAZREDI Sestava štirih čezmejnih razredov EDUKA 2

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE DS 3. 1. 2 – ČEZMEJNI RAZREDI

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE DS 3. 1. 2 – ČEZMEJNI RAZREDI OGNI GRUPPO DI LAVORO TRANSFRONTALIERO insegnanti I incontri alunni classi transfrontaliere laboratori EDUKA 2 WP 3. 1. 2 : 1° Incontro /1. Srečanje Trieste, 12/01/2018/Trst, 12. 01. 2018 i VSAKA ČEZMEJNA DELOVNA SKUPINA 4 5 40 2 6 učitelji srečanj učencev čezmejna razreda delavnic EDUKA 2

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE DS 3. 1. 2 – ČEZMEJNI RAZREDI

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE DS 3. 1. 2 – ČEZMEJNI RAZREDI GRUPPI DI LAVORO TRANSFRONTALIERI ČEZMEJNI DELOVNI SKUPINI 1 Cristiana DONAGGIO – ITA / ital Lučka KRIŽMANČIČ – ITA / slov Helena MAGLICA – SLO / ital Vesna VOJVODA GORJAN – SLO / slov coordinatrice: koordinatorka: Barbara BALOH 2 Erika JUNC – ITA / slov Robi LENA – ITA / ital Massimo MEDEOT – SLO / ital Martina SERAŽIN MOHORČIČ – SLO / slov coordinatrice: koordinatorka: Norina BOGATEC EDUKA 2 WP 3. 1. 2 : 1° Incontro /1. Srečanje Trieste, 12/01/2018/Trst, 12. 01. 2018 EDUKA 2

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE Lavoro di ricerca sul campo con visite

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE Lavoro di ricerca sul campo con visite a: centri urbani ambienti naturali luoghi storici e culturali istituzioni, enti, organizzazioni attività produttive e artigianali e di protezione civile EDUKA 2 WP 3. 1. 2 : 1° Incontro /1. Srečanje Trieste, 12/01/2018/Trst, 12. 01. 2018 DS 3. 1. 2 – ČEZMEJNI RAZREDI Terensko raziskovalno delo z obiski: § Aurbanih centrov § Anaravnih okolij § Azgodovinskih in kulturnih krajev § Austanov, institucij, organizacij § Aproizvodnih in obrtniških dejavnosti § Ain civilne zaščite EDUKA 2

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE unità di apprendimento realizzate sulla base del

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE unità di apprendimento realizzate sulla base del materiale elaborato dagli alunni una per ogni grado di scuola su temi quali ad esempio: caratteristiche geografico-naturali -vv cambiamenti climatici -vv tutela ambientale -vv evoluzione storica -vv peculiarità linguistiche e culturali -vv rese disponibili sulla piattaforma web EDUKA 2 WP 3. 1. 2 : 1° Incontro /1. Srečanje Trieste, 12/01/2018/Trst, 12. 01. 2018 DS 3. 1. 2 – ČEZMEJNI RAZREDI 2 učni enoti na osnovi gradiva, ki ga bodo § Aoblikovani sestavili učenci § Aena za vsako stopnjo šolanja kot so na primer : § Ao -vsebinah geografskonaravoslovne značilnosti - podnebne spremembe - naravovarstvena zaščita - zgodovinski procesi - jezikovne in kulturne specifike § Adostopni na spletni platformi EDUKA 2

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE Le lingue delle attività progettuali Essendo EDUKA

WP 3. 1. 2 – CLASSI TANSFRONTALIERE Le lingue delle attività progettuali Essendo EDUKA 2 un progetto transfrontaliero e finalizzato anche alla promozione della lingua del DS 3. 1. 2 – ČEZMEJNI RAZREDI Jezika projektnih dejavnosti Ker je projekt EDUKA 2 čezmejen in namenjen tudi promoviranju jezika soseda, vicino, gli incontri formali e di lavoro si bodo formalna in delovna svolgeranno sia in lingua slovena che srečanja potekala v slovenskem in lingua italiana e le unità di apprendimento saranno bilingui. EDUKA 2 WP 3. 1. 2 : 1° Incontro /1. Srečanje Trieste, 12/01/2018/Trst, 12. 01. 2018 in italijanskem jeziku ter bosta učni enoti dvojezični. EDUKA 2

EDUKA 2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzione Čezmejno upravljanje izobraževanja WP 3. 1. 2

EDUKA 2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzione Čezmejno upravljanje izobraževanja WP 3. 1. 2 Classi transfrontaliere: percorsi didattici comuni per le scuole dell’area transfrontaliera Čezmejni razredi: skupne didaktične poti za šole čezmejnega območja Grazie per l'attenzione! Hvala za pozornost! eduka [email protected] org Trieste, 12 gennaio 2018 Trst, 12. januar 2018 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014 -2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014 -2020 EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ