EDN DOPIS administrativn styl Autorem materilu a vech

  • Slides: 19
Download presentation
ÚŘEDNÍ DOPIS administrativní styl Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je

ÚŘEDNÍ DOPIS administrativní styl Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Obsah: § § § Funkce úředního dopisu Znaky, vlastnosti Jazykové prostředky Kompozice Slohové útvary

Obsah: § § § Funkce úředního dopisu Znaky, vlastnosti Jazykové prostředky Kompozice Slohové útvary Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3 Cvičení 4 Cvičení 5 Použitá literatura

ÚŘEDNÍ DOPIS funkce: Zajišťuje písemný styk jednotlivce nebo kolektivu s podnikem, firmou, institucí, úřadem.

ÚŘEDNÍ DOPIS funkce: Zajišťuje písemný styk jednotlivce nebo kolektivu s podnikem, firmou, institucí, úřadem. § Vyjadřuje sdělení, výzvu, dotaz, prosbu, výhradu, nesouhlas. §

ÚŘEDNÍ DOPIS znaky: § § § § § Oficiálnost Připravenost Neosobnost Ustálenost Normovanost Stručnost

ÚŘEDNÍ DOPIS znaky: § § § § § Oficiálnost Připravenost Neosobnost Ustálenost Normovanost Stručnost Věcnost Přesnost Slušnost Zdvořilost

ÚŘEDNÍ DOPIS jazykové prostředky: § § neutrální vrstva spisovné češtiny ustálené administrativní obraty §

ÚŘEDNÍ DOPIS jazykové prostředky: § § neutrální vrstva spisovné češtiny ustálené administrativní obraty § § § § zkratky, značky zdvořilostní výrazy § § Neuvádíme pocity, dojmy, chlubení, výhružky, urážky, zesměšňování. srdečně děkuji za … obracím se na Vás s pozdravem doufám v kladné vyřízení fa, s. r. o. , v. r. , Ing. , MUDr. Vážený pane, Vás, Vaše

ÚŘEDNÍ DOPIS kompozice: 1. adresa odesílatele § § § 2. adresa adresáta § §

ÚŘEDNÍ DOPIS kompozice: 1. adresa odesílatele § § § 2. adresa adresáta § § vlevo nahoře někdy předtištěno název instituce ulice, číslo popisné směrovací číslo, město vlevo nahoře pod odesílatelem titul, jméno, příjmení ulice, číslo popisné směrovací číslo, město

ÚŘEDNÍ DOPIS kompozice: 3. 4. datum a místo napsání věc § § 5. oslovení

ÚŘEDNÍ DOPIS kompozice: 3. 4. datum a místo napsání věc § § 5. oslovení § § § vpravo nahoře shrnutí obsahu obvykle se podtrhává slouží k třídění a vyřízení odpovědným pracovníkem není vždy nutné Vážený pane, Vážená paní inženýrko, Vážení za oslovením vždy čárka

ÚŘEDNÍ DOPIS kompozice: 6. předmět dopisu § 7. vlastní sdělení § 8. poděkování 9.

ÚŘEDNÍ DOPIS kompozice: 6. předmět dopisu § 7. vlastní sdělení § 8. poděkování 9. 10. očekávání kladného vyřízení vlastnoruční podpis § § úvodní věta shrnující podstatu dopisu podrobné odůvodnění, příklady, argumenty, návrhy řešení Předem děkuji za kladné vyřízení… Děkuji a doufám, že se mou žádostí budete zabývat.

ÚŘEDNÍ DOPIS slohové útvary: § § § § Žádost Stížnost Objednávka Reklamace Upomínací dopis

ÚŘEDNÍ DOPIS slohové útvary: § § § § Žádost Stížnost Objednávka Reklamace Upomínací dopis Oznamovací dopis Otevřený dopis

ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 1: Zhodnoťte dopis z hlediska kompozičního a jazykového. Praha 8. 5.

ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 1: Zhodnoťte dopis z hlediska kompozičního a jazykového. Praha 8. 5. 2013 Žádost o přidělení nebytových prostor Žádám o přidělení nebytových prostor ke zřízení kadeřnictví. Jsem vyučená kadeřnice s jedenáctiletou praxí v oboru. Před rokem jsem získala povolení odboru služeb Obvodního úřadu v Praze 10 k soukromému provozování své živnosti (č. povolení 25/96, vydáno 24. 5. 2012, IČO 984356). Kadeřnické služby jsem dosud provozovala ve svém bytě.

Nyní se však v našem domě, tj. Kodaňská 15, uvolnily nebytové prostory v suterénu,

Nyní se však v našem domě, tj. Kodaňská 15, uvolnily nebytové prostory v suterénu, které byly dříve využívány jako prodejna hraček. Prostory upravím tak, aby byly dodrženy všechny hygienické podmínky provozování mé živnosti. V nejbližším okolí není jiné kadeřnictví, které by poskytovalo služby dětským a pánským zákazníkům. O mé služby je proto v poslední době velký zájem. Věřím, že mé žádosti vyhovíte a že mi brzy sdělíte své rozhodnutí. S pozdravem

ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 2: Přestylizujte úřední dopis na dopis osobní (ředitelem školy je váš

ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 2: Přestylizujte úřední dopis na dopis osobní (ředitelem školy je váš bývalý spolužák, bratranec…) a porovnejte. Praha 11. 4. 2012 Ubytování v domově mládeže Vážený pane řediteli, obracím se na Vás s prosbou o prázdninové ubytování ve Vašem domově mládeže pro 18 členů naší pražské ZO Českého svazu ochránců přírody, kterým chceme zajistit pobyt v Karlových Varech.

Důvodem pobytu je poznávání přírody západočeské lázeňské oblasti. Formou pěších výletů i cykloturistiky bychom

Důvodem pobytu je poznávání přírody západočeské lázeňské oblasti. Formou pěších výletů i cykloturistiky bychom chtěli poznat i Krušné hory. Uvítali bychom, kdybyste nám mohli vyjít vstříc v termínech 3. -9. srpna nebo 17. -23. srpna. t. r. Prosíme o brzké potvrzení naší objednávky v navrženém termínu. Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení. Za ZO 01/49 ČSOP Josef Holoubek

ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 3: Pokuste se slušně vyjádřit svou nespokojenost a rozhořčení v nějaké

ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 3: Pokuste se slušně vyjádřit svou nespokojenost a rozhořčení v nějaké stížnosti. § § § Dovolte, abych vyslovil svůj nesouhlas s … Naprosto nemohu souhlasit s tím, že… Jsem velmi znepokojen tím, že… Nemohu se smířit s tím, že… Velmi mi vadí, že… Jsem velmi pobouřen tím, že…

ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 4: Vyberte vhodné očekávání příznivého vyřízení vaší stížnosti nebo žádosti v

ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 4: Vyberte vhodné očekávání příznivého vyřízení vaší stížnosti nebo žádosti v závěru dopisu a vysvětlete svůj výběr. § Za kladné vyřízení své žádosti předem děkuji. § Věřím, že má stížnost bude brzy vyřízena. § Nepochybuji o tom, že se Vám podaří mou stížnost vyřídit v co nejkratší době. § Doufám v brzké vyřešení uvedených problémů. § Spoléhám na Váš zodpovědný přístup k řešení celé záležitosti. § Jsem přesvědčen o kladném vyřízení mé žádosti.

ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 5: Z následujících údajů sestavte úřední dopis. § § § Původní

ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 5: Z následujících údajů sestavte úřední dopis. § § § Původní nájemní smlouva byla uzavřena na dobu jednoho roku od 1. května 2011. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. Tereza Nová, Pod Lipami 1/22, 130 00, Praha 2. ledna 2012 Žádám Vás o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 29, Praha 2, Pod Lipami 1/22.

§ § Úřad městské části Praha 3, Seifertova 51, 130 00, Praha 3 Vzhledem

§ § Úřad městské části Praha 3, Seifertova 51, 130 00, Praha 3 Vzhledem k tomu, že nájemné platím v pravidelných splátkách, žádám Vás o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Použitá literatura: HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních

Použitá literatura: HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. , v SPN 1. Praha: SPN pedagogické nakladatelství, 1996, 278 s. ISBN 80859 -3730 -1. HAUSENBLAS, Ondřej, Otakar MALIŠ a Ludmila ZIMOVÁ. Čeština pro učně: pro všechny ročníky tříletých oborů SOU. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1993, 245 s. ISBN 80 -716 -8025 -7. KVÍTKOVÁ, Naděžda a Ilona HELCLOVÁ. Čeština pro učební obory středních odborných učilišť. 2. , upr. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, 166 s. ISBN 80 -723 -5188 -5.

Použitá literatura: BAUMGARTNEROVÁ, Gabriela a Andrea KAPUSTOVÁ. Český jazyk a literatura písemná práce: Slohové

Použitá literatura: BAUMGARTNEROVÁ, Gabriela a Andrea KAPUSTOVÁ. Český jazyk a literatura písemná práce: Slohové útvary, metodika hodnocení, příklady hodnocení písemných prací. 1. vydání, Praha 7 – Holešovice: Nakladatelství Tauris, 2012. ISBN 978 -80 -87337 -11 -0. BARONE, Hana. Cvičebnice českého jazyka aneb Co byste měli znát ze základní školy (nejen k přijímacím zkouškám na SŠ). 1. Vyd. Brno: Didaktis, c 2007, 248 s. Průvodce (Didaktis). ISBN 978 -807 -3580 -841.