EDENETM UYGULAMASI DAR YAPTIRIMLARIN ZLENMES PROJES zlem Yalnkaya

  • Slides: 22
Download presentation
E-DENETİM UYGULAMASI İDARİ YAPTIRIMLARIN İZLENMESİ PROJESİ Özlem Yalçınkaya Esra Sevük ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

E-DENETİM UYGULAMASI İDARİ YAPTIRIMLARIN İZLENMESİ PROJESİ Özlem Yalçınkaya Esra Sevük ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

İÇERİK • İdari Yaptırımların İzlenmesi Projesi (e-Denetim) Uygulamasının Tanımı • Neden e-Denetim Uygulaması? •

İÇERİK • İdari Yaptırımların İzlenmesi Projesi (e-Denetim) Uygulamasının Tanımı • Neden e-Denetim Uygulaması? • e-Denetim Uygulamasının Hedefleri • e-Denetim Çalışma Sistemi • Uygulama Altyapısı ve Modülleri • Uygulama Senaryosu

e-Denetim Uygulamasının Tanımı • “Bakanlıkça Uygulanan İdari Yaptırımların İzlenmesi Projesi” e-Denetim Uygulaması ile birlikte

e-Denetim Uygulamasının Tanımı • “Bakanlıkça Uygulanan İdari Yaptırımların İzlenmesi Projesi” e-Denetim Uygulaması ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde ve Çevre Mevzuatı Kapsamında yapılmakta olan tüm denetim işlemlerinin elektronik ortam üzerinden yürütülmesi ve bu sayede yapılan tüm işlemlerin kaydının tutulması, sorgulanması ve raporlama işlemlerini gerçekleştirilerek, Bakanlıkça Uygulanan İdari Yaptırım işlemlerinin tek bir web uygulaması üzerinden entegre bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır.

Neden e-Denetim Uygulaması? • Mevcut durumda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim

Neden e-Denetim Uygulaması? • Mevcut durumda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü kapsamında gerçekleştirilen denetim işlemleri Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu herhangi bütüncül bir uygulama olmaksızın, matbu tuanaklar ve farklı ortamlarda hazırlanan raporlar ile gerçekleştirilmektedir ve dosyalanmaktadır. Denetim istatistikleri ise bu dosyalama işlemleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Neden e-Denetim Uygulaması? • Böylelikle; birbirinden bağımsız yapılan denetim bazlı işlemlerin gerek entegrasyonlar gerekse

Neden e-Denetim Uygulaması? • Böylelikle; birbirinden bağımsız yapılan denetim bazlı işlemlerin gerek entegrasyonlar gerekse yönlendirmelerle bütüncül bir sistemin ihtiyacı net bir şekilde ortaya çıkmaktadır • Çevre kanununa bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler kapsamında süreçlerin hızı ve kurumsal performansın artırılması amaçlanarak; Bakanlık bünyesinde uygulanan idari yaptırım faaliyetlerinin, mevzuat ve ilgili hükümlerine uygun şekilde çevrimiçi yürütülmesini sağlayacak bir uygulamaya ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

e-Denetim Uygulamasının Hedefleri Proje kapsamında tespit edilen hedefler ise şunlardır; • Denetim sürecinde Denetim

e-Denetim Uygulamasının Hedefleri Proje kapsamında tespit edilen hedefler ise şunlardır; • Denetim sürecinde Denetim Görevlilerinin gerçekleştirdiği tüm adımları tek bir web uygulama üzerinden gerçekleştirilmesi • Denetim sürecindeki raporların ve tutanakların uygulama üzerinden alınması • Sahada yapılan denetim işleminin sistem tarafından yapılacak yönlendirmelerle sağlanması, • Denetim Görevlilerinin sistemde tanımlaranak denetçi kartlarının uygulama üzerinden oluşturulması • Denetimin altyapısını oluşturan; Denetim ile ilgili mevzuatların, Ayrıca her ilin kendi oluşturduğu Denetim programlarının oluşturulması ve Denetimle konu olan tesislerin Çevre Bilgi sistemlerinde tanımlı olan bilgilerine hızlı erişimin sağlanarak denetim işlemlerine bütüncül bir yaklaşımın oluşturulması, • Denetim temelinde ihtiyaç duyulan analiz ve sorgulamaların yapılabilmesi, • Hizmet verimliliğinin, hızın, kalitenin yükseltilmesi, • Denetim için gerekli bilgilere talep edilen sistemlerin entegre edilerek denetime bilgi sağlayacak verilere tek bir uygulama üzerinden erişim sağlanması, • Veri girişlerinde MERNİS ve FBS gibi sistemlerle yapılacak entegrasyonlar ile gerçek/tüzel kişiye ait sabit bilgiler kullanılarak doğru bilgilere erişilmesi hedeflenmektedir.

e-DENETİM Kurumlararası Çalışma Sistemi İL MÜDÜRLÜKLERİ VATANDAŞ DİĞER KURUMLAR GENEL MÜDÜRLÜK YETKİ DEVRİ KURUMLARI

e-DENETİM Kurumlararası Çalışma Sistemi İL MÜDÜRLÜKLERİ VATANDAŞ DİĞER KURUMLAR GENEL MÜDÜRLÜK YETKİ DEVRİ KURUMLARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI E-DENETİM

E-Denetim Çalışma Sistemi ve Aktörleri İl Müdürlükleri Denetim Şube Müdürü Yetki Devri Kurumu Müdürü

E-Denetim Çalışma Sistemi ve Aktörleri İl Müdürlükleri Denetim Şube Müdürü Yetki Devri Kurumu Müdürü Yetki Devri Kurumları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri Denetim Görevlisi Yetki Devri Kurumu Denetim Görevlisi e-DENETİM UYGULAMASI Vatandaş Denetim Görevlisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlük Denetim Şube Müdürü

Uygulama WEB Adresi • E-Denetim Uygulaması Çevre Bilgi Sistemi kapsamında tasarlanmış bir uygulamadır. Uygulamaya

Uygulama WEB Adresi • E-Denetim Uygulaması Çevre Bilgi Sistemi kapsamında tasarlanmış bir uygulamadır. Uygulamaya giriş adresi: https: //online. cevre. gov. tr

E-Denetim Uygulama Altyapısı ve Modülleri Şikayet Kabul ve Takip Modülü Denetim Görevlisi Modülü Planlama

E-Denetim Uygulama Altyapısı ve Modülleri Şikayet Kabul ve Takip Modülü Denetim Görevlisi Modülü Planlama ve Risk Değerlendirme Modülü Denetim Mevzuat Tanımlama Modülü Faaliyet Tesis Bilgi Modülü Yetki Devri Modülü İletişim Modülü Denetim Modülü İstatistik ve İzleme Modülü

Denetim Modülü • Denetim Modülü; Çevre mevzuatı çerçevesinde yapılan tüm denetim konularının (Çevre Denetimleri,

Denetim Modülü • Denetim Modülü; Çevre mevzuatı çerçevesinde yapılan tüm denetim konularının (Çevre Denetimleri, PGD ve Seveso Denetimleri) ihtiyaçları kapsamında özel oluşturulmuş altyapısı ile denetim işlemlerinin elektronik ortamda bir denetimin tanımlanması ile başlayarak İdari Yaptırım soncuna kadar adım gerçekleştirilebildiği , takip edilebildiği, sorgulanabildiği işlemleri barındırmaktadır. Denetim Modülü’nde Denetim Sorgulama, Denetim Tanımlama, İdari Yaptırım Defteri ve Denetim Tutanağı İçin Rezerv Numara İşlemleri bulunmaktadır.

Denetim Tanımlama İşlemleri Denetim Kararı Denetim Girişi Saha İşlemleri Kontrol Listeleri Denetim Tutanağı İşlemleri

Denetim Tanımlama İşlemleri Denetim Kararı Denetim Girişi Saha İşlemleri Kontrol Listeleri Denetim Tutanağı İşlemleri Denetim Raporu İşlemleri Evet İdari Yaptırım Tutanağı İşlemleri İdari Yaptırım Defteri İşlemleri İY Kararı var mı? Hayır Sürecin Sonlanması İdari Y. Tutanağı

Şikayet Kabul ve Takip Modülü • Şikayet Kabul ve Takip Modülü, vatandaşın şikayette bulunabildiği,

Şikayet Kabul ve Takip Modülü • Şikayet Kabul ve Takip Modülü, vatandaşın şikayette bulunabildiği, farklı platformlardan gelen şikayetlerin (bimer, alo 181, dilekçe ile) sistemde tanımlanabildiği ve uygulama üzerinde tanımlanmış olan şikayetlerin denetim görevlileri tarafından takibinin yapılarak karar verme ve görevlendirme işlemlerinin yürütüldüğü modüldür.

Denetim Görevlisi Modülü • Denetim Görevlisi Modülü, denetim görevlilerinin kimlik bilgileri, meslek ve eğitim

Denetim Görevlisi Modülü • Denetim Görevlisi Modülü, denetim görevlilerinin kimlik bilgileri, meslek ve eğitim bilgileri ile sistemde tanımlanabildiği, kimlik kartlarının oluşturulabildiği ve sistemde tanımlı tüm denetim görevlilerinin sorgulanabildiği modüldür.

Denetim Mevzuat Tanımlama Modülü • Denetim Mevzuat Tanımlama Modülü; denetim ile ilişkili veya denetimi

Denetim Mevzuat Tanımlama Modülü • Denetim Mevzuat Tanımlama Modülü; denetim ile ilişkili veya denetimi etkileyebilecek Mevzuatların ve Mahalli Çevre Kurulu Kararlarının (MÇKK) tanımlanıp, sorgulanabildiği, güncel mevzuat ve MÇKK bilgileri ulaşılmasının yanı sıra sistemde tanımlanmış güncel olmayan mevzuatlara da ulaşılmasını sağlayan işlemleri barındırmaktadır.

Planlama ve Risk Değerlendirme Modülü • Planlama ve Risk Değerlendirme Modülü; İl Müdürlükleri ve

Planlama ve Risk Değerlendirme Modülü • Planlama ve Risk Değerlendirme Modülü; İl Müdürlükleri ve Genel Müdürlük bazında Denetim Programlarının tanımlanıp sorgulanabildiği, Entegre Risk Değerlendirmesi Yöntemi (IRAM) kullanılarak Risk Değerlendirme İşlemlerininin ve Risk Değerlendirme Kriterlerinin tanımlandığı işlemleri barındırmaktadır.

Faaliyet/ Tesis Bilgi Modülü • Faaliyet/ Tesis Bilgi Modülü; denetime gidilecek firma/tesis ile ilgili

Faaliyet/ Tesis Bilgi Modülü • Faaliyet/ Tesis Bilgi Modülü; denetime gidilecek firma/tesis ile ilgili Bakanlık bünyesinde çalışmakta olan bilgi sistemleriyle yapılacan entegrasyonlar ile Denetim sürecinde altlık olarak kullanılabilecek verilerin gösterilmesini sağlayan modüldür. Bu modül sayesinde 14 farklı uygulamadan firmalara dair denetime veri sağlayacak bilgiler sorgulanabilmektedtir.

Yetki Devri Modülü • Yetki Devri Modülü ile, Bakanlık tarafından Çevre Kanunu kapsamında çevre

Yetki Devri Modülü • Yetki Devri Modülü ile, Bakanlık tarafından Çevre Kanunu kapsamında çevre denetimi konusunda yetki devri yapılmış konularda, hangi kurum ve kuruluşlara yetki devrinin yapıldığı tanımlanıp sorgulanabilecektir. Bu modülde yetki devri kurumu olarak tanımlanan kurumların kullanıcıları, sistemde kendi konuları üzerinden denetim işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

İstatistik ve İzleme Modülü • İstatistik ve İzleme Modülü; İdari Yaptırımların İzlenmesi Projesi kapsamında

İstatistik ve İzleme Modülü • İstatistik ve İzleme Modülü; İdari Yaptırımların İzlenmesi Projesi kapsamında oluşturulan verilerin sorgularına ve istatistik sonuçlarına erişilebildiği modüldür.

İletişim Modülü • İletişim Modülü; Uygulama kullanıcılarının anlık mesajlaşmalarının, mesaj takibinin ve herkese mesaj

İletişim Modülü • İletişim Modülü; Uygulama kullanıcılarının anlık mesajlaşmalarının, mesaj takibinin ve herkese mesaj gönderimi ve bilgilendirmeyi sağlayan duyuru gönderim işlemlerinin yapılabildiği modüldür.

Sistem Yönetim Modülü ve Kişi Bilgileri • Sistem Yönetim Modülü; İdari Yaptırımların İzlenmesi Projesi

Sistem Yönetim Modülü ve Kişi Bilgileri • Sistem Yönetim Modülü; İdari Yaptırımların İzlenmesi Projesi kapsamında yetkilendirme, oturum yönetimi kullanıcı operasyon işlemleri, hata takip işlemleri IYD Tanımlama ve Uygulama Tanımlamaları arayüzlerine erişilebildiği modüldür. Bu modül Sistem Yöneticilerinin yoğunlukla kullanılacağı bir modüldür. • Kişi Bilgileri, MERNİS’ten kimlik bilgilerinin çekilerek gerçek kişi tanımlamalarının oluşturulduğu modüldür.

İDARİ YAPTIRIMLARIN İZLENMESİ PROJESİ E-DENETİM UYGULAMASI Uygulama Senaryosu ile devam edilecektir. TEŞEKKÜRLER. . .

İDARİ YAPTIRIMLARIN İZLENMESİ PROJESİ E-DENETİM UYGULAMASI Uygulama Senaryosu ile devam edilecektir. TEŞEKKÜRLER. . .