e Portfolio suorituksista osaamiseen YPEopinnot Ilona Laakkonen Student

  • Slides: 20
Download presentation
e. Portfolio: suorituksista osaamiseen YPE-opinnot Ilona Laakkonen Student Life

e. Portfolio: suorituksista osaamiseen YPE-opinnot Ilona Laakkonen Student Life

Miksi e. Portfolio? Tukee ja ohjaa ammatillisen osaamisen kehittämistä ja henkilökohtaista kasvua. Mahdollisuus tallentaa

Miksi e. Portfolio? Tukee ja ohjaa ammatillisen osaamisen kehittämistä ja henkilökohtaista kasvua. Mahdollisuus tallentaa ja esitellä luovasti omia oppimiskokemuksia, saavutuksia ja kehittymistä Mitä jo osaan? Miten kerron siitä? Miten näytän sen? Työnhaun ja osaamisen esittelemisen väline Omien opintojen suunnittelu, osaamisen oivaltaminen ja tavoitteiden asettelu Mitä osaamista tarvitsen työelämän näkökulmasta? Miten minun pitäisi kehittyä työssäni? Mitä haluan osata? Mitä opintoja minulla on? Millaiset kokemukset ovat kehittäneet minua? Mitä olen oppinut? e. Portfo lio Ohjauksen ja arvioinnin työväline

Omaa osaamista on joskus vaikea tunnistaa § Mitä osaamista ja asiantuntijuutta minulla on? §

Omaa osaamista on joskus vaikea tunnistaa § Mitä osaamista ja asiantuntijuutta minulla on? § Mitä osaamista olen hankkinut opintojeni aikana? § Mitä osaamista on kertynyt esimerkiksi harrastuksista, työkokemuksista, erilaisista luottamustehtävistä tai vaikkapa aiemmista tutkinnoistani? § Millaisia näyttöjä minulla on osaamisestani? e. Portfolio kokoaa opinnot, työkokemuksen ja muut näytöt samaan paikkaan!

Oman osaamisen kehittäminen on osa ammattitaitoa § Mitkä ovat työllistymis- ja uratavoitteitani? § Millaista

Oman osaamisen kehittäminen on osa ammattitaitoa § Mitkä ovat työllistymis- ja uratavoitteitani? § Millaista osaamista niissä tarvitaan? § Mitä osaamista minun pitäisi vielä kehittää päästäkseni tavoitteisiini? § Mitä minun pitäisi tehdä kehittyäkseni? Portfolio-työskentely tukee pitkäjänteistä kehittymisen prosessia.

Osaamisen osoittaminen Osaamisesta on osattava myös kertoa § Mitä kokonaisuuksia osaamisestasi muodostuu, mikä on

Osaamisen osoittaminen Osaamisesta on osattava myös kertoa § Mitä kokonaisuuksia osaamisestasi muodostuu, mikä on ydinosaamista ja mikä täydentää sitä? § Erilaisia kuvauksia eri tarkoituksiin – kuka on yleisö ja mitä hän haluaa kuulla? § Mitä osaan suhteutettuna muihin saman alan ihmisiin? § Mitä oman alani ihmiset osaavat suhteessa muihin? § Miten voin osoittaa omaa osaamistani? e. Portfoliossa osaamisesta voi kertoa monipuolisesti ja näyteportfolioita voi jakaa eri yleisöille.

Työelämäosaaminen rakentuu koko opintojen ajan 3 Käytä osaamismatriisia opintojesi suunnittelun apuvälineenä Tallenna työ-, opiskelu-

Työelämäosaaminen rakentuu koko opintojen ajan 3 Käytä osaamismatriisia opintojesi suunnittelun apuvälineenä Tallenna työ-, opiskelu- ja harrastushistoriasi työportfolioon 1 Lähtötilanne: laaja-alainen koonti osaamisesta ja kokemuksesta Prosessi: osaamisen täydentämisen tarpeet ja opintojen suunnittelu 4 Kerro osaamisestasi työnantajalle näyteportfolion avulla Tavoite: työelämässä tarvittava osaaminen 2 Pohdi työelämätavoitteita si ja tarvitsemaasi työelämäosaamista Osaaminenvälilehdellä

e. Portfolio – pilotointia ja kehittämistyötä § Portfolio-toimintamallit laitoksilla osana opiskelu- ja työelämätaitoja §

e. Portfolio – pilotointia ja kehittämistyötä § Portfolio-toimintamallit laitoksilla osana opiskelu- ja työelämätaitoja § e. Portfolio-sovellus: prototyyppi, jota pilotoidaan ja jatkokehitetään käyttäjälähtöisesti § Ensimmäinen versio syksyllä 2012, pilotointi § Kielten laitos, Musiikin laitos, OKL, Taiku § 2013 -2014 § Uusina mm. hum. tdk: n jatko-opiskelijat, terveystiede, bio- ja ympäristötieteet, OKL-ainelaitos-yhteistyö § YPE-opinnot § Integrointi hops-ohjaajakoulutukseen § Tavoitteena toimiva sovellus, joka palvelee opiskelijoita ja ohjaajia → Palaute on tärkeää!

Käyttäjäpalautetta: mitä hyötyä e. Portfoliosta on? ”Varsinkin musiikkialan ihmisenä e. Portfolioon saa näytille esim.

Käyttäjäpalautetta: mitä hyötyä e. Portfoliosta on? ”Varsinkin musiikkialan ihmisenä e. Portfolioon saa näytille esim. musiikkia mikä ei muuten olisi mahdollista. ” "e. Portfolioon on hyvä kirjata omaa osaamista ylös, se auttaa itseä hahmottamaan vahvuuksia ja heikkouksia ja suunnittelemaan opintoja ja elämää havaintojen perusteella. ” "Hyvä systeemi, näppärä tapa laittaa omaa osaamista ylös ja helposti erilaisia tilanteita varten muokattavaan muotoon. ” ”Keksin, mikä minusta tulee isona, kun pohdin jotain laitettavaa ”Tavoitteet”-kohtaan. ”

Miksi e. Portfolio ja YPE?

Miksi e. Portfolio ja YPE?

e. Portfolio pedagogisen osaamisen kehittämisessä (YPE) § e. Portfolio on pedagogisen osaamisen näkyväksi tekemisen

e. Portfolio pedagogisen osaamisen kehittämisessä (YPE) § e. Portfolio on pedagogisen osaamisen näkyväksi tekemisen paikka ja käyttäjän oma arkisto, jonka omistajuus on käyttäjällä itsellään § Portfoliotyöskentely luo jatkumoa, tukee hyvin pitkää prosessia ja tukee ammattitaidon kehittymistä § Osaamismatriisiin voi lisätä omia taitoja, eli pilkkoa omaa kehittymistä pienempiin osiin halutessaan § e. Portfolio rakentaa polun osaamisen, sen kerryttämismahdollisuuksien ja tavoitteiden välille: Mistä tulen? Missä olen nyt? Minne olen menossa? Miten pääsen sinne? § Osa pedagogisten työvälineiden ja käytänteiden tuntemusta Ymmärrys § Pedagogisen osaamisen tuki: Mitä se on? Miten se jäsentyy? Näistä syistä myös koulutusneuvosto on

Portfolion käyttömahdollisuuksia § oman osaamisen jäsentämisen työkalu § voidaan käyttää myös oppimis- tai kehittymisprosessin

Portfolion käyttömahdollisuuksia § oman osaamisen jäsentämisen työkalu § voidaan käyttää myös oppimis- tai kehittymisprosessin seuraamiseen § näytekansio, omien suoritusten ja vahvuuksien esittely

Portfolio sisältää Tarinan, punaisen langan § kuka olen, millainen olen § mitä olen tehnyt,

Portfolio sisältää Tarinan, punaisen langan § kuka olen, millainen olen § mitä olen tehnyt, mitä haluan tehdä tulevaisuudessa § mitä osaan, miten kehitän osaamistani Todisteita tarinalle eli näytteitä töistä, kokemuksista, vahvuuksista ja kehittymisestä Eli mistä tulen, kuka olen ja minne olen menossa!

YPE: n portfolio § § § Kasvu- tai prosessiportfolio: omassa työssä kehittymisen jatkuma Voisi

YPE: n portfolio § § § Kasvu- tai prosessiportfolio: omassa työssä kehittymisen jatkuma Voisi toimia myös keskustelun ja (vertais)palautteen pohjana Portfoliossa voi arvioida, pohtia ja tuoda esiin mm. § opetusfilosofiaa ja oppimiskäsitystä, § opetussuunnitelmatyötä ja kurssisuunnittelua, § opetuksen kehittämistä laajemmin, § menetelmäosaamista, § arviointia, § työvälineiden hallintaa, § asiantuntijuuden ylläpitämisen taitoja, § ohjausosaamista, § materiaaleja. § Mitä? Kuinka? Miksi? Mitkä olivat tulokset § dialogin teorian ja käytännön välillä: Mitä tavoittelen? Miten se konkretisoituu? § Pohdinnat konkreettisten opetusnäytteiden osalta: Mitä tämä kertoo minusta? Kuinka onnistuin? § Kurssiarviot ja muun opiskelijapalautteen: Ei vain tulosten kuvailua, vaan niiden suhde tavoitteisiin, resursseihin ja opiskelijoiden suorituksiin.

e. Portfolion osat

e. Portfolion osat

e. Portfolio opiskelijalle

e. Portfolio opiskelijalle

e. Portfolion osiot ja käyttöönotto lyhyesti § e. Portfolioon pääsee kirjautumaan yliopiston käyttäjätunnuksilla osoitteessa

e. Portfolion osiot ja käyttöönotto lyhyesti § e. Portfolioon pääsee kirjautumaan yliopiston käyttäjätunnuksilla osoitteessa eportfolio. jyu. fi § e. Portfolion osiot: § § Profiili Työportfolio Tavoitteet ja osaamismatriisi Näyteportfolio lyhyesti § Lisäohjeita käyttöön löydät osoitteesta www. jyu. fi/studentlife/eportfolio

Mistä alkuun - Työportfolio § Kirjaudu e. Portfolioon osoitteessa eportfolio. jyu. fi. § Tutustu

Mistä alkuun - Työportfolio § Kirjaudu e. Portfolioon osoitteessa eportfolio. jyu. fi. § Tutustu työportfolioon ja sen ohjeisiin (oikea yläkulma). Täytä profiilitietosi oranssin yläpalkin linkistä. § Kokeile työportfolion eri osioita ja tuo sinne etenkin pedagogiseen osaamiseen liittyviä kokemuksiasi. § Perusta oma kansio YPE-opinnoille ja lataa sinne esim. opetussuunnitelmasi, opetuskokeiluun liittyvät materiaalit ja palautteet, kuvia, vertaisarviointeja, yms. § Halutessasi voit hyödyntää pohdinnoissasi ja itsearvioinnissa myös Pohdinnat-työkalua. § Kirjaa Tavoitteet-välilehdelle oma kehittymistavoitteesi. § Jos haluat, voit lisätä Osaaminen-välilehdelle omia taitoja ja eritellä pedagogista osaamista tarkemmin.

Tee pohdintasi näkyväksi näyteportfoliossa § Työportfoliosi sisältö ei näy edes ohjaajalle. Jakaminen tapahtuu näyteportfolion

Tee pohdintasi näkyväksi näyteportfoliossa § Työportfoliosi sisältö ei näy edes ohjaajalle. Jakaminen tapahtuu näyteportfolion kautta. § Tutustu näyteportfolion ohjeeseen (näyteportfolioiden etusivu). Perusta uusi näyteportfolio, jonka kautta teet näkyväksi työportfoliosi sisältöä. § Jaa näyteportfoliosi oikeudet ryhmäsi ohjaajalle (ks. näyteportfolion ohjeet) ja tuo linkki Optimaan ryhmäsi kansioon. § Tallenna YPE-jakson aikana kertyvä materiaali työportfolioon ja pidä näyteportfoliosi ajan tasalla.

Keskustelua Miten voisit hyödyntää e. Portfoliota työssäsi? Miten e. Portfolio voisi tuke oman osaamisesi

Keskustelua Miten voisit hyödyntää e. Portfoliota työssäsi? Miten e. Portfolio voisi tuke oman osaamisesi kehittymistä? Mitä haluat tietää lisää? Plussia? Miinuksia? Mahdollisuuksia? Epäilyksiä?

Lisätietoja § Lisätietoa ja ohjeita löydät Student Lifen sivuilta jyu. fi/studentlife/eportfolio § Sovellus on

Lisätietoja § Lisätietoa ja ohjeita löydät Student Lifen sivuilta jyu. fi/studentlife/eportfolio § Sovellus on kaikkien käytössä yliopiston käyttäjätunnuksilla osoitteessa eportfolio. jyu. fi § Ota yhteyttä Ilonaan ilona. [email protected] fi