e h O Dobr sluha ale zl pn

  • Slides: 8
Download presentation
ň e h O Dobrý sluha, ale zlý pán!

ň e h O Dobrý sluha, ale zlý pán!

Čo je oheň? � Je to forma horenia vyznačovaná svietivou žiarou plameňov a vydávaním

Čo je oheň? � Je to forma horenia vyznačovaná svietivou žiarou plameňov a vydávaním množstvom tepla � Teplo sa uvoľňuje pri exotermickej reakcii horľavých plynov uvoľnených z paliva (horľavej látky) � Oheň sa rozhorí len pokiaľ je horľavá látka vystavená vysokému teplu alebo inému zdroju energie � Oheň zhasne vtedy, keď nemá dostatok paliva

Čo je plameň? � Plameň je viditeľná časť ohňa � Je to stĺpec horiacich,

Čo je plameň? � Plameň je viditeľná časť ohňa � Je to stĺpec horiacich, väčšinou plynných látok � Žltý plameň – svietivý, s nižšou teplotou � Modrý plameň – menej svietivý a teplejší � Biely plameň – vzniká pri 1300°C � Farba plameňa je ovplyvňovaná aj látkami ( napr. soli)

Pálenie trávy

Pálenie trávy

Požiar ( všeobecne) � Nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí

Požiar ( všeobecne) � Nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená či zranená osoba alebo zviera � Historické požiare: � V r. 64 nechal vypáliť rímsky Cisár Nero Rím, vyše 1000 obetí to stálo život � 320 000 hektárov bolo zničený požiarom v Yellowstonskom národnom parku

Oheň a „ My“ � Bol s nami od začiatku našej civilizácie, naša prvá

Oheň a „ My“ � Bol s nami od začiatku našej civilizácie, naša prvá sila darovaná od prírody � Za niekoľko tisíc rokov sme vynašli obrovské množstvo jeho využití � Zopár príkladov: osvetlenie, obrana, ohrievanie, úprava jedla, priemysel, v kultúre, mýtoch, náboženstiev, zábava, ako zbraň. . . A mnohé iné

Ďakujem za pozornosť! Šimon Mušuka 7. ročník

Ďakujem za pozornosť! Šimon Mušuka 7. ročník