DYSCYPLINA FIANASW PUBLICZNYHCH Dr Katarzyna Kopyciaska Do prezesa

  • Slides: 8
Download presentation
DYSCYPLINA FIANASÓW PUBLICZNYHCH Dr Katarzyna Kopyściańska

DYSCYPLINA FIANASÓW PUBLICZNYHCH Dr Katarzyna Kopyściańska

�Do prezesa spółki „ Pol – Przek” S. A. dotarła informacja, że w związku

�Do prezesa spółki „ Pol – Przek” S. A. dotarła informacja, że w związku ze źle wydatkowaną dotacją otrzymaną z budżetu gminy Z. grozi mu odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fin. publ. Prezes się tym nie przejął, gdyż wg niego przepisy ustawy stosuje się wyłącznie do pracowników jednostek sektora fin. publ. Czy ma rację? Kazus 1

�Kierownik gminnej jednostki budżetowej przez pół roku nie przekazywał do budżetu gminy dochodów z

�Kierownik gminnej jednostki budżetowej przez pół roku nie przekazywał do budżetu gminy dochodów z tytułu najmu pomieszczeń ( 2500 zł za miesiąc). Czy kierownik naruszył dyscyplinę finansów publicznych? Kazus 2

�Kierownik gminnej jednostki budżetowej w marcu i maju zrealizował wydatki jednostki (wynikające z planu

�Kierownik gminnej jednostki budżetowej w marcu i maju zrealizował wydatki jednostki (wynikające z planu finansowego) z jej dochodów z tytułu najmu pomieszczeń (łącznie 4 000 zł). Czy kierownik tej jednostki naruszył dyscyplinę fin. publ. ? Kazus 3

�Kierownik zakładu budżetowego nie przekazał we właściwym terminie nadwyżki środków obrotowych na rachunek budżetu

�Kierownik zakładu budżetowego nie przekazał we właściwym terminie nadwyżki środków obrotowych na rachunek budżetu gminy. Czy naruszył dyscyplinę fin. publ. ? Kazus 4

�W sześciu szkołach podstawowych do pierwszych klas zaczęło uczęszczać więcej uczniów niż zakładano. Burmistrz

�W sześciu szkołach podstawowych do pierwszych klas zaczęło uczęszczać więcej uczniów niż zakładano. Burmistrz dokonał zmian zwiększających wydatki na oświatę zarówno w planach finansowych szkół (po konsultacji z dyrekcjami) jak i w budżecie gminy. Czy burmistrzowi grozi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Kazus 5

Główny księgowy jednego z gminnych zakładów budżetowych przez 9 miesięcy opłacał składki na ubezpieczenie

Główny księgowy jednego z gminnych zakładów budżetowych przez 9 miesięcy opłacał składki na ubezpieczenie społeczne 5 dni po ustawowym terminie. Czy jego zachowanie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?

�Nowy skarbnik gminy od początku swojej pracy na tym stanowisku nie opłacał składek na

�Nowy skarbnik gminy od początku swojej pracy na tym stanowisku nie opłacał składek na ubezpieczenie zdrowotne, twierdząc, że nikt go o tym obowiązku nie poinformował. Czy naruszył dyscyplinę finansów publicznych?