Dynamisk tingsrett Oversikt over reglene om godtroerverv Dynamisk

  • Slides: 35
Download presentation
Dynamisk tingsrett Oversikt over reglene om godtroerverv

Dynamisk tingsrett Oversikt over reglene om godtroerverv

 «Dynamisk tingsrett» «Regler om løsning av motstrid mellom flere uforenelige rettigheter til samme

«Dynamisk tingsrett» «Regler om løsning av motstrid mellom flere uforenelige rettigheter til samme formuesgodet» • Utfordring: Finne riktig «motstridsregel» • (Egen film om HASB-modellen (se gjerne den først)) S => 2 variabler: H A (1) Hva/hvem er B? Avtaleerverver => Reglene om godtroerverv B Kreditor => Reglene om kreditorbeslag

(2) Hva/hvem er B’s konkurrent? S H A (1) Hva/hvem er B? Avtaleerverver =>

(2) Hva/hvem er B’s konkurrent? S H A (1) Hva/hvem er B? Avtaleerverver => Reglene om godtroerverv B Kreditor => Reglene om kreditorbeslag

4 konflikttyper: 1 Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin

4 konflikttyper: 1 Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin rett fra A (A’s rettsetterfølger) 2 1 S Hvem er B’s motstander? H Utleder ikke sin rett fra A (A’s rettsforgjenger) (konkursbo eller utleggstaker) 3 S A 2 B A Ekstinksjon? Kreditorbeslag 4 Avtaleerverv H A Ekstinksjon? Avtaleerverv S B B Kreditorbeslag H Stansnings-/ hevingsrett? A B Ikke ekstinksjon?

Godtroerverv: Rettskildesituasjonen • Utgangspunkt: S og H vinner 1 S A Ekstinksjon? B Avtaleerverv

Godtroerverv: Rettskildesituasjonen • Utgangspunkt: S og H vinner 1 S A Ekstinksjon? B Avtaleerverv 2 • Unntak: Ekstinksjon / godtroerverv Avtaleerverv H A Ekstinksjon? – «Først i tid, best i rett» – «Ingen kan overføre større rett enn hen selv har» => Ulovfestede prinsipper B – RG: For det meste lovfestet – Hvilken lov får anvendelse? => Formuesgode: - Hva slags formuesgode gjelder rettighetskollisjonen?

Formuesgode (1) Fast eiendom (4) Omsetningsgjeldsbrev = Tinglysningsloven §§ 20, 23 og 27 =

Formuesgode (1) Fast eiendom (4) Omsetningsgjeldsbrev = Tinglysningsloven §§ 20, 23 og 27 = Gjeldsbrevloven § 14 (5) VPS-registrerte finansielle instrumenter (2) Uregistrert løsøre = Godtroervervsloven § 1 = Verdipapirregisterloven §§ 7 -1 og 7 -2 (3) Enkle krav = Gjeldsbrevloven §§ 25 og 29 (analogisk) (n) Osv • • Som oftest lovregulert Men ikke alltid (6) Fly = Luftfartsloven §§ 326, 3 -31 og 3 -33

4 konflikttyper: 1 Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin

4 konflikttyper: 1 Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin rett fra A (A’s rettsetterfølger) 2 1 S Hvem er B’s motstander? H Utleder ikke sin rett fra A (A’s rettsforgjenger) (konkursbo eller utleggstaker) 3 S A 2 B A Ekstinksjon? Kreditorbeslag 4 Avtaleerverv H A Ekstinksjon? Avtaleerverv S B B Kreditorbeslag H Stansnings-/ hevingsrett? A B Ikke ekstinksjon?

Godtroerverv i dobbeltsuksesjonskonflikten 1 • UP: S vinner - Jf. «først i tid, best

Godtroerverv i dobbeltsuksesjonskonflikten 1 • UP: S vinner - Jf. «først i tid, best i rett • Unt: Ekstinksjon / godtroerverv - 3 kumulative vilkår følger av «alle» lovbestemmelsene om godtroerverv i dobbeltsuksesjonskonflikten nde e l ang ern M (1) rettsv S A (2) God tro Ekstinksjon? B (3) Sikringsakt • Subjektivt vilkår • Konkret vurdering av B’s forhold • Henger nært sammen med vilkåret om rettsvern • B’s sikringsakt <=> S’s rettsvernakt • Det sentrale vilkåret i teoretisk sammenheng! • Sentralt spørsmål: Hva må S gjøre for å oppnå rettsvern overfor avtaleerverver B?

Godtroerverv i dobbeltsuksesjonskonflikten 1 1 Hva må S gjøre for å oppnå rettsvern overfor

Godtroerverv i dobbeltsuksesjonskonflikten 1 1 Hva må S gjøre for å oppnå rettsvern overfor avtaleerverver B? A rn e v s ett ? R Ekstinksjon? Alternativer: 1 3 Registrering Notifikasjon (tinglysning) 5 Ingenting 2 4 Overtakelse Annet S B Hvilke variabler avgjør (normalt) hva som er den relevante rettsvernsakten? 1 Formuesgode 2 S’s rettighet og ervervsmåte 3 B’s rettighet og ervervsmåte

Godtroerverv i dobbeltsuksesjonskonflikten 1 1 Hva må S gjøre for å oppnå rettsvern overfor

Godtroerverv i dobbeltsuksesjonskonflikten 1 1 Hva må S gjøre for å oppnå rettsvern overfor avtaleerverver B? A rn e v s ett ? R Ekstinksjon? Alternativer: 1 3 Registrering Notifikasjon (tinglysning) 5 Ingenting 2 4 Overtakelse Annet S B Hvilke variabler avgjør (normalt) hva som er den relevante rettsvernsakten? 1 Formuesgode 2 S’s rettighet og ervervsmåte 3 B’s rettighet og ervervsmåte

verv i nskonflikten 1 rn sve A r B? t Ret Ekstinksjon? ? S

verv i nskonflikten 1 rn sve A r B? t Ret Ekstinksjon? ? S Eksempel: B Fast eiendom Hvilke variabler avgjør hva som er den relevante rettsvernsakten? 1 Formuesgode 2 S’s rettighet og ervervsmåte 3 B’s rettighet og ervervsmåte Spørsmål: Hva må S gjøre for å oppnå vern mot senere godtroerververe (B’er) for rettigheter i fast eiendom?

Fast eiendom 1 A rn e v s R ett Ekstinksjon? ? S B

Fast eiendom 1 A rn e v s R ett Ekstinksjon? ? S B Spørsmål: Hva må S gjøre for å oppnå vern mot senere godtroerververe (B’er) for rettigheter i fast eiendom? • Utgangspunkt: Tgl. § 20 (1) • • § 20 (1): «Når et dokument er registrert, går det rettserverv som dokumentet gir uttrykk for, i kollisjonstilfelle foran rettserverv som ikke er registrert samtidig eller tidligere» Essens: • S må tinglyse for å oppnå vern mot senere godtroerverver (og kreditor) B • «Først tinglyst i tid, best i rett» • (PS: må ikke forveksles med «først stiftet i tid, best i rett» ) • Husk: • B må tinglyse selv (sikringsaktvilkåret) • B må være i god tro, jf tgl. § 21 (1) • Unntak: Når kan S oppnå rettsvern uten å tinglyse? (tgl. §§ 21 (2) – 23) To variabler: B’s rettighet og ervervsmåte 1 S’s rettighet og ervervsmåte og 2

Fast eiendom 1 A rn e v s R ett Ekstinksjon? ? S B

Fast eiendom 1 A rn e v s R ett Ekstinksjon? ? S B Spørsmål: Hva må S gjøre for å oppnå vern mot senere godtroerververe (B’er) for rettigheter i fast eiendom? • Utgangspunkt: Tgl. § 20 (1) • • § 20 (1): «Når et dokument er registrert, går det rettserverv som dokumentet gir uttrykk for, i kollisjonstilfelle foran rettserverv som ikke er registrert samtidig eller tidligere» Essens: • S må tinglyse for å oppnå vern mot senere godtroerverver (og kreditor) B • «Først tinglyst i tid, best i rett» • (PS: må ikke forveksles med «først stiftet i tid, best i rett» ) • Husk: • B må tinglyse selv (sikringsaktvilkåret) • B må være i god tro, jf tgl. § 21 (1) • Unntak: Når kan S oppnå rettsvern uten å tinglyse? (tgl. §§ 21 (2) – 23) To variabler: B’s rettighet og ervervsmåte 1 S’s rettighet og ervervsmåte og 2

 • • § 20 (1): «Når et dokument er registrert, går det rettserverv

• • § 20 (1): «Når et dokument er registrert, går det rettserverv som dokumentet gir uttrykk for, i kollisjonstilfelle foran rettserverv som ikke er registrert samtidig eller tidligere» Essens: • S må tinglyse for å oppnå vern mot senere godtroerverver (og kreditor) B • «Først tinglyst i tid, best i rett» • (PS: må ikke forveksles med «først stiftet i tid, best i rett» ) • Husk: • B må tinglyse selv (sikringsaktvilkåret) • B må være i god tro, jf tgl. § 21 (1) • Unntak: Når kan S oppnå rettsvern uten å tinglyse? (tgl. §§ 21 (2) – 23)) To variabler: 1 S’s rettighet og ervervsmåte og 2 B’s rettighet og ervervsmåte ? § 22 nr. 1) - 3) § 21 (2) Spm: Gjelder ekstinksjonsregelen i § 20 (1) for alle typer avtaleerverv? Ordlyd i § 20 (1) = Generell «Når et dokument er registrert, går det rettserverv som dokumentet gir uttrykk for, i kollisjonstilfelle foran rettserverv som ikke er registrert samtidig eller tidligere» • 3 Overdragelse av panteretter, jf nr. 1) 1 Lovbestemte rettigheter, minus legalpant, jf. 1 pkt. (ikke elektronisk reg. ) 2 Hevd jf 2. pkt Spm: Hva med gave, arv, tvangssalg, ekspropriasjon, annet? 5 Overdragelse og stiftelse av bruksretter, jf nr. 3) 4 «Pantsettelse av panteretter» , jf nr. 2) (ikke elektronisk reg. )

4 konflikttyper: 1 Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin

4 konflikttyper: 1 Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin rett fra A (A’s rettsetterfølger) 2 1 S Hvem er B’s motstander? H Utleder ikke sin rett fra A (A’s rettsforgjenger) (konkursbo eller utleggstaker) 3 S A 2 B A Ekstinksjon? Kreditorbeslag 4 Avtaleerverv H A Ekstinksjon? Avtaleerverv S B B Kreditorbeslag H Stansnings-/ hevingsrett? A B Ikke ekstinksjon?

4 konflikttyper: 1 Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin

4 konflikttyper: 1 Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin rett fra A (A’s rettsetterfølger) 2 1 S Hvem er B’s motstander? H Utleder ikke sin rett fra A (A’s rettsforgjenger) (konkursbo eller utleggstaker) 3 S A 2 B A Ekstinksjon? Kreditorbeslag 4 Avtaleerverv H A Ekstinksjon? Avtaleerverv S B B Kreditorbeslag H Stansnings-/ hevingsrett? A B Ikke ekstinksjon?

2 Godtroerverv i hjemmelskonflikten 1 2 3 Alternativer: Fast eiendom Registrering Realregistrert løsøre (Tinglysning)

2 Godtroerverv i hjemmelskonflikten 1 2 3 Alternativer: Fast eiendom Registrering Realregistrert løsøre (Tinglysning) VPS-reg. verdipapirer Uregistrert løsøre Besittelse Negotiable dok. Notifikasjon (3 p utpeker A som berettiget) • Hva er det som gjør A legitimert? Spørsmål: Ekstinksjon? (1) Legitimasjon H A (4) H’s innsigelse (2) God tro B (3) Sikringsakt Beror på formuesgode Enkle krav Uregistrerte aksjer Deltakerrett i ANS Hva gir legitimasjon i det enkelte tilfellet? • Subjektivt vilkår • Konkret vurdering av B’s forhold • Henger nært sammen med vilkåret om legitimasjon • Fratakelsen av A’s legitimasjon <=> B’s sikringsakt

Hvorfor er den linja stiplet? Tegnefeil eller baktanke? S H A Tegnefeil, sorry for

Hvorfor er den linja stiplet? Tegnefeil eller baktanke? S H A Tegnefeil, sorry for det! B

Hvorfor er den linja stiplet? Tegnefeil eller baktanke? S H A Selvfølgelig en baktanke

Hvorfor er den linja stiplet? Tegnefeil eller baktanke? S H A Selvfølgelig en baktanke B Den stiplede linjen indikerer at H har en eller annen gyldig innsigelse mot disposisjonen A B Hva slags type innsigelse kan det være tale om?

S H A B 4 typer H-innsigelser: 1 Tyveri A har stjålet formuesgodet fra

S H A B 4 typer H-innsigelser: 1 Tyveri A har stjålet formuesgodet fra H I forholdet H A har A ingen rett til å disponere over tingen 2 Betroelse A har gyldig besittelse, men ikke rett til å disponere rettslig - Lån eller leie - Reparasjon - Håndpant - Oppbevaring 3 Ugyldighet 4 Heving A har kjøpt fra H, men avtalen er ugyldig A har kjøpt fra H, men ikke betalt kjøpesummen Sterke VS svake ugyldighetsgrunner Kan H ta tilbake formuesgodet hvis A ikke betaler?

S H A B 4 typer H-innsigelser: 1 Tyveri A har stjålet formuesgodet fra

S H A B 4 typer H-innsigelser: 1 Tyveri A har stjålet formuesgodet fra H I forholdet H A har A ingen rett til å disponere over tingen 2 Betroelse A har gyldig besittelse, men ikke rett til å disponere rettslig - Lån eller leie - Reparasjon - Håndpant - Oppbevaring 3 Ugyldighet 4 Heving A har kjøpt fra H, men avtalen er ugyldig A har kjøpt fra H, men ikke betalt kjøpesummen Sterke VS svake ugyldighetsgrunner Kan H ta tilbake formuesgodet hvis A ikke betaler?

B 4 typer H-innsigelser: 1 Tyveri 2 Betroelse A har stjålet formuesgodet fra H

B 4 typer H-innsigelser: 1 Tyveri 2 Betroelse A har stjålet formuesgodet fra H I forholdet H A har A ingen rett til å disponere over tingen A har gyldig besittelse, men ikke rett til å disponere rettslig - Lån eller leie - Reparasjon - Håndpant - Oppbevaring 3 Ugyldighet 4 Heving A har kjøpt fra H, men avtalen er ugyldig A har kjøpt fra H, men ikke betalt kjøpesummen Sterke VS svake ugyldighetsgrunner Kan H ta tilbake formuesgodet hvis A ikke betaler? • Spørsmål: Er H’s innsigelse absolutt eller om den er ekstingverbar? • Flere steder å plassere dette momentet - Et fjerde vilkår for ekstinksjon? - Et unntak fra ekstinksjonsregelen? - Som en del av legitimasjonsvilkåret? • Eksempel: Løsøre…

Eksempel: (Uregistert) Løsøre • «Ekstinksjonsregelen» i ekstl. § 1 nr 1: – ”Blir en

Eksempel: (Uregistert) Løsøre • «Ekstinksjonsregelen» i ekstl. § 1 nr 1: – ”Blir en løsøreting solgt av den som sitter med tingen og får mottakeren den overlevert til seg i god tro, hindrer det ikke rettsvinning etter avtalen at avhenderen mangler rett til å rå over tingen. ” Klassisk spørsmål fra kursleder: • Hvilken konflikttype regulerer bestemmelsen? - Dobbeltsuksesjonskonflikten? - Hjemmelskonflikten? => Svar: Begge! H A • Hvis hjemmelskonflikt: Hvilke H-innsigelser kan ekstingveres? => Svar: Alle (i utgangspunktet) Unntak? S B

Eksempel: (Uregistert) Løsøre • «Ekstinksjonsregelen» i ekstl. § 1 nr 1: – ”Blir en

Eksempel: (Uregistert) Løsøre • «Ekstinksjonsregelen» i ekstl. § 1 nr 1: – ”Blir en løsøreting solgt av den som sitter med tingen og får mottakeren den overlevert til seg i god tro, hindrer det ikke rettsvinning etter avtalen at avhenderen mangler rett til å rå over tingen. ” • Unntak i ekstl. § 2 nr 1: – ”Mottakeren vinner ingen rett etter § 1 dersom tingen er eller må antas å være fravendt eieren eller noen som sitter med tingen på hans vegne, ved tyveri, brukstyveri, ran eller annen vold eller trussel om vold. ”

god tro, hindrer det ikke rettsvinning etter avtalen at avhenderen mangler rett til å

god tro, hindrer det ikke rettsvinning etter avtalen at avhenderen mangler rett til å rå over tingen. ” • Unntak i ekstl. § 2 nr 1: – ”Mottakeren vinner ingen rett etter § 1 dersom tingen er eller må antas å være fravendt eieren eller noen som sitter med tingen på hans vegne, ved tyveri, brukstyveri, ran eller annen vold eller trussel om vold. ” S H 1 Tyveri 2 Betroelse Absolutt (Uekstingverbar) (…selv om ekstinksjonsvilkårene i § 1 er oppfylt) A B 3 Ugyldighet 4 Heving Ekstingverbar (…dersom om ekstinksjonsvilkårene i § 1 er oppfylt)

2 Godtroerverv i hjemmelskonflikten • Hva som generelt sett avgjør om H’s innsigelse er

2 Godtroerverv i hjemmelskonflikten • Hva som generelt sett avgjør om H’s innsigelse er absolutt eller ekstingverbar? Ekstinksjon? (1) Legitimasjon H A (4) H’s innsigelse 1 Formuesgode (2) God tro B (3) Sikringsakt 2 Innsigelsens art - Hvor viktig er det at avtaleerververe (som B) kan stole på A’s legitimasjon? - Varierer bla pga formuesgode: - Aksje på børsen - Fast eiendom De lege ferenda • Avveining: - I hvilken grad har H mulighet til å beskytte seg mot godtroerververe som B? - Har H kontroll over A’s legitimasjon? - Ytterpunkter: - A har stjålet tingen eller laget et falskt skjøte - H har lånt tingen til A Omsetningslivets sikkerhet VS beskyttelse av bestående rettigheter

2 Godtroerverv i hjemmelskonflikten Ekstinksjon? • Hva som generelt sett avgjør om H’s innsigelse

2 Godtroerverv i hjemmelskonflikten Ekstinksjon? • Hva som generelt sett avgjør om H’s innsigelse er absolutt eller ekstingverbar? (1) Legitimasjon H A (4) H’s innsigelse (2) God tro B (3) Sikringsakt De lege lata Formuesgode: 1 ”Glideskala” Enkle krav H har alle innsigelser i behold (gbl § 25), minus «pro forma» 2 Innsigelsens art Fast eiendom *UP: Alle *Unt: Ikke ”ugyldig dok” (tgl. § 27) Løsøre *UP: Ingen innsigelser er absolutte *Unt: Minus ”tyveri” og lignende. (ekstl. § 2 nr. 1) Negotiable dok. VPS-registrerte fin. Instr. H har ingen absolutte innsigelser (gbl § 14, vprl § 7 -2)

4 konflikttyper: 1 Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin

4 konflikttyper: 1 Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin rett fra A (A’s rettsetterfølger) 2 1 S Hvem er B’s motstander? H Utleder ikke sin rett fra A (A’s rettsforgjenger) (konkursbo eller utleggstaker) 3 S A 2 B A Ekstinksjon? Kreditorbeslag 4 Avtaleerverv H A Ekstinksjon? Avtaleerverv S B B Kreditorbeslag H Stansnings-/ hevingsrett? A B Ikke ekstinksjon?

4 konflikttyper: 1 Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin

4 konflikttyper: 1 Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin rett fra A (B’s rettsforgjenger) 2 nde e l ang ern M (1) rettsv 1 S Hvem er B’s motstander? A (1) Legitimasjon H => Rettsvern? A S A B B Ekstinksjon? (3) Sikringsakt 4 Ekstinksjon? H Utleder ikke sin rett fra A (B’s rettsforgjenger) 3 S (2) God tro Ekstinksjon? 2 (konkursbo eller utleggstaker) Stansning-/hevingsrett? (Ikke ekstinksjon) (2) God tro B (3) Sikringsakt H A B

Ferdig

Ferdig

Hjemmelskonflikten H S A B =>”Hjemmelspersonskonflikten” (evt. ”hjemmelskonflikten”) H VS B => ”Dobbelsuksesjonskonflikten” (evt.

Hjemmelskonflikten H S A B =>”Hjemmelspersonskonflikten” (evt. ”hjemmelskonflikten”) H VS B => ”Dobbelsuksesjonskonflikten” (evt. ”suksesjonskonflikten”) S VS B

Variabler • (1) Hva er B? Avtaleerverver eller kreditor? – Hvis avtaleerverver => Regler

Variabler • (1) Hva er B? Avtaleerverver eller kreditor? – Hvis avtaleerverver => Regler om godtroerverv – Hvis kreditor => Regler om kreditorbeslag, herunder regler om kreditorekstinksjon • (2) Formuesgode? – Fast eiendom, realregistrert løsøre, uregistrert løsøre, VPSregistrerte finansielle instrumenter, uregistrerte aksjer, gjeldsbrev, omsetningsgjeldsbrev, osv. • (3) Hvem er B’s konkurrent? H eller S – Hvis H => Hjemmelsmannskonflikt – Hvis S => Dobbeltsuksesjonskonflikt • (4) Flere variabler?

4 konflikttyper: 1 Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin

4 konflikttyper: 1 Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin rett fra A (A’s rettsetterfølger) 2 nde e l ang ern M (1) rettsv 1 S Hvem er B’s motstander? A (1) Legitimasjon H => Rettsvern? A S A B B Ekstinksjon? (3) Sikringsakt 4 Ekstinksjon? H Utleder ikke sin rett fra A (A’s rettsforgjenger) 3 S (2) God tro Ekstinksjon? 2 (konkursbo eller utleggstaker) Stansning-/hevingsrett? (Ikke ekstinksjon) (2) God tro B (3) Sikringsakt H A B

4 konflikttyper: 1 Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin

4 konflikttyper: 1 Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin rett fra A (A’s rettsetterfølger) 2 nde e l ang ern M (1) rettsv 1 S Hvem er B’s motstander? A (1) Legitimasjon H => Rettsvern? A S A B B Ekstinksjon? (3) Sikringsakt 4 Ekstinksjon? H Utleder ikke sin rett fra A (A’s rettsforgjenger) 3 S (2) God tro Ekstinksjon? 2 (konkursbo eller utleggstaker) Stansning-/hevingsrett? (Ikke ekstinksjon) (2) God tro B (3) Sikringsakt H A B

Hensynet til bestående rettigheter Hensynet til trygg omsetning Glideskala Enkle gjeldsbrev og krav Fast

Hensynet til bestående rettigheter Hensynet til trygg omsetning Glideskala Enkle gjeldsbrev og krav Fast eiendom og skip Fly Løsøre Negotiable dok. VPS-registrerte fin. Instr. Gbl. § 25 Tgl. § 27 Sjøl. § 26 Luftl. § 3 -33 Ekstl. § 1 Gbl. § 14 Vprl. § 7 -1 *UP: Ingen innsigelser er absolutte *Unt: ”sterke ugyldighetsgrunner» *UP: Ingen innsigelser er absolutte *Unt: ”Tyveri” ol. H har ingen absolutte/ uekstingverbare innsigelser H har alle innsigelser i behold, minus «pro forma» *UP: H har alle innsigelser i behold *Unt: «Ugyldig dokument» ol.