Dynamisk tingsrett fra kjperspektiv Likner p innfringsfilmen Dynamisk

  • Slides: 60
Download presentation
Dynamisk tingsrett – fra kjøperspektiv Likner på innføringsfilmen «Dynamisk tingsrett - fra jus 3111

Dynamisk tingsrett – fra kjøperspektiv Likner på innføringsfilmen «Dynamisk tingsrett - fra jus 3111 til jus 3212»

 «Dynamisk tingsrett» ” ”Re t e ”R ttig h et” ”Rettighet” Formuesgode ”R

«Dynamisk tingsrett» ” ”Re t e ”R ttig h et” ”Rettighet” Formuesgode ”R t” e h g i ett et h tig ”R ett igh et” ”Regler om løsning av motstrid mellom flere uforenelige rettigheter til samme formuesgode som oppstår i forbindelse med rettighetsovergang”

Fugleperspektivet: 1 (konflikttypene) Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin

Fugleperspektivet: 1 (konflikttypene) Hva/hvem er B? (”siste rettstifter”) Avtaleerverver Kreditor (eller liknende) Utleder sin rett fra A (A’s rettsetterfølger) 2 nde e l ang ern M (1) rettsv 1 S Hvem er B’s motstander? A (1) Legitimasjon H => Rettsvern? A S A B B Ekstinksjon? (3) Sikringsakt 4 Ekstinksjon? H Utleder ikke sin rett fra A (A’s rettsforgjenger) 3 S (2) God tro Ekstinksjon? 2 (konkursbo eller utleggstaker) Stansning-/hevingsrett? (Ikke ekstinksjon) (2) God tro B (3) Sikringsakt H A B

Fra kjøperens perspektiv Tredjemenn …med rettigheter bilen Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

Fra kjøperens perspektiv Tredjemenn …med rettigheter bilen Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

Tredjemenn D tin yna gs mi re sk tts lig Selger Obligasjonsrettslig Kjøper

Tredjemenn D tin yna gs mi re sk tts lig Selger Obligasjonsrettslig Kjøper

Problemet: Det finnes MANGE forskjellige typer tredjemenn…. Trøsten: Vi har et godt begrepsapparat for

Problemet: Det finnes MANGE forskjellige typer tredjemenn…. Trøsten: Vi har et godt begrepsapparat for å systematisere dem Tredjemenn Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

Kreditor Avtaleerverver Tredjemenn Annet? Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

Kreditor Avtaleerverver Tredjemenn Annet? Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

Eldre rettigheter Yngre rettigheter Tredjemenn Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

Eldre rettigheter Yngre rettigheter Tredjemenn Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

H S B Tredjemenn Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

H S B Tredjemenn Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

H Eldre rettigheter Avtaleerverver Yngre rettigheter Kreditor S Annet? B Tredjemenn Løsøreting Selger Kjøpekontrakt

H Eldre rettigheter Avtaleerverver Yngre rettigheter Kreditor S Annet? B Tredjemenn Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

Eldre rettigheter H Yngre rettigheter S B Tredjemenn Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

Eldre rettigheter H Yngre rettigheter S B Tredjemenn Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

Eldre rettigheter H S • Kan verken være avtaleerverver eller kreditor • En «H»

Eldre rettigheter H S • Kan verken være avtaleerverver eller kreditor • En «H» er en «H» … - Yngre rettigheter Tredjemenn B Avtaleerververe Kreditorer …pga H «erverver» ingenting Annet? Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

2 3 Sa Sk S = Kreditor (Sk) Person som har tatt beslag i

2 3 Sa Sk S = Kreditor (Sk) Person som har tatt beslag i bilen S = Avtaleerverver (Sa) Person som etter avtale (eller liknende) med selger har stiftet en rett til bilen Avtaleerverver (Ba) 4 S Ba 1 H B Tredjemenn 5 Bk Selgers hjemmelsmann … 3 p med rett til bilen som ikke utledes fra selger …som etter avtale (eller liknende) med selger (A) vil stifte en rett til bilen Kreditor (Bk) …som vil ta beslag i bilen Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

2 HASB-modellen S Sa 3 Sk 1 H Selger (A) (S) Kjøper Kontrakt (B)

2 HASB-modellen S Sa 3 Sk 1 H Selger (A) (S) Kjøper Kontrakt (B) 4 Ba B 5 Bk

2 Ekstinksjon? S Sa 3 Sk 1 H Selger (A) (S) Kjøper Kontrakt (B)

2 Ekstinksjon? S Sa 3 Sk 1 H Selger (A) (S) Kjøper Kontrakt (B) 4 Ba Rettsvern? B 5 Bk

Når er det trygt for kjøper å betale kjøpesummen? Mao: Hva må kjøper gjøre

Når er det trygt for kjøper å betale kjøpesummen? Mao: Hva må kjøper gjøre eller undersøke før han betaler kjøpesummen for å være sikker på at han ikke må respektere en tredjepersons rett til bilen? Tredjemenn Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

Kjøper bør ikke gi fra seg (stansningsretten til) pengene før hen er sikker på

Kjøper bør ikke gi fra seg (stansningsretten til) pengene før hen er sikker på 1 at: (1) Ekstingverer eventuelle H’er, H 3 (2) Ekstingverer eventuelle S’er – både 2 Sa Sk avtaleerververe og kreditorer 5 4 (3) Har rettsvern overfor B’er – både Ba Bk avtaleerververe og kreditorer Tredjemenn Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

4 B = Avtaleerverver Ba • RG: Ekstl. § 1 nr. 1) 1. pkt.

4 B = Avtaleerverver Ba • RG: Ekstl. § 1 nr. 1) 1. pkt. - (forutsetningsvis) For at B skal vinne rett må A «sitte med tingen» MAO: Kjøper oppnår rettsvern mot selgers avtale-B’er ved å frata vedkommende besittelsen – «aka» : overlevering B = Kreditor • RG: Ulovfestet rett (ekstl. § 1 nr 1: «solgt» ) - 5 Bk UP: Overlevering Unntak: Interesselæren…(osv) - Mao: Kjøper bør få tingen overlevert for å være sikret rettsvern, men unntak finnes Re A Selger Eks er ttsv tink n? S Kjøper sjon 4 ? B Ba 5 Bk

S = Avtaleerverver 2 • RG: Ekstl. § 1 nr. 1) 1. pkt. Sa

S = Avtaleerverver 2 • RG: Ekstl. § 1 nr. 1) 1. pkt. Sa - B må se til at vilkårene i § 1 nr 1) er oppfylt • Hvis ja: UP => Ekstinksjon - - Unntak etter § 2 nr. 2), § 4 eller § 5 Særlig: Ekstl. § 4 nr. 3) Sjekk løsøreregisteret for panterett i motorvogn, jf pl. § 317 Men ikke sjekk løsøreregisteret for tingsinnbegrepspant! S = Kreditor • RG: Ekstl. § 1 nr. 1) 1. pkt. - - 3 Sk Gjelder både overfor utleggstaker og konkursbo (til tross for kkl. § 100) Husk også: Ekstl. § 4 nr. 3) Sjekk løsøreregisteret for panterett i motorvogn, jf pl. § 5 -5 Ikke sjekk løsøreregisteret for utleggspant i tingsinnbegrep og annet løsøre, jf. pl. §§ 5 -4 og 5 -6 Re A Selger er ttsv n? S 2 Sa 3 Eks Sk tink sjon ? B Kjøper

1 H A Selger 1 H • RG: Ekstl. § 1 nr. 1) 1.

1 H A Selger 1 H • RG: Ekstl. § 1 nr. 1) 1. pkt. - B må se til at vilkårene i § 1 nr 1) er oppfylt • Hvis ja: UP => Ekstinksjon - Unntak som i suksesjonskonflikten etter § 2 nr. 2), § 4 eller § 5 I tillegg: Unntaket for tyveri osv. i § 2 nr. 1) Nevner også: § 3 - Nr 1): H’s «reklamasjonsplikt» om vindikasjonskrav - Nr 2): H’s erstatningsansvar «hvis hen kan lastes for ting på avveie» Ekstinksjon? B Kjøper

2 Ekstinksjon? S Sa Ekstl. § 1 nr. 1) 3 Sk 1 H Selger

2 Ekstinksjon? S Sa Ekstl. § 1 nr. 1) 3 Sk 1 H Selger (A) Ekstl. § 1 nr. 1) (S) Kjøper Kontrakt (B) Ekstl. § 1 nr. 1) 4 Ba Rettsvern? B Ekstl. § 1 nr. 1) 5 Bk Ulovfestet rett

2 Ekstinksjon? S Sa Tgl. §§ 20 (1) og 21 (1) 3 Tgl. §§

2 Ekstinksjon? S Sa Tgl. §§ 20 (1) og 21 (1) 3 Tgl. §§ 20 (1) og 23 Sk Fast eiendom 1 H Selger (A) (S) Kjøper Kontrakt (B) Tgl. § 27 (1) 4 Ba Rettsvern? B Tgl. §§ 20 (1) (og 21 (1)) 5 Bk Tgl. §§ 20 (1) og 23

2 Ekstinksjon? Sa S 3 IKKE § 29 (1) Sk Utlegg: Gbl. § 29

2 Ekstinksjon? Sa S 3 IKKE § 29 (1) Sk Utlegg: Gbl. § 29 (2) analogisk Konkurs: «Gbl. § 25» Enkelt krav D K 1 H Selger (A) Gbl. § 29 (2) (S) Kjøper Kontrakt (B) Gbl. § 25 4 Ba Rettsvern? B Gbl. § 29 (2) 5 Bk Gbl. § 29 (1)

2 Ekstinksjon? S Kan vi prøve å forstå problemene fra min side for en

2 Ekstinksjon? S Kan vi prøve å forstå problemene fra min side for en gangs skyld!? 1 Sa 3 Sk Formuesgode H Selger (A) (S) Kjøper Kontrakt (B) Fast eiendom, omsetningsgjeldsbrev, aksjer, VPS-registrerte finansielle instrumenter, fly, skip, osv. 4 Ba Rettsvern? B 5 Bk

2 Ekstinksjon? S Sa 3 Sk 1 Formuesgode H Selger (A) (S) Kjøper Kontrakt

2 Ekstinksjon? S Sa 3 Sk 1 Formuesgode H Selger (A) (S) Kjøper Kontrakt (B) Fast eiendom, omsetningsgjeldsbrev, aksjer, VPS-registrerte finansielle instrumenter, fly, skip, osv. 4 Ba Rettsvern? B 5 Bk

2 ? S Sa 3 Sk Formuesgode Selger (A) (S) Kjøper Kontrakt Fast eiendom,

2 ? S Sa 3 Sk Formuesgode Selger (A) (S) Kjøper Kontrakt Fast eiendom, omsetningsgjeldsbrev, enkle krav, aksjer, VPS-registrerte finansielle instrumenter, fly, skip, osv. (B) 4 Ba B 5 Bk

Overfor avtaleerverver B: Selger bør ikke gjøre kjøper legitimert til å disponere over bilen

Overfor avtaleerverver B: Selger bør ikke gjøre kjøper legitimert til å disponere over bilen før selger har fått rettsvern for retten til pengene Selger Kontrakt er rv lee ta Hva gjør kjøper «legitimert» ? - UP: «sitter med tingen» , jf ekstl. § 1 nr 1) 1. pkt - Unt: Registrert salgspant i motorvogn, jf pl. § 3 -17 (3) og ekstl § 4 nr 3) v Ba Av - 1 Kjøper B Kr e Når taper selger stansnings- og hevingsretten? - - di to Stansningsrett => «Overgitt» , jf kjl § 61 (2) og deknl. § 7 -2 Hevingsrett: - UP => «Overtatt» , jf kjl § 54 (4) og deknl. § 7 -7 (2) ( «levert» ) - Unt => «Gyldig forbehold» , jf kjl § 54 (4) og deknl. § 7 -7 (2) => Salgspant; gyldig + rettsvern, jf pl. §§ 3 -14 - 3 -21, jf § 3 -22 Overfor kreditor B: Selger bør ikke gi fra seg stansnings- og hevingsretten til bilen før han har fått rettsvern for retten til pengene rb es la g 2 Bk

Elefanten i rommet: Retten til pengene? Tredjepersoner Hvilke tredjepersoner er det kjøper må se

Elefanten i rommet: Retten til pengene? Tredjepersoner Hvilke tredjepersoner er det kjøper må se opp for når det gjelder retten til pengene?

Elefanten i rommet: Retten til pengene? 1 Ba Av rv ve er le ta

Elefanten i rommet: Retten til pengene? 1 Ba Av rv ve er le ta Kr ed ito rb e sla g B 2 Bk Tredjepersoner Hvilke tredjepersoner er det kjøper må se opp for når det gjelder retten til pengene?

Elefanten i rommet: Retten til pengene? 1 Ba Av rv ve er le ta

Elefanten i rommet: Retten til pengene? 1 Ba Av rv ve er le ta Kr ed ito rb e sla g B 2 Bk Hvilke tredjepersoner er det selger må se opp for når det gjelder retten til pengene? Tredjepersoner

Elefanten i rommet: Retten til pengene? 1 Ba 1 H Av le ta er

Elefanten i rommet: Retten til pengene? 1 Ba 1 H Av le ta er 2 rv ve Sa 3 B sla g Sk rb e 4 Kr ed ito Ba 2 Bk Hvilke tredjepersoner er det selger må se opp for når det gjelder retten til pengene? 5 Tredjepersoner Bk

Elefanten i rommet: Retten til pengene? 1 Ba 1 H Av le ta er

Elefanten i rommet: Retten til pengene? 1 Ba 1 H Av le ta er 2 rv ve Sa 3 B sla g Sk rb e 4 Kr ed ito Ba 2 Bk 5 Bk

For eksempel: Konkurs før kontrakten er oppfylt 1 Ba 1 H Av rv ve

For eksempel: Konkurs før kontrakten er oppfylt 1 Ba 1 H Av rv ve er le ta Merk perspektivet i spørsmålsstillingen! Ikke: «Uoppfylt kontrakt i konkurs» Men: «Konkurs i uoppfylt kontrakt» 2 Sa 3 B sla g Sk rb e 4 Kr ed ito Ba 2 Bk 5 Bk

For eksempel: Konkurs før kontrakten er oppfylt 1 Ba 1 H Av rv ve

For eksempel: Konkurs før kontrakten er oppfylt 1 Ba 1 H Av rv ve er le ta Merk perspektivet i spørsmålsstillingen! Ikke: «Uoppfylt kontrakt i konkurs» Men: «Konkurs i uoppfylt kontrakt» 2 Sa 3 B sla g Sk rb e 4 Kr ed ito Ba 2 Bk 5 Bk

For eksempel: Konkurs før kontrakten er oppfylt Hva blir spørsmålet i tvisten mellom selger

For eksempel: Konkurs før kontrakten er oppfylt Hva blir spørsmålet i tvisten mellom selger og kjøpers konkursbo når det gjelder rett til bilen? • 2 alternativer: • • 1) Boet kan ta beslag 2) Selger kan kreve bilen tilbake • Bilen: Formuesgode «på vei inn» i kjøpers/debitors/A’s eie • Altså: Selger er en H i fht konkursboet • => Spørsmål om selger har i behold sin stansnings- eller hevingsrett? 5 Bk

For eksempel: Konkurs før kontrakten er oppfylt Hva blir spørsmålet i tvisten mellom selger

For eksempel: Konkurs før kontrakten er oppfylt Hva blir spørsmålet i tvisten mellom selger og kjøpers konkursbo når det gjelder rett til bilen? • 2 alternativer: • • 1) Boet kan ta beslag 2) Selger kan kreve bilen tilbake • Bilen: Formuesgode «på vei inn» i kjøpers/debitors/A’s eie • Altså: Selger er en H i fht konkursboet • => Spørsmål om selger har i behold sin stansnings- eller hevingsrett? 5 Bk

For eksempel: Konkurs før kontrakten er oppfylt Hva så med retten til pengene? •

For eksempel: Konkurs før kontrakten er oppfylt Hva så med retten til pengene? • 2 alternativer: • • 1) Kan boet ta beslag? 2) Eller kan selger kreve å beholde/få pengene? • Pengene: Formuesgode «på vei ut» av kjøperens eie • Altså: Selger er en S i fht konkursboet • => Spørsmål om selger har rettsvern for sin rett til pengene? (Finansavtl. § 39, jf Lilleholt) 5 Bk

Hva så ved selgers konkurs? Hva så med retten til pengene? • 2 alternativer:

Hva så ved selgers konkurs? Hva så med retten til pengene? • 2 alternativer: • • 1) Kan boet ta beslag? 2) Eller kan selger kreve å beholde/få pengene? • Pengene: Formuesgode «på vei ut» av kjøperens eie • Altså: Selger er en S i fht konkursboet • => Spørsmål om selger har rettsvern for sin rett til pengene? (Finansavtl. § 39, jf Lilleholt) 5 Bk

Kr ed ito rb e sla g Hva så ved selgers konkurs? 2 Bk

Kr ed ito rb e sla g Hva så ved selgers konkurs? 2 Bk

Kr ed ito rb e sla g Hva så ved selgers konkurs? 2 Bk

Kr ed ito rb e sla g Hva så ved selgers konkurs? 2 Bk Når det gjelder retten til bilen…. • 2 alternativer: • • 1) Boet kan ta beslag i bilen 2) Kjøper kan kreve å beholde/få utlevert bilen • Bilen: Formuesgode «på vei ut» av selgers/debitors/A’s eie • Altså: Kjøper er en S i fht konkursboet • => Spørsmål om kjøper har i rettsvern for sin rett til bilen?

Kr ed ito rb e sla g Hva så ved selgers konkurs? 2 Bk

Kr ed ito rb e sla g Hva så ved selgers konkurs? 2 Bk Hva blir spørsmålet i tvisten mellom kjøper og selgers konkursbo når det gjelder rett til bilen? • 2 alternativer: • • 1) Kan boet ta beslag i bilen? 2) Eller kan kjøperen kreve å beholde/få utlevert bilen? • Bilen: Formuesgode «på vei ut» av selgers/debitors/A’s eie • Altså: Kjøper er en S i fht konkursboet • => Spørsmål om kjøper har i rettsvern for sin rett til bilen?

Kr ed ito rb e sla g Hva så ved selgers konkurs? 2 Bk

Kr ed ito rb e sla g Hva så ved selgers konkurs? 2 Bk Hva så med retten til pengene? • 2 alternativer: • • 1) Kan boet ta beslag? 2) Eller kan kjøper kreve å beholde/få pengene? • Pengene: Formuesgode «på vei inn» i selgers/debitors/A’s eie • Altså: Selger er en S i fht konkursboet • => Spørsmål om kjøper har i behold sin stansnings- eller (Finansavtl. § 39, jf Lilleholt) hevingsrett til pengene?

Ferdig

Ferdig

Elefanten i rommet: Retten til pengene? Selger Rettsvern? Kontrakt Kjøper Stansnings- og hevingsrett?

Elefanten i rommet: Retten til pengene? Selger Rettsvern? Kontrakt Kjøper Stansnings- og hevingsrett?

 • Avtaleerverver B Hvordan får man rettsvern for rett til penger? • -

• Avtaleerverver B Hvordan får man rettsvern for rett til penger? • - - RG: Ekstl. § 1 nr. 1) 1. pkt. For at kjøpers avtale-B’er skal vinne rett overfor selger, må A, dvs. kjøper, «sitte med tingen» MAO: Selger bør ikke gi kjøper besittelsen over bilen før han har rettsvern til pengene Kreditor B • • - Stansningsrett: «Overgitt» , Kjl § 61 (2) Hevingsrett: Skjæringspunkt = «Overgitt» , kjl. § 54 (4) Etter «overgitt» : Må ha registrert salgspant i løsøreregisteret, jf. pantel. § 3 -17 (3), jf § 3 -22 (1)

Hva hvis vi bytter ut bilen med en fast eiendom? …eller et omsetningsgjeldsbrev, et

Hva hvis vi bytter ut bilen med en fast eiendom? …eller et omsetningsgjeldsbrev, et enkelt krav, en aksje, et VPSregistrert finansielt instrument, et fly, et skip, osv. ? Tredjemenn …med rettigheter bilen Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

Hva hvis vi bytter ut bilen med en fast eiendom? …eller et omsetningsgjeldsbrev, et

Hva hvis vi bytter ut bilen med en fast eiendom? …eller et omsetningsgjeldsbrev, et enkelt krav, en aksje, et VPSregistrert finansielt instrument, et fly, et skip, osv. ? Tredjemenn Formuesgode Selger Kjøpekontrakt Vederlag • • …med rettigheter formuesgodet H’er, S’er og B’er Kreditorer og avtaleerververe Kjøper

Lærdommar • Generelt: Hverken kjøper eller selger bør gi fra seg stansningseller hevingsretten til

Lærdommar • Generelt: Hverken kjøper eller selger bør gi fra seg stansningseller hevingsretten til egen ytelse før vedkommende har fått rettsvern for motytelsen Tredjemenn Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

Fra kreditors perspektiv • Situasjon: – Noen skylder deg penger, men betaler ikke –

Fra kreditors perspektiv • Situasjon: – Noen skylder deg penger, men betaler ikke – Hva gjør du? • => Regler om gjeldsinndrivelse • To måter: Utlegg eller konkurs • Uansett: Materielle beslagsreglene er like (minus omstøtelse) • Sentralt spm: Hvilke formuesgoder kan man kreve beslag i? – (1) Formuesgoder som reelt tilhører skyldneren, jf. deknl § 2 -2 • ”Reelt” tilhører? – Motsetning til pro forma eierskap – Motsetning tilfeller hvor A bare er legitimert som eier – (2) Formuesgoder (og rettigheter) utledet fra skyldneren som ikke har rettsvern • Lovfestet for flere formuesgoder • Ellers: Ulovfestet prinsipp

Eksempel: (Uregistert) Løsøre Rettsvern og ekstinksjon • § 1 nr 1 – ”Blir en

Eksempel: (Uregistert) Løsøre Rettsvern og ekstinksjon • § 1 nr 1 – ”Blir en løsøreting solgt av den som sitter med tingen og får mottakeren den overlevert til seg i god tro, hindrer det ikke rettsvinning etter avtalen at avhenderen mangler rett til å rå over tingen. ” Formuesgode Må være (uregistert) løsøre Legitimasjon A må ha den fysiske kontrollen over tingen Bs ervervsmåte B må kjøpe tingen Aka: Avtaleerverv + vederlag Godtro B må være i god tro på tidspunktet for sikringsakten Felles for både hjemmels- og dobbeltsuksesjonskonflikten Mao: Gjelder både mot S og H Sikringsakt B må få tingen overlevert A må i alle fall fratas den fysiske kontrollen

 • § 1 nr 1 – ”Blir en løsøreting solgt av den som

• § 1 nr 1 – ”Blir en løsøreting solgt av den som sitter med tingen og får mottakeren den overlevert til seg i god tro, hindrer det ikke rettsvinning etter avtalen at avhenderen mangler rett til å rå over tingen. ” Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

H = Rettighet stiftet før kjøperens rett, men er ikke utledet fra selger (A).

H = Rettighet stiftet før kjøperens rett, men er ikke utledet fra selger (A). H = ”Rette eier” H S = Rettighet utledet fra selgeren (A) FØR kjøpet B = Hens rettighet utledet fra selgeren (A) etter kjøpet Ervervsmåte: Avtaleerverv eller kreditorbeslag S …som selger har lånt, stjålet eller på annen måte utledet sin rett/legitimasjon fra B Tredjemenn …med rettigheter bilen Løsøreting Selger Kjøpekontrakt Vederlag Kjøper

2 4 Avtaleerverver (Sa) …som etter avtale (eller liknende) med selger (A) har stiftet

2 4 Avtaleerverver (Sa) …som etter avtale (eller liknende) med selger (A) har stiftet en rett til bilen Avtaleerverver (Ba) 3 Kreditor (Sk) …som har tatt beslag i bilen 5 …som etter avtale (eller liknende) med selger (A) vil stifte en rett til bilen Kreditor (Ka) …som vil ta beslag i bilen 1 H S B Tredjemenn …med rettigheter bilen Selger Kjøpekontrakt Kjøper

2 4 Avtaleerverver (Sa) …som etter avtale (eller liknende) med selger (A) har stiftet

2 4 Avtaleerverver (Sa) …som etter avtale (eller liknende) med selger (A) har stiftet en rett til bilen -Mot eller uten vederlag - Avtale eller liknende 1 H Avtaleerverver (Ba) 3 Kreditor (Sk) …som har tatt beslag i bilen Kreditor (Bk) …som vil ta beslag i bilen - Samme som (Sa) - Konkursbo eller utleggstaker S • Mulige innsigelser: - Ugyldig avtale, betroelse, lån, leie, tyveri, hevingsrett, osv. 5 …som etter avtale (eller liknende) med selger (A) vil stifte en rett til bilen - Samme som (Sk) B Tredjemenn …med rettigheter bilen Selger Kjøpekontrakt Kjøper

Eksempel: (Uregistert) Løsøre Rettsvern og ekstinksjon • § 1 nr 1 – ”Blir en

Eksempel: (Uregistert) Løsøre Rettsvern og ekstinksjon • § 1 nr 1 – ”Blir en løsøreting solgt av den som sitter med tingen og får mottakeren den overlevert til seg i god tro, hindrer det ikke rettsvinning etter avtalen at avhenderen mangler rett til å rå over tingen. ” Formuesgode Må være (uregistert) løsøre Legitimasjon A må ha den fysiske kontrollen over tingen Bs ervervsmåte B må kjøpe tingen Aka: Avtaleerverv + vederlag Godtro B må være i god tro på tidspunktet for sikringsakten Felles for både hjemmels- og dobbeltsuksesjonskonflikten Mao: Gjelder både mot S og H …og mot avt. erv og kreditor Sikringsakt B må få tingen overlevert A må i alle fall fratas den fysiske kontrollen

 • § 1 nr 1 – ”Blir en løsøreting solgt av den som

• § 1 nr 1 – ”Blir en løsøreting solgt av den som sitter med tingen og får mottakeren den overlevert til seg i god tro, hindrer det ikke rettsvinning etter avtalen at avhenderen mangler rett til å rå over tingen. ” Formuesgode Må være (uregistert) løsøre Legitimasjon A må ha den fysiske kontrollen over tingen Bs ervervsmåte B må kjøpe tingen Aka: Avtaleerverv + vederlag Godtro B må være i god tro på tidspunktet for sikringsakten Felles for både hjemmels- og dobbeltsuksesjonskonflikten Mao: Gjelder både mot S og H …og mot avt. erv og kreditor Sikringsakt B må få tingen overlevert A må i alle fall fratas den fysiske kontrollen • § 1 nr 2 – ”Det samme gjelder ved annen avhending mot vederlag, hva enten det er til eie, bruk eller pant. ”

 • § 1 nr 1 – ”Blir en løsøreting solgt av den som

• § 1 nr 1 – ”Blir en løsøreting solgt av den som sitter med tingen og får mottakeren den overlevert til seg i god tro, hindrer det ikke rettsvinning etter avtalen at avhenderen mangler rett til å rå over tingen. ” Formuesgode Må være (uregistert) løsøre Legitimasjon A må ha den fysiske kontrollen over tingen • § 1 nr 2 Bs ervervsmåte B må kjøpe tingen Aka: Avtaleerverv + vederlag Godtro B må være i god tro på tidspunktet for sikringsakten Felles for både hjemmels- og dobbeltsuksesjonskonflikten Mao: Gjelder både mot S og H …og mot avt. erv og kreditor Sikringsakt B må få tingen overlevert A må i alle fall fratas den fysiske kontrollen – ”Mottakeren vinner ingen rett etter § 1 dersom tingen er eller må antas å være fravendt eieren eller noen som sitter med tingen på hans vegne, ved tyveri, brukstyveri, ran eller annen vold eller trusel om vold. 2. ”

 • § 1 nr 1 – ”Blir en løsøreting solgt av den som

• § 1 nr 1 – ”Blir en løsøreting solgt av den som sitter med tingen og får mottakeren den overlevert til seg i god tro, hindrer det ikke rettsvinning etter avtalen at avhenderen mangler rett til å rå over tingen. ” Formuesgode Må være (uregistert) løsøre Legitimasjon A må ha den fysiske kontrollen over tingen • § 2 nr 1 Bs ervervsmåte B må kjøpe tingen Aka: Avtaleerverv + vederlag Godtro B må være i god tro på tidspunktet for sikringsakten Felles for både hjemmels- og dobbeltsuksesjonskonflikten Mao: Gjelder både mot S og H …og mot avt. erv og kreditor Sikringsakt B må få tingen overlevert A må i alle fall fratas den fysiske kontrollen – ”Mottakeren vinner ingen rett etter § 1 dersom tingen er eller må antas å være fravendt eieren eller noen som sitter med tingen på hans vegne, ved tyveri, brukstyveri, ran eller annen vold eller trusel om vold. 2. ”

Eksempel: (Uregistert) Løsøre Rettsvern og ekstinksjon • § 1 nr 1 – ”Blir en

Eksempel: (Uregistert) Løsøre Rettsvern og ekstinksjon • § 1 nr 1 – ”Blir en løsøreting solgt av den som sitter med tingen og får mottakeren den overlevert til seg i god tro, hindrer det ikke rettsvinning etter avtalen at avhenderen mangler rett til å rå over tingen. – Det samme gjelder ved annen avhending mot vederlag, hva enten det er til eie, bruk eller pant. ”

1 Bilens ”rette eier” …som S har lånt, stjålet, underslått eller på annen måte

1 Bilens ”rette eier” …som S har lånt, stjålet, underslått eller på annen måte utledet sin ”rett” fra 2 3 Omsetningserverver Kreditor …som etter avtale med S har stiftet en rett til bilen …som har tatt beslag i bilen 4 5 Omsetningserverver Kreditor …som etter avtale med S vil stifte en rett til bilen H S …som vil ta beslag i bilen B Tidligere rettighetshavere Etterfølgende rettighetshavere Andre rettighetshavere i bilen