DY S T NHIN Ton Dy s t

  • Slides: 20
Download presentation
DÃY SỐ TỰ NHIÊN

DÃY SỐ TỰ NHIÊN

Toán Dãy số tự nhiên 1. SỐ TỰ NHIÊN Hãy viết một số tự

Toán Dãy số tự nhiên 1. SỐ TỰ NHIÊN Hãy viết một số tự nhiên. Đọc số đó Nhận xét : Các số ta vừa nêu là những số tự nhiên

Toán Dãy số tự nhiên 1. SỐ TỰ NHIÊN Hãy viết các số tự

Toán Dãy số tự nhiên 1. SỐ TỰ NHIÊN Hãy viết các số tự nhiên có một chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Toán Dãy số tự nhiên Nhận xét : • Ngoài các số tự nhiên

Toán Dãy số tự nhiên Nhận xét : • Ngoài các số tự nhiên có một chữ số, còn có các số tự nhiên có 2, 3, 4, 5, 6, … chữ số • Các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn tạo thành dãy số tự nhiên 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; . . .

Toán Dãy số tự nhiên 2. DÃY SỐ TỰ NHIÊN Dãy số sau đây

Toán Dãy số tự nhiên 2. DÃY SỐ TỰ NHIÊN Dãy số sau đây có phải là dãy số tự nhiên không? 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 Không phải là dãy số tự nhiên vì thiếu các số tự nhiên lớn hơn 10

Toán Dãy số tự nhiên 2. DÃY SỐ TỰ NHIÊN Dãy số sau đây

Toán Dãy số tự nhiên 2. DÃY SỐ TỰ NHIÊN Dãy số sau đây có phải là dãy số tự nhiên không ? 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; . . . Không phải là dãy số tự nhiên vì thiếu số tự nhiên 0

2. DÃY SỐ TỰ NHIÊN Toán Dãy số tự nhiên Có thể biểu diễn

2. DÃY SỐ TỰ NHIÊN Toán Dãy số tự nhiên Có thể biểu diễn dãy số tự nhiên trên tia số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nhận xét : Số 0 ứng vị trí nào củagốc tia số Số 0ởứng với điểm của? tia số Mỗi số tự nhiên ứng với một điểm trên tia số

Toán Dãy số tự nhiên Đặc điểm của dãy số tự nhiên

Toán Dãy số tự nhiên Đặc điểm của dãy số tự nhiên

Toán Dãy số tự nhiên Làm thế nào để tìm số liền sau của

Toán Dãy số tự nhiên Làm thế nào để tìm số liền sau của một số tự nhiên ? Nhận xét : Thêm 1 vào bất cứ số tự nhiên nào cũng được số tự nhiên liền sau số đó.

Toán Dãy số tự nhiên Tìm số tự nhiên lớn nhất ? Nhận xét

Toán Dãy số tự nhiên Tìm số tự nhiên lớn nhất ? Nhận xét : Thêm 1 vào bất cứ số tự nhiên nào cũng được số tự nhiên liền sau số đó. Vì thế, không có số tự nhiên lớn nhất và dãy số tự nhiên có thể kéo dài mãi.

Toán Dãy số tự nhiên Làm thế nào để tìm số liền trước của

Toán Dãy số tự nhiên Làm thế nào để tìm số liền trước của một số tự nhiên ? Nhận xét : Bớt 1 ở bất kì số nào (khác số 0) cũng được số tự nhiên liền trước số đó.

Toán Dãy số tự nhiên Tìmsố sốtựliền trước 0 ? số 1 ? Tìm

Toán Dãy số tự nhiên Tìmsố sốtựliền trước 0 ? số 1 ? Tìm nhiên liềnsố trước Nhận xét : Không có số tự nhiên nào liền trước số 0 nên số 0 là số tự nhiên bé nhất.

Toán Dãy số tự nhiên Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp

Toán Dãy số tự nhiên Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn hoặc kém nhau mấy đơn vị ? Nhận xét : Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị.

Toán Dãy số tự nhiên Luyện tập

Toán Dãy số tự nhiên Luyện tập

Toán Dãy số tự nhiên Bài 1 Viết số tự nhiên liền sau của

Toán Dãy số tự nhiên Bài 1 Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số vào ô trống 6 29 7 99 100 101 30 1000 1001

Toán Dãy số tự nhiên Bài 1 Viết số tự nhiên liền trước của

Toán Dãy số tự nhiên Bài 1 Viết số tự nhiên liền trước của mỗi số vào ô trống : 11 99 12 999 1001 1002 1000 9999 10000

Toán Dãy số tự nhiên Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ trống

Toán Dãy số tự nhiên Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ trống để có ba số tự nhiên liên tiếp : a) 4 ; 5 ; . 6. . b). . 86. ; 87 ; 88 c) 896 ; 897. . . ; 898 d) 9 ; 10 ; . 11. . e) 99 ; 100 ; . 101. . g) 9998 ; 9999 ; 10000. . .