Duraklama Devri Siyasi Olaylar Osmanl Avusturya likileri Osmanl

  • Slides: 23
Download presentation
Duraklama Devri Siyasi Olayları Osmanlı- Avusturya İlişkileri Osmanlı- İran İlişkileri Osmanlı- Venedik İlişkileri Osmanlı-

Duraklama Devri Siyasi Olayları Osmanlı- Avusturya İlişkileri Osmanlı- İran İlişkileri Osmanlı- Venedik İlişkileri Osmanlı- Lehistan İlişkileri Osmanlı- Rusya İlişkileri

DURAKLAMA DÖNEMİ SİYASİ İLİŞKİLER

DURAKLAMA DÖNEMİ SİYASİ İLİŞKİLER

DURAKLAMA DEVRİ SİYASİ OLAYLARI Savaşılan Devletler İzlenen siyaset V ENEDİK A VUSTURYA R USYA

DURAKLAMA DEVRİ SİYASİ OLAYLARI Savaşılan Devletler İzlenen siyaset V ENEDİK A VUSTURYA R USYA İ RAN L EHİSTAN Fetih / Genişleme

OSMANLI- AVUSTURYA İLİŞKİLERİ TEMEL SORUN: Eflak ve Boğdan hakimiyeti a) Hoçova Savaşı (1596) Avusturya’nın

OSMANLI- AVUSTURYA İLİŞKİLERİ TEMEL SORUN: Eflak ve Boğdan hakimiyeti a) Hoçova Savaşı (1596) Avusturya’nın Eflak, Boğdan ve Erdel’in iç işlerine karışması Zitvaroruk Antlaşması (1606)

b) Vasvar Antlaşması (1664) Osmanlının Avusturya’dan savaş tazminatı ve toprak aldığı son antlaşmadır.

b) Vasvar Antlaşması (1664) Osmanlının Avusturya’dan savaş tazminatı ve toprak aldığı son antlaşmadır.

c) II. Viyana Kuşatması (1683) MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA

c) II. Viyana Kuşatması (1683) MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA

4. Duraklama Dönemi’nde Avusturya ile yapılan Zitvatorok Antlaşması’na göre; I. Eğri, Kanije ve Estergon

4. Duraklama Dönemi’nde Avusturya ile yapılan Zitvatorok Antlaşması’na göre; I. Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı Devleti’nde kalacaktır. II. Avusturya, Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödeyecektir. III. Avusturya Arşidükası, Kutsal Roma Germen İmparatoru kabul edilecek ve protokolde Osmanlı Padişahına eşit sayılacaktır. Bu bilgilerden hangilerine dayanarak, Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısında siyasal üstünlüğünü kaybettiği söylenebilir? A)Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III

OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ TEMEL SORUN: Mezhep farklılığı a) Ferhat Paşa Antlaşması (1590) b) Nasuh

OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ TEMEL SORUN: Mezhep farklılığı a) Ferhat Paşa Antlaşması (1590) b) Nasuh Paşa Antlaşması (1611)

c) Serav Antlaşması (1618) d) Kasr-ı Şirin Antlaşması (1639) * Osmanlı ile İran arasındaki

c) Serav Antlaşması (1618) d) Kasr-ı Şirin Antlaşması (1639) * Osmanlı ile İran arasındaki savaşlar 1746 Kerden Antlaşması ile sona ermiştir.

1. XVII. yüzyıl başlarında İran, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu olumsuzluklardan yararlanma yoluna giderek kaybettiği

1. XVII. yüzyıl başlarında İran, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu olumsuzluklardan yararlanma yoluna giderek kaybettiği yerleri geri almaya çalışmıştır. Buna göre; I. Batı’da Avusturya ile savaşılması II. Celali İsyanlarının yaygınlaşması III. Islahat çalışmalarının başlatılması IV. Veraset yasasında değişiklikler yaşanması gibi durumlardan hangilerinin İran’ı, Osmanlı Devleti’ne karşı harekete geçirdiği söylenebilir? A) I ve II D) I ve III B) II ve III E) II ve IV C) III ve IV

OSMANLI- VENEDİK İLİŞKİLERİ TEMEL SORUN: Akdeniz ticari hakimiyeti Girit’in alınması: (1645 -1669)

OSMANLI- VENEDİK İLİŞKİLERİ TEMEL SORUN: Akdeniz ticari hakimiyeti Girit’in alınması: (1645 -1669)

2. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti Girit Adası için Venedik ile yirmi dört yıl süren

2. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti Girit Adası için Venedik ile yirmi dört yıl süren bir mücadeleye girişmiş ve sonunda bu adayı almıştır. Bu bilgilere dayanarak Osmanlı Devleti için; I. Donanması eski gücünü yitirmiştir. II. İpek Yolu üzerinde denetim kurmuştur. III. Egemenlik sahası daralmıştır, gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III

OSMANLI- LEHİSTAN İLİŞKİLERİ TEMEL SORUN: Podolya ve Ukrayna hakimiyeti a) Hotin Seferi b) Buçaş

OSMANLI- LEHİSTAN İLİŞKİLERİ TEMEL SORUN: Podolya ve Ukrayna hakimiyeti a) Hotin Seferi b) Buçaş Antlaşması (1672)

3. Duraklama döneminde Osmanlı Devleti, - Venediklilerin elindeki Girit’i almıştır. - İran’la imzaladığı Ferhat

3. Duraklama döneminde Osmanlı Devleti, - Venediklilerin elindeki Girit’i almıştır. - İran’la imzaladığı Ferhat Paşa Antlaşması ile doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır. - Lehistan ile imzaladığı Bucaş Antlaşması ile de topraklarına son kez yeni bir toprak parçası katmıştır. Bu bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti’nin Duraklama devri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Avrupa tarzı ıslahatlar başlatılmıştır. B) Karadeniz Türk Gölü haline getirilmiştir. C) Osmanlı Devleti Duraklama döneminde sadece Venedik ve Lehistan ile mücadele etmiştir. D) Osmanlı donanması ihmale uğramıştır. E) Osmanlı Devleti’nin genişlemesi devam etmiştir.

Bazıları ışığın, bazıları gölgenin peşine düşer. T. S. Eliot

Bazıları ışığın, bazıları gölgenin peşine düşer. T. S. Eliot

5. Duraklama Dönemi’nde; I. Lehistan ile yapılan Bucaş Antlaşması ile Podolya ve Ukrayna alınmıştır.

5. Duraklama Dönemi’nde; I. Lehistan ile yapılan Bucaş Antlaşması ile Podolya ve Ukrayna alınmıştır. II. İran ile Ferhat Paşa Antlaşması yapılarak Hazar Denizi’ne ulaşılmıştır. III. Avusturya ile yapılan Vasvar Antlaşması ile Uyvar ve Novigrad Kaleleri alınmıştır. Bu bilgilerden hangilerine dayanarak, Osmanlı Devleti’nin siyasal ve askeri gücünü sürdürdüğü söylenebilir? A) II ve III D) Yalnız III B) I ve III C) Yalnız I E) I, II ve III

OSMANLI- RUSYA İLİŞKİLERİ TEMEL SORUN: Sıcak denizlere inmek Bahçesaray Antlaşması (1678) - İlk Osmanlı

OSMANLI- RUSYA İLİŞKİLERİ TEMEL SORUN: Sıcak denizlere inmek Bahçesaray Antlaşması (1678) - İlk Osmanlı Rus antlaşmasıdır. - Kazaklar sorunu nedeniyle bozulan ilişkiler Ruslardan Çehrin Kalesi’nin alınması ile bozulmuş ve bu antlaşma yapılmıştır.

KARLOFÇA ANTLAŞMASI (1699) Kutsal İttifak devletleri ile II. Viyana Kuşatmasından sonra 16 yıl süren

KARLOFÇA ANTLAŞMASI (1699) Kutsal İttifak devletleri ile II. Viyana Kuşatmasından sonra 16 yıl süren savaşlardan sonra yapılan antlaşmadır. - Avusturya’ya. . . Macaristan ve Erdel - Lehistan’a …… Podolya ve Ukrayna - Venedik’e …… Mora Yarımadası ve Dalmaçya kıyıları verilmiştir.

İSTANBUL ANTLAŞMASI (1700) • Azak Kalesi, Rusya’ya verilir. (Rusya’nın Karadeniz’e inmesi yolunda ilk adımdır)

İSTANBUL ANTLAŞMASI (1700) • Azak Kalesi, Rusya’ya verilir. (Rusya’nın Karadeniz’e inmesi yolunda ilk adımdır) • Rusya’ya İstanbul’da bir elçi bulundurma hakkı verilir. (Ortodoks Slavları bahane ederek iç işlerimize karışma)