Duben 2017 Pupeny BOV Pozorovn raen BOV postup

  • Slides: 10
Download presentation
Duben 2017 Pupeny BOV Ø Pozorování rašení Ø BOV - postup Ø Vyhodnocení Vzniklo

Duben 2017 Pupeny BOV Ø Pozorování rašení Ø BOV - postup Ø Vyhodnocení Vzniklo z projektu: CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNOU BUDOUCNOST CZ. 02. 3. 68/0. 0/16_010/0000570

Krok po kroku Badatelsky orientovaná výuka (BOV) – postup 1. 2. 3. 4. 5.

Krok po kroku Badatelsky orientovaná výuka (BOV) – postup 1. 2. 3. 4. 5. 6. Položení otázky Vytvoření hypotézy Plánování a realizace pokusu Vyvrácení či potvrzení hypotézy Vytvoření závěru Nové otázky

1. krok Položení otázky Stanovení problému, který budeme řešit. Jaké typy pupenů se rozvinou

1. krok Položení otázky Stanovení problému, který budeme řešit. Jaké typy pupenů se rozvinou na větvičce jabloně a třešně?

2. krok Vytvoření hypotézy (H 1 a H 2) Odhad, jaký druh pupenů bude

2. krok Vytvoření hypotézy (H 1 a H 2) Odhad, jaký druh pupenů bude na větvičkách jednotlivých stromů. Peťa i Terka H 1: Pupeny třešně jsou květní - rozvinou se z nich květy. Peťa H 2: Pupeny jabloně jsou smíšené - rozvinou se z nich květy i listy. Terka H 2: Na jabloni jsou jak květní tak listové pupeny.

3. krok Pokus - plánování a realizace Co všechno musíme zajistit a jak budeme

3. krok Pokus - plánování a realizace Co všechno musíme zajistit a jak budeme postupovat. 1. 2. 3. 4. sehnat větvičky jabloně s třešně – označit jejich pupeny štítkem s odhadovaným druhem pupenu umístit větvičky do vody a pozorovat zaznamenat či zdokumentovat výsledky

3. krok Výsledky pokusu Třešeň: Jabloň:

3. krok Výsledky pokusu Třešeň: Jabloň:

4. krok Vyvrácení či potvrzení hypotézy Srovnat výsledky pokusu s hypotézou. Peťa a Terka

4. krok Vyvrácení či potvrzení hypotézy Srovnat výsledky pokusu s hypotézou. Peťa a Terka H 1: Hypotéza se potvrdila, pupeny třešně jsou květní. Ze všech pupenů na třešni se rozvinuly květy. Peťa a Terka H 2: Hypotéza se potvrdila pouze částečně – jabloň má totiž pupeny smíšené i listové.

5. krok Vytvoření závěru Shrneme výsledky pozorování. Třešeň: Jarní pupeny jsou květní. Jabloň: Jarní

5. krok Vytvoření závěru Shrneme výsledky pozorování. Třešeň: Jarní pupeny jsou květní. Jabloň: Jarní pupeny (nejčastěji vrcholové) jsou smíšené a úžlabní pupeny jsou často listové, ale mohou být i smíšené.

6. krok Nové otázky Často se vynořují další otázky, které člověka podněcují k dalšímu

6. krok Nové otázky Často se vynořují další otázky, které člověka podněcují k dalšímu bádání. Třešeň: Kdy se na třešni objevují pupeny listové? Jabloň: Kolik procent tvoří u jabloně pupeny smíšené? Jsou všechny vrcholové pupeny smíšené? Jak správně stříhat stromy?

donátor Vzniklo z projektu: CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNOU BUDOUCNOST CZ. 02. 3. 68/0. 0/16_010/0000570

donátor Vzniklo z projektu: CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNOU BUDOUCNOST CZ. 02. 3. 68/0. 0/16_010/0000570