DSVlinjen inriktningsval 2004 Informationssystem Paul Johannesson Informationssystem Datoriserat

  • Slides: 11
Download presentation
DSV-linjen inriktningsval 2004 Informationssystem Paul Johannesson

DSV-linjen inriktningsval 2004 Informationssystem Paul Johannesson

Informationssystem Datoriserat system som stödjer kommunikation av formaliserad information inom en organisation ?

Informationssystem Datoriserat system som stödjer kommunikation av formaliserad information inom en organisation ?

IS som nav i organisationen Elektronisk handel Marknadsföring Virtuella företag Effektivisering IS Upphandling Tjänster

IS som nav i organisationen Elektronisk handel Marknadsföring Virtuella företag Effektivisering IS Upphandling Tjänster

IS för beslutstöd Data Warehousing Skilja OLTP från OLAP Söka samband och trender genom

IS för beslutstöd Data Warehousing Skilja OLTP från OLAP Söka samband och trender genom analys av data Strategisk Taktisk Operationell Organisationsnivåer

Verksamheter och system Order hantering Produktutveckling Kundtjänst Ekonomistyrning Personal F&U Marknads- Produktion föring Service

Verksamheter och system Order hantering Produktutveckling Kundtjänst Ekonomistyrning Personal F&U Marknads- Produktion föring Service Redovisning

Nya mediatyper Informationssystem behöver kombinera traditionella datatyper med nya: - Bild - Ljud -

Nya mediatyper Informationssystem behöver kombinera traditionella datatyper med nya: - Bild - Ljud - Video - Fritext Hitta bilder på röda blommor inom 20 kilometers radie från Sacramento: select id from slides P, landmarks L S where redflower (P. picture) and contains (P. caption, L. name) and L. location |20| S. location and S. name = 'Sacramento';

IS-områden METODIK Hur man analyserar, utvecklar och konstruerar informationssystem ORGANISATION Hur informationssystem används i

IS-områden METODIK Hur man analyserar, utvecklar och konstruerar informationssystem ORGANISATION Hur informationssystem används i och påverkar organisationer TEKNIK Hårdvara och mjukvara för att realisera informationssystem

IS-kurser METODIK IS 1 Verksamhets- och affärssystem KSR Knowledge and Software Reuse *99 Systemanalytisk

IS-kurser METODIK IS 1 Verksamhets- och affärssystem KSR Knowledge and Software Reuse *99 Systemanalytisk metodik ORGANISATION *78 Kunskapsnätverk INA Internet och affärssystem MA Mobila affärer IS 5 Data Warehousing TEKNIK IS 4 Språk och modeller för OO och webbdatabaser *62 Relationsdatabasdesign *63 Databashanteringssystem IS 7 Komponenter och tjänster

Examensarbeten • Jämförelse av standarder för e-handel • Utveckling av metodik för applikationsintegration •

Examensarbeten • Jämförelse av standarder för e-handel • Utveckling av metodik för applikationsintegration • Utveckling av data warehouse för personalsystem vid RSV • Konsekvenser av införande av affärssystem • Jämförelse av frågespråk för XML

Examensarbete I näringslivet På högskolan + Pröva arbetsgivare + Ersättning - Engagemang + Pröva

Examensarbete I näringslivet På högskolan + Pröva arbetsgivare + Ersättning - Engagemang + Pröva forskning + Engagemang - Ersättning

Varför välja IS-inriktningen? • Ger centrala kunskaper i aktuell IT-utveckling • Ger förståelse för

Varför välja IS-inriktningen? • Ger centrala kunskaper i aktuell IT-utveckling • Ger förståelse för systemarkitektur • Är relevant för arbetsmarknaden • Ger möjlighet till fördjupning • Hög kvalitet på uppsatshandledning • Mer än bara kurser