Druhy viet Pk Jednoduch veta Poda zloenia Poda

  • Slides: 4
Download presentation
Druhy viet Pk

Druhy viet Pk

Jednoduchá veta Podľa zloženia Podľa členitosti Holá Mama vyšíva. Prší. Rozvitá Moja mama vyšíva

Jednoduchá veta Podľa zloženia Podľa členitosti Holá Mama vyšíva. Prší. Rozvitá Moja mama vyšíva obrus. Vonku husto prší. Jednočlenná Dvojčlenná Podľa obsahu Slovesná Dnes zavčasu ráno pršalo. Neslovesná Potraviny. Aký úslužný! Úplná Mnohí študenti počas prázdnin pracujú. Neúplná Naučili sme sa dva cudzie jazyky. Oznamovacia Prídeme zajtra ráno. Rozkazovacia Ponáhľajte sa domov! Opytovacia Želacia Zisťovacia Stihol si autobus? (Odpoveď je : Áno. – Nie. ) Doplňovacia Kto ešte príde? (Odpoveď je : Zuzka) Kiež by bol úspešný!

Podraďovacie s Prísudkovou vedľajšou vetou Nie som ten, za koho ma pokladáte. Podmetovou Je

Podraďovacie s Prísudkovou vedľajšou vetou Nie som ten, za koho ma pokladáte. Podmetovou Je veľká zriedkavosť, že sa usmeje. Predmetovou Horár nám ukázal, ktorým smerom treba ísť. Často nám rozprávala, čo prežili za vojny. Príslovkovou Miestnou Kde kedysi stáli dedinky, tam sú dnes šumiace jazerá. Časovou Často sa o nás starala, keď rodičia neboli doma. Spôsobovou Lúčili sme sa, akoby to bolo naposledy. Príčinnou Vedel zemepis, lebo denne sedával nad atlasom. Prívlastkovou Pojedli sme všetky koláče, čo nám dala stará mať. Doplnkovou Hľadeli sme na predsedu, ako ide do zasadačky.

Priraďovacie Zlučovacie súvetie Stupňovacie Ľad sa topil a deti stratili kĺzačku. Eva vzala knihu,

Priraďovacie Zlučovacie súvetie Stupňovacie Ľad sa topil a deti stratili kĺzačku. Eva vzala knihu, sadla si s ňou do trávy. Zjedol celý chlieb, ba aj omrvinky pozbieral. Hnev nielenže pomúti rozum, ale ho aj odoberie. Odporovacie Každý pondelok mi to sľubuješ, ale každý utorok to zrušíš. Nazrela dnu, lež nič nezbadala. Vylučovacie Buď večer čítala, alebo chodila na prechádzku. Musel alebo blúdiť, alebo sa mu niečo prihodilo. Dôvodové (veď, však) Dostal jednotku, veď sa dobre naučil. On tomu rozumie, však je odborník. Dôsledkové Bol unavený, a preto si šiel ľahnúť. (a tak, a teda, Neskoro sa zobudil, a tak nestihol autobus. a preto, nuž) Nechodil, nuž išla do kina sama.