Druhy uen I st Uen podmiovnm Uen pokusem

  • Slides: 33
Download presentation
Druhy učení – I. část Učení podmiňováním Učení pokusem a omylem Učení programováním

Druhy učení – I. část Učení podmiňováním Učení pokusem a omylem Učení programováním

Učení podmiňováním (emocionálně vegetativní) Představitel: I. P. PAVLOV (1849 - 1936)

Učení podmiňováním (emocionálně vegetativní) Představitel: I. P. PAVLOV (1849 - 1936)

Pokus se psem - Rozsvítí se lampa = podmíněný podnět = PP - Pes

Pokus se psem - Rozsvítí se lampa = podmíněný podnět = PP - Pes reaguje – orientační reflex – vrozený - PP několikrát opakován v délce trvání – 0, 5 -2 s. - Pes dostane potravu = nepodmíněný podnět = NP

- postupně pes reaguje již na pouhé světlo → podmíněná reakce = PR -

- postupně pes reaguje již na pouhé světlo → podmíněná reakce = PR - PP (lampa) a NP (potrava) spojováno po dostatečně dlouhou dobu → dojde ke zpevňování - vypustíme-li NP (potravu) a rozsvítíme → postupně dojde k vyhasínání spoje

Podstata učení: - schopnost organismu učit se reagovat na podmíněné podněty: a) emocionální –

Podstata učení: - schopnost organismu učit se reagovat na podmíněné podněty: a) emocionální – radost, strach b) vegetativně – slinění, vyměšování žaludečních šťáv, pocení

Příklad učení podmiňováním u člověka: Strach, tréma – přináší pocity – pocení, stažení žaludku,

Příklad učení podmiňováním u člověka: Strach, tréma – přináší pocity – pocení, stažení žaludku, třes, nespavost

Učení pokusem a omylem (postupným přibližováním) Představitel: E. L. THORNDIKE (1874 – 1949) (americký

Učení pokusem a omylem (postupným přibližováním) Představitel: E. L. THORNDIKE (1874 – 1949) (americký behaviorista)

Pokus s kočkou - Kočka v kleci náhodně zavadí o páku - Kočka získá

Pokus s kočkou - Kočka v kleci náhodně zavadí o páku - Kočka získá odměnu – zpevňuje dané chování

Naučila se instrumentálnímu chování

Naučila se instrumentálnímu chování

Podstata tohoto učení Nahodilé spojování přechází k vědomému osvojování řady pohybů a činností

Podstata tohoto učení Nahodilé spojování přechází k vědomému osvojování řady pohybů a činností

Zkuste uvést příklady učení pokusem a omylem.

Zkuste uvést příklady učení pokusem a omylem.

Odpověď: řešení hlavolamů, hledání cesty v bludišti, pokusy např. v chemii atd.

Odpověď: řešení hlavolamů, hledání cesty v bludišti, pokusy např. v chemii atd.

Učení programováním Představitel : B. F. SKINNER ( 1904 – 1990 )

Učení programováním Představitel : B. F. SKINNER ( 1904 – 1990 )

- Navazuje na učení pokusem a omylem - Naučení určitého chování probíhá rychleji

- Navazuje na učení pokusem a omylem - Naučení určitého chování probíhá rychleji

Hlavní principy: 1. Aktivní odpověď - stále aktivní - učení založeno na otázkách na

Hlavní principy: 1. Aktivní odpověď - stále aktivní - učení založeno na otázkách na něž se odpovídá 2. Malé kroky - rozdíl mezi známým a neznámým - plynulé učení

3. Průběžné zpevňování - velké množství kladných zpevnění ( odměn ) - udržuje se,

3. Průběžné zpevňování - velké množství kladných zpevnění ( odměn ) - udržuje se, tak pozornost 4. Individuální tempo - postupovat rychlostí dle vlastního tempa

Zdroje a použitá literatura http: //www-user. tu-chemnitz. de/~mafran/thorndike. html http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/en/6/67/Edward_Thorndik e.

Zdroje a použitá literatura http: //www-user. tu-chemnitz. de/~mafran/thorndike. html http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/en/6/67/Edward_Thorndik e. jpg http: //www. harvardsquarelibrary. org/stafford/rs_skinner. htm http: //hryhlavolamy. cz/index. php? main_page=product_info&c. Path=67_7 2&products_id=786&zenid=d 5 c 3 b 504 d 31 d 7 cbe 849 c 75 d 0 cbbc 1 e 91 http: //www. infran. ru/Pavlov. htm http: //program. autiste. cz/seznameni/? term=miskapes&category=domov

Druhy učení II. část Učení verbální Učení pojmové Učení senzomotorické

Druhy učení II. část Učení verbální Učení pojmové Učení senzomotorické

Učení verbální - slovní Člověk se učí: - slova vnímat řečový projev druhých vlastní

Učení verbální - slovní Člověk se učí: - slova vnímat řečový projev druhých vlastní řečový projev

Řeč je důležitý prostředek - ke komunikaci - začleňování mezilidských vztahů - hlavním činitelem

Řeč je důležitý prostředek - ke komunikaci - začleňování mezilidských vztahů - hlavním činitelem vývoje myšlení

Jaké mohou nastat problémy, jestliže jsou nedostatky ve verbálním učení ?

Jaké mohou nastat problémy, jestliže jsou nedostatky ve verbálním učení ?

Odpověď Dítě špatně chápe, obtížně se vyjadřuje, problémy s vrstevníky, může být vyčleněn z

Odpověď Dítě špatně chápe, obtížně se vyjadřuje, problémy s vrstevníky, může být vyčleněn z kolektivu atd.

Jazykové kódy

Jazykové kódy

Odpověď Dítě špatně chápe, obtížně se vyjadřuje, problémy s vrstevníky, může být vyčleněn z

Odpověď Dítě špatně chápe, obtížně se vyjadřuje, problémy s vrstevníky, může být vyčleněn z kolektivu atd.

Rozvinutý jazykový kód - rodiče jsou ochotni dítě vyslechnout srozumitelně s ním hovořit při

Rozvinutý jazykový kód - rodiče jsou ochotni dítě vyslechnout srozumitelně s ním hovořit při rozhovoru být s ním prohovořit s ním důležitý problém řeč, rozhovor je pro dítě radostí

Omezený jazykový kód - pouze jako nástroj vyjadřování příkazů, zákazů, instrukcí - mohou být

Omezený jazykový kód - pouze jako nástroj vyjadřování příkazů, zákazů, instrukcí - mohou být i ironické komentáře - dítě nemá radost z mluvení

- jazykový kód se upevňuje už na konci předškolního věku - u dětí s

- jazykový kód se upevňuje už na konci předškolního věku - u dětí s omezeným jazykovým kódem bývají problémy s abstraktními pojmy - prostředkem verbálního učení jsou např. dramatizační hry – domlouvat se, něco vysvětlovat

Učení pojmové - spojeno s učením slovním pojem je základní složkou myšlení pojmy jsou

Učení pojmové - spojeno s učením slovním pojem je základní složkou myšlení pojmy jsou vyjádřeny slovy pojem – je vyjádřením obecných a podstatných znaků určité skupiny jevů

Zdroje a použitá literatura http: //hryhlavolamy. cz/index. php? main_page=product_info&c. Path=67_72&products_ id=786&zenid=d 5 c 3

Zdroje a použitá literatura http: //hryhlavolamy. cz/index. php? main_page=product_info&c. Path=67_72&products_ id=786&zenid=d 5 c 3 b 504 d 31 d 7 cbe 849 c 75 d 0 cbbc 1 e 91

http: //www. infran. ru/Pavlov. htm http: //program. autiste. cz/seznameni/? term =miska-pes&category=domov

http: //www. infran. ru/Pavlov. htm http: //program. autiste. cz/seznameni/? term =miska-pes&category=domov