Druhy a funkce literatury Autor Datum Ronk Vzdlvac

  • Slides: 12
Download presentation
Druhy a funkce literatury Autor: Datum: Ročník: Vzdělávací obor: Anotace: Mgr. Martina Žondrová Září

Druhy a funkce literatury Autor: Datum: Ročník: Vzdělávací obor: Anotace: Mgr. Martina Žondrová Září 2011 7. Český jazyk Prezentace je určena k výkladu učiva druhy a funkce literatury. Žáci se seznámí se základním dělením literatury a jejími funkcemi.

Druhy a funkce literatury

Druhy a funkce literatury

Druhy literatury q Umělecká q Odborná q Administrativní q Publicistická q Náboženská

Druhy literatury q Umělecká q Odborná q Administrativní q Publicistická q Náboženská

Druhy literatury q Umělecká = krásná literatura, beletrie, je zaměřená na umělecký, estetický zážitek,

Druhy literatury q Umělecká = krásná literatura, beletrie, je zaměřená na umělecký, estetický zážitek, např. román, báseň q Odborná – nauková a populárně-naučná, k poučení, získání nových informací, poznatků, např. encyklopedie, učebnice

Druhy literatury q Administrativní – důležitá pro kontakt občanů, veřejnosti s úřady, institucemi, např.

Druhy literatury q Administrativní – důležitá pro kontakt občanů, veřejnosti s úřady, institucemi, např. vyhlášky, žádosti, zákony q Publicistická – předává informace a hodnocení, pomáhá k zamyšlení, kategorizaci názorů, např. reportáž, článek, zpráva

Druhy literatury q Náboženská = liturgická – např. modlitební a bohoslužebné texty

Druhy literatury q Náboženská = liturgická – např. modlitební a bohoslužebné texty

Druhy zábavné literatury q Humoristická q Dobrodružná q Detektivní q Horor q Fantasy q

Druhy zábavné literatury q Humoristická q Dobrodružná q Detektivní q Horor q Fantasy q Utopie q Sci-fi

Próza a poezie Próza q základní jednotkou je věta q věty se sdružují do

Próza a poezie Próza q základní jednotkou je věta q věty se sdružují do odstavců a kapitol q připomíná přirozenou řeč Poezie q základní jednotkou je verš q verše se sdružují do slok q důraz na rytmus a melodii

Funkce literatury q Estetická q Informativní q Formativní q Společenská q Zábavná

Funkce literatury q Estetická q Informativní q Formativní q Společenská q Zábavná

Funkce literatury q Estetická – základní funkce, vzbuzuje v člověku pocit krásy q Informativní

Funkce literatury q Estetická – základní funkce, vzbuzuje v člověku pocit krásy q Informativní = vzdělávací, poznávací – rozvíjí myšlení a vyjadřování q Formativní = výchovná – pomáhá utvářet hodnoty

Funkce literatury q Společenská – upozorňuje na společenské problémy, zachycuje mezilidské vztahy q Zábavná

Funkce literatury q Společenská – upozorňuje na společenské problémy, zachycuje mezilidské vztahy q Zábavná = oddychová – poskytuje pobavení, odreagování, relaxaci

Použité zdroje: SOCHROVÁ, M. Literatura v kostce. 2. vyd. Praha: Fragment, 2007. 176 s.

Použité zdroje: SOCHROVÁ, M. Literatura v kostce. 2. vyd. Praha: Fragment, 2007. 176 s. ISBN 978 -80 -253 -0652 -9.