DRUH SVTOV VLKA Prbh druh svtov vlky Nmecko

  • Slides: 13
Download presentation
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

Průběh druhé světové války • Německo před vypuknutím války značně rozšířilo svoje území: o

Průběh druhé světové války • Německo před vypuknutím války značně rozšířilo svoje území: o jaké?

Útok na Polsko • 1. září 1939 Hitler bez vyhlášení války napadl Polsko •

Útok na Polsko • 1. září 1939 Hitler bez vyhlášení války napadl Polsko • podivná válka • polské území dobyté NĚ bylo rozděleno na dvě části: část PO byla připojena k Německu, část se nazývala generální gouvernement – zásobárna otrocké pracovní síly X zbytek PO připadla SSSR

Útok na Skandinávii • skandinávské státy vyhlásily neutralitu (kromě Finska) • Hitler potřeboval kvalitní

Útok na Skandinávii • skandinávské státy vyhlásily neutralitu (kromě Finska) • Hitler potřeboval kvalitní švédskou rudu a základny pro námořní operace x VB • na jaře 1940 obsadila německá vojska Dánsko a Norsko

Útok na Francii • Hitler obešel Maginotovu linii přes neutrální Belgii, Nizozemí a Lucembursko

Útok na Francii • Hitler obešel Maginotovu linii přes neutrální Belgii, Nizozemí a Lucembursko • květen 1940 musely tyto státy kapitulovat a byly okupovány NĚ • 5. června 1940 zaútočil Hitler na FR • 22. června 1940 FR kapitulovala a byla rozdělena na 2 části: průmyslový sever byl okupován NĚ, zbytek země byl loutkovým státem, jehož vláda kolaborovala s Němci – vichystická vláda

Útok na Velkou Británii • Hitler nabídl VB mír, ale ta ho nepřijala •

Útok na Velkou Británii • Hitler nabídl VB mír, ale ta ho nepřijala • cílem premiéra Winstona Churchilla bylo zničit Hitlera a nacismus • Hitler potřeboval před námořní bitvou ovládnout vzdušný prostor nad VB = srpen 1940 letecká bitva o VB • RAF (britské královské letectvo) x Luftwaffe ( německé válečné letectvo) • RAF britský letecký i námořní prostor uhájila a Hitler utrpěl svou první porážku

Útok na Sovětský svaz • 22. června 1941 provedl Hitler útok na SSSR ve

Útok na Sovětský svaz • 22. června 1941 provedl Hitler útok na SSSR ve třech směrech: armáda Sever měla dobýt Leningrad, armáda Střed Moskvu a armáda Jih měla táhnout na Ukrajinu • v září 1941 obsazen Leningrad – až do ledna 1944 • Moskvu se dobýt nepodařilo • v červenci 1942 se Němci dostali ke Stalingradu – Němci sevřeni do kleští a v únoru se vyhladovělá německá armáda vzdala • definitivně zastaven německý útok dál do ruského vnitrozemí • léto 1943 - největší tanková bitva v dějinách u Kurska – NĚ poraženo

Postup Spojenců • protihitlerovská koalice = VB, SSSR, USA (F. D. Roosevelt, J. V.

Postup Spojenců • protihitlerovská koalice = VB, SSSR, USA (F. D. Roosevelt, J. V. Stalin a W. Churchill )

Západní fronta • 6. 6. 1944 - vylodění spojenců ve francouzské Normandii • Spojenci

Západní fronta • 6. 6. 1944 - vylodění spojenců ve francouzské Normandii • Spojenci postupovali z FR do Belgie, Nizozemska, Lucemburska až do Německa • 25. dubna 1945 se sešly vojska západních Spojenců s RA u městečka Torgau na řece Labi • 30. dubna 1945 Hitler spáchal sebevraždu • německá armáda kapitulovala dvakrát: poprvé, 7. května 1945 kapitulaci přijímal generál Eisenhower, podruhé, 8. května 1945 ji přijímal maršál Žukov • za konec 2. světové války v Evropě je považován 8. květen

Vznik OSN • 25. dubna 1945 – ustavující konference Organizace spojených národů v San

Vznik OSN • 25. dubna 1945 – ustavující konference Organizace spojených národů v San Francisku

Válka v Tichomoří • boj x Japonsku • Japonsko obsazovalo asijské kolonie evropských států

Válka v Tichomoří • boj x Japonsku • Japonsko obsazovalo asijské kolonie evropských států X USA to znepokojovalo – Japonsko proto na USA zaútočilo – 7. prosince 1941 zaútočili Japonci na americkou vojenskou základnu Pearl Harbor na Havaji • červen 1942 Japonsko poraženo v bitvě u ostrova Midway • 6. srpna 1945 byla svržena atomová bomba na město Hirošimu a 9. srpna na Nagasaki • Japonsko podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci 2. září 1945 na palubě bitevní lodi Missouri = konec 2. světové války

Důsledky druhé světové války • o život přišlo 60 milionů lidí – polovina civilní

Důsledky druhé světové války • o život přišlo 60 milionů lidí – polovina civilní obyvatelstvo • 10 milionů lidí zemřelo v německých koncentračních táborech – polovina z nich byli Židé • špatná ekonomická i hospodářská situace • zničená města • nedostatek léků a potravin

přídělový systém miliony lidí zůstalo nezvěstných rozvoj letectví objevují se první jaderné rakety rozvoj

přídělový systém miliony lidí zůstalo nezvěstných rozvoj letectví objevují se první jaderné rakety rozvoj kosmonautiky radar, počítač atomová energie – výroba elektřiny a k pohonu • první antibiotikum - penicilin • •