Druh odmocnina Urovn druh odmocniny pirozench sel Druh

  • Slides: 8
Download presentation
Druhá odmocnina Určování druhé odmocniny přirozených čísel

Druhá odmocnina Určování druhé odmocniny přirozených čísel

Druhá odmocnina Určit druhou odmocninu čísla = vypočítat délku strany čtverce z jeho obsahu

Druhá odmocnina Určit druhou odmocninu čísla = vypočítat délku strany čtverce z jeho obsahu odmocnítko Odmocňování je opačný početní výkon k umocňování protože 72 = 49 základ odmocniny Umíš určit druhé odmocniny některých čísel zpaměti?

1. Určování druhé odmocniny čísel končících nulami Víš proč? Snadno odmocníme čísla, která končí

1. Určování druhé odmocniny čísel končících nulami Víš proč? Snadno odmocníme čísla, která končí sudým počtem nul Pozoruj: Protože při umocňování připisujeme dvojnásobný počet nul = sudý počet „Součin odmocníme tak, že odmocníme každého činitele zvlášť a výsledné odmocniny vynásobíme. “

1. Určování druhé odmocniny čísel končících nulami - zpaměti Odmocni číslo před | Připiš

1. Určování druhé odmocniny čísel končících nulami - zpaměti Odmocni číslo před | Připiš poloviční počet nul (tolik, kolik je dvojic) Odděl dvojice nul (zprava do leva)

1. Určování druhé odmocniny čísel končících nulami – cvičení A • Vypočti zpaměti Řešení:

1. Určování druhé odmocniny čísel končících nulami – cvičení A • Vypočti zpaměti Řešení: = 60 = 800 = 30 = 9 000 = 120 = 1 500

1. Určování druhé odmocniny čísel užitím Tabulek pro ZŠ – 1. postup V tabulkách

1. Určování druhé odmocniny čísel užitím Tabulek pro ZŠ – 1. postup V tabulkách vyhledej odmocninu čísla před | Násob 10, 100, … (podle počtu dvojic nul) Odděl dvojice nul (zprava do leva) Zaokrouhli na 3 platné číslice

1. Určování druhé odmocniny čísel užitím Tabulek pro ZŠ – 2. postup Vyhledej číslo

1. Určování druhé odmocniny čísel užitím Tabulek pro ZŠ – 2. postup Vyhledej číslo ve 2. sloupci nadepsaném n² (hledej nejbližší hodnotu) Hodnotu druhé odmocniny najdeš v 1. sloupci nadepsaném n Ve 2. sloupci najdeš jen čísla do 1 000 Zaokrouhli na stovky (desetitisíce, …) Odděl dvojice nul a nalezenou odmocninu násob 10, 100, … (podle počtu dvojic nul)

1. Určování druhé odmocniny čísel končících nulami – cvičení B Vypočti pomocí tabulek Řešení

1. Určování druhé odmocniny čísel končících nulami – cvičení B Vypočti pomocí tabulek Řešení