DROGY Sta poveda NIE Autor Petra Dvorska 9

  • Slides: 8
Download presentation
DROGY Stačí povedať NIE! Autor: Petra Dvorska 9. B ZŠ Podolie

DROGY Stačí povedať NIE! Autor: Petra Dvorska 9. B ZŠ Podolie

Motto: . . . drogy nie sú zakázané, pretože sú nebezpečné, pretože sú zakázané.

Motto: . . . drogy nie sú zakázané, pretože sú nebezpečné, pretože sú zakázané. . .

 • • • Čo je to droga? Čo je to drogová závislosť? Výskumná

• • • Čo je to droga? Čo je to drogová závislosť? Výskumná a vedecká činnosť? Najrozšírenejšia choroba u drogovo závislých? Čaj „DROGOU“?

Čo je to droga? Zjednodušene môžeme povedať, že je to prírodná alebo chemicky pripravená

Čo je to droga? Zjednodušene môžeme povedať, že je to prírodná alebo chemicky pripravená látka, ktorá: 1. má vplyv na vnútorní stav človeka a jeho prežívanie vonkajšej reality 2. môže vyvolať závislosť Najrozšírenejšie drogy: Tabak, alkohol, marihuana, pervitin, extáza, heroin, trip, kokain, crack, amfetamin, popers, meskalin, . . .

Čo je drogová závislosť? Definícia: Drogou je každá prírodná alebo syntetická látka, ktorá: 1.

Čo je drogová závislosť? Definícia: Drogou je každá prírodná alebo syntetická látka, ktorá: 1. spôsobuje psychoterapie 2. je schopná vyvolať závislosť Užívanie drog znamená ich potrebu ako lieku „lege artis“ vo vhodnú dobu a vo vhodnej dávke. Návyk nie je nutkavá potreba drogy, ale veľká túžba po nej. Závislosť je iba psychická, nie fyzická, chýbajú abstinenčné príznaky.

Výskumná a vedecká činnosť? Najvýznamnejším medzinárodným projektom pre drogovo závislých ludí je TRANSDRUG. Na

Výskumná a vedecká činnosť? Najvýznamnejším medzinárodným projektom pre drogovo závislých ludí je TRANSDRUG. Na slovensku je takýmto miestom-Centrum pre liečbu drogovo závislý[email protected] sk

Najrozšírenejšia choroba u drogovo závislých? AIDS- acquired immune deficiency syndróme (sydróm získanej imunitnej nedostatočnosti).

Najrozšírenejšia choroba u drogovo závislých? AIDS- acquired immune deficiency syndróme (sydróm získanej imunitnej nedostatočnosti). Infekcia tohto vírusu je charakteristická neobyčajne dlhou inkubačnou dobou(asi 10 rokov) a pomaly sa rozvíjajúcimi príznakmi ochorenia. Vírus infikuje biele krvinky a postupne aj ďalšie bunky imunitného systému.

Prečo je čaj „DROGOU“ Pretože čaj má povzbudzujúce účinky. Obsahuje okolo 60 prvkov, z

Prečo je čaj „DROGOU“ Pretože čaj má povzbudzujúce účinky. Obsahuje okolo 60 prvkov, z nich väčšina je pre náš organizmus prospešná. Z nich najznámejší je kofeín (povzbudzujúce účinky) a theofilin (rozširuje priedušky).