DRI 2001 Forelesning 31 august Offentlige tjenester p

  • Slides: 13
Download presentation
DRI 2001 Forelesning 31. august Offentlige tjenester på Internett – hva og hvordan? Noen

DRI 2001 Forelesning 31. august Offentlige tjenester på Internett – hva og hvordan? Noen ulike typer tjenester • Sammenheng mellom tjenestetrappa og nettsteders oppbygging (kompleksitet) Pensumlitteratur : • IKT i det offentlige 2002: http: //www. statskonsult. no/publik/notater/2002/n 200 2 -04. htm http: //www. norge. no/kvalitet 2004/ 1 DRI 2001 h 05 - Forelesning 31. 8. 2005. Arild Jansen

Kort oppsummering for ’nykommere’ • To forelesninger og 1. pensumseminar ligger på emnesiden: Noen

Kort oppsummering for ’nykommere’ • To forelesninger og 1. pensumseminar ligger på emnesiden: Noen sentrale temaer : – Den digitale forvaltning – ulike perspektiver – E-demokrati – Tjenestetrappa • Gruppearbeidet er i gang (1. oblig), to gruppelærere: – Gruppe 1: Volkan Bagci ([email protected] matnat. uio. no) – Gruppe 3: Zoha Saatchi [email protected] matnat. uio. no 2 DRI 2001 h 05 - Forelesning 31. 8. 2005. Arild Jansen

Den digitale forvaltningen Innbyggere, næringsliv, sivile samfunn E-demokrati Demokrati-modeller IKT-løsninger Politikere “e-service” : Tjenesteyting

Den digitale forvaltningen Innbyggere, næringsliv, sivile samfunn E-demokrati Demokrati-modeller IKT-løsninger Politikere “e-service” : Tjenesteyting og myndighetsutøvelse Forvaltningsorganer ”Styring og administrasjon” Hvor plasserer vi Are V. Haugs forelesning i dette skjemaet ? ? ? DRI 2001 h 05 - Forelesning 31. 8. 2005. Arild Jansen 3

Tjenestetrappa: Et internasjonalt rammeverk for å klassifiserer offentlige nettsteder. 4 DRI 2001 h 05

Tjenestetrappa: Et internasjonalt rammeverk for å klassifiserer offentlige nettsteder. 4 DRI 2001 h 05 - Forelesning 31. 8. 2005. Arild Jansen

Tjenester på nettet Noen begreper : • Vev-tjeneste (web-tjeneste): En virksomhet samling av nettsider

Tjenester på nettet Noen begreper : • Vev-tjeneste (web-tjeneste): En virksomhet samling av nettsider på WWW. Eks : http: //www. afin. uio. no/ • Nettside : en enkel side på virksomhetens vev-tjeneste – http: //www. uio. no/studier/emner/jus/afin/DRI 1001/h 05/ • Nett-basert tjeneste : En konkret tjeneste (med et entydig formål (funksjon) tilgjengelig på WWW – Eks søketjeneste: http: //wgate. bibsys. no/search/pub? lang=N • En nettbasert rutine: en interaktiv, nett-basert tjeneste som basert på inngangsdata produserer et konkret resultat (f eks. søknadsbehandling) http: //www. lanekassen. no/templates/Page____7899. aspx (Denne er minst på nivå 3 i tjenestetrappa) 5 DRI 2001 h 05 - Forelesning 31. 8. 2005. Arild Jansen

Portaler • Samling vev-baserte tjenester som fungerer som en inngangsport til samlinger av nettbasert

Portaler • Samling vev-baserte tjenester som fungerer som en inngangsport til samlinger av nettbasert informasjon, og som i tillegg tilbyr ulike verdiforøkende tjenester bygget opp med utgangspunkt i de tjenester den formidler. Eks: http: //odin. dep. no/ Norge. no http: //www. livsit. no/ http: //odin. dep. no/hod/norsk/tema/sykehus/bn. html 6 DRI 2001 h 05 - Forelesning 31. 8. 2005. Arild Jansen

Målsetninger for offentlige nett-tjenester • Bedre og forenkle tjenesteyting til borgerne • Politiske og

Målsetninger for offentlige nett-tjenester • Bedre og forenkle tjenesteyting til borgerne • Politiske og demokratiske funksjoner, som skal understøtte interaksjon mellom aktive borgere og politikerer. • Effektiv kommunikasjon og interaksjon med privat sektor • Bidra til å oppfylle kravene til rettsikkerhet, blant annet åpenhet og innsyn i forvaltning • Bidra til en mer effektiv offentlig sektor Krav • En offentlig sektor som yter tjenester til alle, og som er inkluderende og ikke ekskluderende • NB: Kan de være konflikt mellom disse målene? DRI 2001 h 05 - Forelesning 31. 8. 2005. Arild Jansen 7

Nettsteder er komplekse byggverk 8 DRI 2001 h 05 - Forelesning 31. 8. 2005.

Nettsteder er komplekse byggverk 8 DRI 2001 h 05 - Forelesning 31. 8. 2005. Arild Jansen

Hva består byggverket av ? • Brukergrensesnitt: – Grafisk utforming, symbol- og fargebruk (HTML-koding

Hva består byggverket av ? • Brukergrensesnitt: – Grafisk utforming, symbol- og fargebruk (HTML-koding +) – Arkitektur: organisering av innholdet på nettstedet, nivåstruktur (realiseres ved en filstruktur ) – Funksjonalitet : de tjenester som nettstedet tilbyr brukeren, f eks. skjemaer, veiledning, kalkulator : (Krever programmering ) • Informasjonsressurser: – Databaser og tekstsystemer som nettstedet gir tilgang til (I form av data (base) filer, f eks ved ”SQL” eller XML ) • Applikasjonsprogrammer: – Brukertjenester, fagsystemer, tjenestesystemer, etc (Skrives i programmeringsspråk/applikasjonsverktøy mm) DRI 2001 h 05 - Forelesning 31. 8. 2005. Arild Jansen 9

Hva består byggverket av – 2 • Teknisk infrastruktur : – Nettverk og andre

Hva består byggverket av – 2 • Teknisk infrastruktur : – Nettverk og andre fellesressurser: servere, verktøy; basistjenester som www, e_post, sikkerhet, . . • Organisatorisk infrastruktur – Rutiner, prosedyrer og ansvarsforhold som skal sørge for at nettstedet til enhver tid er oppdatert og utfører de tjenester som er tilgjengelig, De deler av informasjonssystemene som ikke er automatisert 10 DRI 2001 h 05 - Forelesning 31. 8. 2005. Arild Jansen

Hva omfatter den organisatoriske infrastrukturen • Virksomhetens politiske og administrative organisering – Ansvarsforhold og

Hva omfatter den organisatoriske infrastrukturen • Virksomhetens politiske og administrative organisering – Ansvarsforhold og organisering av alle funksjoner og tjenester som omfattes av nettstedet • Informasjonsstrategi som del av en virksomhetsstrategi – Informasjonsleverandør – Informasjonsredaktør/redaksjon • IT-strategi – Utvikling og drift av teknisk infrastruktur – Utvikling av nettstedet og brukertjenester – Utvikling og drift av fagsystemer • Integrasjon mot fagsystemer og andre systemer 11 DRI 2001 h 05 - Forelesning 31. 8. 2005. Arild Jansen

Isfjellet • . . n o j as m r o nf I nik

Isfjellet • . . n o j as m r o nf I nik u m n o j as K om e n r te In e t s sy r e m g n i er i s n a g r no r e t In 12 DRI 2001 h 05 - Forelesning 31. 8. 2005. Arild Jansen

Gir elektroniske tjenester oss bedre tjenester og nye muligheter? • Økt tilgang å informasjon

Gir elektroniske tjenester oss bedre tjenester og nye muligheter? • Økt tilgang å informasjon fra det offentlige – Lettere å finne fram informasjon, f eks. om valget http: //www. valg 2005. oslo. kommune. no/ – http: //odin. dep. no/krd/valg 2005/ • Tjenester er bedre tilrettelagt – Tjenestene tilgjengelige både elektronisk og tradisjonelt? • Økt innsyn i forvaltningen – Postjournalen elektronisk tilgjengelig overalt Jf Ui. O: http: //www. uio. no/ • Den politiske virksomheten er mer synlig – Sakskart og sakspapirer i Storting og kommunene elektronisk tilgjengelig – Møter og debatter sendes direkte Bidrar dette til økt politisk interesse? DRI 2001 h 05 - Forelesning 31. 8. 2005. Arild Jansen 14