dr hab in Marek Cieciura Platforma wspomagajca ksztacenie

  • Slides: 23
Download presentation
dr hab. inż. Marek Cieciura Platforma wspomagająca kształcenie E-NAUKA 23 listopada 2017 roku

dr hab. inż. Marek Cieciura Platforma wspomagająca kształcenie E-NAUKA 23 listopada 2017 roku

Wcześniejsze informacje

Wcześniejsze informacje

Charakterystyka platformy n n n n n Ponad 10 lat doświadczeń Wspomaganie samodzielnego opanowywania

Charakterystyka platformy n n n n n Ponad 10 lat doświadczeń Wspomaganie samodzielnego opanowywania wiedzy przez studentów i uczniów Szybsze opanowanie i bardziej skuteczne zapamiętywanie przekazywanej wiedzy oraz umiejętności Zasady gamifikacji (grywalizacji) – motywowanie uczących się i stymulowanie ich systematyczności Sprawdzona w działalności dydaktycznej w 5 różnorodnych przedmiotach Bardzo dobre oceny studentów Szyfrowane połączenie z platformą Responsywność platformy …

Struktura platformy

Struktura platformy

Role w platformie n n Wykładowca – generowanie pomocy dydaktycznych na podstawie przygotowanego materiału

Role w platformie n n Wykładowca – generowanie pomocy dydaktycznych na podstawie przygotowanego materiału oraz wykorzystywanie ich w prowadzonej działalności dydaktycznej m. in. do śledzenia postępów w nauce Student – opanowywanie wiedzy i umiejętności ze sprawdzaniem osiągniętego poziomu opanowania wiedzy oraz wyrażanie swojej opinii o systemie poprzez wpisy do księgi gości i wypełnianie ankiet Administrator uczelni - zarządzanie kontami studentów i wykładowców oraz przedmiotami i edycjami przedmiotów, a także przypisywanie wykładowców do przedmiotów Administrator systemu - zarządzanie listą uczelni i szkół dostępnych w systemie poprzez ich wpisywanie, usuwanie i modyfikowanie

Aktywizacja Warstwa aktywizująca obejmuje: • okresy preferowane, • metody grywalizacji: rankingi i przyznawane medale,

Aktywizacja Warstwa aktywizująca obejmuje: • okresy preferowane, • metody grywalizacji: rankingi i przyznawane medale, • automatycznie wysyłane e-maile, • Możliwość zaliczenia przedmiotu na podstawie aktywności w semestrze

Pomoce dydaktyczne Krzyżówka Zadanie z lukami Test jednokrotnego wyboru

Pomoce dydaktyczne Krzyżówka Zadanie z lukami Test jednokrotnego wyboru

Opracowane pomoce dydaktyczne

Opracowane pomoce dydaktyczne

Tryby wykorzystywania pomocy dydaktycznych SAMOSPRAWDZANIE NAUKA EGZAMINOWANIE sprawdzenie wiedzy i umiejętności: Tryb wspomaga opanowanie

Tryby wykorzystywania pomocy dydaktycznych SAMOSPRAWDZANIE NAUKA EGZAMINOWANIE sprawdzenie wiedzy i umiejętności: Tryb wspomaga opanowanie opanowanego wiedzy: umożliwia przeprowadzanie egzaminówpoziomu z wykorzystywaniem • nie dla ma każdej pomocy podaje się w jaki sposób można uzyskać wiedzę i ograniczeń na czas rozwiązywania zadań; skonfigurowanych trzech rodzajów pomocy dydaktycznych, przygotowywanych umiejętności do udzielania odpowiedzi określając • na możliwe jestniezbędne skorzystanie z podpowiedzi w różnej postaci; linki (odsyłacze) do podstawie wcześniej przygotowanych: materiałów wsprawdzanie postaci elektronicznej w odpowiedzi; formie prezentacji, • przygotowanych możliwe jest wielokrotnego poprawności system umożliwia skonfigurowanie egzaminu poprzez podanie ebooków, audiobooków czy oraz własnych zewnętrznych opracowań; • wykorzystywanych układ zadań nie ulega zmianie, ale wlub testach odpowiedzi są podawane w pomocy zasady wystawiania ocen; dla każdej pomocy student określa się preferowany okres nauki, którym kolejności losowej; • podczas egzaminu podaje swoją prognozę oceny: w przed rozpoczęciem rejestrowane w wysokości uzyskanej w tym okresie; • egzaminu rozwiązujący możliwość zapamiętania udzielonych odpowiedzi orazsąmają powyniki rozwiązaniu ostatniego zadania; w każdym momencie możliwe jest ustawienie kontynuacji nauki pokolejności przerwie. • zadania sąprocesu wyświetlanie w losowej; okresu "Happy hours", w rejestrowane jest 75% uzyskanego wyniku • których układ zadań jest losowy; poza rozwiązywania powyższymi okresami rejestrowane jest 50% uzyskanego wyniku; • czas zadań jest ograniczony; czas rozwiązywania poszczególnych pomocy jest ograniczony; • skorzystanie z podpowiedzi nie jest możliwe; • sprawdzanie korzystanie zpoprawności podpowiedzi możliwe nie jest możliwe; jest tylko jeden raz. • sprawdzanie poprawności możliwe jest tylkowybór jedenhaseł raz; z wszystkich Zadania egzaminacyjne tworzone są poprzez • układ zadań jestzadań losowyz w celu możliwe kompletnego opanowania wiedzy. krzyżówek, części lukami oraz pytań z testów. Możliwe jest ich korygowanie i uzupełnianie.

Dostarczanie i sprawdzanie wiedzy

Dostarczanie i sprawdzanie wiedzy

Aktywizowanie korzystających z platformy Stymulowane jest systematyczne korzystanie z systemu poprzez: • wprowadzenie preferowanych

Aktywizowanie korzystających z platformy Stymulowane jest systematyczne korzystanie z systemu poprzez: • wprowadzenie preferowanych okresów opanowywania wiedzy; • monitorowanie trybu Nauka: częstości korzystania z pomocy, uzyskanych wyników i wysyłanie emaili aktywizujących o rozpoczęciu okresów preferowanych; • monitorowane trybu Samosprawdzanie: wyświetlanie na bieżąco wykazu pomocy dla których nie uzyskano 100% wyników oraz wysyłanie emaili przypominających o zbliżaniu się do końca okresów preferowanych.

Przykładowe pomoce

Przykładowe pomoce

Przykładowe wyniki w trybie Samosprawdzanie

Przykładowe wyniki w trybie Samosprawdzanie

Dodatkowe aktywności

Dodatkowe aktywności

Narzędzia komunikacji System umożliwia zbieranie opinii, uwag i propozycji korzystających z systemu: n księga

Narzędzia komunikacji System umożliwia zbieranie opinii, uwag i propozycji korzystających z systemu: n księga gości; n ankieta o przedmiocie; n ankieta o platformie E-NAUKA; n ankieta o wykładach; n formularz kontaktowy.

Przykładowe zasady wystawiania ocen

Przykładowe zasady wystawiania ocen

Generowanie propozycji ocen

Generowanie propozycji ocen

Moduł wykładowcy

Moduł wykładowcy

Moduł studenta

Moduł studenta

Planowany rozwój platformy n n n n Aktywizacja za pomocą SMS-ów, Możliwość bieżącego sprawdzania

Planowany rozwój platformy n n n n Aktywizacja za pomocą SMS-ów, Możliwość bieżącego sprawdzania opanowanej wiedzy za pomocą tzw. wejściówek i zejściówek w postaci testów jednokrotnego wyboru Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami - FAQ Obliczanie w trybie Egzaminowanie dla każdej pomocy: • frakcji braku odpowiedzi; • wskaźnika łatwości; • ocena mocy różnicującej przy pomocy współczynnika korelacji punktowo-dwuseryjnej; oraz ocena rzetelności testu przy pomocy współczynnika 20 Kudera. Richardsona Kolejne rodzaje pomocy dydaktycznych: • pytania hybrydowe i wielokrotnego wyboru; • pytania przyporządkowywania, porządkowania i klasyfikacji; • zadania łączenia w pary; • zadania opisowe. Wersje systemu w języku angielskim i w języku rosyjskim. . .

Podsumowanie

Podsumowanie

Opinie studentów Prawdziwe znaczenie komputera ujawni się wówczas, gdy stanie się on kontrolowanym przez

Opinie studentów Prawdziwe znaczenie komputera ujawni się wówczas, gdy stanie się on kontrolowanym przez ucznia narzędziem wspomagającym naukę – Pat Nolan (amerykański prawnik i polityk) Boże spraw, by nam się chciało, tak jak nam się nie chce – Alan Alexander Milne (angielski pisarz – autor Kubusia Puchatka, z wykształcenia matematyk)

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę