DOWZ DZIECI DO SZKOY WOJEWDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

  • Slides: 18
Download presentation
DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIE Tarnów, 22. 09. 2015

DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIE Tarnów, 22. 09. 2015 r.

ZASADY WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego osób regulują przepisy

ZASADY WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego osób regulują przepisy Ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 poz. 1414) Kontrolę i nadzór nad prawidłowością spełnienia warunków i zasad wykonywania przewozu drogowego sprawuje INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO

Uprawnienia do kontroli wynikające z ustawy o transporcie drogowym Art. 50. Do zadań Inspekcji

Uprawnienia do kontroli wynikające z ustawy o transporcie drogowym Art. 50. Do zadań Inspekcji należy: kontrola: - przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego - przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

Uprawnienia do kontroli wynikające z ustawy o transporcie drogowym Art. 68 Kontroli, o której

Uprawnienia do kontroli wynikające z ustawy o transporcie drogowym Art. 68 Kontroli, o której mowa w art. 50 i art. 87 podlegają: 1) kierujący pojazdami w zakresie i na zasadach określonych w: a) niniejszej ustawie, b) art. 129 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, c) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 2) przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy

KONTROLA DROGOWA Ø Dokumentacja kierowcy (prawo jazdy, badania, szkolenia) Ø Dokumentacja pojazdu (dowód rejestracyjny

KONTROLA DROGOWA Ø Dokumentacja kierowcy (prawo jazdy, badania, szkolenia) Ø Dokumentacja pojazdu (dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym , ubezpieczenie) Ø Dokumentacja związana z wykonywanym przewozem ( wypis z licencji, wypis z zezwolenia, rozkład jazdy, formularz jazdy) Ø Stan techniczny pojazdu i jego należyte wyposażenie Ø Warunki przewozu (m. in. ilość pasażerów w pojeździe)

 KONTROLA STANU TECHNICZNEGO I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POJAZDU Kontrola stanu technicznego pojazdu oraz elementów

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POJAZDU Kontrola stanu technicznego pojazdu oraz elementów jego obowiązkowego wyposażenia w oparciu o przepisy Prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

KONTROLA STANU TRZEŹWOŚCI KIERUJĄCEGO Trzeźwość – zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi: -

KONTROLA STANU TRZEŹWOŚCI KIERUJĄCEGO Trzeźwość – zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi: - stężenie we krwi od 0, 0‰ do 0, 19‰ alkoholu - w wydychanym powietrzu od 0, 0 mg do 0, 09 mg alkoholu w 1 dm³ powietrza Stan po użyciu alkoholu – zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi: - stężenie we krwi od 0, 20‰ do 0, 50‰ alkoholu - w wydychanym powietrzu od 0, 1 mg do 0, 25 mg alkoholu w 1 dm³ powietrza Stan nietrzeźwości – zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi: - stężenia we krwi powyżej 0, 5‰ alkoholu - w wydychanym powietrzu powyżej 0, 25 mg alkoholu w 1 dm³ powietrza.

ZEZWOLENIE REGULARNE SPECJALNE Przewóz regularny specjalny - niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z

ZEZWOLENIE REGULARNE SPECJALNE Przewóz regularny specjalny - niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób; Wykonywanie przewozów regularnych specjalnych wymaga zezwolenia: wydanego, w zależności od zasięgu tych przewozów odpowiednio przez: a) wójta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy, b) burmistrza albo prezydenta miasta – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej, c) starostę lub marszałka województwa właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej -

KONTROLA AUTOBUSÓW PRZEWOŻĄCYCH DZIECI I MŁODZIEŻ Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi regularne kontrole autobusów przewożących

KONTROLA AUTOBUSÓW PRZEWOŻĄCYCH DZIECI I MŁODZIEŻ Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi regularne kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież. Zadania realizowane są podczas działań: - BEZPIECZNY AUTOKAR - BEZPIECZNE FERIE I WAKACJE - akcja „GIMBUS”

WYNIKI KONTROLI WITD Kraków Liczba skontrolowanych pojazdów przewożących dzieci i młodzież Liczba zatrzymanych dowodów

WYNIKI KONTROLI WITD Kraków Liczba skontrolowanych pojazdów przewożących dzieci i młodzież Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych Zakaz dalszej jazdy 2014 r. 339 21 7 do września 2015 r. 286 13 6 wrzesień 2014 r. 68 11 3 wrzesień 2015 r. 64 5 0

ZGŁOSZENIA Zgłaszanie autobusów do kontroli następuje według poniższych zasad: Drogą elektroniczną na adres: autobuskontrola@krakow.

ZGŁOSZENIA Zgłaszanie autobusów do kontroli następuje według poniższych zasad: Drogą elektroniczną na adres: [email protected] witd. gov. pl wraz z podaniem danych osoby zgłaszającej, numeru telefonu kontaktowego oraz miejsca i godziny wyjazdu. Zgłoszenie może nastąpić także telefonicznie pod numerem (12) 416 51 20 telefonu w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godzinach 8. 00 – 16. 00, a od wtorku do piątku 7. 30 – 15. 30. Zgłoszenie winno nastąpić, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. ITD przeprowadza kontrole w miejscu wyjazdu autobusu, a zatem konieczne jest zaplanowanie wcześniej zadań inspekcyjnych. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, jeżeli nie będzie możliwe dokonanie sprawdzenia pojazdu w miejscu wyjazdu, będziemy prosić o podstawienie autobusu na parking przy ul. Bratysławskiej, gdzie inspektorzy dokonają kontroli.

Kontrola przewozu W związku z pojawiającymi się sygnałami, iż przewoźnicy nie chcą realizować usług

Kontrola przewozu W związku z pojawiającymi się sygnałami, iż przewoźnicy nie chcą realizować usług po uzyskaniu informacji o kontroli autobusu przed wyjazdem, proponujemy: 1. Zawieranie w umowach punktu o kontroli autobusu przed wyjazdem 2. Niezgłaszanie przewoźnikom informacji o mającej odbyć się kontroli przed wyjazdem autokaru 3. Zgłaszanie do tutejszego inspektoratu wszelkich nieprawidłowości, szczególnie faktu nierealizowania przez przewoźnika usługi po uzyskaniu informacji o wcześniejszej planowanej kontroli autobusu celem podjęcia stosownych działań

Przykłady ujawnianych nieprawidłowości Najczęstsze usterki ujawniane w trakcie kontroli: - Niesprawny układ hamulcowy lub

Przykłady ujawnianych nieprawidłowości Najczęstsze usterki ujawniane w trakcie kontroli: - Niesprawny układ hamulcowy lub kierowniczy

Przykłady ujawnianych nieprawidłowości Nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych

Przykłady ujawnianych nieprawidłowości Nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych

Przykłady ujawnianych nieprawidłowości Nadmierna korozja konstrukcji nośnej pojazdu

Przykłady ujawnianych nieprawidłowości Nadmierna korozja konstrukcji nośnej pojazdu

Przykłady ujawnianych nieprawidłowości Nadmierne zużycie bieżnika opon pojazdu

Przykłady ujawnianych nieprawidłowości Nadmierne zużycie bieżnika opon pojazdu

Przykłady ujawnianych nieprawidłowości oraz wiele innych

Przykłady ujawnianych nieprawidłowości oraz wiele innych

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ WITD KRAKÓW wrzesień 2015

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ WITD KRAKÓW wrzesień 2015