DOSYAKLASR VE SRCLER Src Kavram Dosya Kavram Klasr

  • Slides: 29
Download presentation
DOSYA-KLASÖR VE SÜRÜCÜLER

DOSYA-KLASÖR VE SÜRÜCÜLER

 Sürücü Kavramı Dosya Kavramı Klasör Kavramı Dosya Yada Klasörleri Kopyalamak Dosya ve Klasörleri

Sürücü Kavramı Dosya Kavramı Klasör Kavramı Dosya Yada Klasörleri Kopyalamak Dosya ve Klasörleri Taşımak Dosya veya Klasörleri Silmek Silinen Dosya Yada Klasörleri Geri Almak Dosya ve Klasörlerin Sıkıştırılması

Sürücü nedir? Sürücü (Driver); Dosya ve klasörlerin saklanabileceği fiziksel ortamlardır ve alfabede bulunan harfler

Sürücü nedir? Sürücü (Driver); Dosya ve klasörlerin saklanabileceği fiziksel ortamlardır ve alfabede bulunan harfler ile temsil edilirler. Disket sürücüler A veya B harfi ile Harddiskler ise C ve sonrasında gelen harfler ile temsil edilirler. CD-ROM DVD-ROM ve Tape Backup üniteleri vb. diğer aygıtlar ise Harddiskten sonra gelen harfler ile temsil edilirler.

Klasör nedir? Klasör(Folder); Sürücüler içerisinde bulunan dosyaları gruplamak amacı ile kullanılan program gruplarıdır. Klasörler

Klasör nedir? Klasör(Folder); Sürücüler içerisinde bulunan dosyaları gruplamak amacı ile kullanılan program gruplarıdır. Klasörler sayesinde aradığımız herhangibir dosyayı bulmamız kolaylaşır. Klasörler tıpkı bir kütüphanede kitapların konularına göre gruplandırılmalarına benzer.

Klasör nedir? Örneğin bilgisayarımızda hazırladığımız belgeler, hesap tabloları, sunular vb. “C” sürücüsünde bulunan “Belgelerim”

Klasör nedir? Örneğin bilgisayarımızda hazırladığımız belgeler, hesap tabloları, sunular vb. “C” sürücüsünde bulunan “Belgelerim” adlı klasörde gruplanmışlardır. Windows’a ait dosyalar “C” sürücüsünde bulunan “Windows” adlı klasörde gruplanmışlardır.

Dosya nedir? Dosya; Bilgisayarda bulunan bütün bilgiler dosyalarda saklanır. Bir oyun oynayacaksak onun için

Dosya nedir? Dosya; Bilgisayarda bulunan bütün bilgiler dosyalarda saklanır. Bir oyun oynayacaksak onun için gerekli dosyalar, ekran görüntüleri, sesler dosyalarda saklanır. Kullandığımız bir muhasebe programında girdiğimiz faturalar, çekler, senetler ilgili dosyalara kaydedilir. Bu dosyalar bilgisayarımızda hard disk adını verdiğimiz fiziksel bir aygıtta saklanır.

Dosya Uzantısı Bilgisayarda bulunan bütün dosyalar “Dosya Adı. Uzantı” şeklinde saklanır. Dosya adı, o

Dosya Uzantısı Bilgisayarda bulunan bütün dosyalar “Dosya Adı. Uzantı” şeklinde saklanır. Dosya adı, o dosyanın yaptığı işe göre verilmiş bir isimdir, Uzantı ise o dosyanın türüne göre (hazırlandığı programa göre) belirlenmiş bir isimdir ve genelde 3 harf uzunluğundadır. Uzantılar sayesinde o dosyanın hangi programda hazırlandığını ve hangi programlarla açılabileceğini anlayabiliriz. Aşağıda belli birkaç dosya uzantı örneği bulunmaktadır;

Dosya Uzantısı Uzantı Exe Bat Txt Bmp Jpg Gif Doc-docx Xls-xlsx Ppt-pptx Mdb -mdbx

Dosya Uzantısı Uzantı Exe Bat Txt Bmp Jpg Gif Doc-docx Xls-xlsx Ppt-pptx Mdb -mdbx Zip-Rar Mp 3 Wav Mid Mpg Avi Açıklama Uygulama dosyaları Toplu iş kütükleri Metin dosyaları Resim dosyaları Microsoft Word dosyaları Microsoft Excel dosyaları Microsoft Powerpoint dosyaları Microsoft Access dosyaları Sıkıştırılmış dosyalar Ses dosyaları Sesdosyaları Film dosyaları

Klasör Oluşturmak Dosyalarımızı gruplamak amacı ile yeni klasörler oluşturma ihtiyacı duyarız. Öncelikle klasörü oluşturacağımız

Klasör Oluşturmak Dosyalarımızı gruplamak amacı ile yeni klasörler oluşturma ihtiyacı duyarız. Öncelikle klasörü oluşturacağımız sürücü veya klasörü seçeriz. Bu işlemden sonra aşağıdaki yollardan istediğimizi kullanarak klasör oluşturabiliriz. Masa Üstünde Sağ Yıklayıp Yeni Klasör aracılığı ile Listenin sağ tarafında boş bir alana sağ tıklayıp gelen menüden YENİ-YENİ KLASÖR komutu aracılığı ile

KlasörDosya İsimlerini Değiştirme Bir dosya veya klasörün adını değiştirmek için aşağıdaki yollardan istediğimizi kullanabiliriz

KlasörDosya İsimlerini Değiştirme Bir dosya veya klasörün adını değiştirmek için aşağıdaki yollardan istediğimizi kullanabiliriz Dosya-Ad Değiştir menüsü aracılığı ile Seçili olan dosya veya klasöre sağ tıklayıp gelen menüden Ad Değiştirkomutunu vererek Aralıklı bir şekilde dosyanın ismine iki kez tıklayarak Klavyeden F 2 tuşuna basarak

KlasörDosya Silme Bilgisayarımızda bulunan gereksiz klasör veya dosyaları silmek için istediğimiz öğeleri seçtikten sonra

KlasörDosya Silme Bilgisayarımızda bulunan gereksiz klasör veya dosyaları silmek için istediğimiz öğeleri seçtikten sonra aşağıdaki yollardan istediğimizi kullanarak silme işlemini gerçekleştiririz. Dosya- Sil menüsü aracılığı ile Seçili olan dosyalara sağ tıklayıp gelen menüden Delete komutunu vererek Araç çubuğundan Delete düğmesine tıklayarak Klavyeden Delete tuşuna basarak Seçili olan öğeleri mouse ile geri dönüşüm (Recycle Bin) kutusuna sürükleyerek Bu yöntemler ile silinen öğeler Geri Dönüşüm Kutusuna gönderilir.

Geri Dönüşüm Kutusunu Kullanma : Geri dönüşüm kutusuna atılan dosyalar ile ilgili şunlar yapılabilir.

Geri Dönüşüm Kutusunu Kullanma : Geri dönüşüm kutusuna atılan dosyalar ile ilgili şunlar yapılabilir. Restore (Geri Al) : Seçilen dosyayı kurtarır, yani silindiği yere geri götürür. Delete(Sil) : Seçilen dosyayı geri dönüşüm kutusundan da atar, yani tamamen yok eder.

KlasörDosya Taşıma Bilgisayarımızda bulunan dosyaların yerini değiştirme işlemidir. Taşıma işlemi iki aşamada yapılır. İlk

KlasörDosya Taşıma Bilgisayarımızda bulunan dosyaların yerini değiştirme işlemidir. Taşıma işlemi iki aşamada yapılır. İlk aşamada taşınmak istenilen dosyalar üzerinde kes komutu verilir, ikinci aşamada ise taşınacakları yerde yapıştır komutu verilir. Bu işlemi yapmak aşağıdaki yollardan istediğimizi kullanabiliriz Sağ Tıklayıp Kes ve , Sağ Tıklayıp Yapıştır menüsü aracılığı ile Araç çubuğundan Kes , Yapıştır düğmelerine tıklayarak Klavyeden Ctrl-X, Ctrl-V tuşlarına basarak Seçili olan öğeleri mouse ile taşımak istediğimiz yere sürükleyerek

KlasörDosya Kopyalama İki aşamada yapılır. İlk aşamada kopyalanmak istenilen dosya üzerinde kopyala komutu verilir,

KlasörDosya Kopyalama İki aşamada yapılır. İlk aşamada kopyalanmak istenilen dosya üzerinde kopyala komutu verilir, ikinci aşamada ise kopyalanacakları yerde yapıştır komutu verilir. Bu işlemi yapmak aşağıdaki yollardan istediğimizi kullanabiliriz Düzenden Kopyala, Düzenden Yapıştırmenüsü aracılığı ile Sağ tıklayıp gelen menüden Kopyala ve Yapıştır komutları aracılığı ile Araç çubuğundan Kopyala, Yapıştır düğmelerine tıklayarak Klavyeden Ctrl-C, Ctrl-V tuşlarına basarak Seçili olan öğeleri klavyeden control tuşu basılı iken mouse ile kopyalamak istediğimiz yere sürükleyerek

Dosya ve Klasörlerin Özelliklerini Öğrenme ve Değiştirme Herhangi bir dosyanın üzerinde fare sağ tuş

Dosya ve Klasörlerin Özelliklerini Öğrenme ve Değiştirme Herhangi bir dosyanın üzerinde fare sağ tuş menüsünden Properties (özellikler) seçilirse o klasör veya dosya ile ilgili Tür, Bulunduğu Konum, Boyutu, Diskte Kapladığı Alan, oluşturulma tarihi vb. öğrenilir.

Dosya veya Klasörlerin sıkıştırılması x dosyasının üzerinde sağ tıklayıp Winzip veya Winrar seçilir. Çıkan

Dosya veya Klasörlerin sıkıştırılması x dosyasının üzerinde sağ tıklayıp Winzip veya Winrar seçilir. Çıkan Menüden Arşive Ekle denilir

Dosya Sıkıştırma İşlemi

Dosya Sıkıştırma İşlemi

Sıkıştırılmış Dosya veya Klasörlerin açılması x dosyasının üzerinde sağ tıklayıp Winzip veya Winrar seçilir.

Sıkıştırılmış Dosya veya Klasörlerin açılması x dosyasının üzerinde sağ tıklayıp Winzip veya Winrar seçilir. Çıkan menuden Buraya Çıkart seçilir.

Sıkıştırılmış Dosyayı Açma

Sıkıştırılmış Dosyayı Açma