DOSTOJNO JE JAGNJE Leccin 4 para el 26

  • Slides: 10
Download presentation
DOSTOJNO JE JAGNJE Lección 4 para el 26 de enero de 2019

DOSTOJNO JE JAGNJE Lección 4 para el 26 de enero de 2019

U Otkrivenju imamo 4 serije od 7 predmeta: 7 crkava, 7 pečata, 7 truba

U Otkrivenju imamo 4 serije od 7 predmeta: 7 crkava, 7 pečata, 7 truba i 7 zala. Uvod u drugu seriju sa opisom 7 zala su 4. i 5. poglavlje. Prizor koga zajedno sa Jovanom gledamo je jedan od najslavnijih i najsvečanijih događaja u Otkrivenju. Najvažnija pitanja u vezi sa ovim predmetom su: Šta predstavlja zapečaćena knjiga? Zašto je otvaranje njenih pečata tako važno? Zašto je samo simboličko jagnje bilo u stanju da otvori knjigu i njene pečate ? Viđenje Božjeg prestola. Otk. 4, 1 -3. 5. 9 -11 24 starešine. Otkrivenje 4, 4 Četiri živa bića. Otkrivenje 4, 6 -8 Zapečaćena knjiga. Otkrivenje 5, 1 -4 Dostojno je Jagnj!. Otkrivenje 5, 5 -14

VIĐENJE PRESTOLA ”I od prestola izlažahu munje i gromovi i glasovi; i sedasm žižaka

VIĐENJE PRESTOLA ”I od prestola izlažahu munje i gromovi i glasovi; i sedasm žižaka ognjenih gorahu pred prestolom, koje su sedam duhova Božjih. ” (Otkrivenje 4, 5) Jovanovo viđenje Božjeg prestola je slično viđenju Mojsija (2. Moj. 24, 9. 10), Isaije ( 6, 1 -4) i viđenju koje je imao prorok Jezekilj (Jezekilj 1, 22, 26 -28). Duga slave i milosti, boje smaragda bila je oko prestola podsećajući na Božja obećanja i zaštitu (2. Moj. 9, 917). Bog nam dozvoljava da s poverenjem pristupimo prestolu milosti (Jevrejima 4, 16). Otac prima trostruku sla - vu i čast kao Onaj koji je dostojan jer je u skladu sa Njegovom voljom ”jer si ti sazdao tvojoj jest i stvoreno (Otk. 4, 11). sve. , i poje” volji Ovo je slika proslavljanja Tvorca svemi - ra koja se više puta ponavlja u Otkrive-nju (5, 8 -10; 7, 12; 11, 16 -18;

DVADESET I ČETIRI STAREŠINE (I) “I oko prestola behu dvadeset i četiri prestola; i

DVADESET I ČETIRI STAREŠINE (I) “I oko prestola behu dvadeset i četiri prestola; i na prestolima videh dvadeset i četiri starešine gde sede, obučene u bele haljine, i imahu krune zlatne na glavama svojima. ” (Otkrivenje 4, 4) Oni nisu starešine zbog njihovih godina već zbog pozicije. Oni reprezentuju jednu grupu ljudi. Bele haljine = pravednost. Zlatne krune = kraljevska vlast ili pobeda. Oni su prvine iz vaskrsenja sa Hrisom i Njegov plen sa Zemlje (Ef. 4, 8); od tada žive na nebu i tamo predstavljaju celo čovečanstvo (Matej 27, 52. 53). Oni bi mogli biti predstavnici svetih iz Starog i Novog zaveta, 12 patrijaraha i 12 apostola (Matej 19, 28). Oni su iskupljeni sa Zemlje, spaseni milošću i kao pobednici nose carske krune i sa Hristom služe u 24 sveštenička reda u nebeskoj Svetinji (Otkrivenje 5, 8. 9).

24 STAREŠINE (II) “I kad uze knjigu, četiri živa bića i dvadeset i četiri

24 STAREŠINE (II) “I kad uze knjigu, četiri živa bića i dvadeset i četiri starešine padoše pred jagnjetom, imajući svaki gusle, i zlatne čaše pune tamjana, koje su molitve svetih. ” (Otkrivenje 5, 8) As C. Mervyn Maxwel explains in his book “God Cares. The Message of Revelation”, John saw those heavenly elders as priests with censers who offer incense while people are praying (Rev. 5: 8). The King James version tells that the 24 elders were saying: “Thou … hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred … and nation; … and hast made us … priests. " (Rev. 5: 9, 10)… The Bible scholars agree that the 24 elders actually say that Christ has redeemed “men” (not “us”), and Christ has made “them” (not “us”) priests for God. The Greek manuscripts of Revelation support the opinion of the scholars, and that’s how this passage is translated in modern versions. The 24 elders are not necessarily humans, but they’re still our friends. They help us when we pray. John saw them offering symbolic incense as we pray. We should be grateful to each one of them.

ČETIRI ŽIVA BIĆA “Prvo od tih živih bića ličilo je na lava, drugo na

ČETIRI ŽIVA BIĆA “Prvo od tih živih bića ličilo je na lava, drugo na vola, treće je imalo lice kao čovek, a četvrto je ličilo na orla u letu. ” (Otkrivenje 4, 7 NSP) Ova četiri bića simbolišu sveukupnost Božju. Obožavanje Njegove svetosti vodi priznavanju Njegove svemoći: On je Svevladar – Pantokrator. Lav: Divlja životinja Vol: Domaća životinja Čovek : Čovečanstv o Orao : Flying animals Oni nisu ljudi, nazvani su “heruvimi” što je očito prema viđenju Jezekilja (10, 2. 2022) Oni reprezentuju anđele koji rade u korist čovečanstva (Matej 18, 10).

ZAPEČAĆENA KNJIGA “I videh u desnici onoga što seđaše na prestolu knjigu napisanu iznutra

ZAPEČAĆENA KNJIGA “I videh u desnici onoga što seđaše na prestolu knjigu napisanu iznutra i spolja, zapečaćenu sa sedam pečata. ” (Otkrivenje 5, 1) Biblija objašnjava da Bog čuva sve izveštaje ljudske istorije (2. Moj. 32, 33; Ps. 40 , 7 -9; 56 , 8; 69, 28; 139, 16; Dan. 7 , 10; 12, 1; Filip. 4, 3; Otkr. 3, 5). Međutim, Jovanu je bila pokazana slika budućih događaja , “pokazaću ti šta će biti iza ovoga” (4, 1). Ovo znanje je zapečaćeno (sakriveno) za svakoga osim za Njega koji je dostojan da to otpečati, otkrije. Samo Isus može da otvori tu knjigu jer je on ”Lav iz Jude”, (On je pobedio, On je Jagnje koje je umrlo da bi nas spasilo ). Sadržaj knjige se odnosi na istoriju našeg spasenja. U njemu se nalazi “istorija Božje providnosti, proročka istorija naroda i Crkve ” (Elen Vajt, Manuscript Releases, vol. 9, MR No. 667).

Elen Vajt, Christ’s Object Lessons , str. 294. original. “Prema tome jevrejske vođe su

Elen Vajt, Christ’s Object Lessons , str. 294. original. “Prema tome jevrejske vođe su načinili svoj izbor [da ubiju Isusa]. Njihova odluka je bila zapisana u knjigu koju je Jovan video u ruci Onoga koji je sedeo na presolu, u knjigu koju niko od ljudi nije mogao da otvori. U svoj njenoj opravdanosti ova odluka će se pojaviti pred njima onog dna kada ju bude otpečatio ”Lav iz Jude”.

DOSTOJNO JE JAGNJE “I pevahu pesmu novu govoreći: Dostojan si da uzmeš knjigu, i

DOSTOJNO JE JAGNJE “I pevahu pesmu novu govoreći: Dostojan si da uzmeš knjigu, i da otvoriš pečate njezine; jer si se zaklao, i iskupio si nas Bogu krvlju svojom od svakoga kolena i jezika i naroda i plemena. ” (Otkrivenje 5, 9) Jagnje (Isus) je dostojno jer je sam sebe žrtvovao. Zato što se žrtvovao, data Mu je sva vlast i na Nebu i na Zemlji (Matej 28, 18; Efescima 1, 20 -22). Veliki nebeski hor peva sedmostruku čast i slavu , objavljujući da je Isus dostojan da primi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Silu Bogatstvo Premudrost Jačinu Čast Slavu Blagoslov Isus je na krstu pobedio i otkrio šta je sve Adam izgubio u Edemu. On nas predstavlja Ocu i zalaže se za nas (Jevrejima 7, 25).

“Cena našeg otkupljenja ne može se razumeti sve dok otkupljeni ne budu stajali sa

“Cena našeg otkupljenja ne može se razumeti sve dok otkupljeni ne budu stajali sa svojim Otkupiteljem pred Božjim prestolom. Dok se slava večnoga doma bude razvijala pred našim ushićenim osetilima, setit ćemo se da je Isus sve to ostavio zbog nas, da nije postao samo izgnanik iz nebeskih dvorova, već da se zbog nas izložio opasnosti neuspeha i večnog gubitka. Tada ćemo položiti svoje krune pred Njegove noge i zapevati: ”Dostojno je Jagnje zaklano da primi silu i bogatstvo i premudrost i jačinu i čast i slavu i blagoslov. ” Elen Vajt, Čežnja vekova, str. 131. original.