DOSKONALENIE TRENERW WSPOMAGANIA OWIATY POWR 02 10 00

  • Slides: 5
Download presentation
DOSKONALENIE TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY POWR. 02. 10. 00 -00 -7015/17 Wspomaganie szkół w rozwoju

DOSKONALENIE TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY POWR. 02. 10. 00 -00 -7015/17 Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji matematyczno – przyrodniczych uczniów – III etap edukacyjny Moduł VII ŚRODKI DYDAKTYCZNE SŁUŻĄCE ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH NA III ETAPIE EDUKACYJNYM VII. 1. Środki dydaktyczne służące rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych na III etapie edukacyjnym

DOSKONALENIE TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY POWR. 02. 10. 00 -00 -7015/17 • Web. Quest, to

DOSKONALENIE TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY POWR. 02. 10. 00 -00 -7015/17 • Web. Quest, to nowoczesna metoda pracy dydaktycznej, która poprzez wykorzystanie możliwości technologii informacyjnej ukierunkowana jest na wyszukiwanie informacji. Zdecydowana ich większość pochodzi z zasobów sieci – Internetu. Uczniowie uzyskują potrzebne informacje najczęściej poprzez przeszukiwanie stron WWW jak i innych źródeł informacji, nie koniecznie w formie cyfrowej wykorzystując przy tym komputer. Następnie dzięki narzędziom technologii informacyjnej wiedza ta, poddawana jest przetwarzaniu – obróbce z wykorzystaniem komputera i odpowiednich programów komputerowych przeznaczonych do tego celu

DOSKONALENIE TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY POWR. 02. 10. 00 -00 -7015/17 Istotą Web. Questów jest

DOSKONALENIE TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY POWR. 02. 10. 00 -00 -7015/17 Istotą Web. Questów jest stawianie problemów odpowiednich (zwłaszcza atrakcyjnych) dla uczniów i organizowania nauczania wokół pewnych podstawowych pojęć. Ponadto, realizują one jeden z podstawowych postulatów konstruktywizmu dotyczący poszukiwania i doceniania uczniowskiego punktu widzenia w procesie kształcenia. Świadomość uczniowskiej wiedzy potocznej (osobistych punktów widzenia i przekonań) pozwala nauczycielom na osadzanie czynności uczenia się bardziej w kontekście wiedzy w edukacji uczniów, są one wtedy dla nich bardziej znaczące.

DOSKONALENIE TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY POWR. 02. 10. 00 -00 -7015/17 Podstawowym celem Web. Questów

DOSKONALENIE TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY POWR. 02. 10. 00 -00 -7015/17 Podstawowym celem Web. Questów jest uczenie się umiejętnego i efektywnego wykorzystania czasu na wyszukiwanie informacji w sieci Internet, ale na zasadzie określenia i jasnego sformułowania celu oraz określeniu zadania do jego zrealizowania. Web. Questy ze względu na czas realizacji możemy podzielić na dwie kategorie: krótkie i długie.

DOSKONALENIE TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY POWR. 02. 10. 00 -00 -7015/17 Krótkie Web. Questy mają

DOSKONALENIE TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY POWR. 02. 10. 00 -00 -7015/17 Krótkie Web. Questy mają za zadanie zdobywanie i scalanie wiedzy przez uczniów, jak również zrozumieniu znaczenia nowo poznanego materiału. Web. Questy krótkie najczęściej realizowane są w czasie jedna – dwie do trzech jednostek lekcyjnych. Natomiast Web. Questy długie, oparte są na poszerzaniu zdobytej wcześniej własnej wiedzy przez uczniów, dokonaniu oceny tej wiedzy, a w końcowym efekcie na generowaniu własnych opracowań, które są gwarantem potwierdzającym fakt zrozumienia przez uczniów tematu zadania. Opracowania te najczęściej prezentowane są w formie strony WWW za pomocą sieci Internet lub prezentacji multimedialnej.