Doorontwikkelen BRON MBO HenkJan van Ginkel sa MBOICT

  • Slides: 14
Download presentation
Doorontwikkelen BRON MBO Henk-Jan van Ginkel, sa. MBO-ICT Wiebe Buising, OCW

Doorontwikkelen BRON MBO Henk-Jan van Ginkel, sa. MBO-ICT Wiebe Buising, OCW

Doorontwikkelen BRON: kader Programma Doorontwikkelen BRON: • Moderniseren van gegevensuitwisseling in PO, VO en

Doorontwikkelen BRON: kader Programma Doorontwikkelen BRON: • Moderniseren van gegevensuitwisseling in PO, VO en MBO • Ondersteunen van processen met betrekking tot aanmelden, inschrijven en bekostigen • Kan niet allemaal tegelijk: starten in MBO

Doorontwikkelen BRON: inhoud ontwikkeling • Technisch: bestandsuitwisseling wordt berichtenuitwisseling • Opent nieuwe mogelijkheden in

Doorontwikkelen BRON: inhoud ontwikkeling • Technisch: bestandsuitwisseling wordt berichtenuitwisseling • Opent nieuwe mogelijkheden in de keten • Grote verandering: Ø Informatiebeveiligingsbeleid Ø Informatiestromen opnieuw bezien, ook intern

Doorontwikkelen BRON: ketenproces Sarah meldt zich aan bij een MBO instelling Identifi catie Identificeer

Doorontwikkelen BRON: ketenproces Sarah meldt zich aan bij een MBO instelling Identifi catie Identificeer persoon Persoonsgegevens Geef vooropleidingen Diploma’s + actuele inschrijving SIS Voor. Persgeg Aanopleiding melding Aanmeld formulier services DUO

Doorontwikkelen BRON: ketenproces De MBO instelling levert inschrijving, bpv en diploma Sarah aan BRON

Doorontwikkelen BRON: ketenproces De MBO instelling levert inschrijving, bpv en diploma Sarah aan BRON Inschrijving Voorlopige status toekenning inschrijving SIS BPV Overeenkomst Diploma Voorlopige status toekenning diploma services DUO

Doorontwikkelen BRON: ketenproces Mutatie in GBA (Sarah had zich inmiddels ook bij ander MBO

Doorontwikkelen BRON: ketenproces Mutatie in GBA (Sarah had zich inmiddels ook bij ander MBO aangemeld) SIS Persoon gegevens services DUO

Doorontwikkelen BRON: ketenproces Sarah haalt haar VMBO diploma SIS Vooropleiding gegevens services DUO BRON

Doorontwikkelen BRON: ketenproces Sarah haalt haar VMBO diploma SIS Vooropleiding gegevens services DUO BRON VO VMBO Diploma

Doorontwikkelen BRON: ketenproces Het Alfa college levert ook inschrijving van Sarah aan BRON SIS

Doorontwikkelen BRON: ketenproces Het Alfa college levert ook inschrijving van Sarah aan BRON SIS Inschrijving Voorlopige status toekenning inschrijving services DUO SIS Voorlopige status toekenning inschrijving

Doorontwikkelen BRON: ketenproces Sarah haalt haar diploma op het Nordwin College SIS Voorlopleiding gegevens

Doorontwikkelen BRON: ketenproces Sarah haalt haar diploma op het Nordwin College SIS Voorlopleiding gegevens Voorlopige status toekenning inschrijving services DUO Diploma SIS Voorlopige status toekenning diploma

Doorontwikkelen BRON: overzicht Samenhang bouwstenen

Doorontwikkelen BRON: overzicht Samenhang bouwstenen

Doorontwikkelen BRON: proces -> diensten

Doorontwikkelen BRON: proces -> diensten

Doorontwikkelen BRON: relatie met beleid • Bekostiging (cascade): Verbeterde informatie-voorziening vanuit DUO • Herziening

Doorontwikkelen BRON: relatie met beleid • Bekostiging (cascade): Verbeterde informatie-voorziening vanuit DUO • Herziening Kwalificatiestructuur (HKS): Levering BPV, Keuzedelen en Certificaten • Optimalisatie BPV-keten: eenmalige opslag, meervoudig gebruik

Doorontwikkelen BRON: aanpak Samen werken in de keten: • Werkgroep met instellingen, softwareleveranciers, sa.

Doorontwikkelen BRON: aanpak Samen werken in de keten: • Werkgroep met instellingen, softwareleveranciers, sa. MBOICT, MBO Raad, SBB, DUO, OCW o Opstellen Product Backlog o Specificeren functionele eisen en wensen • Projectgroep met instellingen, sa. MBO-ICT, MBO Raad, SBB, DUO, OCW o Uitwerken invoerscenario’s o Uitwerken ketenplannen: testen, conversie, implementatie

Doorontwikkelen BRON: planning • Een eerste implementatie van het nieuwe BRON MBO begin 2017,

Doorontwikkelen BRON: planning • Een eerste implementatie van het nieuwe BRON MBO begin 2017, met daarin: o “Inwinnen”, inclusief HKS o “Bekostigen” • Voorlopig scenario: o Software ontwikkeling tot zomer 2016 o Testen van zomer 2016 tot eind 2016 o Conversie (gegevens van BRON oud naar BRON nieuw) kerstvakantie 2016 o Aansluiting instellingen op nieuwe BRON: begin 2017