DOM ZDRAVLJA BIJELJINA Sluba porodine medicine KONTINUIRANI PROFESIONALNI

  • Slides: 45
Download presentation
DOM ZDRAVLJA BIJELJINA Služba porodične medicine KONTINUIRANI PROFESIONALNI RAZVOJ TEMA: BOL U OKU, OFTALMOSKOP

DOM ZDRAVLJA BIJELJINA Služba porodične medicine KONTINUIRANI PROFESIONALNI RAZVOJ TEMA: BOL U OKU, OFTALMOSKOP U PRAKSI Dr Dragana Mijatović Doktor medicine

OSNOVNA ANATOMIJA OKA • Oko je parni organ čula vida. • Anatomiju oka čine:

OSNOVNA ANATOMIJA OKA • Oko je parni organ čula vida. • Anatomiju oka čine: • očna jabučica • vidni putevi • pomoćni organi oka • U okolini očne jabučice se nalaze tkiva i strukture koje imaju ulogu njene zaštite. U te strukture spadaju: očna duplja, očni mišići, kapci, suzni aparat, vežnjača i masno tkivo orbite.

Bolesti oka i očnih adneksa praćenih bolom Anamneza:

Bolesti oka i očnih adneksa praćenih bolom Anamneza:

FIZIKALNI PREGLED U sklopu fizikalnog pregleda treba procijeniti: • Oštrinu vida • Lokalizaciju bola

FIZIKALNI PREGLED U sklopu fizikalnog pregleda treba procijeniti: • Oštrinu vida • Lokalizaciju bola i crvenila • Inspekcija rožnjače (kornealni refleks) • Abrazije, erozije, ulceracije • Prisustvo krvi i gnoja u prednjoj očnoj komori • Pupile – zjenice, pupilarni refleks • Očne pokrete i očne kapke • Prisustvo regionalne limfadenopatije

1. BLEFARITIS • Definicija: Blefaritis je hronični, bilateralni inflamatorni proces koji zahvata ivice kapaka.

1. BLEFARITIS • Definicija: Blefaritis je hronični, bilateralni inflamatorni proces koji zahvata ivice kapaka. • Prema etiologiji, dijeli se na: § Seboroični – perutanje u obrvama/skalpu, meke kruste, voskast izgled §Stafilokokni (hordeolum) – mali intrafolikularni apscesi, zadebljanje oko baze trepavica §Disfunkciju Meibomovih žlijezda – pjenušav sekret u unutrašnjem uglu oka • Prema toku, razlikuju se: akutni i hronični blefaritis

1. 1. Tretman blefaritisa • Pranje kapaka dva puta dnevno • Aplikacija rastvora Acidi

1. 1. Tretman blefaritisa • Pranje kapaka dva puta dnevno • Aplikacija rastvora Acidi borici 10 – 15 min 2 x/dan • Tobramicin kapi – 7 dana utrljavati u rub kapaka kod bakterijske (stafilokokne) infekcije

2. Hordeolum (Hordeolum) • Definicija: Hordeolum je akutno granulomatozno zapaljenje lojnih (Zeisovih) žlijezda kapka

2. Hordeolum (Hordeolum) • Definicija: Hordeolum je akutno granulomatozno zapaljenje lojnih (Zeisovih) žlijezda kapka oka. • Etiologija - Najčešći uzročnik je Staphyilococcus aureus. • Klinička slika: §Bol, uzdignuti čvorić na kapku sa bolnim otokom §Žuljanje u predjelu zahvaćene žlijezde i suzenje §Crvenilo, otečena konjuktiva

2. 1. Tretman hordeoluma

2. 1. Tretman hordeoluma

 Hordeolum

Hordeolum

3. Halacion (Chalazion) • Definicija: Hronično, granulomatozno zapaljenje žlijezde kapaka(Meibomovih žlijezda) • Etiologija -

3. Halacion (Chalazion) • Definicija: Hronično, granulomatozno zapaljenje žlijezde kapaka(Meibomovih žlijezda) • Etiologija - Opstrukcija kanala Meibomovih žlijezda sa sekundarnom infekcijom žlijezde (S. aureus) • Klinička slika iritacija, osjećaj stranog tijela, suzenje, bol, crvenilo, supkutani nodul na kapcima 3. 1. Tretman halacion-a • Hirurška intervencija se sprovodi ukoliko halacion ometa vid (u nadležnosti oftalmologa) • Pacijenta treba naručiti na kontrolu nakon 3 -4 nedjelje

Halacion

Halacion

4. Konjunktivitis (Conjunctivitis) • Definicija: Konjunktivitis je upala vežnjace (konjunktive) oka. • Prema toku,

4. Konjunktivitis (Conjunctivitis) • Definicija: Konjunktivitis je upala vežnjace (konjunktive) oka. • Prema toku, konjunktivitisi se dijele na: • Akutne • Hronicne • Prema etiologiji, dijele se na • Bakterijske 40% (Strept. pneumoniae, Haemoph. influenzae, S. aureus, Neisseria gonorr. i Chlamidia) • Virusne 36% (adenovirusi, enterovirus , Herpes simpleks i Varicella zoster virus) • Alergijske 24% (atopijski, vernalni)

4. 1. Diferencijalna dijgnoza konjunktivitisa

4. 1. Diferencijalna dijgnoza konjunktivitisa

4. 2. Tretman konjunktivitisa Bakterijski: • Prvi izbor liječenja Tobramycin rastvor (4 -6 h)

4. 2. Tretman konjunktivitisa Bakterijski: • Prvi izbor liječenja Tobramycin rastvor (4 -6 h) ili mast (8 h) • Drugi izbor Gentamycin / Erytromycin rastvor (4 -6 h) ili mast (8 h) • Treći izbor u liječenju je Hloramfenikol • Uzimanje brisa (neonatalni, rekurentnih, purulentnih, sumnje na infekciju N. gonorrhoeae ili Chlamidiu) • Gonokokni-jednom dozom 1 g im ceftriaksona i Erytromycin lokalno • Hlamidijalni –makrolidi ili tertraciklin Virusni- nafazolin (do 3 dana) i vještačke suze

4. 2. Tretman alergijskih konjunktivitisa • Lokalni vazokonstriktori i antihistaminici NSAIL- diklofenak rastvor 4

4. 2. Tretman alergijskih konjunktivitisa • Lokalni vazokonstriktori i antihistaminici NSAIL- diklofenak rastvor 4 x/dan Lokalni kortikosteroidi - prednizolon acetat kod akutnih egzacerbacija , 4 -6 x/dan Aplikacija hladnih obloga

Konjunktivitis

Konjunktivitis

5. Keratitis (Keratitis) • Definicija: Keratitis je upala rožnjače oka. • Etiološka klasifikacija: •

5. Keratitis (Keratitis) • Definicija: Keratitis je upala rožnjače oka. • Etiološka klasifikacija: • bakterijski (stafilokokni, pneumokokni, pseudomonas) • virusni (herpes i adenovirusi) • alergijski i • gljivični • Klinička slika: bol, crvenilo oka, zamućena i nepravilna rožnjača, osjećaj stranog tijela, oslabljen vid.

5. 1. Tretman keratitisa • Tretman je u nadležnosti oftalmologa (kortikosteroidi su kontraindikovani). Keratitis

5. 1. Tretman keratitisa • Tretman je u nadležnosti oftalmologa (kortikosteroidi su kontraindikovani). Keratitis

6. Episcleritis i Scleritis Episkleritis (Episcleritis) Skleritis (Scleritis) Definicija Inflamacija episkleralnih krvnih sudova ,

6. Episcleritis i Scleritis Episkleritis (Episcleritis) Skleritis (Scleritis) Definicija Inflamacija episkleralnih krvnih sudova , autoimunog porijekla, spontano iščezava Destruktivno inflam. oboljenje sklere i episklere Etiologija Kolageno-vask. oboljenja, giht, Pridružena autoimuna oboljenja, H. zoster infekcija, Hep. B. , SLE, RA, kod žena (40 -60 g. ) Kronova bol. Simptomi Lokalizovan , tup bol, iznenadno crvenilo oka Znaci Normalna oštrina vida, crveni Oslabljen vid, difuzni skleralni čvorić ispod bulbarne eritem, mek bulbus , edem konjunktive Tretman Vještačke suze, predinsolon acetat Postepeni bol koji se širi, difuzno crvenilo, oslabljen vid, epifora U nadležnosti oftalmologa

Scleritis Episcleritis

Scleritis Episcleritis

7. Uveitisi • Definicija: Uveitisi predstavljaju skup oboljenja koja se karakterišu inflamacijom uvealnog trakta.

7. Uveitisi • Definicija: Uveitisi predstavljaju skup oboljenja koja se karakterišu inflamacijom uvealnog trakta. • Etiologija: Uzroci uveitisa mogu biti infekcije, traume i autoimuna oboljenja. • Prema lokalizaciji, uveitisi se djele na: • Prednje uveitise (iritis i iridociklitis) • Intermedijalne uveitise (zapaljenje zadnjeg dijela cilijarnog tijela i susjednog dijela horioretine) • Zadnje uveitise (horioiditis, horioretinitis) • Prema etiologiji, dijele se na: nepurulentne i purulentne.

7. 1. Iritis i iridociklitis Iridociklitis Definicija Inflamatorno oboljenje iris-a Inflamaciju irisa (dužice) i

7. 1. Iritis i iridociklitis Iridociklitis Definicija Inflamatorno oboljenje iris-a Inflamaciju irisa (dužice) i (dužice) oka cilijarnog tijela oka Etiologija Autoimuna oboljenja, infekcije, traume oka i kontakna sočiva Kliniča slika Bolovi, fotofobija, limbalno crvenilo, blago zamagljenje vida, suženje zjenice, bolna akomodacija, Bolovi, fotofobija, hiperemija limbusa, poremećaj vida, zjenica proširena, nepravilna, slabo reaguje na svjetlost Tretman Urgentno stanje, Th - u nadležnosti oftalmologa • prva pomoć midrijatik (1 kap) Urgentno stanje, Th - u nadležnosti oftalmologa

Iritis i iridociklitis

Iritis i iridociklitis

8. Akutni glaukom (Glaucoma acutum) Definicija: Glaukom - skup oboljenja oka kod kojih dolazi

8. Akutni glaukom (Glaucoma acutum) Definicija: Glaukom - skup oboljenja oka kod kojih dolazi do oštećenja optičkog nerva i gubitka ganglijskih ćelija retine. Etiologija: nemogućnost proticanja tečnosti kroz Šlemov kanal, što dovodi do povećanog intraokularnog pritiska. Simptomi i znaci Težak bol u oku i predjelu lica ili glave, mučnina, povraćanje Zjenica je umjereno proširena i nereaktivna Edem rožnjače izaziva zamagljenje rubova irisa Oštrina vida se progresivno umanjuje, fotofobija Tonus oka je jasno povećan pri palpaciji očnih jabučica Pacijent često ima poremećaj opšteg stanja

8. 1. Tretman akutnog glaukoma Atrofija optičkog nerva kao i nepovratni gubitak vida mogu

8. 1. Tretman akutnog glaukoma Atrofija optičkog nerva kao i nepovratni gubitak vida mogu se pojaviti ukoliko se hitno ne počne sa oftalmološkim liječenjem. Napomena: Ljekar porodične medicine treba pružiti prvu pomoć pacijentu: 1. Prepoznati stanje 2. ODMAH ordinirati 500 mg acetazolamida per os 3. HITNO uputi oftalmologu

Akutni glaukom

Akutni glaukom

9. Celulitis orbite (Cellulitis orbitae) • Definicija: Akutni serozni infektivni proces zadnjeg dijela orbitalnog

9. Celulitis orbite (Cellulitis orbitae) • Definicija: Akutni serozni infektivni proces zadnjeg dijela orbitalnog septuma koji zahvata orbitalni sadržaj. • Etiologija: • Propagacija upale kod sinuzitisa • Trauma orbite • Inflamacija nakon operativnog tretmana orbite • Hematogeno širenje infekcije • Furunkul, karbunkul, čupanje obrva • Najčešći uzročnici su Stafilokok, H. influence, Gram negativne bakterije

 • Simptomi i znaci: • crvenilo i otok kapaka • bol pri pokretu

• Simptomi i znaci: • crvenilo i otok kapaka • bol pri pokretu oka • povišena temperatura i glavobolja • dvoslike • hemoza konjunktive i egzoftalmus 9. 1. Tretman celulitisa Celulitis je urgentno stanje i zahtijeva upućivanje oftalmologu. Liječenje se sprovodi intravenoznim davanjem antibiotika kako bi se spriječilo oštećenje optičkog nerva i diseminacija infekcije u kavernozni sinus i meninge.

Celulitis orbite

Celulitis orbite

10. Hemijske povrede • Definicija: Hemijske povrede su zapravo opekotine oka uzrokovane bazama, kiselinama,

10. Hemijske povrede • Definicija: Hemijske povrede su zapravo opekotine oka uzrokovane bazama, kiselinama, rastvaračima, deterdžentima i iritirajućim sredstvima. • Kiseline dovode do denaturacije i koagulacije proteina. • Baze brzo probiju okularno tkivo i izazivaju brzu i burnu intraokularnu reakciju. • Urgentno stanje - tretman u nadležnosti oftalmologa.

11. Oftalmija elektrika (Ophtalmia electrica) Definicija: Oftalmija elektrika predstavlja povredu oka koja se najčešće

11. Oftalmija elektrika (Ophtalmia electrica) Definicija: Oftalmija elektrika predstavlja povredu oka koja se najčešće javlja kod zavarivača. Klinička slika: osjećaj žuljanja, grebanja ili peckanja, befarospazam, fotofobija, epifora. Tretman: pacijentu jednokratno ukapati anestetik, stavljanje hladnih obloga i nošenje tamnih naočara,

OFTALMOSKOP U PRAKSI • Oftalmoskopija je pregled oftalmoskopom koji se zasniva na vizuelnom pregledu

OFTALMOSKOP U PRAKSI • Oftalmoskopija je pregled oftalmoskopom koji se zasniva na vizuelnom pregledu spoljašnjih i unutrašnjih struktura oka pod uvećanjem, kao i procenu kvaliteta crvenog odraza oka. • U tu svrhu se koriste direktni i indirektni oftalmoskopi. • Oftalmoskopom se lako dijagnostikuju bolesti oka ali i vaskularne promjene u hipertenziji, aterosklerozi i dijabetesu.

Direktni oftalmoskop • U praksi se najčešće koriste direktni oftalmoskopi jer postupak ne zahteva

Direktni oftalmoskop • U praksi se najčešće koriste direktni oftalmoskopi jer postupak ne zahteva širenje zenica. • Oftalmoskopom se mogu pregledati skoro sve anatomske strukture oka. Izvođenje oftalmoskopije • Upoznati pacijenta sa načinom pregleda • Zatamniti prostoriju • Uključiti oftalmoskop, podesiti na +5 Dpt , sa udaljenosti od 15 cm posmatra se jednoličan crveni odraz • Detektuju se zamućenja rožnjače, sočiva, stakl. tijela,

Posmatranje očne pozadine • Postaviti oftalmoskop na nultu dioptriju • Pronalazimo crveni odraz ,

Posmatranje očne pozadine • Postaviti oftalmoskop na nultu dioptriju • Pronalazimo crveni odraz , približavamo se pacijentu na udaljensot 2 -3 cm • Analiziramo očnu pozadinu (svijetlo narandžaste boje), optički disk, makulu, staklasto tijelo, vaskularni crtež, periferni dio retine, postojanje patoloških promjena –krvarenja (crvena), eksudati ( bijeli), hiperpigmentacije (tamno sive boje) • Optički disk-obratiti paznju na edem, ekskavaciju, bljedilo, dislokaciju i vaskularne abnormalnosti

Posmatranje očne pozadine Zdrava makula je tamno narančasta sa blistavim foveolarnim refleksom Krvni sudovi

Posmatranje očne pozadine Zdrava makula je tamno narančasta sa blistavim foveolarnim refleksom Krvni sudovi očnog dna-kod odraslih su ravne a kod starijih izvijugane , nejednakog lumena Pulsacije retinalnih arteriola su patološke (glaukom, stenoza karotide)

Normalno očno dno

Normalno očno dno

Normalan izgled očnog nerva Edem optickog diska Atrofija optičkog diska

Normalan izgled očnog nerva Edem optickog diska Atrofija optičkog diska

Edem makule Promjene kod glaukoma

Edem makule Promjene kod glaukoma

a) b) (a) – Subtotalna, (b) - totalna ablacija retine (siva zavjesa na periferiji

a) b) (a) – Subtotalna, (b) - totalna ablacija retine (siva zavjesa na periferiji očnog dna)

Hipertenzivna retinopatija Dijabetes retinopatija Hipertenzivna retinopatija sa hemoragijama Proliferativna DR sa hemoragijama

Hipertenzivna retinopatija Dijabetes retinopatija Hipertenzivna retinopatija sa hemoragijama Proliferativna DR sa hemoragijama

Prednosti direktne oftalmoskopije • Tehnika se brzo i lako uči • Jeftin, lagan, jednostavan

Prednosti direktne oftalmoskopije • Tehnika se brzo i lako uči • Jeftin, lagan, jednostavan za rukovanje i prenosiv • Kod pregleda se osvjetljava samo mala površina fundusa, pa pregled za pacijenta nije neugodan • Može se izvoditi i kroz usku zenicu • Slika je veoma povećana , do 15 x • Kvalitet slike daje dobru informaciju o prozirnosti optičkih medija

Nedostaci direktne oftalmoskopije • Direktni oftalmoskop je monokularan, pa je slika dvodimenzionalna • Astigmatske

Nedostaci direktne oftalmoskopije • Direktni oftalmoskop je monokularan, pa je slika dvodimenzionalna • Astigmatske greške veće od 2 Dcyl značajno degradiraju sliku • Jednim pogledom se vidi mali deo fundusa , a kod miopa bez kontaktnog sočiva još i manji • Veće astigmatske greske od značajno degradiraju sliku