Dokumenti kod dolaska broda u luku Pomorsko pravo

  • Slides: 17
Download presentation
Dokumenti kod dolaska broda u luku Pomorsko pravo 2. N. i 3. B.

Dokumenti kod dolaska broda u luku Pomorsko pravo 2. N. i 3. B.

Opća izjava

Opća izjava

Iskaz tereta

Iskaz tereta

Iskaz o opasnom teretu i popis putnika

Iskaz o opasnom teretu i popis putnika

Popis posade

Popis posade

Pomorska zdravstvena izjava

Pomorska zdravstvena izjava

Pomorska zdr. izj.

Pomorska zdr. izj.

Popis brodskih zaliha

Popis brodskih zaliha

Izjava o osobnoj imovini članova posade

Izjava o osobnoj imovini članova posade

Prijava o pomorskoj nezgodi (Note of protest) n n n Zapovjednik broda je dužan

Prijava o pomorskoj nezgodi (Note of protest) n n n Zapovjednik broda je dužan u roku od 24 sata od dolaska u luku prijaviti lučkoj kapetaniji svaki izvanredni događaj na brodu. u obliku izvještaja s izvatkom iz brodskog dnevnika. U inozemstvu, prijavu predaje dipl. konz. predstavništvu. važno paziti na sadržaj i opis događaja, upisivati konkretne činjenice, a ne pretpostavke. nastojati navesti je li uzrok prirodna nepogoda, pomak tereta, konstrukcijski nedostatak, istrošenost, ljudska pogreška, nestručnost, nemar i sl.

Proračun stabilnosti za žitarice i Proračun stabilnosti za ostali teret (Grain stability calculation and

Proračun stabilnosti za žitarice i Proračun stabilnosti za ostali teret (Grain stability calculation and Stability calculation for other cargo) n izdaje svaki brod, ako to od njega zatraži lučka kapetanija. Izjava o ukrcanoj balastnoj vodi (Ballast water control report) n izdaje domaći ili strani brod koji dolazi iz inozemstva, a predaje se lučkoj kapetaniji samo u lukama gdje se to zahtijeva. Dokument za sada nije obvezan, ali se traži u sve većem broju luka. n

Dokumentacija za luke SAD-a Carinska služba SAD-a (Customs Service) i Coast Guard n n

Dokumentacija za luke SAD-a Carinska služba SAD-a (Customs Service) i Coast Guard n n 96 sati prije dolaska broda, treba najaviti Coast Guardu dolazak na obrascu Najave dolaska broda Notice of Vessel Arrival uz obrazac Popisa posade Crew List Negdje treba Izvješća o balastnim vodama Ballast Water Reporting Form Pri dolasku zapovjednik mora pripremiti: n Popis brodskih zaliha Ships Stores Declaration n Izjavu o osobnoj imovini članova posade n n n Crew's Effects Declaration Propusnicu Shore Pass za svakog člana posade, bez obzira ima li vizu za ulazak u SAD Popis viza posade Visa'ed Crew List u kopiji s originalom vize. Svaki brod mora imati Potvrdu o financijskom pokriću Certificate of Financial Repsonsibility, (C. O. F. R. ), tj. potvrdu o osiguranju u slučaju zagađivanja mora uljem.