Do uytku wewntrznego KNTi D AMG Symptomatologia wybranych

  • Slides: 64
Download presentation
Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego (I)

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego (I)

Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego Zapalenie płuc Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Odma

Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego Zapalenie płuc Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Odma opłucnej Zapalenie opłucnej Niedodma

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG

ZAPALENIE PŁUC I. DEFINICJA II. PATOGENEZA III. ROZPOZNANIE Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG

ZAPALENIE PŁUC I. DEFINICJA II. PATOGENEZA III. ROZPOZNANIE Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG IV. ZABURZENIA CZYNNOŚCI PŁUC V. LECZENIE VI. PRZEBIEG NATURALNY I ROKOWANIE VII. ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG DEFINICJA ZAPALENIE PŁUC � - zapalenie miąższu płuc.

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG DEFINICJA ZAPALENIE PŁUC � - zapalenie miąższu płuc. Może być wywołane przez czynniki zakaźne i niekazakaźne: • bakterie, • wirusy, • riketsje, • chlamydie, • grzyby, • gazy toksyczne, • różne substancje chemiczne Choroby płuc Miller & Kazemi

PATOGENEZA ZAPALENIE PŁUC Wystąpienie zapalenia płuc jest wyrazem zachwiania równowagi pomiędzy zdolnościami obronnymi organizmu

PATOGENEZA ZAPALENIE PŁUC Wystąpienie zapalenia płuc jest wyrazem zachwiania równowagi pomiędzy zdolnościami obronnymi organizmu a działaniem czynnika zakaźnego. Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG A - Zdolności obronne organizmu B - Rodzaj zakażenia C - Sposób szerzenia się zakażenia i właściwości czynników zakaźnych Choroby płuc Miller & Kazemi

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG PATOGENEZA Zdolności obronne organizmu ZAPALENIE PŁUC • Znaczenie

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG PATOGENEZA Zdolności obronne organizmu ZAPALENIE PŁUC • Znaczenie saprofitycznej flory bakteryjnej. • Rola aparatu rzęskowego i odruchu kaszlowego. • Wpływ upośledzenia czynności głośni i odruchu wymiotnego na aspirację z jamy ustno-gardłowej. • Mechanizmy obronne dróg oddechowych • - humoralna i komórkowa odporność immunologiczna • - fagocytoza i zabijanie komórek (bakterii) przez makrofagi i neutrofile • - zależne od dopełniacza niszczenie komórek (bakterii) Choroby płuc Miller & Kazemi

ZAPALENIE PŁUC PATOGENEZA Rodzaj zakażenia Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Zależy od okoliczności

ZAPALENIE PŁUC PATOGENEZA Rodzaj zakażenia Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Zależy od okoliczności nabycia • pogrypowe gronkowcowe zapalenie płuc • paciorkowcowe zapalenie płuc u poborowych • miejskie zapalenia płuc: ~ 2/3 - bakterie (zwykle pneumokoki) ~ 1/3 - wirusy lub mykoplazmy • szpitalne zapalenia płuc - do 5% hospitalizowanych – aspiracja flory bakteryjnej górnych dróg oddechowych – aspiracja bakterii z zewnątrz (nebulizatory, wentylatory) – personel i sprzęt szpitalny Choroby płuc Miller & Kazemi

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG PATOGENEZA Sposób szerzenia się zakażenia ZAPALENIE PŁUC Choroby

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG PATOGENEZA Sposób szerzenia się zakażenia ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG PATOGENEZA Właściwości czynników zakaźnych ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG PATOGENEZA Właściwości czynników zakaźnych ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

ROZPOZNANIE ZAPALENIE PŁUC Podstawa rozpoznania zapalenia płuc - badanie radiologiczne klp. Ustalenia czynnika etiologicznego:

ROZPOZNANIE ZAPALENIE PŁUC Podstawa rozpoznania zapalenia płuc - badanie radiologiczne klp. Ustalenia czynnika etiologicznego: Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG • WYWIAD • OBJAWY PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE • PLWOCINA • RTG KLP • ZESPOŁY KLINICZNE Choroby płuc Miller & Kazemi

ZAPALENIE PŁUC ROZPOZNANIE Wywiad Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Większość przypadków - osłabienie

ZAPALENIE PŁUC ROZPOZNANIE Wywiad Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Większość przypadków - osłabienie odporności lub w przebiegu innej choroby Choroby płuc Miller & Kazemi

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ROZPOZNANIE Wywiad ZAPALENIE PŁUC Objawy podmiotowe • gorączka,

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ROZPOZNANIE Wywiad ZAPALENIE PŁUC Objawy podmiotowe • gorączka, • dreszcze, • kaszel, • ból opłucnowy, • duszność Objawy przedmiotowe: • ograniczone na pewnej przestrzeni stłumienie opukowe • rzężenia • tarcie opłucnowe • często gorączka i przyspieszenie oddechu Korelacja pomiędzy bad. fizycznym a bad. radiologicznymi - 42% Choroby płuc Miller & Kazemi

ZAPALENIE PŁUC ROZPOZNANIE Plwocina Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Nie zawsze przedstawia procesy

ZAPALENIE PŁUC ROZPOZNANIE Plwocina Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Nie zawsze przedstawia procesy zachodzące w dolnych drogach oddechowych Największa wartość diagnostyczna - uzyskana w czasie głębokiego kaszlu Badanie makroskopowe - rzadko przydatne plwocina rzadka i uwodniona - zakażenia niebakteryjne plwocina śluzowata - zakażenia bakteryjne plwocina rdzawa - pneumokoki plwocina ciemnoczerwona, gęsta - Klebsiella Badanie mikroskopowe - podstawowe znaczenie Typizacja antygenowa Posiewy Choroby płuc Miller & Kazemi

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ROZPOZNANIE Badanie radiologiczne klp ZAPALENIE PŁUC Występowanie zmian

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ROZPOZNANIE Badanie radiologiczne klp ZAPALENIE PŁUC Występowanie zmian radiologicznych jest modyfikowane przez: • wiek • rozedma • nawodnienie Choroby płuc Miller & Kazemi

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ROZPOZNANIE Badanie radiologiczne klp ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ROZPOZNANIE Badanie radiologiczne klp ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

Badanie radiologiczne klp Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG PŁATOWE ZAPALENIE PŁUC http: //www.

Badanie radiologiczne klp Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG PŁATOWE ZAPALENIE PŁUC http: //www. vh. org

Badanie radiologiczne klp Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZAPALENIE PŁUC http: //www.

Badanie radiologiczne klp Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZAPALENIE PŁUC http: //www. vh. org

Badanie radiologiczne klp Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG GRONKOWCOWE ZAPALENIE PŁUC http: //www.

Badanie radiologiczne klp Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG GRONKOWCOWE ZAPALENIE PŁUC http: //www. vh. org

Badanie radiologiczne klp Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG GRZYBICZE ZAPALENIE PŁUC http: //www.

Badanie radiologiczne klp Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG GRZYBICZE ZAPALENIE PŁUC http: //www. vh. org

ROZPOZNANIE Zespoły kliniczne ZAPALENIE PŁUC Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny • • • Mykoplazmatyczne

ROZPOZNANIE Zespoły kliniczne ZAPALENIE PŁUC Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny • • • Mykoplazmatyczne zapalenie płuc Wirusowe zapalenie płuc Bakteryjne zapalenie płuc Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG • bakterie G(+) • Streptococcus pneumoniae • Streptococcus pyogenes • Staphylococcus aureus • bakterie G(-) tlenowe (2% zapaleń płuc typu "miejskiego" 40 -60% typu "szpitalnego") • Haemofilus influenzae • Klebsiella pneumoniae • Escherichia coli • bakterie beztlenowe (dominująca flora w jamie ustno-gardłowej; 10 x więcej niż b. tlenowych) Choroby płuc Miller & Kazemi

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Mykoplazmatyczne zapalenie płuc Choroby płuc Miller & Kazemi

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Pozapłucne objawy zakażenia mykoplazmami Choroby płuc Miller &

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Pozapłucne objawy zakażenia mykoplazmami Choroby płuc Miller & Kazemi

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Wirusowe zapalenie płuc: GRYPA Choroby płuc Miller & Kazemi

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Bakteryjne zapalenie płuc: Legionella pneumophilla i jej podobne Choroby płuc Miller & Kazemi

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Bakterie G(+)

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Bakterie G(+) : Streptococcus pneumoniae ZAPALENIE PŁUC

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Bakterie G(+) : Streptococcus pyogenes Choroby płuc Miller & Kazemi

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Bakterie G(+) : Staphylococcus aureus Choroby płuc Miller & Kazemi

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Bakterie G(–) tlenowe: Haemophilus influenzae Choroby płuc Miller & Kazemi

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Bakterie G(–) tlenowe: Klebsiella pneumoniae Choroby płuc Miller & Kazemi

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Bakterie G(–) tlenowe: Escherichia coli Choroby płuc Miller & Kazemi

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG

ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Bakterie beztlenowe Choroby płuc Miller & Kazemi

ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE PŁUC ZAPALENIE PŁUC Wskaźniki objętościowe - zmniejszone w ciężkich postaciach zapalenia (wysięk

ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE PŁUC ZAPALENIE PŁUC Wskaźniki objętościowe - zmniejszone w ciężkich postaciach zapalenia (wysięk do światła pęcherzyków i ich zapadnięcie) Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Ciśnienie w ciężkim zapaleniu płuc zwiększa się ilość wody w tkance płucnej i ilość wydzieliny, co prowadzi do zmniejszenia podatności, a tym samy wzrostem ciśnienia w pęcherzykach płucnych i drogach oddechowych Wymiana gazowa płyn i resztki komórkowe w świetle pęcherzyków utrudniają wymianę gazową. Główną przyczyną hipoksemii jest zaburzenie stosunku V / Q. Choroby płuc Miller & Kazemi

ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Nawracające zapalenia płuc

ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Nawracające zapalenia płuc 93% - inna współistniejąca choroba 24% - PZO, rozedma, niewydolność krążenia, rozstrzenie 33% - choroby ogólnoustrojowe (alkohol, cukrzyca, nowotwór) 36% - j. w. łącznie określanie przyczyny ma sens, gdy nawroty dotyczą tego samego obszaru. Wtedy oprócz badania radiologicznego konieczne jest: bronchoskopia, bronchografia Zespół płata środkowego Zachłystowe zapalenie płuc Ropień płuc Ropniak opłucnej Choroby płuc Miller & Kazemi

ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Nawracające zapalenia płuc

ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Nawracające zapalenia płuc Zespół płata środkowego - szereg czynników prowadzących do niedodmy płata środkowego. • Zmiany wewnątrzoskrzelowe powodujące całkowite lub częściowe zamknięcie światła oskrzela, z wtórną niedodmą i zakażeniem • Przewlekłe zakażenie powodujace powiększenie węzłów chłonnych we wnęce, które uciskają oskrzele płatowe. • Przewlekłe zapalenie płata środkowego prowadzące do uszkodzenia struktury pęcherzykowej i zbliznowacenia. Zachłystowe zapalenie płuc Ropień płuc Ropniak opłucnej Choroby płuc Miller & Kazemi

ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH Nawracające zapalenia płuc Zespół płata środkowego Do użytku wewnętrznego

ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH Nawracające zapalenia płuc Zespół płata środkowego Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Zachłystowe zapalenie płuc - występuje często u chorych nieprzytomnych. Do czynników predysponujących należą: • zaburzenia świadomości, • osłabienie odruchu wymiotnego, • tracheostomia, • sonda nosowo-gardłowa Skutki zachłyśnięcia zależą od: objętości, kwasowości (! - p. H < 2. 5), składników pokarmowych oraz obecnych bakterii Ropień płuc Ropniak opłucnej Choroby płuc Miller & Kazemi

ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH Nawracające zapalenia płuc Zespół płata środkowego Zachłystowe zapalenie płuc

ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH Nawracające zapalenia płuc Zespół płata środkowego Zachłystowe zapalenie płuc Ropień płuc Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG - obszar martwicy tkanki płucnej (zwykle powikłanie zakażenia bakteriami beztlenowymi) występuje często w wyniku zachłyśnięcia. Do objawów klinicznych należą: • nawracające stany gorączkowe, • wykrztuszanie dużej ilości plwociny RTG: jama komunikująca się z drzewem oskrzelowym. Ropniak opłucnej Choroby płuc Miller & Kazemi

ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH Nawracające zapalenia płuc Zespół płata środkowego Do użytku wewnętrznego

ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH Nawracające zapalenia płuc Zespół płata środkowego Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Zachłystowe zapalenie płuc Ropień płuc Ropniak opłucnej Zakażony ( zwykle G(-)) płyn w jamie opłucnej. Zwykle jest wynikiem zakażenia przez ciągłość, np. w przebiegu zapalenia płuc, zakażenia nadprzeponowego czy pęknięcia przełyku. Również może być wynikiem rozsiewu bakterii w przebiegu zakażenia ogólnoustrojowego, urazu klatki piersiowej, zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych. Płyn występuje często w przebiegu zapalenia płuc - ropniak rzadko. Ropniak częściej u chorych z upośledzoną odpornością. Choroby płuc Miller & Kazemi

Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego Zapalenie płuc Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Odma

Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego Zapalenie płuc Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Odma opłucnej Zapalenie opłucnej Niedodma

OPŁUCNA Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG W warunkach prawidłowych jama opłucnowa zawiera 1

OPŁUCNA Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG W warunkach prawidłowych jama opłucnowa zawiera 1 -20 ml surowiczego płynu Wytwarzanie i wchłanianie oraz prędkość przepływu zależą od: • ciśn. hydrostatycznego • osmotycznego • tkankowego Choroby płuc Miller & Kazemi

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ODMA OPŁUCNEJ Powstaje przy przedostawaniu się powietrza do

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ODMA OPŁUCNEJ Powstaje przy przedostawaniu się powietrza do jamy opłucnowej: • z zewnątrz wskutek urazu - O. POURAZOWA i O. JATROGENNA • z miąższu płucnego w wyniku: – pęknięcia pęcherza rozedmowego lub pęcherzyków płucnych położonych podopłucnowo u osób pozornie zdrowych O. SAMOISTNA PIERWOTNA – lub przebicia się ogniska chorobowego w przebiegu chorób płuc i oskrzeli (ropnia, tbc, zapalenia i rozedmy płuc i in. ) - O. SAMOISTNA WTÓRNA Obraz kliniczny: • ból • duszność (gwałtowna w odmie typu zastawkowego • kaszel Choroby płuc Miller & Kazemi

ODMA OPŁUCNEJ Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Rozpoznanie: na podstawie badania klinicznego i

ODMA OPŁUCNEJ Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Rozpoznanie: na podstawie badania klinicznego i radiologicznego Leczenie: - odmy pourazowej - zamknięcie chirurgiczne rany penetrującej ścianę klatki piersiowej’ - odmy samoistnej - nakłucie jamy opłucnowej i odessanie powietrza, wprowadzenie drenu do jamy opłucnowej i zastosowanie ssania - odma samoistna nawracająca - niekiedy torakotomia z wycięciem pęcherzy podopłucnowych Choroby płuc Miller & Kazemi

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ODMA OPŁUCNEJ

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ODMA OPŁUCNEJ

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ODMA OPŁUCNEJ Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ODMA OPŁUCNEJ Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ODMA OPŁUCNEJ http: //www. vh. org

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ODMA OPŁUCNEJ http: //www. vh. org

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ODMA PRAWOSTRONNA Badanie kliniczne Munro & Edwards

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG ODMA PRAWOSTRONNA Badanie kliniczne Munro & Edwards

Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego Zapalenie płuc Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Odma

Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego Zapalenie płuc Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Odma opłucnej Zapalenie opłucnej Niedodma

CHOROBY OPŁUCNEJ U 10 % pacjentów oddziałów wewnętrznych stwierdza się zmiany w opłucnej. Najczęściej

CHOROBY OPŁUCNEJ U 10 % pacjentów oddziałów wewnętrznych stwierdza się zmiany w opłucnej. Najczęściej - płyn w jamie opłucnej. Obecność płynu w jamie opłucnej - ważny objaw choroby ogólnoustrojowej lub procesu chorobowego obejmującego narządy klatki piersiowej albo dotyczącego samej opłucnej Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Płyn ten może mieć charakter wysięku lub przesięku. Wysięk powstaje najczęściej w odpowiedzi na czynnik zapalny lub proces nowotworowy. Kryteria LIGHTA: płyn jest wysiękiem jeżeli: stężenie białka w płynie / stęż. białka w surowicy > 0. 5 aktywność LDH w płynie > 200 U/ml LDH płynu / LDH w surowicy > 0. 6 Choroby płuc Miller & Kazemi

ZAPALENIE OPŁUCNEJ Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG SUCHE ZAPALENIE OPŁUCNEJ (pleuritis sicca) -

ZAPALENIE OPŁUCNEJ Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG SUCHE ZAPALENIE OPŁUCNEJ (pleuritis sicca) - odczyn opłucnowy bez formowania płynu w jamie opłucnowej. WYSIĘKOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ (pleuritis exudativa) - najczęściej spowodowane zapaleniem gruźliczym (50% chorych) rzadziej wirusowym i bakteryjnym o innej etiologii czy wysiewem nowotworowym

ALGORYTM POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PŁYNU W JAMIE OPŁUCNEJ PŁYN W JAMIE OPŁUCNEJ Nakłucie

ALGORYTM POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PŁYNU W JAMIE OPŁUCNEJ PŁYN W JAMIE OPŁUCNEJ Nakłucie zwiadowcze Próba RIVALTY lub kryterium LIGHTA Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Ujemna Dodatnia - koniec Opróżnienie jamy opłucnej Biopsja opłucnej Ujemna - torakoskopia Opróżnienie jamy opłucnej Dodatnie - koniec Badanie płynu Ujemne - torakoskopia Choroby wewnętrzne Kokot (red. )

ETIOLOGIA PŁYNU w OPŁUCNEJ Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG PRZESIĘK Wzrost ciśnienia hydrostatycznego:

ETIOLOGIA PŁYNU w OPŁUCNEJ Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG PRZESIĘK Wzrost ciśnienia hydrostatycznego: zastoinowa niewydolność krążenia Obniżenie ciśnienia onkotycznego: zespół nerczycowy Drenaż limfatyczny • wodobrzusze: marskość wątroby, guz Meiggsa • dializa otrzewnowa • zapalenie trzustki Choroby płuc Miller & Kazemi

ETIOLOGIA PŁYNU w OPŁUCNEJ Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG WYSIĘK Zapalenie opłucnej spowodowane:

ETIOLOGIA PŁYNU w OPŁUCNEJ Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG WYSIĘK Zapalenie opłucnej spowodowane: • zakażeniem: bakteryjnym, tbc, mykoplazmą, grzybami • zawałem płuca • nowotworami • chorobami tkanki łącznej: RZS, LE • chorobami autoimmunologicznymi, z. Dresslera, rodzinną gorączką śródziemnomorską • infekcjami podprzeponowymi: zapaleniem trzustki, ropniem pooperacyjnym podprzeponowym, dializami • przerzuty endometrium • lekami: nitrofurantoiną, metysergidem Zamknięciem naczyń chłonnych przez nowotwory ROPNIAK • Ropa, mykobakterie, grzyby KRWAWIENIE • uraz, nowotwór, zawał płuca, gruźlica PŁYN LIPIDOWY • mleczowy z powodu uszkodzenia lub zamknięcia przewodu piersiowego • cholesterolowy z powodu gruźlicy, reumatoidalnego zapalenia stawów Choroby płuc Miller & Kazemi

Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego Zapalenie płuc Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Odma

Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego Zapalenie płuc Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Odma opłucnej Zapalenie opłucnej Niedodma

NIEDODMA PŁUC - atelectasis - oznacza niepełne rozprężenie płuca. Pierwotnie: występuje u noworodków, kiedy

NIEDODMA PŁUC - atelectasis - oznacza niepełne rozprężenie płuca. Pierwotnie: występuje u noworodków, kiedy bezpowietrzne płuco płodowe nie wypełnia się powietrzem podczas pierwszych ruchów oddechowych. Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Wtórnie: przejściowe zapadnięcie się płuca (collapsus), tj. przejście płuca powietrznego w stan zmniejszonego upowietrznienia lub całkowitej bezpowietrzności. oskrzele Schemat sieci łącznotkankowej płuca. Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

NIEDODMA PŁUC - znaczenie surfakatantu Wzrost ciśnienia P wewnątrz pęcherzyka o mniejszym promieniu R

NIEDODMA PŁUC - znaczenie surfakatantu Wzrost ciśnienia P wewnątrz pęcherzyka o mniejszym promieniu R przy niezmienności napięcia T powoduje opróżnianie się pęcherzyków do coraz większych przestrzeni powoduje stopniowy wzrost niedodmy Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG T = 20 dyn*cm-1 R 0. 01 cm P = 4 cm H 2 O T = 20 dyn*cm-1 Obniżenie przez surfaktant napięcia powierzchniowego T ścian pęcherzyka o mniejszym promieniu R. Utrzymanie na jednym poziomie wartości ciśnienia wewnątrzpęcherzykowego niezależnie od fazy oddechowej zapobiega powstaniu niedodmy. T = 20 dyn*cm-1 R R 0. 01 cm 0. 005 cm P = 8 cm H 2 O P = 4 cm H 2 O PRAWO LAPLACE’A p= 2*T R T = 5 dyn*cm-1 R 0. 005 cm P = 2 cm H 2 O Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

NIEDODMA PŁUC - znaczenie surfakatantu Wytwarzanie czynnika powierzchniowego zależy od prawidłowego przepływu krwi przez

NIEDODMA PŁUC - znaczenie surfakatantu Wytwarzanie czynnika powierzchniowego zależy od prawidłowego przepływu krwi przez płuca i dostatecznego dowozu tlenu. Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Zmniejszenie ilości surfaktantu: • zawał płuca, • działanie bakterii (Str. pneumoniae, P. aeruginosa, Kl. pneumoniae, Proteus), • dym tytoniowy, • długotrwała tlenoterapia, ROLA SURFAKTANTU Wpływ na napięcie powierzchniowe ścian pęcherzyka, Przeciwdziałanie przechodzeniu cieczy z kapilarów płucnych do światła pęcherzyków. W warunkach prawidłowych obecność czynnika powierzchniowego reguluje napięcie powierzchniowe w ten sposób, że obniża je podczas wydechu i zwiększa podczas wdechu. Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

NIEDODMA PŁUC - wtórna Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG N. OBTURACYJNA - w

NIEDODMA PŁUC - wtórna Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG N. OBTURACYJNA - w następstwie zamknięcia oskrzela • ciało obce pochodzenia ustrojowego lub pozaustrojowego • zmiany chorobowe wychodzące ze ściany oskrzeli • ucisk na ścianę oskrzela z zewnątrz N. KOMPRESYJNA - wskutek ucisku na płuco • odma samoistna • płyn w jamie opłucnej • guzy nowotworowe • zmniejszenie ruchomości przepony • uszkodzenie nerwu przeponowego • bóle w jamie brzusznej • stany po zabiegach operacyjnych w nadbrzuszu Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

NIEDODMA PŁUC - płytkowa Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG RTG: w postaci pojedynczych

NIEDODMA PŁUC - płytkowa Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG RTG: w postaci pojedynczych lub mnogich cieni linijnych, zwłaszcza w dolnych częściach płuc - częsty objaw zatorów płucnych średnich i drobnych. W wyniku zatkania naczynia z łożyska tętnicy płucnej zmniejsza się ciśnienie wewnątrznaczyniowe, naczynie wiotczeje i wskutek tego znika oparcie dla miąższu płucnego, który się zapada. Równocześnie zmniejsza się wytwarzanie surfaktantu w niedokrwionym obszarze płuca, co sprzyja rozwojowi niedodmy. Ognisko niedodmowe przybiera postać linijnego zacienienia w obrazie RTG Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

NIEDODMA PŁUC - płytkowa Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG RTG: w postaci pojedynczych

NIEDODMA PŁUC - płytkowa Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG RTG: w postaci pojedynczych lub mnogich cieni linijnych, zwłaszcza w dolnych częściach płuc - częsty objaw zatorów płucnych średnich i drobnych. Chora lat 25 Zator zakrzepowy lewego płuca po zabiegu chirurgicznym. Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG NIEDODMA PŁUC RTG: jednolite zacienienie odpowiadające bezpowietrznej części

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG NIEDODMA PŁUC RTG: jednolite zacienienie odpowiadające bezpowietrznej części płuca segmentu lub płata. Kąt przeponowo-żebrowy jest wolny. Rozległa niedodma przeciąga, wskutek nadmiernej kurczliwości zapadniętej tkanki płucnej, w kierunku zapadniętego płuca: • serce, • wiązki naczyniowe, • tchawicę, przez co obnażony zostaje cień kręgosłupa. Nadmierne przejaśnienie płuca zdrowego. Czasem zdrowe płuco zostaje przeciągnięte i powstaje przepuklina śródpiersiowa. Objaw WESTERMARKA - ruch wahadłowy śródpiersia (przemieszczanie się śródpiersia w okresie wdechu w stronę zapadniętego płuca) Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

NIEDODMA PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Schemat obrazu RTG niedodmy A) w

NIEDODMA PŁUC Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Schemat obrazu RTG niedodmy A) w początkowym okresie kształt soczewki dwuwklęsłej B) następnie obrzęk tkanki zapalnie zmienionej (consolidatio) kształt soczewki dwuwypukłej Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG NIEDODMA PŁUC OBJAWY KLINICZNE: powolny rozwój niedodmy -

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG NIEDODMA PŁUC OBJAWY KLINICZNE: powolny rozwój niedodmy - objawy skąpe (duszność wysiłkowa) nagłe zatkanie oskrzela - duszność, - tachy- i hyperpnoë, - niepokój, - ból w klatce piersiowej, - tachykardia, - sinica (przy znacznym niedotlenieniu) • • • ograniczona ruchomość oddechowa klatki piersiowej po stronie niedodmy przesunięcie tchawicy przemieszczone uderzenie koniuszkowe serca w stronę niedodmy przytłumienie odgłosu wypukowego nad obszarem niedodmy zniesienie drżenia głosowego osłabienie lub zniesienie szmerów oddechowych Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

NIEDODMA PŁUC - UPOŚLEDZENIE CZYNNOŚCI ODDECHOWEJ niewielkie obszary niedodmy - zwykle brak wyraźnych objawów

NIEDODMA PŁUC - UPOŚLEDZENIE CZYNNOŚCI ODDECHOWEJ niewielkie obszary niedodmy - zwykle brak wyraźnych objawów Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG rozległa niedodma - niewydolność oddechowa: • hiperwentylacja płuca zdrowego • zjawisko daremnego przepływu • efekt przecieku - hipoksemia z normokapnią W miąższu niedodmowym stwierdzono zjawisko czynnego skurczu małych naczyń tętniczych co zmniejsza przepływ krwi przez obszar niewentylowany i zmniejsza domieszkę żylną odruch von Eulera i Liljestranda. Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Sv. O 2=40 % Pv. CO 2=46 mm.

Do użytku wewnętrznego KNTi. D AMG Sv. O 2=40 % Pv. CO 2=46 mm. Hg Pa. O 2=100 mm. Hg Pa. CO 2=40 mm. Hg Sa. O 2=40 % Pa. CO 2=46 mm. Hg Sa. O 2=97 % Pa. CO 2=40 mm. Hg Sa. O 2=90 % Pa. CO 2=40 mm. Hg Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)