DNA Mikroarrayler DNA Chip DNA microarray nedir DNA

  • Slides: 20
Download presentation
DNA Mikroarrayler DNA Chip

DNA Mikroarrayler DNA Chip

DNA microarray nedir? • DNA microarray’i cam, plastik veya silikon çip gibi katı bir

DNA microarray nedir? • DNA microarray’i cam, plastik veya silikon çip gibi katı bir yüzeye tutturularak sıralı bir şekilde (array) oluşturulmuş mikroskobik DNA spotlarıdır. • Bir microarray’de bu spotlardan onbinlerce bulunabilir. • Yüzeye tutturulan bu DNA parçaları (genellikle 20 -100 nükleotid uzunluğundadır) prob olarak tanımlanmıştır.

Temel olarak çiplerin hazırlanması iki şekilde yapılabilir: • Çip üzerinde oligonükleotid sentezi: DNA ya

Temel olarak çiplerin hazırlanması iki şekilde yapılabilir: • Çip üzerinde oligonükleotid sentezi: DNA ya da gen parçaları direkt olarak cam maddenin üzerinde sentez edilir. Genellikle fotolitografi yöntemi kullanılır. • DNA’nın direkt olarak yüzeye bırakılması: Bu teknikte genomik DNA’nın parçaları fiziksel olarak cam yüzeydeki yerlerine bırakılır.

Array’lerde yaklaşık 500. 000 kadar spot bulunabilmektedir.

Array’lerde yaklaşık 500. 000 kadar spot bulunabilmektedir.

 • Gen array deneyleri tipik olarak farklı doku ya da koşullardaki ya da

• Gen array deneyleri tipik olarak farklı doku ya da koşullardaki ya da bir uygulamadan sonraki gen ekspresyon düzeyini tayin etme amacıyla kullanılır. Bu amaçla öncelikle çalışılan konuya göre farklı dokular, koşullar ya da zamanlar baz alınarak RNA izolasyonu yapılır. Bu RNA örnekleri seyreltilerek her bir örneğin eşit yoğunlukta olması sağlanır. • Kural olarak, asıl RNA populasyonundaki her m. RNA molekülü için bu molekule komplementer olan tek iplikli işaretlenmiş bir c. DNA hazırlanır. m. RNA’nın yoğunluğu arttıkça c. DNA miktarı da artar.

 • Oligonükleotid microarray’lerinde problar sekansı bilinen ya da tahmin edilen m. RNA’lara uygun

• Oligonükleotid microarray’lerinde problar sekansı bilinen ya da tahmin edilen m. RNA’lara uygun olacak şekilde dizayn edilir. Bu tip dizaynların bazılarına ticari olarak erişmek mümkündür • Array’deki her bir geni temsil etmek üzere genellikle 25 -70 nükleotid uzunluğunda oligonükleotidler kullanılır. Daha küçük boyutlarda prob bağlama etkinliği daha düşük olmaktadır.

Burada 10. 000 spot var

Burada 10. 000 spot var

 • DNA mikroarrayler hastalıklı ve sağlıklı hücreleri karşılaştırmak için kullanılabilir

• DNA mikroarrayler hastalıklı ve sağlıklı hücreleri karşılaştırmak için kullanılabilir