Dlitelnost pirozench sel Nejvt spolen dlitel Dostupn z

  • Slides: 13
Download presentation
Dělitelnost přirozených čísel Největší společný dělitel Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN:

Dělitelnost přirozených čísel Největší společný dělitel Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Úvodní opakování Dělitel: Dělitelem daného čísla označujeme takové číslo, které dělí dané číslo beze

Úvodní opakování Dělitel: Dělitelem daného čísla označujeme takové číslo, které dělí dané číslo beze zbytku, tzn. číslo, jímž je dané číslo dělitelné. 120 : 5 = 24 20 0 Číslo 120 je dělitelné číslem 5. Číslo 5 je dělitelem čísla 120 = 24. 5 násobek čísel 5 a 24 dělitel čísla 120 Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Společný dělitel Mějme čísla 24 a 36. 24 : 3 = 8 0 36

Společný dělitel Mějme čísla 24 a 36. 24 : 3 = 8 0 36 : 3 = 12 06 0 Číslo 3 je dělitelem čísla 24 a současně je dělitelem čísla 36. Můžeme proto říci, že číslo 3 je společným dělitelem čísel 24 a 36. Obdobně to platí pro jakýkoliv počet přirozených čísel. Mějme čísla 24, 36 a 60. 24 : 3 = 8 36 : 3 = 12 60 : 3 = 20 0 06 00 0 0 Číslo 3 je dělitelem čísel 24 i 36 a současně je i dělitelem čísla 60. Můžeme proto říci, že číslo 3 je společným dělitelem čísel 24, 36 a 60. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Společný dělitel Přirozené číslo se nazývá společný dělitel daných přirozených čísel, právě když dělí

Společný dělitel Přirozené číslo se nazývá společný dělitel daných přirozených čísel, právě když dělí všechna daná čísla beze zbytku. Jinými slovy: Společný dělitel dvou (nebo více) přirozených čísel je každé číslo, jímž jsou všechna daná čísla dělitelná. Existuje společný dělitel dvou a více čísel vždy? Při odpovědi nám pomůže odpověď na jinou otázku: Existuje číslo, které je dělitelem všech čísel? Každé číslo je dělitelné číslem 1 a samo sebou. Daná přirozená čísla mají tedy vždy alespoň jednoho společného dělitele. Je jím číslo 1. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Největší společný dělitel Jak jsme viděli v příkladech na předcházejících snímcích, společných dělitelů mohou

Největší společný dělitel Jak jsme viděli v příkladech na předcházejících snímcích, společných dělitelů mohou mít daná čísla i několik. Největšímu ze všech společných dělitelů několika čísel říkáme největší společný dělitel těchto čísel. Každý jiný společný dělitel je jeho dělitelem. 18 30 24 36 60 1 18 1 30 1 24 1 36 1 60 2 9 2 15 2 12 2 18 2 30 3 6 3 10 3 8 3 12 3 20 5 6 4 9 4 15 6 6 5 12 6 10 D(18, 30) = 6 Čteme: Největší společný dělitel čísel 18 a 30 je číslo 6. Zapisujeme: D(24, 36, 60) = 12 Čteme: Největší společný dělitel čísel 18, 36 a 60 je číslo 12. Zapisujeme: Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Postup hledání největšího společného dělitele Nedávno jsme se učili rozklad čísla na součin prvočísel.

Postup hledání největšího společného dělitele Nedávno jsme se učili rozklad čísla na součin prvočísel. Nyní si ukážeme, jak pro nás může být užitečný například při hledání největšího společného dělitele. Jak za chvíli uvidíme na příkladu, tak největší společný dělitel je takové číslo, jehož rozklad obsahuje právě ta prvočísla, která jsou v rozkladech všech daných čísel. Příklad č. 1: Najděte největšího společného dělitele čísel 18 a 30. 18 2 9 3 3 3 1 30 2 15 3 5 5 1 Tím jsou myšlena ta čísla, která tvoří zcela zaplněné sloupečky. Nyní zapíšeme rozklady čísel vedle sebe tak, abychom stejné číslice psali pod sebe! 18 = 2. 3. 3 30 = 2. 3. 5 D=2. 3 =6 D(18, 30) = 6 … Největší společný dělitel čísel 18 a 30 je číslo 6. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Postup hledání největšího společného dělitele Příklad č. 2: Najděte největšího společného dělitele čísel 24,

Postup hledání největšího společného dělitele Příklad č. 2: Najděte největšího společného dělitele čísel 24, 36 a 60. 24 12 6 3 1 2 2 2 3 36 18 9 3 1 2 2 3 3 24 = 2. 2. 2. 3 36 = 2. 2. 3. 3 60 = 2. 2. 3. 5 D=2. 2. 3 = 12 60 30 15 5 1 2 2 3 5 D(24, 36, 60) = 12 Největší společný dělitel čísel 24, 36 a 60 je číslo 12. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Postup hledání největšího společného dělitele Příklad č. 3: Najděte všechny dělitele čísel 18, 70

Postup hledání největšího společného dělitele Příklad č. 3: Najděte všechny dělitele čísel 18, 70 a 75. 18 2 9 3 3 3 1 70 2 35 5 7 7 1 18 = 2. 3. 3 70 = 2. 5. 7 75 = 3. 5. 5 D=1 Nastala nová situace. Žádný sloupeček není plně obsazen ve všech řádcích. Co to znamená? 75 3 25 5 1 Jediným společným dělitelem všech čísel je v takovém případě číslo 1. D(18, 70, 75) = 1 Největší společný dělitel čísel 18, 70 a 75 je číslo 1. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Čísla soudělná a nesoudělná. D(18, 70, 75) = 1 Největší společný dělitel čísel 18,

Čísla soudělná a nesoudělná. D(18, 70, 75) = 1 Největší společný dělitel čísel 18, 70 a 75 je číslo 1. Číslům, která nemají žádného společného dělitele kromě čísla 1, říkáme čísla nesoudělná. D(24, 36, 60) = 12 Největší společný dělitel čísel 24, 36 a 60 je číslo 12. Číslům, která mají i většího společného dělitele, než číslo 1, říkáme čísla soudělná. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

A nyní něco na procvičení - poprvé. Rozhodněte, zda se jedná o čísla soudělná

A nyní něco na procvičení - poprvé. Rozhodněte, zda se jedná o čísla soudělná či nesoudělná: 165, 198 (Až budeš hotov, klikni, zkontrolujeme výsledek!) 165 = 3. 5. 11 198 = 2. 3. 3. 11 Ano Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

A nyní něco na procvičení - podruhé. Rozhodněte, zda se jedná o čísla soudělná

A nyní něco na procvičení - podruhé. Rozhodněte, zda se jedná o čísla soudělná či nesoudělná: 77, 144 (Až budeš hotov, klikni, zkontrolujeme výsledek!) 77 = 7. 11 144 = 2. 2. 3. 3 Ne Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

A nyní něco na procvičení - potřetí. Nalezněte největšího společného dělitele čísel: 135, 525

A nyní něco na procvičení - potřetí. Nalezněte největšího společného dělitele čísel: 135, 525 (Až budeš hotov, klikni, zkontrolujeme výsledek!) 135 = 3. 3. 3. 5 525 = 3. 5. 5. 7 D(135, 525) = 15 Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

A nyní něco na procvičení - počtvrté. Nalezněte největšího společného dělitele čísel: 175, 450,

A nyní něco na procvičení - počtvrté. Nalezněte největšího společného dělitele čísel: 175, 450, 225 (Až budeš hotov, klikni, zkontrolujeme výsledek!) 175 = 5. 5. 7 450 = 2. 5. 5. 3. 3 225 = 3. 3. 5. 5 D(175, 450, 225) = 25 Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.