DLE Forum Faglig Forum Leder Faglig forum Sturla

  • Slides: 5
Download presentation
DLE Forum Faglig Forum Leder Faglig forum (Sturla Sveen) Energi Norge KS Bedrift Distriksenergi

DLE Forum Faglig Forum Leder Faglig forum (Sturla Sveen) Energi Norge KS Bedrift Distriksenergi (Defo) DSB Representantskapet Faglig Forum «Norge» Leder Sturla Sveen Buskerud Faglige Forum Faglig Forum Fylkesvis Leder jan 2020 (Øystein Blia, Flesberg everk) Tot: 10 aktive pr jan 2020 Andre DLE/sakkyndige under Buskerud Faglige Forum Hallingdal Kraftnett DLE leder: Sturla Sveen • Agder og Rogaland har ikke Faglig forum pr jan 2020

Faglig Forum • De fylkesvise faglige fora er møteplasser hvor DLE kommer sammen for

Faglig Forum • De fylkesvise faglige fora er møteplasser hvor DLE kommer sammen for å diskutere felles problemstillinger. DSB vil benytte de fylkesvise Faglige Fora som kommunikasjonskanal ut til DLE. • DSBs regionskontorer vil hovedsakelig være de som vil stille i Faglig Forum. DSBs hovedkontor vil stille i Representantskapsmøte. Her legges referater og spørsmål som er stilt i de ulike faglige fora ut. • Representantskapet for faglig forum sitter en representant for hvert av de fylkesvise faglige fora

DLE Forum Faglig Forum har en representant i DLE Forum Her kan vi påvirke:

DLE Forum Faglig Forum har en representant i DLE Forum Her kan vi påvirke: • • • Tilsynsplanen via den årlige instruks TEFT lister (hva bør være med og ikke) Tilbakemeldinger fra den praktiske hverdag (hva fungerer)

Faglig Forum Lenker til Faglig Forum fra DSB sine sider og Faglig Forum •

Faglig Forum Lenker til Faglig Forum fra DSB sine sider og Faglig Forum • DSB https: //www. dsb. no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/veiledning-til-forskrift/om-dle/#faglig-forum • DLE FORUM http: //www. ffdle. no/index. html

Felles punkter til DLE Forum Punkter for ALLE Faglig Forum Teft lister Instruks Annet

Felles punkter til DLE Forum Punkter for ALLE Faglig Forum Teft lister Instruks Annet Juni DLE FORUM Innspill til DLE Forum (Frist for årets neste instruks) Løftes til DLE Forum via Leder av RFF Senest April Hvert enkelt Faglig Forum har følgende saker på sin agenda Løftes inn til RFF av styreleder fra det respektive Faglig Forum Mai R. Faglig Forum Innspill fra de respektive faglige Forum behandles i Representantskapet for Faglig Forum