DL ANLATIM SLAYT SUNUMSYLEV SUNUM NEDR Bilgileri yenileyen

  • Slides: 11
Download presentation
DİL ANLATIM SLAYT SUNUM&SÖYLEV

DİL ANLATIM SLAYT SUNUM&SÖYLEV

SUNUM NEDİR ? �Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran, bir çalışma sonucunu

SUNUM NEDİR ? �Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran, bir çalışma sonucunu açıklayan, laboratuvar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden, önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara SUNUM denir.

SUNUMUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR ? �Gereksiz ayrıntıya girilmemelidir �Eldeki teknik malzemeler kullanılmalıdır �Önemli noktalara değinilinmelidir

SUNUMUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR ? �Gereksiz ayrıntıya girilmemelidir �Eldeki teknik malzemeler kullanılmalıdır �Önemli noktalara değinilinmelidir �Espirili bir anlatım olmalıdır �Konu içeriğinin iyi anlaşılabilmesi için günlük yaşamdan basit benzetmeler ve örnekler yapılmalıdır �Sunumlarda bilgi doğru ve kolay anlaşılır olmalıdır

Sunum Yapacak Kişinin Özellikleri Nelerdir ? �Güncel bir konu seçmeli �Sunumda farklı kaynaklardan faydalanmalı

Sunum Yapacak Kişinin Özellikleri Nelerdir ? �Güncel bir konu seçmeli �Sunumda farklı kaynaklardan faydalanmalı �Sunumdan önce prova yapmalı �Ciddi ağırbaşlı olmalı ve beden dilini iyi kullanmalı �Konuşurken ses tonunu iyi ayarlamalı �Telaffuzuna dikkat etmeli, sunum sırasında izleyicilerin sorularını kibarca cevaplamalı

Sunumdan önce yapılması gerekenler ? �Öncelikle bir konu seçilmelidir. Bu konu güncel olmalıdır. �

Sunumdan önce yapılması gerekenler ? �Öncelikle bir konu seçilmelidir. Bu konu güncel olmalıdır. � Sunumun hazırlığında bol ve değişik kaynaktan yararlanmak faydalıdır. � Sunum yerinin daha önceden görülmesi gerekir. � Prova yapılmalıdır.

Sunum sırasında yapılması gerekenler ? �Sunum esnasında ciddi, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu görünüm

Sunum sırasında yapılması gerekenler ? �Sunum esnasında ciddi, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu görünüm önemlidir. � Sunum yapacak kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kürsüyü rahat kullanmaya özen göstermelidir. � Konuşmacı ses ve kelimelerin doğru telaffuza özen göstermesi gerekir. � Sunumda, bilgisayar, cd, disket, projeksiyon cihazı, mikrofon gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz.

Sunum Sonunda Neler Yapılmalıdır ? �Sunum bittikten sonra dinleyicilerin varsa soruları cevaplanır. � Sunumda

Sunum Sonunda Neler Yapılmalıdır ? �Sunum bittikten sonra dinleyicilerin varsa soruları cevaplanır. � Sunumda anlatılmak istenen fikirler özetle vurgulanarak tekrar edilir. � Tartışmaya meydan vermemek şartıyla dinleyiciler arasında konuya katkı bulunmak isteyen kişilere kısa bir söz hakkı verilir.

Söylev nedir ? �Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir

Söylev nedir ? �Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşmalara Söylev (Nutuk) denir.

Söylevin Özellikleri �Söylev veren kişiye hatip denir. �İyi bir hatip nerede, ne söyleyeceğini bilmeli,

Söylevin Özellikleri �Söylev veren kişiye hatip denir. �İyi bir hatip nerede, ne söyleyeceğini bilmeli, dinleyiciyi istediği doğrultuda yönlendirebilecek iletişim becerisine sahip olmalıdır. �Söylevin başarılı olması; hatibin jest, mimik, vurgu ve tonlama gibi öğeleri doğru kullanmasıyla orantılıdır. �Türk edebiyatında önemli söylevciler Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip Adıvar ve Hamdullah Suphi Tanrıöver’dir.

SÖYLEVİN ÇEŞİTLERİ �Siyasi Söylev: Siyasal konuları içeren söylevlerdir. Bu tür söylevler millet meclislerinde, seçim

SÖYLEVİN ÇEŞİTLERİ �Siyasi Söylev: Siyasal konuları içeren söylevlerdir. Bu tür söylevler millet meclislerinde, seçim meydanlarında, gösteri ve mitinglerde yapılır. �Askeri Söylev: Askerleri duygulandırmak, cesaretlendirmek amacıyla komutanların yaptığı söylevlerdir. �Dini Söylev: Dinsel konular üzerinde yapılan söylevlerdir. Tapınaklarda yapılır. �Hukuki Söylev: Hukuki konularda yapılan söylevlerdir. Mahkemelerde yapılır. �Akademik Söylev: Bilimsel toplantılarda, üniversitelerde yapılan söylevdir. Konuşmacı, bilim dalında uzman bir kişidir.

KAYNAKÇA �http: //www. hakkindaoku. com/soylev-nedirozellikleri-ve-cesitleri-nelerdir. html �http: //www. turkedebiyati. org/yazi_turleri/nutuk. html �http: //www. turkedebiyati.

KAYNAKÇA �http: //www. hakkindaoku. com/soylev-nedirozellikleri-ve-cesitleri-nelerdir. html �http: //www. turkedebiyati. org/yazi_turleri/nutuk. html �http: //www. turkedebiyati. org/sunum_nedir. html �http: //www. forumdas. net/forum/konu/sunumnedir-ozellikleri-nelerdir. 145330/ �http: //sunum. nedir. com/