DIVERSITATEA LUMII VII Prof Mihai Adriana Nicoleta Liceul

  • Slides: 44
Download presentation
DIVERSITATEA LUMII VII Prof. Mihai Adriana Nicoleta Liceul Tehnologic „Toma Socolescu” Ploieşti

DIVERSITATEA LUMII VII Prof. Mihai Adriana Nicoleta Liceul Tehnologic „Toma Socolescu” Ploieşti

DIVERSITATEA LUMII VII 1. 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Datorită diversităţii mari a lumii vii s-a

DIVERSITATEA LUMII VII 1. 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Datorită diversităţii mari a lumii vii s-a impus gruparea organismelor în sisteme de clasificare, ţinând cont de particularităţile acestora. Ştiinţa care se ocupă de clasificarea organismelor se numeşte taxonomie sau sistematică. Unităţile de clasificare se numesc taxoni (taxis = ordine). Grupele de organisme se încadrează în mai multe categorii sistematice: regnul, încrengătura, clasa, ordinul, familia, genul, specia.

Categorii sistematice Specia = unitatea fundamentală în clasificarea organismelor şi cuprinde indivizi care au

Categorii sistematice Specia = unitatea fundamentală în clasificarea organismelor şi cuprinde indivizi care au caracteristici asemănătoare, care iau naştere din strămoşi comuni şi se pot încrucişa dând naştere unor urmaşi fertili. Genul = mai multe specii ce au caracter foarte apropiat între ele; Familia = genuri înrudite; Ordinul = mai multe familii ce au caractere comune; Clasa = mai multe ordine care au caractere asemănătoare; Încrengătura(Filum) = mai multe clase care au caracteristici generale comune; Regnul = reuneşte încrengăturile ce au caractere comune.

Fiecare organism are o denumire ştiinţifică. Denumirea ştiinţifică este în limba latină şi este

Fiecare organism are o denumire ştiinţifică. Denumirea ştiinţifică este în limba latină şi este formată din 2 cuvinte : primul cuvânt reprezintă genul şi se scrie cu literă mare, iar al doilea cuvânt reprezintă specia şi este scris cu literă mică. Acest sistem a fost introdus de Karl Linné şi se numeşte nomenclatură binară. Ex. : Rosa canina (măceş) Rosa - genul ; canina – specia

Regnuri Organismele vii sunt clasificate în 5 regnuri : I. Monera (Procariota) II. Protista

Regnuri Organismele vii sunt clasificate în 5 regnuri : I. Monera (Procariota) II. Protista (Protoctista) III. Fungi (Eumycota) IV. Plante (Plantae) V. Animale (Animalia)

Organismele procariote sunt unicelulare, nu au nucleu diferenţiat, prezintă nucleoid, reproducerea se realizează prin

Organismele procariote sunt unicelulare, nu au nucleu diferenţiat, prezintă nucleoid, reproducerea se realizează prin diviziune directă şi au un singur cromozom. Organismele procariote fac parte din regnul Monera. Organismele eucariote sunt unicelulare sau pluricelulare, au nucleu diferenţiat, reproducerea este complexă şi au un număr constant de cromozomi pentru fiecare specie. Organismele eucariote fac parte din regnurile Protista, Fungi, Plante şi Animale.

VIRUSURI Virusurile se află la limita dintre viu şi neviu. - Virusurile sunt entităţi

VIRUSURI Virusurile se află la limita dintre viu şi neviu. - Virusurile sunt entităţi infecţioase, care provoacă boli numite viroze la plante(ex. : mozaicul tutunului etc. ), animale (ex. : turbarea) şi om (ex. : gripă, SIDA, hepatită, variolă, poliomielită etc. ). - Nu au structură celulară, nu sunt organisme, deci nu sunt încadrate în niciunul din cele 5 regnuri. - Nu au metabolism propriu şi se multiplică numai în celula gazdă pe care o parazitează.

Structura: - capsidă – un înveliş format din proteine, ce alcătuiesc capsomerele - genom

Structura: - capsidă – un înveliş format din proteine, ce alcătuiesc capsomerele - genom viral – un miez alcătuit din ADN la adenovirusuri sau dezoxiribovirusuri (ex. bacteriofag, virusul variolei etc. ) sau ARN la ribovirusuri (ex. virusul mozaicului tutunului, virusul HIV, virusul gripal etc. ). Virusul gripal Bacteriofag Virusurile se pot găsi în 3 stări : - virion (virusul infecţios matur) este unitatea morfo - funcţională a virusurilor; - virus vegetativ este virion fără capsidă - provirus este virusul decapsidat (genomul viral) integrat în cromozomul celulei gazdă.

REGNUL MONERA Cuprinde organisme procariote solitare sau coloniale. Prezintă nutriţie heterotrofă sau autotrofă, reproducere

REGNUL MONERA Cuprinde organisme procariote solitare sau coloniale. Prezintă nutriţie heterotrofă sau autotrofă, reproducere asexuată, prin diviziune directă. Din regnul Monera fac parte bacteriile. Bacteriile se împart în arhebacterii şi eubacterii. Eubacteriile (bacteriile propriu-zise) sunt unicelulare, microscopice, se înmulţesc prin diviziune directă, sunt răspândite în toate mediile de viaţă. Au forme diferite: sferică (coci), cilindrică (bacili), spiralată (spirili, spirochete), virgulă (vibrioni).

BACTERII După modul de nutriţie, bacteriile se clasifică în: 1. Autotrofe (îşi prepară singure

BACTERII După modul de nutriţie, bacteriile se clasifică în: 1. Autotrofe (îşi prepară singure hrana): - chemosintetizante: hidrogenbacterii, bacterii sulfuroase, nitrificatoare, feruginoase - fotosintetizante: bacterii cromogene purpurii. 2. Heterotrofe (iau hrana gata preparată): - saprofite: bacterii de putrefacţie, bacterii de fermentaţie (de ex. Lactobacillus bulgaricus ce produce fermentaţia lactică, Acetobacter pasteurianum ce produce fermentaţia acetică). - parazite, produc boli numite bacterioze: bacilul Koch provoacă tuberculoza/TBC, vibrionul holerei provoacă holera. După tipul respiraţiei, bacteriile pot fi: - Aerobe (folosesc oxigenul atmosferic): bacilul fânului - Anaerobe (nu folosesc oxigenul atmosferic): bacilul tetanosului

REGNUL PROTISTA Cuprinde organisme eucariote, unicelulare sau pluricelulare, solitare sau coloniale, au nutriţie autotrofă

REGNUL PROTISTA Cuprinde organisme eucariote, unicelulare sau pluricelulare, solitare sau coloniale, au nutriţie autotrofă sau heterotrofă (saprofită sau parazită), prezintă înmulţire asexuată(prin spori) şi înmulţire sexuată (prin izogamie, heterogamie şi oogamie). Din regnul Protista fac parte: Sporozoare, Alge, Flagelate(Euglene), ciliofore, rizopode etc.

SPOROZOARE Sunt organisme parazite, imobile, ce produc boli la animale şi om. În ciclul

SPOROZOARE Sunt organisme parazite, imobile, ce produc boli la animale şi om. În ciclul lor de viaţă formează spori de rezistenţă la condiţiile nefavorabile din mediu. Ex. : Plasmodiul malariei, produce malaria la om, fiind transmis de femela ţânţarului anofel; plasmodiul atacă globulele roşii, distrugându-le.

ALGELE Algele sunt organisme talofite, deoarece corpul vegetativ se numeşte tal şi nu este

ALGELE Algele sunt organisme talofite, deoarece corpul vegetativ se numeşte tal şi nu este diferenţiat în rădăcină, tulpină şi frunze. Talul poate fi unicelular sau pluricelular. Algele, majoritatea acvatice, trăiesc libere sau fixate, iar unele dintre ele formează colonii. Au nutriţie autotrofă, deoarece conţin pigmenţi clorofilieni, verzi, roşii sau bruni, contribuie astfel la oxigenarea mediului; intră în alcătuirea planctonului şi constituie hrană pentru alte animale acvatice. Sunt de mai multe feluri: - Algele-verzi (Chlorophyta) - trăiesc în bazine acvatice, pe ziduri, conțin pigmentul verde, clorofilă. Ex. : verzeala zidurilor, mătasea broaştei, lâna broaştei, salata de mare - Algele roşii (Rhodophyta) - trăiesc în mări şi oceane, în zone calde, la adâncimi mari, conţin pigmentul roşu, ficoeritrină. Ex. : Ceramium rubrum, Porphyra. - Algele brune (Phaeophyta) - trăiesc în mări și oceane, în zone reci și calde, la adâncimi mici, conţin pigmentul brun, fucoxantină. Ex. : Laminaria, Fucus, Cystoseira, Sargassum.

Euglene (fitoflagelate) Sunt protiste unicelulare, acvatice, mobile, se deplasează cu ajutorul flagelului, au înmulțire

Euglene (fitoflagelate) Sunt protiste unicelulare, acvatice, mobile, se deplasează cu ajutorul flagelului, au înmulțire prin diviziune directă, prezintă stigma (organit sensibil la lumină), au nutriție mixotrofă: autotrofă la lumină, heterotrofă la întuneric. Ex. : Euglena verde

REGNUL FUNGI Cuprinde ciupercile, care sunt organisme eucariote, imobile, unicelulare sau pluricelulare, microscopice sau

REGNUL FUNGI Cuprinde ciupercile, care sunt organisme eucariote, imobile, unicelulare sau pluricelulare, microscopice sau macroscopice. Sunt talofite, iar talul se numeşte miceliu, care este format din filamente ramificate numite hife. Au nutriţie heterotrofă (deoarece nu conțin clorofilă). Reproducerea poate fi asexuată (prin înmugurire, spori sau porţiuni de miceliu) sau sexuată (prin contopirea gameţilor). Regnul Fungi cuprinde mai multe clase, din care fac parte Clasele Ascomicete şi Bazidiomicete. • Clasa Ascomicete - organul sporifer se numeşte ască, în care se formează ascosporii Ex. : - Saprofite: mucegaiul verde–albăstrui, din care se obţine penicilina; drojdia de bere şi drojdia vinului, care realizează fermentaţia alcoolică, utilizate în industria băuturilor alcoolice; - Parazite: cornul secarei

 • Clasa Bazidiomicete - organul sporifer este bazidia, unde se dezvoltă bazidiosporii Ex.

• Clasa Bazidiomicete - organul sporifer este bazidia, unde se dezvoltă bazidiosporii Ex. : - Saprofite: comestibile: ciuperca de câmp, hribi, gălbiori; otrăvitoare: pălăria şarpelui. - Parazite: rugina grâului, tăciunele porumbului. Ciuperca de câmp Rugina grâului

Unele ciuperci pot trăi în simbioză cu algele verzi sau cu rădăcinile plantelor superioare,

Unele ciuperci pot trăi în simbioză cu algele verzi sau cu rădăcinile plantelor superioare, formând următoarele asocieri: – micorize = ciuperci + rădăcinile plantelor superioare – licheni = ciuperci + algele verzi

REGNUL PLANTE Cuprinde organisme eucariote pluricelulare, cu nutriție autotrofă, foarte rar heterotrofă; reproducerea este

REGNUL PLANTE Cuprinde organisme eucariote pluricelulare, cu nutriție autotrofă, foarte rar heterotrofă; reproducerea este asexuată (prin spori, bulbi, tuberculi, rizomi, fragmente din corp) şi sexuată (prin gameți). Plantele au fost împărţite în plante avasculare şi plante vasculare. Plantele avasculare nu au țesuturi conducătoare specializate, sunt talofite(lipsesc organele vegetative), acestea sunt muşchii (briofite). Aceştia împiedică eroziunea solului, menţin umiditatea solului. Muşchii (Briofite) se împart în muşchi hepatici şi muşchi frunzoşi. Muşchii frunzoşi (Briate) sunt muşchi superiori, cu tal cormoid: rizoizi, tulpiniţă, frunzișoare. Ex: muşchiul de pământ, muşchiul de turbă, muşchiul de fântână.

Plantele vasculare sunt plante superioare, ce prezintă vase conducătoare lemnoase şi liberiene. Sunt cormofite,

Plantele vasculare sunt plante superioare, ce prezintă vase conducătoare lemnoase şi liberiene. Sunt cormofite, adică au corpul vegetativ numit corm, ce se diferenţiază în rădăcină, tulpină şi frunze. Se clasifică în trei încrengături : Pteridofite, Gimnosperme, Angiosperme. Încrengătura Pteridofite – ferigi - sunt cormofite inferioare, nu au flori și semințe, se înmulțesc prin spori, cormul este alcătuit din: rădăcini adventive, rizom, frunze lung pețiolate; ferigile fosile au format cărbunii superiori, de asemenea sunt utilizate ca plante ornamentale. Cuprind mai multe clase, ca de exemplu Clasa Filicate, care sunt plante vasculare inferioare pentru că au corm incomplet. Ex. : feriga comună, feriguța.

Încrengătura Gimnosperme Sunt plante cu flori și semințe. Semințele nu sunt închise în fruct(gimnos

Încrengătura Gimnosperme Sunt plante cu flori și semințe. Semințele nu sunt închise în fruct(gimnos = gol, descoperit, sperma = sămânţă). Frunzele sunt aciculare; gimnospermele se mai numesc răşinoase deoarece au canale rezinifere ce secretă răşină şi conifere deoarece florile lor sunt dispuse în conuri. Florile sunt unisexuate, iar embrionul are mai multe cotiledoane. Sunt folosite în industria mobilei, în construcţii, în industria celulozei şi hârtiei. Ex: brad, pin, molid, zadă, larice, ienupăr.

Încrengătura Angiosperme Sunt plante care au sămânţa închisă în fruct, embrionul are unul sau

Încrengătura Angiosperme Sunt plante care au sămânţa închisă în fruct, embrionul are unul sau două cotiledoane, la floare apar învelișuri florale (sepale - caliciul, petale - corola), iar fecundaţia este dublă. Au valoare nutritivă, medicinală, decorativă. Angiospermele se împart în două clase: dicotiledonate şi monocotiledonate. Clasa Dicotiledonate - embrionul are două cotiledoane, rădăcinile sunt pivotante sau rămuroase, frunzele pot fi simple sau compuse, florile sunt pe tipul cinci, rar pe tipul patru. Clasa Dicotiledonate cuprinde mai multe familii: - Ranunculacee: piciorul cocoșului, bujorul - Rozacee: măceș, trandafir, măr, păr - Leguminoase(Papilionacee): mazăre, fasole - Composite (Asteracee): floarea soarelui, păpădia - Crucifere(Brassicacee): varza, conopida, ridichea - Umbelifere(Apiacee): morcov, pătrunjel - Solanacee: cartof, pătlăgeaua roșie - Fagacee: fag, stejar

Dicotiledonate

Dicotiledonate

Monocotiledonate Embrionul are un cotiledon, rădăcinile sunt fasciculate, frunzele sunt sesile(fără peţiol), florile sunt

Monocotiledonate Embrionul are un cotiledon, rădăcinile sunt fasciculate, frunzele sunt sesile(fără peţiol), florile sunt pe tipul trei, nu pot fi diferenţiate sepalele de petale. Clasa Monocotiledonate cuprinde mai multe familii: - Graminee: grâu, porumb - Liliacee: crin, lalea, ceapă - Iridacee: iris, gladiolă - Amarilidacee: ghiocelul, narcisa.

REGNUL ANIMALE Cuprinde organisme eucariote pluricelulare, metazoare, au nutriţie heterotrofă, prezintă ţesuturi, organe şi

REGNUL ANIMALE Cuprinde organisme eucariote pluricelulare, metazoare, au nutriţie heterotrofă, prezintă ţesuturi, organe şi sisteme de organe. Se împart în două mari grupe: • NEVERTEBRATE: Celenterate, Platelminţi, Nematelminţi, Anelide, Moluşte, Artropode • CORDATE - cuprind vertebrate: Peşti, Amfibieni, Reptile, Păsări, Mamifere.

NEVERTEBRATE Sunt animale care nu au schelet intern; sunt răspândite în toate mediile de

NEVERTEBRATE Sunt animale care nu au schelet intern; sunt răspândite în toate mediile de viaţă. Sunt grupate în mai multe încrengături: Încrengătura Celenterate sunt nevertebrate acvatice, marine și de apă dulce, prezintă o singură cavitate a corpului numită celom, pot exista sub formă fixă (polip) şi sub formă mobilă (meduză); intră în alcătuirea planctonului marin. Din acestea fac parte clasele : - Hidrozoare - predomină forma fixă ex. : hidra de apă dulce - Scifozoare - predomină forma mobilă ex. : meduza de curent rece

Încrengătura viermi laţi (Platelminţi) Majoritatea sunt viermi paraziți, unii având în ciclul lor de

Încrengătura viermi laţi (Platelminţi) Majoritatea sunt viermi paraziți, unii având în ciclul lor de dezvoltare una sau mai multe gazde intermediare, corpul este aplatizat, nesegmentat, prezintă organe de fixare în corpul gazdei (ventuze, coroană dublă de cârlige). Cuprind mai multe clase din care fac parte: - Clasa Trematode – viermi paraziţi în corpul omului, ovinelor sau bovinelor; sistemul reproducător este bine dezvoltat. Ex. : viermele de gălbează - Clasa Cestode - respiraţia este anaerobă, nu au sistem digestiv, au două gazde: gazda intermediară (porcul), gazda definitivă (omul). Ex. : tenia

Încrengătura viermilor cilindrici (Nematelminţi) Sunt viermi ce au corpul cilindric, nesegmentat, prezintă două orificii:

Încrengătura viermilor cilindrici (Nematelminţi) Sunt viermi ce au corpul cilindric, nesegmentat, prezintă două orificii: bucal şi anal. Una din clasele de viermi cilindrici este Clasa nematode care cuprinde specii parazite, dăunătoare, produc boli. Ex. : limbricul, trichina şi oxiurul.

Încrengătura viermilor inelaţi (Anelide) Trăiesc în mediul acvatic, în sol, au corpul format din

Încrengătura viermilor inelaţi (Anelide) Trăiesc în mediul acvatic, în sol, au corpul format din inele, au sistemul nervos ganglionar scalariform, iar pe părţile laterale corpului au nişte expansiuni tegumentare, parapode sau cheţi. Din anelide fac parte: - Clasa Oligochete - cheţii sunt înfipţi direct în tegument. Ex: râma - Clasa Hirudinee – viermii sunt temporar paraziţi, iar saliva conţine o substanţă anticoagulantă numită hirudină. Ex. : lipitoarea

Încrengătura moluşte Au corpul moale, alcătuit din cap, masă viscerală şi picior. Piciorul este

Încrengătura moluşte Au corpul moale, alcătuit din cap, masă viscerală şi picior. Piciorul este musculos şi poate avea formă de talpă, la melci, formă de lamă de topor, la scoici şi formă de braţe, la caracatiţă. Masa viscerală este acoperită cu o manta care secretă cochilia. Între manta şi corp se află cavitatea paleală unde se găsesc branhiile. La melci mantaua este bine vascularizată şi are rol în respirație. Au importanță alimentară sau în confecţionarea unor obiecte de podoabă. Cuprind mai multe clase: • Clasa gasteropode - capul și piciorul se pot retrage în cochilie Ex. : melcul de livadă, limax, Murex; • Clasa lamelibranhiate - au simetrie bilaterală, masa viscerală este protejată de două valve Ex. : scoica de lac, scoica de râu, midia; • Clasa cefalopode – sunt carnivore, au respiraţie branhială Ex. : caracatiţa, sepia.

Încrengătura artropode Sunt răspândite în toate mediile de viaţă, au corpul segmentat, protejat de

Încrengătura artropode Sunt răspândite în toate mediile de viaţă, au corpul segmentat, protejat de un exoschelet format din chitină, au picioare articulate, respiră prin branhii sau trahei. Unele distrug insectele dăunătoare, altele au importanță alimentară. Clase de artropode sunt: - Clasa Arahnide - au corpul format din cefalotorace și abdomen, o pereche de clești (chelicere) Ex. : păianjenul, scorpionul - Clasa Crustacei(crustacee) - au corpul format din cefalotorace și abdomen, au 5 perechi de apendici locomotori Ex. : racul, homarul, langusta - Clasa Insecte – corp format din cap, torace şi abdomen, la cap au antene și ochi compuși, respiră prin trahei Ex. : albina, cărăbuşul de mai, ţânţarul

CORDATE Din cordate fac parte vertebratele, care prezintă coloană vertebrală. VERTEBRATELE sunt cele mai

CORDATE Din cordate fac parte vertebratele, care prezintă coloană vertebrală. VERTEBRATELE sunt cele mai numeroase şi mai evoluate cordate. În funcție de temperatura corpului sunt: - Poikiloterme, cu temperatura corpului variabilă (peşti, amfibieni, reptile); - Homeoterme, cu temperatura corpului constantă (păsări, mamifere). CLASA PEŞTI - cuprinde vertebrate acvatice, corpul are formă hidrodinamică, tegumentul produce solzi, prezintă înotătoare, au respirație branhială. Au importanţă ecologică deoarece sunt verigi importante în lanţurile trofice din ecosistemele acvatice, sunt alimente de bază în hrana omului. Pot fi cartilaginoşi și osoşi. Peştii osoşi au schelet osificat parţial sau total, branhiile sunt adăpostite în camerele branhiale, acoperite cu opercule; au vezică înotătoare. Pot fi: Acipenseride – au schelet osificat parţial, înotătoarea codală are lobi inegali, sunt sturionii: morun, păstrugă, cegă, nisetru; Teleosteeni - cu schelet osos, înotătoarea codală are lobi egali. Ex. : crap, păstrăv, știucă, somn. Morun Crap

CLASA AMFIBIENI Sunt vertebrate adaptate la viața de uscat, dar legate de mediul acvatic

CLASA AMFIBIENI Sunt vertebrate adaptate la viața de uscat, dar legate de mediul acvatic prin reproducere, respirația este cutanee la adult (pielea fiind umedă, subţire şi bogat vascularizată), dublată de respirația pulmonară; la stadiile larvare respirația este branhială; fecundația este externă; distrug insecte dăunatoare cu care se hrănesc. Clasificare: - urodele (amfibieni cu coadă): salamandra, tritonul; - anure (amfibieni fără coadă): broasca de lac, brotăcelul. Salamandra Broasca de lac

CLASA REPTILE Sunt adaptate secundar mediului acvatic, au tegumentul îngroșat, uscat, acoperit cu solzi

CLASA REPTILE Sunt adaptate secundar mediului acvatic, au tegumentul îngroșat, uscat, acoperit cu solzi cornoși sau plăci cornoase, se deplasează prin târâre (reptens = târâre), unele reptile au membre scurte și dispuse lateral sau nu au membre; respiraţia este pulmonară; se înmulțesc prin ouă; distrug insectele şi moluştele dăunătoare, au importanţă în industria marochinăriei, în medicină. Clasificare: - Ofidieni (şerpi) : şarpe de casă, viperă; - Lacertilieni (şopârle): şopârla cenuşie, guşterul; - Chelonieni (broaşte ţestoase): broasca ţestoasă de uscat, caretul; - Crocodilieni (crocodili): crocodilul de Nil, aligatorul, gavialul.

CLASA PĂSĂRI Prezintă adaptări la zbor: forma corpului este aerodinamică; membrele anterioare sunt transformate

CLASA PĂSĂRI Prezintă adaptări la zbor: forma corpului este aerodinamică; membrele anterioare sunt transformate în aripi; oasele sunt pneumatice; corpul este acoperit cu pene, puf şi fulgi. Sternul poate prezenta carena de care se prind muşchii pectorali dezvoltaţi. Păsările sunt sursă de hrană pentru unele carnivore şi pentru om, distrug unele insecte dăunătoare. Păsările acarenate(fără carenă, nu sunt bune zburătoare): struţul african, pasărea kiwi. Păsările carenate(au carenă) se împart în: Galiforme: găina, prepeliţa; Paseriforme (păsărele): vrabia, rândunica; Columbiforme: porumbel de stâncă, turturea; Răpitoare de zi: acvila, uliul; Răpitoare de noapte: bufnița, cucuveaua; Ciconiforme: barza albă, barza neagră; Anseriforme: gâsca, raţa; Pisciforme: ciocănitoarea pestriţă.

Păsări acarenate Păsări carenate

Păsări acarenate Păsări carenate

CLASA MAMIFERE Cele mai evoluate vertebrate care nasc pui vii, care sunt hrăniţi cu

CLASA MAMIFERE Cele mai evoluate vertebrate care nasc pui vii, care sunt hrăniţi cu laptele produs de mamele, au corpul acoperit cu păr. Unele dintre mamifere au importanţă economică. Placentare - sunt mamifere superioare, vivipare (dau naştere la pui), embrionul se dezvoltă în uterul mamei, de care se leagă prin placentă. Acestea sunt: - insectivore: ariciul, cârtiţa; - carnivore: lupul, leul; - pinipede: foca, morsa; - edentate: furnicarul; - paricopitate: vaca, oaia; - imparicopitate: calul, zebra; - chiroptere: liliacul; - rozătoare: iepurele, veveriţa; - cetacee: balena, delfinul; - proboscidieni: elefantul indian; - primate: maimuţa, omul.

Mamifere Placentare

Mamifere Placentare

1. 2. CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN ROM NIA Biodiversitatea (diversitatea speciilor) reprezintă varietatea organismelor ce

1. 2. CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN ROM NIA Biodiversitatea (diversitatea speciilor) reprezintă varietatea organismelor ce populează un anumit spaţiu (habitat), iar conservarea biodiversităţii reprezintă un proces complex, ce se desfăşoară într-un cadru legislativ internaţional şi naţional. Plante ocrotite în România: floarea de colţ, garofiţa Pietrei Craiului, laleaua pestriţă, bujorul românesc, papucul doamnei, lotusul etc. Animale ocrotite în România: capra neagră, râsul, ursul, broasca ţestoasă dobrogeană, pelicanul comun, cocoşul de munte etc. În scopul conservării biodiversităţii au fost înfiinţate parcuri naţionale şi rezervaţii naturale, iar unele specii pe cale de dispariţie au fost declarate monumente ale naturii. Parcurile naţionale cuprind un complex de arii protejate, ce conservă habitatele naturale şi biodiversitatea florei şi faunei spontane. Ex. : Parcul Naţional Bucegi, Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Naţional Retezat etc. Rezervațiile naturale din România cuprind ariile protejate de interes național. Ex. : Delta Dunării, Cheile Bicazului, lacul Sfânta Ana etc.

APLICAŢII I. A. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi

APLICAŢII I. A. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Virusurile au în structura lor. . . , formată din proteine şi. . . , reprezentat de ADN sau ARN. Răspuns: capsidă, genom viral B. Numiți două clase de vertebrate; scrieți, în dreptul fiecărei clase, câte un exemplu reprezentativ. Răspuns. : Peşti - crap; Amfibieni - broasca de lac C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Cefalopodele sunt: a. celenterate; b. moluşte; c. artropode; d. anelide Răspuns: b. 2. Face parte din încrengătura gimnosperme: a. muşchiul de pământ; b. feriga comună; c. bradul; d. fasolea Răspuns: c. 3. Ofidienii aparţin: a. amfibienilor; b. păsărilor; c. mamiferelor; d. reptilelor Răspuns: d.

APLICAŢII D. Ciţiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,

APLICAŢII D. Ciţiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 1. Râma face parte din Anelide. 2. Ascomicetele aparţin regnului Protista. 3. Gramineele sunt briofite. Răspuns: 1. A 2. F - Fungi 3. F - Angiosperme

APLICAŢII III. 1. În lumea vie, organismele pot avea nutriţie autotrofă şi nutriţie heterotrofă.

APLICAŢII III. 1. În lumea vie, organismele pot avea nutriţie autotrofă şi nutriţie heterotrofă. a) Enumeraţi câte un exemplu de grupe de organisme pentru cele două tipuri de nutriţie. b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Majoritatea plantelor au nutriție autotrofă”. c) Construiţi patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: - Ciuperci - nutriție simbiontă; - Bacterii saprofite şi bacterii parazite. Veţi construi câte două enunţuri din fiecare conţinut. a) Nutriţie autotrofă – algele Nutriţie heterotrofă – ciupercile. b) Majoritatea plantelor au nutriție autotrofă deoarece îşi pot prepara singure hrana fiindcă au clorofilă, pot realiza fotosinteza. c) - Ciupercile pot trăi în simbioză cu rădăcinile plantelor superioare şi formează micorizele. - Lichenii reprezintă simbioza dintre ciuperci şi algele verzi. - Bacteriile de fermentaţie şi cele de putrefacţie sunt bacterii saprofite. - Bacilul Koch este parazit, provoacă tuberculoza.

APLICAŢII III. 2. c. Alcătuiţi un minieseu intitulat „Plantele vasculare”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

APLICAŢII III. 2. c. Alcătuiţi un minieseu intitulat „Plantele vasculare”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape: - enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; - construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maxim treipatru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. Noţiuni: ferigi, gimnosperme, angiosperme, sămânţa, dicotiledonate, monocotiledonate. Plantele vasculare sunt cormofite şi cuprind trei încrengături, ferigi, gimnosperme şi angiosperme. Ferigile se înmulţesc prin spori, iar gimnospermele nu au sămânţa închisă în fruct. Angiospermele prezintă fructe şi seminţe şi se împart în două clase, dicotiledonate şi monocotiledonate.

SPOR LA ÎNVĂŢAT! SUCCES!

SPOR LA ÎNVĂŢAT! SUCCES!