Diploma Pengajian Islam Andalus DPIA Modul AQIDAH ISLAMIAH

  • Slides: 53
Download presentation
Diploma Pengajian Islam Andalus (DPIA) Modul: AQIDAH ISLAMIAH (1) Dikemaskini oleh: Siti fairuz bte

Diploma Pengajian Islam Andalus (DPIA) Modul: AQIDAH ISLAMIAH (1) Dikemaskini oleh: Siti fairuz bte Ramlan

Muqaddimah Pengenalan Tentang Modul. u Matlamat Modul. u Kepentingan Aqidah Tauhid. u Sebab-Sebab Penyelewengan

Muqaddimah Pengenalan Tentang Modul. u Matlamat Modul. u Kepentingan Aqidah Tauhid. u Sebab-Sebab Penyelewengan u Definisi Aqidah. u Definisi Tauhid. u Definisi Iman u

Pengenalan Modul * Ilmu Aqidah ialah ilmu teras dan asas. Ilmu Aqidah ialah ilmu

Pengenalan Modul * Ilmu Aqidah ialah ilmu teras dan asas. Ilmu Aqidah ialah ilmu yg pertama & utama wajib dipelajari, diajar dan diamalkan. • *Ilmu yang paling mulia kerana sebuah disiplin pengajian yang membahaskan tentang pencipta yang maha mulia. *Penerimaan amalan di sisi Allah bergantung kpd kesesuaian aqidah yg dianuti. • Firman Allah S. W. T yang bermaksud: Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima olehnya dan dia pada hari akhirat nanti di kalangan orang yang rugi. Realiti kehidupan masyarakat dunia masakini mendorong kpd pemantapan aqidah atas dasar yg kukuh & benar. Keperluan ini adalah berdasarkan masalah semasa yang timbul akibat pemahaman yang kurang mendalam mengenai akidah Islam yang sebenar e. g ajaran sesat. • • •

Matlamat Modul *Memahami kepentingan aqidah Islamiah. u *Memahami tanggungjawabnya terhadap Allah S. W. T.

Matlamat Modul *Memahami kepentingan aqidah Islamiah. u *Memahami tanggungjawabnya terhadap Allah S. W. T. dan Rasul. Nya s. a. w. u *Memahami perbezaan yg jelas dan halus antara aqidah Islamiah dgn agama yg lain. u *Memiliki pengetahuan yg cukup dan sesuai berkaitan permasalahan yg berkaitan dgn pembahagian tauhid, iman dan cabangnya, Islam & Kufur, as-Sunnah & al-Bid’ah, dll. *Memiliki semangat ke. Islaman & ke. Imanan yg jitu demi memelihara marwah diri, keluarga dan agama. u *Memahami bhw punca kesengsaraan dunia akhirat ialah syirik & kufur, punca kebahagiaannya ialah tauhid & iman. *Menghayati makna sebenar Aqidah dan komponen-komponennya *Mempunyai kefahaman akidah yang betul dan benar. u u

Kepentingan Aqidah Tauhid ialah pegangan seseorang mempengaruhi gaya hidup serta arah tuju kehidupan. Terdapat

Kepentingan Aqidah Tauhid ialah pegangan seseorang mempengaruhi gaya hidup serta arah tuju kehidupan. Terdapat 3 persoalan penting yang mencorak pemikiran seseorang mengenai kehidupan: 1) Dari mana asal manusia? 2) Apakah tujuan hidup ini? 3)Ke manakah manusia akan pergi selepas ini? http: //www. sistersinislam. org. my http: //islamlib. com/page. php http: //www. bahai. org/ u

Kepentingan Aqidah Tauhid 1)kegoyahan akidah u 2)Kehilangan khalifah u 3)Rebutan kuasa. u 4)Agenda kerajaan.

Kepentingan Aqidah Tauhid 1)kegoyahan akidah u 2)Kehilangan khalifah u 3)Rebutan kuasa. u 4)Agenda kerajaan. u 5)Masalah sosial global: zina, arak, judi, curi, bunuh, gangsterism, dadah, u perkahwinan sejenis, dll. 6)Masalah pendidikan. u 7)Masalah beragama – memahami maksud fahaman Ahlis Sunnah wal Jama’ah. 8)Masalah wabak & penyakit zahir batin. u 9)Masalah ketenteraman global. u u

Sebab-Sebab Penyelewengan Khusus : u 1) Bergantung kpd hadith da’if. 2)Menolak hadith yg tidak

Sebab-Sebab Penyelewengan Khusus : u 1) Bergantung kpd hadith da’if. 2)Menolak hadith yg tidak menepati citarasa/nafsu. 3)Mengatakan sesuatu tanpa ilmu drpd al-Quran & as-Sunnah serta kejahilan dlm bhs. Arab. 4)Mengabaikan perkara-perkara dasar serta mengikut perkara mutasyabihat (samar-samar). 5) Merubah Dalil 6) Mentafsir ikut nafsu. 7) Mengagungkan akal. 8) Mengagungkan mimpi. . 9) Kejahilan tentang Maqasid Syari’ah

Sebab-Sebab Penyelewengan Khusus u 5. Merubah Dalil 6. Mentafsir ikut nafsu. 7. Mengagungkan akal.

Sebab-Sebab Penyelewengan Khusus u 5. Merubah Dalil 6. Mentafsir ikut nafsu. 7. Mengagungkan akal. 8. Mengagungkan mimpi. 9. Kejahilan tentang Maqasid Syari’ah.

ILMU TAUHID PENDAHULUAN

ILMU TAUHID PENDAHULUAN

Pengertian Ilmu Tauhid Dari segi bahasa: Berasal dari kalimah ﻭﺩ Bererti mengesakan Mengesakan sesuatu

Pengertian Ilmu Tauhid Dari segi bahasa: Berasal dari kalimah ﻭﺩ Bererti mengesakan Mengesakan sesuatu atau mensabitkan sifat tunggal bagi sesuatu perkara Dari segi istilah; Ilmu Tauhid ialah ilmu yang membahaskan perkara yang membuktikan kebenaran aqidah Islam bersumberkan dalil naqli dan ‘aqli

Definisi Tauhid bermakna penyatuan / pengesaan. u Ini bermakna Tauhid ialah mengesakan Allah S.

Definisi Tauhid bermakna penyatuan / pengesaan. u Ini bermakna Tauhid ialah mengesakan Allah S. W. T. dlm penciptaan & pentadbiran, mengikhlaskan ibadah hanya kerana. Nya, meninggalkan segala bentuk ibadah kpd selain. Nya, menetapkan baginya semua nama dan sifat yg baik, mensucikan. Nya drpd semua nama dan sifat kekurangan dan keaiban. u

Definisi Aqidah u Oleh itu kalimat Aqidah bermakna suatu ikatan. ﻋﻘﺪ Dipetik dari kalimat

Definisi Aqidah u Oleh itu kalimat Aqidah bermakna suatu ikatan. ﻋﻘﺪ Dipetik dari kalimat Aqada u Dgn itu dapat difahami bhw aqidah ialah ikatan hati dan kepercayaannya / u keyakinannya terhadap sesuatu, berperanan sebagai pendorong utama dlm kehidupan seseorang. Demi kepentingannya, manusia sanggup berkorban apa sahaja. (Belief/Faith) Kalimat aqidah, umum. Bila dikatakan aqidah Islamiah, maka ia dikhususkan kepercayaan Islam shj. u

Definasi Iman: Iqrar ( mengucapkan syahadah) dengan lisan, membenarkan dengan hati dan beramal dengan

Definasi Iman: Iqrar ( mengucapkan syahadah) dengan lisan, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota badan Seseorang yang telah melaksanakan semua perkara diatas digelar mu’, min Manakala yang hanya berucap tetapi tidak beramal digelar muslim fasiq. • *Dan mereka yang hanya berucap tetapi tidak membenarkan dengan hati dan tidak beramal digelar munafik. *Aqidah & syariat harus berjalan seiringan dalam kehidupan seorang mu’min • •

Bidang Perbahasan Ilmu Tauhid u Keimanan kepada Allah u Keimanan kepada Rasul-rasul. Nya u

Bidang Perbahasan Ilmu Tauhid u Keimanan kepada Allah u Keimanan kepada Rasul-rasul. Nya u Keimanan kepada semua kitab-kitab. Nya u Keimanan kepada para malaikat. Nya u Keimanan kepada hari Akhirat u Keimanan kepada qada’ dan qadar ***

Bidang Perbahasan Ilmu Tauhid آﻤﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺑﻤﺎ ﺃﻨﺰﻝ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺭﺑﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﻤﻨﻮﻥ ﻛﻞ

Bidang Perbahasan Ilmu Tauhid آﻤﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺑﻤﺎ ﺃﻨﺰﻝ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺭﺑﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﻤﻨﻮﻥ ﻛﻞ آﻤﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭ ﻛﺘﺒﻪ ﻭ ﺭﺳﻠﻪ ﻻ u ﻧﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﺤﺪ ﻣﻦ ﺭﺳﻠﻪ ﻭ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻭ ﺃﻄﻌﻨﺎ ﻏﻔﺮﺍﻧﻚ ﺭﺑﻨﺎ ﻭ ﺇﻟﻴﻚ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ u “Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya dan juga orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikat. Nya, kitab-kitab. Nya dan rasul. Nya” (albaqarah: 285)

Kedudukan Ilmu Tauhid u Kemuliaan sesuatu ilmu tergantung kepada topik yang diperbincangkan u Adakah

Kedudukan Ilmu Tauhid u Kemuliaan sesuatu ilmu tergantung kepada topik yang diperbincangkan u Adakah perkara yang lebih penting dari mengenal pencipta manusia serta alam semesta? u Adakah perkara yang lebih penting dari mengetahui sebab kita diciptakan dan cara untuk diredhai oleh Pencipta?

Tahap Kewajipan u Mempelajari Ilmu Tauhid adalah fardhu ‘ain bagi setiap muslim dan muslimah

Tahap Kewajipan u Mempelajari Ilmu Tauhid adalah fardhu ‘ain bagi setiap muslim dan muslimah u Mendalami serta perincian dalam Ilmu Tauhid adalah fardhu kifayah

Al-Quran Adalah Kitab Tauhid Teragung u Ayat-ayat al-quran terbahagi kepada Makkiyyah dan Madaniyyah u

Al-Quran Adalah Kitab Tauhid Teragung u Ayat-ayat al-quran terbahagi kepada Makkiyyah dan Madaniyyah u Makkiyyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah u Madaniyyah adalah ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrah u Hampir keseluruhan ayat-ayat Makkiyyah berkisar mengenai Tauhid

Akibat kecuaian terhadapnya u Cuai dalam mempelajari Ilmu Tauhid yang betul (tidak berlandaskan al-quran

Akibat kecuaian terhadapnya u Cuai dalam mempelajari Ilmu Tauhid yang betul (tidak berlandaskan al-quran dan sunnah) u Mula kerosakan aqidah u Aqidah yang rosak berlandaskan hawa nafsu dan kepentingan sendiri u Amalan juga rosak kerana tidak mengikut apa yang dituntut oleh syara’ u Muncul ajaran sesat semasa

ILMU TAUHID KEPENTINGAN DALAM KEHIDUPAN

ILMU TAUHID KEPENTINGAN DALAM KEHIDUPAN

Tujuan Ciptaan Manusia u Untuk meng’abdikan diri kepada Allah ﻭ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺍﻟﺠﻦ ﻭ

Tujuan Ciptaan Manusia u Untuk meng’abdikan diri kepada Allah ﻭ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺍﻟﺠﻦ ﻭ ﺍﻹﻧﺲ ﺇﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪﻭﻥ u u “dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Ku” (ad-dzaariyaat: 56) u Untuk menjadi khalifah yang mentadbir bumi seperti mana yang disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 29

Iman Adalah Asas Amalan u u Pahala hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Mereka

Iman Adalah Asas Amalan u u Pahala hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Mereka yang tidak beriman tidak dikira amalannya. Amalan mereka hanya akan membuahkan keuntungan di dunia seperti perumpamaan yang diesebutkan di dalam al-Quran: ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﺑﺮﺑﻬﻢ ﺃﻌﻤﻠﻬﻢ ﻛﺮﻣﺎﺩ ﺍﺷﺘﺪﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺻﻒ ﻻ u ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻣﻤﺎ ﻛﺴﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺀ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﻼﻝ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ u “Perumpamaan mereka yang kufur terhadap Tuhan mereka ialah seperti abu yang diterbangkan angin pada hari ribut yang kencang, mereka tidak peroleh sesuatu faedah dari apa yang telah diusahakan. Itulah kesan kesesatan yang jauh” (Ibrahim: 18)

Dua Kalimah Syahadah Syarat pertama masuk Islam u Sebahagian dari syarat sah iman u

Dua Kalimah Syahadah Syarat pertama masuk Islam u Sebahagian dari syarat sah iman u Menyelamatkan dari berkekalan dalam neraka Sabda Nabi S. A. W yang bermaksud: Aku disuruh untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan tiada tuhan melainkan Allah maka sesiapa yang mengucapkannya, dia terpelihara dariku dirinya dan hartanya. ) Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dan hadis dari Sayyidina Uthman Bin Affan di dalam sahih Muslim: Sesiapa yang mati dan dia mengetahui tiada Tuhan selain Allah akan masuk syurga. u

Bahaya Jahil Ilmu Tauhid u Menjalani kehidupan dengan tiada arah yang dituju u Kufur

Bahaya Jahil Ilmu Tauhid u Menjalani kehidupan dengan tiada arah yang dituju u Kufur dengan hari akhirat akan menjadikan seseorang bekerja hanya untuk mengejar kesenangan dan kemewahan dunia u Aqidah dan amalan akan rosak – maksiat akan berleluasa u Hilang motivasi diri-membunuh diri

Bahaya Jahil Ilmu Tauhid ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﺃﻴﺪﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ

Bahaya Jahil Ilmu Tauhid ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﺃﻴﺪﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﺬﻳﻘﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻠﻮﺍ u ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺮﺟﻌﻮﻥ u “Telah timbul berbagai kerosakan di darat dan laut hasil perbuatan manusia, kerana Allah hendak manusia itu merasakan balasan dari perbuatan mereka supaya mereka kembali insaf” (ar-rom: 41)

Implikasi Ilmu Tauhid Dalam Kehidupan Manusia u Orang-orang yang beriman akan menjalani kehidupan dunia

Implikasi Ilmu Tauhid Dalam Kehidupan Manusia u Orang-orang yang beriman akan menjalani kehidupan dunia di atas jalan yang lurus ﺃﻔﻤﻦ ﻳﻤﺸﻲ ﻣﻜﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﺃﻬﺪﻯ ﺃﻥ ﻳﻤﺸﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ u u “Adakah orang yang berjalan yang menyebabkan dia tertumus di atas mukanya boleh mendapat hidayah? Atau orang yang berjalan yang lurus dan rata? ” (al-mulk: 22)

Implikasi Ilmu Tauhid Dalam Kehidupan Manusia u Tauhid menyatukan manusia di bawah naungan Tuhan

Implikasi Ilmu Tauhid Dalam Kehidupan Manusia u Tauhid menyatukan manusia di bawah naungan Tuhan yang satu, rasul yang satu dan qiblat yang satu ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﺆﻤﻨﻮﻥ ﺇﺧﻮﺓ ﻓﺄﺼﻠﺤﻮﺍ ﺑﻴﻦ ﺃﺨﻮﻳﻜﻢ u u “Sebenarnya orang yang beriman itu bersaudara” (alhujuraat: 10)

Implikasi Ilmu Tauhid Dalam Kehidupan Manusia Apabila iman berkembang dalam masyarakat, ia akan membuahkan

Implikasi Ilmu Tauhid Dalam Kehidupan Manusia Apabila iman berkembang dalam masyarakat, ia akan membuahkan pelbagai amalan soleh yang diredhai Allah u Firman Allah: “Sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertaqwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah barakah dari langit dan bumi” (ala’raaf: 96) u

BAGAIMANA KITA MENGENALI ALLAH?

BAGAIMANA KITA MENGENALI ALLAH?

Mengetahui Kewujudan Allah 1) Dengan akal fikiran yang waras - memerhatikan ciptaan Allah u

Mengetahui Kewujudan Allah 1) Dengan akal fikiran yang waras - memerhatikan ciptaan Allah u Maenganalisa alam sekitar dengan menggunakan pancaindera dan deria yang ada. u Sebagai contoh, bulan tidak akan bergerak tanpa yang menggerakkannya. Sama seperti kereta tanpa pemandu

Mengetahui Sifat Allah 1) Tiada pengetahuan tentang yang ghaib kecuali dari yang ghaib u

Mengetahui Sifat Allah 1) Tiada pengetahuan tentang yang ghaib kecuali dari yang ghaib u Kita mengetahui sifat Allah dengan berfikir tentang ciptaan. Nya

Mengetahui Sifat Allah 2)Melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul. Nya u ﻭ ﻻ ﻳﺤﻴﻄﻮﻥ

Mengetahui Sifat Allah 2)Melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul. Nya u ﻭ ﻻ ﻳﺤﻴﻄﻮﻥ ﺑﺸﻴﺀ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﺷﺎﺀ u “dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki” (al-baqarah: 255)

Mengetahui Sifat Allah Walaubagaimanapun, terdapat Ayat-ayat sifat tidak boleh ditakwil u Makna zahir sifat

Mengetahui Sifat Allah Walaubagaimanapun, terdapat Ayat-ayat sifat tidak boleh ditakwil u Makna zahir sifat Allah tidak bererti penyerupaan dengan sifat makhluk. Contoh sifat pengasih , pemurah dan sebagainya. Makhluk hanya mempunyai 1 peratus dari sifat yang dimiliki Allah S. W. T

Pembahagian sifat-sifat Allah u Sifat-sifat positif (tsubutiah) u Sifat-sifat negatif (salbiah) u Sifat positif

Pembahagian sifat-sifat Allah u Sifat-sifat positif (tsubutiah) u Sifat-sifat negatif (salbiah) u Sifat positif ialah sifat yang ditetapkan oleh Allah bagi diri. Nya dalam nas Al-Quran atau hadith u Sifat negatif ialah apa yang dinafikan oleh Allah dari diri. Nya dalam nas Al-Quran dan hadith

Sifat-sifat tsubutiah(positif) u Sifat-sifat ini terbahagi kepada dua: u Sifat-sifat zat dan sifat-sifat perbuatan

Sifat-sifat tsubutiah(positif) u Sifat-sifat ini terbahagi kepada dua: u Sifat-sifat zat dan sifat-sifat perbuatan u Sifat-sifat zat ialah sifat-sifat yang kekal dan sentiasa ada pada zat Allah. u E. g. hidup, mendengar, melihat, mengetahui, berkuasa

Sifat-sifat tsubutiah(positif) u Sifat-sifat perbuatan ialah yang berkaitan dengan kehendak Allah, jika dikehendaki, dilakukan

Sifat-sifat tsubutiah(positif) u Sifat-sifat perbuatan ialah yang berkaitan dengan kehendak Allah, jika dikehendaki, dilakukan oleh. Nya dan jika tidak dikehendaki, Dia tidak melakukannya. u E. g. berada di atas Arasy, turun ke langit dunia, kasih, reda, marah

Sifat-sifat negatif u Apa yang Allah nafikan dari diri. Nya dan wajib diiktiqadkan penetapan

Sifat-sifat negatif u Apa yang Allah nafikan dari diri. Nya dan wajib diiktiqadkan penetapan sifat yang berlawanan dengan sifat tersebut. u E. g. sifat kezaliman: wajib dinafikan sifat ini dan diiktiqadkan sifat keadilan yang sempurna bagi Allah. ﻭ ﻣﺎ ﺭﺑﻚ ﺑﻈﻼﻡ ﻟﻠﻌﺒﻴﺪ u u “dan tidaklah Tuhanmu itu kejam terhadap hambanya” (fussilat: 46)

Cara Mengenal Allah: Kehebatan Ciptaan Allah

Cara Mengenal Allah: Kehebatan Ciptaan Allah

4 Metode Asas Mengenalpasti Kewujudan Allah Fitrah. u Alasan / Aqli. u Al-Hiss (lima

4 Metode Asas Mengenalpasti Kewujudan Allah Fitrah. u Alasan / Aqli. u Al-Hiss (lima pancaindera) u Syari’ah. u

Cara Mengenalpasti Kewujudan Allah - Lanjutan Kewujudan u Kehidupan u Nama & Sifat u

Cara Mengenalpasti Kewujudan Allah - Lanjutan Kewujudan u Kehidupan u Nama & Sifat u Kekuasaan & Kawalan (Power & Control) u Ilmu Pengetahuan u Kelajuan u

Metode Al-Quran Dalam Istbat Kewujudan Allah & Keesaan. Nya Ciptaan Alam Semesta u Ciptaan

Metode Al-Quran Dalam Istbat Kewujudan Allah & Keesaan. Nya Ciptaan Alam Semesta u Ciptaan Bumi u Ciptaan Hidup & Mati u Ciptaan Diri Manusia u Sejarah Manusia u

Tauhid Rububiyyah Sifat-sifat ketuhanan yang melambangkan kekuasaan tuhan u Allah Mencipta u Allah Mentadbir

Tauhid Rububiyyah Sifat-sifat ketuhanan yang melambangkan kekuasaan tuhan u Allah Mencipta u Allah Mentadbir Alam Semesta u Allah Memberi Rezeki u Allah Menghidupkan & Mematikan u

Rububiyyah Allah S. W. T. Tauhid Rububiyyah difahami semua manusia. u Tauhid Rububiyyah merangkumi

Rububiyyah Allah S. W. T. Tauhid Rububiyyah difahami semua manusia. u Tauhid Rububiyyah merangkumi tauhid Asma wa Sifat. u Beriman kepada tauhid Rububiyyah mengharuskan beriman u kepada tauhid Uluhiyyah.

Tauhid Asma wa Sifat Allah mempunyai banyak nama & sifat, kesemuanya indah belaka. u

Tauhid Asma wa Sifat Allah mempunyai banyak nama & sifat, kesemuanya indah belaka. u Allah Maha Suci dari segala sifat kekurangan & kehinaan. u “Allah tidak menyerupai sesuatu makhluq pun, tetapi Dia Maha u Mendengar Maha Melihat”. Ahlus Sunnah wal Jama’ah beriman bhw Allah memiliki segala sifat & nama yg indah tanpa menjelaskan bentuk, cara, atau takwil. u

Tauhid Uluhiyyah menyeru manusia kpd mengkhususkan / u mengikhlaskan ketaatan, penyembahan, permohonan, pengharapan, kekhuatiran,

Tauhid Uluhiyyah menyeru manusia kpd mengkhususkan / u mengikhlaskan ketaatan, penyembahan, permohonan, pengharapan, kekhuatiran, kecintaan hanya kpd Allah S. W. T. sahaja.

Tauhid Uluhiyyah ialah dakwah semua Nabi & Rasul s. a. w. u Tauhid Uluhiyyah

Tauhid Uluhiyyah ialah dakwah semua Nabi & Rasul s. a. w. u Tauhid Uluhiyyah tidak diterima oleh Musyrikun. u Tauhid Uluhiyyah membincangkan urusan ibadah kpd Allah. u

Maksud Ibadah Berasal dari katakerja “ ‘abada” yg bermakna: tunduk, patuh, u sembah. Dari

Maksud Ibadah Berasal dari katakerja “ ‘abada” yg bermakna: tunduk, patuh, u sembah. Dari sudut istilah, “ibadah” bermakna: Suatu nama yg u menyeluruh dan merangkumi segala perkara yg disukai Allah dan diredhai. Nya, sama ada berbentuk ucapan atau perbuatan yg zahir dan batin.

Skop Ibadah Berdasarkan definisi tersebut, skop ibadah mestilah difahami u dgn lebih luas melebihi

Skop Ibadah Berdasarkan definisi tersebut, skop ibadah mestilah difahami u dgn lebih luas melebihi skop yg biasa difahami dan diamalkan seperti; solat, puasa, zakat, haji, zikir, tilawatul quran, sedekah dll. Ianya merangkumi skop perbuatan harian yang bertujuan u untuk mendapatkan keredhaan Allah.

Skop Ibadah boleh difahami dgn lebih jelas lagi jika kita teliti perkara- u perkara

Skop Ibadah boleh difahami dgn lebih jelas lagi jika kita teliti perkara- u perkara berikut: *Tuntutan Melaksanakan Perintah: u Wajib & Sunnah *Tuntutan Meninggalkan Larangan: u Haram & Makruh *Keizinan Utk Memilih u Mubah

Skop Ibadah Dgn ini jelaslah kpd kita bhw skop ibadah merangkumi: *Perlaksanaan rukun Islam

Skop Ibadah Dgn ini jelaslah kpd kita bhw skop ibadah merangkumi: *Perlaksanaan rukun Islam & Iman, segala kewajipan, hak, amanah, serta u segala perkara sunnah seperti amalan-amalan sunnah dan sunnah-sunnah dlm semua amalan. *Pencegahan dari segala bentuk dosa seperti syirik, bid’ah, fisiq, serta segala perkara yg makruh. *Amalan biasa/harian seperti, tidur, berjalan, beriadah, makan, minum, bekerja, hiburan yg halal. u u

Rukun Ibadah didirikan atas 3 rukun: Al-Mahabbah ( Cinta ) u Ar-Rajaa’ ( Harap

Rukun Ibadah didirikan atas 3 rukun: Al-Mahabbah ( Cinta ) u Ar-Rajaa’ ( Harap ) u Al-Khauf ( Takut ) u

Syarat Perlaksanaan/Penerimaan Ibadah yg dilakukan mestilah memenuhi 2 syarat utama: *Ikhlas hanya kerana Allah

Syarat Perlaksanaan/Penerimaan Ibadah yg dilakukan mestilah memenuhi 2 syarat utama: *Ikhlas hanya kerana Allah S. W. T. u Bersih dari segala unsur syirik besar dan kecil. *Mutaba’ah/Mencontohi Rasulullah s. a. w. dlm melaksanakan ibadah. u *Bersih dari segala unsur bid’ah I’tiqadi dan bid’ah ‘Amali. Rujuk ayat 110 surah al-Kahfi. u