DIMETRIA Niezbdne przyrzdy krelarskie 1 Owek H 3

  • Slides: 31
Download presentation
DIMETRIA Niezbędne przyrządy kreślarskie 1. Ołówek H 3 2. Ołówek B 3 3. Ekierka

DIMETRIA Niezbędne przyrządy kreślarskie 1. Ołówek H 3 2. Ołówek B 3 3. Ekierka 4. Kątomierz 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rysujemy linię pionową długości ok. 8 cm

Rysujemy linię pionową długości ok. 8 cm

9 10 Odmierzamy kąt 900. zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie kątomierza. 10 8 0

9 10 Odmierzamy kąt 900. zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie kątomierza. 10 8 0 20 30 40 7 50 70 6 60 90 100 5 80 4 110 12 0 13 3 0 14 170 1 160 0 0 15 2 0

Narysuj linię pod kątem 900 długości ok. 8 cm 2 3 4 6 5

Narysuj linię pod kątem 900 długości ok. 8 cm 2 3 4 6 5 7 9 8 14 0 30 0 15 20 160 10 170 0 40 50 70 80 90 100 1 10 12 0 13 0 1 60 0 10

Odmierz kąt 1350 2 3 4 6 5 7 8 9 160 10 170

Odmierz kąt 1350 2 3 4 6 5 7 8 9 160 10 170 0 14 0 30 0 15 20 40 50 70 80 90 100 110 12 0 13 0 1 60 0 10

Narysuj linię o dł. ok. 8 cm pod kątem 1350 10 9 8 0

Narysuj linię o dł. ok. 8 cm pod kątem 1350 10 9 8 0 10 7 20 6 30 5 40 4 50 3 60 70 2 80 1 90 10 0 110 120 130 140 150 160 17 0 0

1: 1 Osie symetrii w dimetrii są rysowane pod kątem 900 i 1350. Wysokość

1: 1 Osie symetrii w dimetrii są rysowane pod kątem 900 i 1350. Wysokość i szerokość są rysowane w skali 1: 1, a głębokość w skali 1: 2. wysokość 900 1350 1: 1 głębokość (grubość) szerokość (długość) 1: 2 1350

Wykreśl w dimetrii następującą bryłę.

Wykreśl w dimetrii następującą bryłę.

Odmierz wysokość bryły. W naszej bryle 50 mm. 9 8 7 6 5 4

Odmierz wysokość bryły. W naszej bryle 50 mm. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Narysuj odcinek 50 mm wzdłuż osi wysokości. 9 8 7 6 5 4 3

Narysuj odcinek 50 mm wzdłuż osi wysokości. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Odmierz szerokość bryły. W naszej bryle szerokość wynosi 40 mm. 1 2 3 4

Odmierz szerokość bryły. W naszej bryle szerokość wynosi 40 mm. 1 2 3 4 5 3 4 6 7 8 5 6 7 8 9

Narysuj odcinek długości 40 mm wzdłuż osi szerokości. 9 8 7 6 5 4

Narysuj odcinek długości 40 mm wzdłuż osi szerokości. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Odmierz wysokość pierwszego „schodka”. W naszej bryle wynosi 20 mm. 9 8 7 6

Odmierz wysokość pierwszego „schodka”. W naszej bryle wynosi 20 mm. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Narysuj odcinek długości 20 mm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Narysuj odcinek długości 20 mm. 9 8 7 6 5 4 3 2 1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 Odmierz szerokość pierwszego „schodka”.

9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 Odmierz szerokość pierwszego „schodka”. W naszej bryle wynosi 20 mm.

Narysuj odcinek o długości 20 mm. 9 8 7 6 5 4 3 2

Narysuj odcinek o długości 20 mm. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Odmierz wysokość drugiego „schodka”. W naszej bryle wynosi ona 30 mm. 9 8 7

Odmierz wysokość drugiego „schodka”. W naszej bryle wynosi ona 30 mm. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Narysuj odcinek długości 30 mm. 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Narysuj odcinek długości 30 mm. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Narysuj brakującą szerokość drugiego „schodka”. Odcinek ten ma długość 20 mm. 9 8 7

Narysuj brakującą szerokość drugiego „schodka”. Odcinek ten ma długość 20 mm. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tak wygląda przód naszej bryły.

Tak wygląda przód naszej bryły.

Odmierz głebokość bryły. W naszej bryle wynosi 40 mm. 8 7 6 5 4

Odmierz głebokość bryły. W naszej bryle wynosi 40 mm. 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Przyłóż ekierkę równolegle do osi głębokości i narysuj odcinki głębokości bryły. Pamiętaj o skróceniu

Przyłóż ekierkę równolegle do osi głębokości i narysuj odcinki głębokości bryły. Pamiętaj o skróceniu głębokości o 50%. Nasza bryła ma głębokość 40 mm czyli rysujemy odcinki o dł. 20 mm. 9 8 7 9 6 5 8 4 7 3 6 2 5 1 4 1 3 2 2 3 1 4 5 1 2 6

Przyłóż ekierkę równolegle do osi głębokości i narysuj odcinki głębokości bryły. Pamiętaj o skróceniu

Przyłóż ekierkę równolegle do osi głębokości i narysuj odcinki głębokości bryły. Pamiętaj o skróceniu głębokości o 50%. Nasza bryła ma głębokość 40 mm czyli rysujemy odcinki o dł. 20 mm. 9 8 7 9 6 5 8 4 7 3 6 2 5 1 4 1 3 2 2 3 1 4 5 1 2 6

Przyłóż ekierkę równolegle do osi głębokości i narysuj odcinki głębokości bryły. Pamiętaj o skróceniu

Przyłóż ekierkę równolegle do osi głębokości i narysuj odcinki głębokości bryły. Pamiętaj o skróceniu głębokości o 50%. Nasza bryła ma głębokość 40 mm czyli rysujemy odcinki o dł. 20 mm. 9 9 8 7 8 6 7 5 6 4 5 3 4 2 3 1 2 1 1 2 3 1 2 4

Przyłóż ekierkę równolegle do osi głębokości i narysuj odcinki głębokości bryły. Pamiętaj o skróceniu

Przyłóż ekierkę równolegle do osi głębokości i narysuj odcinki głębokości bryły. Pamiętaj o skróceniu głębokości o 50%. Nasza bryła ma głębokość 40 mm czyli rysujemy odcinki o dł. 20 mm. 9 8 7 9 6 8 5 7 4 6 3 5 2 1 4 1 3 2 4

Przyłóż ekierkę równolegle do osi głębokości i narysuj odcinki głębokości bryły. Pamiętaj o skróceniu

Przyłóż ekierkę równolegle do osi głębokości i narysuj odcinki głębokości bryły. Pamiętaj o skróceniu głębokości o 50%. Nasza bryła ma głębokość 40 mm czyli rysujemy odcinki o dł. 20 mm. 9 9 8 8 7 7 6 6 5 4 5 3 4 2 3 1 2

Dorysuj pozostałe odcinki szerokości. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1

Dorysuj pozostałe odcinki szerokości. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dorysuj pozostałe odcinki szerokości. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1

Dorysuj pozostałe odcinki szerokości. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dorysuj pozostałe odcinki wysokości. 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dorysuj pozostałe odcinki wysokości. 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dorysuj pozostałe odcinki wysokości. 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dorysuj pozostałe odcinki wysokości. 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Prawidłowo wykreślona bryła w dimetrii.

Prawidłowo wykreślona bryła w dimetrii.