DIGITLN UEBN MATERIL VY32INOVACE01Aj 607 kola Zkladn kola

  • Slides: 11
Download presentation
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_01_Aj 6_07 Škola Základní škola T. G. Masaryka Komárov, okres Beroun

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_01_Aj 6_07 Škola Základní škola T. G. Masaryka Komárov, okres Beroun Jméno autora Pavla Kredbová Datum vytvoření 26. 2. 2013 Vzdělávací obor Anglický jazyk Tématická oblast Anglický jazyk 6. ročník Téma Past simple - negative

Anotace: Tento materiál dětem představuje, jak se tvoří záporná věta v minulém čase. Str.

Anotace: Tento materiál dětem představuje, jak se tvoří záporná věta v minulém čase. Str. 4, 5 – zde je dětem teoreticky vysvětlena gramatika a ukázána na konkrétních příkladech Str. 6, 7, 8, 9, 10 – na těchto stranách si děti samy zkoušejí převádět kladné věty do záporu. Pro kontrolu si mohou kliknout na obrázek, pak se jim správná věta objeví

Tvorba oznamovací věty záporné • V minulém času používáme pro tvorbu záporné věty pomocné

Tvorba oznamovací věty záporné • V minulém času používáme pro tvorbu záporné věty pomocné sloveso DID • Pomocí tohoto slovesa a záporu NOT vytvoříme DIDN´T • Plnovýznamové sloveso zůstává v základním tvaru HE DIDN´T PLAY

Časování slovesa v záporu • I didn´t play We didn´t play • You didn´t

Časování slovesa v záporu • I didn´t play We didn´t play • You didn´t play • Hedidn´t play They didn´t play • She didn´t play • It didn´t play

Přelož věty do anglického jazyka, pro kontrolu klikni na příslušný obrázek, ukáže se ti

Přelož věty do anglického jazyka, pro kontrolu klikni na příslušný obrázek, ukáže se ti správné řešení She cooked the cake last Monday. She didn´t cook the cake last Monday They danced at the concert last month. They didn´t dance at the concert last month. Jim and Lucy walked at the beach on holiday Jim and Lucy didn´t walk at the beach on holiday.

Přelož věty do anglického jazyka, pro kontrolu klikni na příslušný obrázek, ukáže se ti

Přelož věty do anglického jazyka, pro kontrolu klikni na příslušný obrázek, ukáže se ti správné řešení They watched TV yesterday. They didn´t watch TV yesterday. He listened to the music yesterday evening. He didn´t listen to the music yesterday evening. She kissed him at the wedding last year. She didn´t kiss him at the wedding last year.

Přelož věty do anglického jazyka, pro kontrolu klikni na příslušný obrázek, ukáže se ti

Přelož věty do anglického jazyka, pro kontrolu klikni na příslušný obrázek, ukáže se ti správné řešení Tom coloured the pictures in the evening. Tom didn´t colour the pictures in the evening. My mother worked on the computer at night. My mother didn´t work on the computer at night. We visited London in 1999. We didn´t visit London in 1999.

Přelož věty do anglického jazyka, pro kontrolu klikni na příslušný obrázek, ukáže se ti

Přelož věty do anglického jazyka, pro kontrolu klikni na příslušný obrázek, ukáže se ti správné řešení He opened the window one minute ago. He didn´t open the window one minute ago. My dad cleaned the garden yesterday. My dad didn´t clean the garden yesterday. I helped my mum with lunch. I didn´t help my mum with lunch.

Přelož věty do anglického jazyka, pro kontrolu klikni na příslušný obrázek, ukáže se ti

Přelož věty do anglického jazyka, pro kontrolu klikni na příslušný obrázek, ukáže se ti správné řešení The policeman stopped the car in the morning. The policeman didn´t stop the car in the morning. My brother looked at the stars at night. My brother didn´t look at the stars at night. We printed the photos last week. We didn´t print the photos last week.

Zdroje: Vaření: AUTOR NEUVEDEN. www. office. microsoft. com [online]. [cit. 20. 5. 2013]. Dostupný

Zdroje: Vaření: AUTOR NEUVEDEN. www. office. microsoft. com [online]. [cit. 20. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //officeimg. vo. msecnd. net/en-us/images/MH 900233439. jpg Tanec: AUTOR NEUVEDEN. www. office. microsoft. com [online]. [cit. 20. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //officeimg. vo. msecnd. net/en-us/images/MH 900233446. jpg Pláž: AUTOR NEUVEDEN. www. office. microsoft. com [online]. [cit. 20. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //officeimg. vo. msecnd. net/en-us/images/MH 900234324. jpg Koukání na televizi: AUTOR NEUVEDEN. www. office. microsoft. com [online]. [cit. 20. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //officeimg. vo. msecnd. net/en-us/images/MH 900232151. jpg Poslech rádia: AUTOR NEUVEDEN. www. office. microsoft. com [online]. [cit. 20. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //officeimg. vo. msecnd. net/en-us/images/MH 900383328. jpg Polibek: AUTOR NEUVEDEN. www. office. microsoft. com [online]. [cit. 20. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //officeimg. vo. msecnd. net/en-us/images/MH 900083337. jpg Kreslení: AUTOR NEUVEDEN. www. office. microsoft. com [online]. [cit. 20. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //officeimg. vo. msecnd. net/en-us/images/MH 900232149. jpg Psaní na počítači: AUTOR NEUVEDEN. www. office. microsoft. com [online]. [cit. 20. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //officeimg. vo. msecnd. net/en-us/images/MH 900233416. jpg Big Ben: AUTOR NEUVEDEN. www. office. microsoft. com [online]. [cit. 20. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //officeimg. vo. msecnd. net/en-us/images/MH 900195200. jpg Okno 1: AUTOR NEUVEDEN. www. office. microsoft. com [online]. [cit. 20. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //officeimg. vo. msecnd. net/en-us/images/MH 900436133. jpg Práce na zahradě: AUTOR NEUVEDEN. www. office. microsoft. com [online]. [cit. 20. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //officeimg. vo. msecnd. net/en-us/images/MH 900338406. jpg Pomáhání v kuchyni: AUTOR NEUVEDEN. www. office. microsoft. com [online]. [cit. 20. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //officeimg. vo. msecnd. net/en-us/images/MH 900292032. jpg Policista: AUTOR NEUVEDEN. www. office. microsoft. com [online]. [cit. 20. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //officeimg. vo. msecnd. net/en-us/images/MH 900198606. jpg Okno 2: AUTOR NEUVEDEN. www. office. microsoft. com [online]. [cit. 20. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //officeimg. vo. msecnd. net/en-us/images/MH 900059137. jpg Tiskárna: AUTOR NEUVEDEN. www. office. microsoft. com [online]. [cit. 20. 5. 2013]. Dostupný na WWW: http: //officeimg. vo. msecnd. net/en-us/images/MH 900297615. jpg