DIGITLN UEBN MATERIL slo projektu CZ 1 071

  • Slides: 11
Download presentation
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0124 Název projektu: Škola

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0124 Název projektu: Škola budoucnosti s využitím IT Název materiálu: VY_9_INOVACE_EKO 13 Název školy: Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o. Předmět: Ekonomika Tematický okruh: Základy tržní ekonomiky Téma: Poptávka Ročník: 1. Jméno autora: Ing. Marcela Königová Datum tvorby: 04. 11. 2012 Anotace: Prezentace seznamuje žáky se základním prvkem tržního mechanismu – poptávka. Materiál je určen pro žáky 1. ročníku obor kuchař, číšník do předmětu „Ekonomika“. Slouží k procvičení učiva na interaktivní tabuli.

OBSAH Poptávka – pojem Faktory ovlivňující poptávku Rozdělení

OBSAH Poptávka – pojem Faktory ovlivňující poptávku Rozdělení

POPTÁVKA POŽADOVANÉ ZBOŽÍ, KTERÉ JSOU KUPUJÍCÍ OCHOTNI KOUPIT ZA URČITOU CENU

POPTÁVKA POŽADOVANÉ ZBOŽÍ, KTERÉ JSOU KUPUJÍCÍ OCHOTNI KOUPIT ZA URČITOU CENU

POPTÁVKA VYJADŘUJE FUNKČNÍ ZÁVISLOST MEZI MNOŽSTVÍM POPTÁVANÉ PRODUKCE A JEHO CENOU Příklad poptávkové tabulky

POPTÁVKA VYJADŘUJE FUNKČNÍ ZÁVISLOST MEZI MNOŽSTVÍM POPTÁVANÉ PRODUKCE A JEHO CENOU Příklad poptávkové tabulky CENA 1 KS HAMBURGERU (KČ) POPTÁVKOVÉ MNOŽSTVÍ 40, - 1 35, - 2 30, - 4 25, - 7 20, - 10 15, - 14 10, - 20 5, - 30

POPTÁVKA ÚDAJE Z POPTÁVKOVÉ TABULKY VYNESENÉ DO GRAFU KŘIVKA POPTÁVKY 45 40 35 cena

POPTÁVKA ÚDAJE Z POPTÁVKOVÉ TABULKY VYNESENÉ DO GRAFU KŘIVKA POPTÁVKY 45 40 35 cena 30 25 20 poptávka 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 poptávkové množství 30 35

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU Cena Výše kupovaného zboží příjmů Zvyky a preference kupujících

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU Cena Výše kupovaného zboží příjmů Zvyky a preference kupujících

ROZDĚLENÍ POPTÁVKY AGREGÁTNÍ vyjadřuje sumu všech zamýšlených koupí INDIVIDUÁLNÍ vyjadřuje poptávku jednoho kupujícího po

ROZDĚLENÍ POPTÁVKY AGREGÁTNÍ vyjadřuje sumu všech zamýšlených koupí INDIVIDUÁLNÍ vyjadřuje poptávku jednoho kupujícího po veškerém zboží DÍLČÍ - představuje poptávku všech kupujících po jednom druhu zboží

ZAKROUŽKUJTE FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU ZAPIŠTE DO PRACOVNÍHO LISTU Cena kupovaného zboží Cena prodávaného zboží

ZAKROUŽKUJTE FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU ZAPIŠTE DO PRACOVNÍHO LISTU Cena kupovaného zboží Cena prodávaného zboží Výše příjmů Výrobní náklady Změny výrobních podmínek Zvyky a preference kupujících

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Cena kupovaného zboží Cena prodávaného zboží Výše příjmů Výše Výrobní náklady Změny

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Cena kupovaného zboží Cena prodávaného zboží Výše příjmů Výše Výrobní náklady Změny výrobních podmínek Zvyky a preference kupujících

ZDROJE Mach, Josef. Ekonomika pro střední odborná učiliště 1. Praha: nakladatelství Fortuna, 2003. ISBN

ZDROJE Mach, Josef. Ekonomika pro střední odborná učiliště 1. Praha: nakladatelství Fortuna, 2003. ISBN 80 -7168 -728 -6 Obrázky: http: //office. microsoft. com, Galerie Office, 04. 11. 2012