Digitln uebn materil Organizace prce zdravotnickho tmu Mgr

  • Slides: 25
Download presentation
Digitální učební materiál Organizace práce zdravotnického týmu Mgr. Jana Soudková únor 2013

Digitální učební materiál Organizace práce zdravotnického týmu Mgr. Jana Soudková únor 2013

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0606 Název programu OP

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0606 Název programu OP 1. 5 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu Inovace vzdělávacího procesu Číslo materiálu VY_32_INOVACE-1 -1 -OSE-8 Název školy Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Autor Mgr. Jana Soudková Vzdělávací oblast Ošetřovatelství Téma Organizace práce zdravotnického týmu Ročník 1. Datum tvorby 2. února 2013 Anotace materiál slouží k seznámení žáků s novou látkou Metodický pokyn doporučuje se použít do výkladové části výuky

Organizace práce zdravotnického týmu Cíl: žák objasní strukturu zdravotnického týmu a jeho cíle, vysvětlí

Organizace práce zdravotnického týmu Cíl: žák objasní strukturu zdravotnického týmu a jeho cíle, vysvětlí náplň práce v ošetřovatelském týmu

Zdravotnický tým a jeho cíle Náplň • Pečuje o nemocné • Tvoří ho lékaři,

Zdravotnický tým a jeho cíle Náplň • Pečuje o nemocné • Tvoří ho lékaři, sestry, zdravotničtí asistenti, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, ošetřovatelky a sanitářky Cíl • Vrátit nemocného v co nejkratší době do plného zdraví

Zdravotnický tým a jeho cíle Ošetřovatelský tým • Součást zdravotnického týmu • Zajišťuje komplexní

Zdravotnický tým a jeho cíle Ošetřovatelský tým • Součást zdravotnického týmu • Zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči o nemocné • Sestry s různým stupněm kvalifikace, zdravotničtí asistenti, ošetřovatelky a sanitářky

Náplň práce ošetřovatelského týmu • • Základní ošetřovatelská péče Diagnosticko – terapeutická činnost Administrativní

Náplň práce ošetřovatelského týmu • • Základní ošetřovatelská péče Diagnosticko – terapeutická činnost Administrativní práce Přípravné a dokončovací práce

Náplň práce ošetřovatelského týmu Základní ošetřovatelská péče • Uspokojování základních potřeb nemocného Úkol Vyjmenuj,

Náplň práce ošetřovatelského týmu Základní ošetřovatelská péče • Uspokojování základních potřeb nemocného Úkol Vyjmenuj, jaké potřeby je třeba zajišťovat v rámci ošetřovatelské péče: • Hygiena u nemocného • Péče o lůžko • Péče o výživu

 • Náplň práce ošetřovatelského týmu Diagnosticko – terapeutická činnost Příprava nemocného na různá

• Náplň práce ošetřovatelského týmu Diagnosticko – terapeutická činnost Příprava nemocného na různá vyšetření • Péče o nemocného po výkonech • Odběry biologického materiálu Příklady • Podávání léků • Příprava nemocného k operaci • Převazy ran

Náplň práce ošetřovatelského týmu Administrativní práce • Vedení základní dokumentace o nemocném Příklad •

Náplň práce ošetřovatelského týmu Administrativní práce • Vedení základní dokumentace o nemocném Příklad • Ošetřovatelská dokumentace • Práce se žádankami

Náplň práce ošetřovatelského týmu Přípravné a dokončovací práce • Příprava pomůcek na různé ošetřovatelské,

Náplň práce ošetřovatelského týmu Přípravné a dokončovací práce • Příprava pomůcek na různé ošetřovatelské, diagnostické a léčebné výkony u nemocných • Péče o pomůcky – dezinfekce, sterilizace

Řídící funkce sester Vedoucí pracovníci – průběžně hodnotí na svém pracovišti • Kvalitu poskytované

Řídící funkce sester Vedoucí pracovníci – průběžně hodnotí na svém pracovišti • Kvalitu poskytované ošetřovatelské péče • Organizaci práce ošetřovatelských pracovníků • Spokojenost nemocných

Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Vrchní sestra chirurgické oddělení (klinika) SS OJ Vrchní

Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Vrchní sestra chirurgické oddělení (klinika) SS OJ Vrchní sestra interní oddělení (klinika) SS OJ Vrchní sestra gynekologick é oddělení (klinika) SS OJ Vrchní sestra dětské oddělení (klinika) SS OJ

Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Odpovídá za: • Organizaci práce ošetřovatelského personálu • Kvalitu

Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Odpovídá za: • Organizaci práce ošetřovatelského personálu • Kvalitu ošetřovatelské péče ve fakultních nemocnicích • Stojí v čele odboru ošetřovatelské péče • Nároky na vzdělání – VŠ + vzdělání v managementu

Hlavní sestra • V menších nemocnicích zastává funkci náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči

Hlavní sestra • V menších nemocnicích zastává funkci náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči

Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči (hlavní sestra) • Spolupracovník ředitele nemocnice • Úzce spolupracují

Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči (hlavní sestra) • Spolupracovník ředitele nemocnice • Úzce spolupracují s vedoucími pracovníky nelékařských profesí

Úkol Urči hierarchii řídících funkcí sester Nemocnice Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči interní oddělení

Úkol Urči hierarchii řídících funkcí sester Nemocnice Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči interní oddělení (klinika) Vrchní sestra ošetřovací jednotka SS

Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči (hlavní sestra) • Řídí a spolupracuje s odborem ošetřovatelské

Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči (hlavní sestra) • Řídí a spolupracuje s odborem ošetřovatelské péče • Zabezpečuje aplikaci právních předpisů • Zpracovává a stanovuje základní koncepci ošetřovatelské péče • Podílí se na vytváření standardů • Řídí činnost vedoucích pracovníků nelékařských profesí

Asistentka pro kvalitu péče Asistentka pro ošetřovatelský proces Vrchní sestry klinik Vedoucí laborantky Vedoucí

Asistentka pro kvalitu péče Asistentka pro ošetřovatelský proces Vrchní sestry klinik Vedoucí laborantky Vedoucí fyzioterapeutka Vedoucí radiologičtí asistenti Vedoucí farmaceutická asistentka Vedoucí pracovníci nelékařských oborů Oddělení domácí ošetřovatelské péče Zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Sociálně zdravotní oddělení Nutriční terapeutky Ústavní sanitáři Organizační struktura odboru ošetřovatelské péče Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči

Vrchní sestra • Odpovídá za kvalitu ošetřovatelské péče a celkovou činnost personálu na oddělení

Vrchní sestra • Odpovídá za kvalitu ošetřovatelské péče a celkovou činnost personálu na oddělení • Spolupracuje s přednostou kliniky • Spolupracuje s náměstkyní ředitele pro ošetřovatelskou péči Vzdělání • vysokoškolské

Vrchní sestra • Odpovídá za kvalitu oš. péče na oddělení • Podílí se na

Vrchní sestra • Odpovídá za kvalitu oš. péče na oddělení • Podílí se na vytváření standardů • Odpovídá za vedení sesterské dokumentace • Podílí se na přijímání nových pracovníků OJ • Podílí se na dalším vzdělávání oš. týmu

Staniční sestra • Spolupracuje s vedoucím lékařem oddělení • Spolupracuje s vrchní sestrou Vzdělání

Staniční sestra • Spolupracuje s vedoucím lékařem oddělení • Spolupracuje s vrchní sestrou Vzdělání • Specializační studium • Vysokoškoské vzdělání

Staniční sestra • Odpovídá za kvalitu oš. péče na OJ • Podílí se na

Staniční sestra • Odpovídá za kvalitu oš. péče na OJ • Podílí se na vytváření standardu oš. péče • Odpovídá za vedení oš. dokumentace • Dbá na dodržování BOZP na OJ • Pečuje o inventář OJ • Zajišťuje dostatek léků, pomůcek, spotřebního materiálů pro OJ

Staniční sestra • Připravuje plán služeb • Organizuje zapracování nových členů • Dbá na

Staniční sestra • Připravuje plán služeb • Organizuje zapracování nových členů • Dbá na úklid

Úkol Přiřaď určitou náplň práce k vedoucím pracovníkům • Přijímání nových pracovníků OJ •

Úkol Přiřaď určitou náplň práce k vedoucím pracovníkům • Přijímání nových pracovníků OJ • Pečuje o inventář OJ • Náměstkyně pro oš. péči • Odpovídá za kvalitu oš. péče na • Vrchní sestra OJ • Staniční sestra • Podílí se na vytváření standardů • Spolupracuje s

Literatura • Ph. Dr. JARMILA KELNAROVÁ, Ph. D. , Martina CAHOVÁ, Iva KŘESŤANOVÁ, Marcela

Literatura • Ph. Dr. JARMILA KELNAROVÁ, Ph. D. , Martina CAHOVÁ, Iva KŘESŤANOVÁ, Marcela KŘIVÁKOVÁ a Zdeňka KOVÁŘOVÁ. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty 1. ročník. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a. s. , 2009. ISBN 978 -80 -247 -2830 -8. • Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.