Digitale medium Digitale medium Wikipedia Former for elektronisk

  • Slides: 8
Download presentation
Digitale medium

Digitale medium

Digitale medium • Wikipedia: Former for elektronisk kommunikasjon gjort tilgjengeleg gjennom datateknologi • Mobiltelefon,

Digitale medium • Wikipedia: Former for elektronisk kommunikasjon gjort tilgjengeleg gjennom datateknologi • Mobiltelefon, cd, digital video, digital-tv, videospel, e-bok, Internett • Sosiale medium – bringer mange menneske i kontakt med kvarandre • Mange elektroniske spor

Facebook • Begynte som skulekatalog i USA, internt nettverk for universitetsstudentar, i 2004. •

Facebook • Begynte som skulekatalog i USA, internt nettverk for universitetsstudentar, i 2004. • Mange bruksområde: Informasjon om deg sjølv, komme i kontakt med mange andre, få opplysningar om ulike hendingar, følgje grupper og aktivitetar. • Informasjon kan komme på avvege • Personvern. All informasjon som blir lagt ut, blir lagra. • Eksempel: 23 veker på Facebook resulterte i 1223 sider med informasjon hos Facebook

Mobbing på nettet? • www. ung. no: 70% av barn og unge i Noreg

Mobbing på nettet? • www. ung. no: 70% av barn og unge i Noreg seier dei er blitt mobba på nettet. • Låg terskel for mobbing og grove skuldingar? • Større skade enn mobbing ansikt til ansikt? • www. slettmeg. no

Youtube • Første videoklipp i 2005 • 2012: fire milliardar videoklipp per dag •

Youtube • Første videoklipp i 2005 • 2012: fire milliardar videoklipp per dag • Årsak til suksess: Enkelt og gratis • Privatpersonar, artistar og firma. • Undervisning • Marknadsføring

Blogg – ei offisiell dagbok • blogg – weblogg. Ingen mellomlegg mellom bloggar og

Blogg – ei offisiell dagbok • blogg – weblogg. Ingen mellomlegg mellom bloggar og lesar. • skriv for å si meininga si og få kommentarar • rosabloggar – klede, sminke, skule, venner, reiser, matoppskrifter, slanking osv. • hobbyar – strikking, hagestell, interiør • blogg for samfunnsdebatt • kommersiell blogg – selje eigne produkt og tjenester

Twitter - mikroblogging • Tweet – 140 teikn • Ope system – følgje andres

Twitter - mikroblogging • Tweet – 140 teikn • Ope system – følgje andres meldingar • Lett å dele korte kommentarar frå arrangement, konsertar, eigne synspunkt på aktuelle tema • Meldingane kan få konsekvensar, f. eks utestenging frå OL.

Nettavis • Papir- og nettavis lever side og side, men opplaget til papiravisene går

Nettavis • Papir- og nettavis lever side og side, men opplaget til papiravisene går ned • Nettavis – nyheitene blir oppdaterte fortløpande, kan innehalde fleire nyheiter enn papiravisa, kan finne fram til fleire artiklar om same sak • Bilete, tittel, ingress skal freiste til å søkje meir informasjon • Fleire verkemiddel – direktesend tv, levande bilete og lyd, video frå lesarane, open for direkte kommunikasjon • Vil papiravisene overleve?