Differential impact of unguided versus guided use of

  • Slides: 22
Download presentation
Differential impact of unguided versus guided use of a multimedia introduction to Voucherin. Coaching

Differential impact of unguided versus guided use of a multimedia introduction to Voucherin. Coaching equine obstetrics veterinary education innovatieproject Jan Govaerea, Prof. Aart De Kruif a en Prof. Martin Valckeb a Fac. Diergeneeskunde b Fac. Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Nieuwe media! Beter onderwijs? 1

Structuur • • • Equine obstetrics ~ Foalin. Mare project Meerwaarde multimedia Implementatie? Onderzoek

Structuur • • • Equine obstetrics ~ Foalin. Mare project Meerwaarde multimedia Implementatie? Onderzoek en resultaten Implicaties Conclusies 2

Responssysteem 3

Responssysteem 3

Responssysteem • Vraag: Gebruikt u een respons systeem in uw lessen? – 0 =

Responssysteem • Vraag: Gebruikt u een respons systeem in uw lessen? – 0 = neen – 1 = ja 4

Conclusies • Interactieve video > klassiek hoorcollege • “Guided” gebruik meerwaarde • Combinatie klassiek

Conclusies • Interactieve video > klassiek hoorcollege • “Guided” gebruik meerwaarde • Combinatie klassiek en innovatief onderwijs duidelijke meerwaarde • Implementatie innovatie aandachtspunt • Evaluatief onderzoek primaire proces helpt bij maken van instructiekeuzes 5

Equine obstetrics 1 • “Bevalling bij het paard” • Complex geheel aan kennis en

Equine obstetrics 1 • “Bevalling bij het paard” • Complex geheel aan kennis en vaardigheden • Ook voor experten uitdagend • Klinische onderwijs lastig (timing bevalling, aantal studenten, delicaat, enz. ) 6

Equine obstetrics 2 • Analogie “Bevalling bij mens” • Oplossing: – Dummies – Ontwikkeling

Equine obstetrics 2 • Analogie “Bevalling bij mens” • Oplossing: – Dummies – Ontwikkeling multimedia, interactieve DVD, Complex geheel aan kennis en vaardigheden • Deze oplossingen zeldzaam in diergeneeskunde (budget, aantal studenten) 7

Responssysteem • Vraag: Gebruik je een DVD met interactieve video in je onderwijs voor

Responssysteem • Vraag: Gebruik je een DVD met interactieve video in je onderwijs voor het ontwikkelen van complexe kennis en vaardigheden? – 0 = neen – 1 = ja 8

Foalin. Mare project (www. foalinmar. com) • Interactieve DVD • Combinatie: – life video

Foalin. Mare project (www. foalinmar. com) • Interactieve DVD • Combinatie: – life video en schematische voorstelling – animaties – focus op manipulaties bij normale en abnormale bevalling (verkeerde ligging, complicaties, …) • Zelfstudie (? ) 9

Foalin. Mare project (www. foalinmar. com) 10

Foalin. Mare project (www. foalinmar. com) 10

Responssysteem • Wat is volgens jouw belangrijkste impact van gebruik interactieve video zoals Foalin.

Responssysteem • Wat is volgens jouw belangrijkste impact van gebruik interactieve video zoals Foalin. Mare: – 0 = geen impact – 1 = motivatie – 2 = kennisverwerving (concepten, theorie) – 3 = vaardighedenontwikkeling – 4 = eerste oriëntatie op complex kennisdomein 11

Meerwaarde multimedia • Hattie (2009): interactieve video: 441 studies, gemiddelde effect size d =.

Meerwaarde multimedia • Hattie (2009): interactieve video: 441 studies, gemiddelde effect size d =. 52 • Gebruik multimedia: – Verhoogt kennisacquisitie – Verhoogt kennistoepassing – Verlaagt cognitieve belasting – Versterkt self-efficacy 12

Hoe implementeren? • Zelfstudie? • Combinatie gewoon onderwijs? 13

Hoe implementeren? • Zelfstudie? • Combinatie gewoon onderwijs? 13

Onderzoek Controleconditie Exp. Conditie 1: unguided individual DVD use Exp. Conditie 2: guided individual

Onderzoek Controleconditie Exp. Conditie 1: unguided individual DVD use Exp. Conditie 2: guided individual DVD use Exp. Conditie 1: guided classroom DVD use 14

Responssysteem • Welke implementatie hoogste effect op kennis- en vaardighedenontwikkeling? – 0 = klassiek

Responssysteem • Welke implementatie hoogste effect op kennis- en vaardighedenontwikkeling? – 0 = klassiek hoorcollege – 1 = individueel unguided DVD gebruik – 2 = individueel guided DVD gebruik – 3 = klassikaal guided DVD gebruik – 4 = geen idee 15

T 1 T 2 T 3 Exp. Conditie 1: unguided individual DVD use Controleconditie

T 1 T 2 T 3 Exp. Conditie 1: unguided individual DVD use Controleconditie 1 week Exp. Conditie 2: guided individual DVD use Exp. Conditie 1: guided classroom DVD use Exp. Conditie 1: unguided individual DVD use Exp. Conditie 2: guided individual DVD use 1 week Exp. Conditie 1: guided classroom DVD use 16 Controleconditie

Onderzoek • T 0, T 1 en T 2 – Voorkennistest (kennis, cognitieve component

Onderzoek • T 0, T 1 en T 2 – Voorkennistest (kennis, cognitieve component vaardigheid) – Cognitive load – Self efficacy 17

Resultaten • T 1 – Kennisacquisitie: geen significante verschillen – Skills acquisitie: significante verschillen

Resultaten • T 1 – Kennisacquisitie: geen significante verschillen – Skills acquisitie: significante verschillen • Experimentele condities superieur • Guided expert use superieur Skills acquisition 18

Resultaten • T 2 – Kennisacquisitie: boost effect in controlegroep (na DVD) – Skills

Resultaten • T 2 – Kennisacquisitie: boost effect in controlegroep (na DVD) – Skills acquisitie: significante verschillen • Significante toename voor iedereen ( > T 1) • Experimentele condities superieur • Guided expert use superieur Knowledge acquisition 19

Implicaties • Multimedia: – DVD heeft meerwaarde – Guided usage heeft added-value • Combinatie

Implicaties • Multimedia: – DVD heeft meerwaarde – Guided usage heeft added-value • Combinatie DVD – klassiek – Meerwaarde om kennisacquisite te versterken 20

Conclusies • Interactieve video > klassiek hoorcollege • “Guided” gebruik meerwaarde • Combinatie klassiek

Conclusies • Interactieve video > klassiek hoorcollege • “Guided” gebruik meerwaarde • Combinatie klassiek en innovatief onderwijs duidelijke meerwaarde • Implementatie innovatie aandachtspunt • Evaluatief onderzoek primaire proces helpt bij maken van instructiekeuzes 21

Differential impact of unguided versus guided use of a multimedia introduction to equine obstetrics

Differential impact of unguided versus guided use of a multimedia introduction to equine obstetrics in veterinary education Jan Govaerea, Prof. Aart De Kruif a en Prof. Martin Valckeb a Fac. Diergeneeskunde b Fac. Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 22 Nieuwe media! Beter onderwijs?