Dias om 7 9 13 Flgende dias giver

  • Slides: 8
Download presentation
Dias om 7 -9 -13 Følgende dias giver et overblik over, hvad hæftet 7

Dias om 7 -9 -13 Følgende dias giver et overblik over, hvad hæftet 7 -9 -13 indeholder og kan bruges til. Der findes også en række dias, der beskriver, hvad psykisk arbejdsmiljø er for en størrelse. Disse kan være gode til oplæg på arbejdspladsen eller i fx sikkerhedsgruppen

Hæftet 7 -9 -13 • Et element i FOAs indsats: Godt psykisk arbejdsmiljø •

Hæftet 7 -9 -13 • Et element i FOAs indsats: Godt psykisk arbejdsmiljø • Metoder til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø • Målrettet arbejdspladserne

7 -9 -13 består af: • 7 gode grunde til at arbejde med emnet

7 -9 -13 består af: • 7 gode grunde til at arbejde med emnet • 9 faglige indgange (dåseåbnere) til at åbne feltet om psykisk arbejdsmiljø med • 13 brugbare metoder til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø

7 gode grunde Det er vigtigt at tage fat i det psykiske arbejdsmiljø fordi:

7 gode grunde Det er vigtigt at tage fat i det psykiske arbejdsmiljø fordi: 1) Der faktisk er mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 2) Et godt psykisk arbejdsmiljø giver større arbejdsglæde 3) Det psykiske arbejdsmiljø påvirker hele arbejdspladsen 4) Et dårligt psykisk arbejdsmiljø er hårdt for den, det går ud over 5) Forandringer og omstillinger er hverdagskost 6) Det er muligt at gøre noget ved det! 7) Det ikke kun er noget, man bør, det er noget, man skal

9 faglige indgange 1) Om at kridte banen op 2) Om at sætte mål

9 faglige indgange 1) Om at kridte banen op 2) Om at sætte mål og delmål 3) Om at arbejde med mennesker 4) Om at håndtere forandringer 5) Om at have skæve eller skiftende arbejdstider 6) Om at blive stresset og udbrændt 7) Om at blive udsat for mobning, chikane eller vold 8) Om at have indflydelse og udviklingsmuligheder 9) Om at finde hjælp til det psykiske arbejdsmiljø

13 brugbare metode 1) Kortlægningsskemaet 2) Checklisten 3) Trafiklyset - en indledende prioritering 4)

13 brugbare metode 1) Kortlægningsskemaet 2) Checklisten 3) Trafiklyset - en indledende prioritering 4) Delfimetoden - en brainstormmetode 5) Opdagelsesrejsen (parvise interview) 6) Arbejdsmiljøbarometret 7) Fokusgruppeinterview 8) Handleplan og opfølgning 9) Samarbejdsøvelsen 10) Supervision 11) Stressforebyggelse og stresshåndtering 12) Styrkespillet (forebyggelse af mobning) 13) Den værdsættende samtale

Om de 13 brugbare metoder • Metoderne 1 – 7 kan bruges til at

Om de 13 brugbare metoder • Metoderne 1 – 7 kan bruges til at kortlægge og dermed prioritere, hvor det er vigtigst at tage fat. De enkelte metoder kan bruges som dele af en Arbejds. Plads. Vurdering (APV) • Metode 8 er særlig vigtig – uden opfølgning og handlingsplan sker der ingenting! • Metoderne 9 – 13 er øvelser, der direkte har til formål at forbedre det psykiske arbejdsmiljø fx – forbedre samarbejdet, – forebygge mobning og – sikre en bedre håndtering af stress

God arbejdslyst! Hæftet 7 -9 -13 og den tilhørende plakat kan bestilles hos Forbundet

God arbejdslyst! Hæftet 7 -9 -13 og den tilhørende plakat kan bestilles hos Forbundet