Diagnoza standardw Szkoy Promujcej Zdrowie przy uyciu narzdzi

  • Slides: 19
Download presentation
Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Ewa Wierzba i Tomasz Ziemann

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Ewa Wierzba i Tomasz Ziemann Wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Źródło ankiet Ankiety służące do

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Źródło ankiet Ankiety służące do przeprowadzenia badań dla poszczególnych grup społecznych zostały opracowane przez panią dr Magdalenę Wojnarowską–Sołdan oraz panią prof. dr hab. Barbarę Wojnarowską. Znajdują się w publikacji pod tytułem „Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, ORE Warszawa 2016.

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Wersja elektroniczna ankiet Dzieląc się

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Wersja elektroniczna ankiet Dzieląc się naszym doświadczeniem, chcielibyśmy zachęcić Państwa do skorzystania z ankiet, ale opracowanych w wersji elektronicznej. Ankiety opracował zespół nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach i na mocy porozumienia z Pomorskim Kuratorem Oświaty udostępnia je na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Komunikat na stronie Kuratorium Oświaty

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Komunikat na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku Na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku ukazał się komunikat na ten temat, dostępny w zakładce „Edukacja/Kształcenie”.

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Zalety elektronicznego ankietowania Taka forma

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Zalety elektronicznego ankietowania Taka forma ankietowania: • usprawnia przeprowadzenie autoewaluacji we wszystkich standardach oraz we wszystkich ankietowanych grupach, tj. wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, • pozwala na zachowanie pełnej anonimowości, • ułatwia szybką analizę – system automatycznego podsumowania zlicza odpowiedzi.

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przykład pytań oraz podsumowania odpowiedzi

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przykład pytań oraz podsumowania odpowiedzi

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania Osoby prowadzące Członkowie

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania Osoby prowadzące Członkowie zespołu ewaluacyjnego. Sposób przeprowadzenia Badania przeprowadzone w sali komputerowej po wcześniejszej informacji dotyczącej celu badania oraz informacji dotyczącej wykorzystania wyników do dyskusji nad tym jak postrzegamy to, co się dzieje w szkole, co jest jej mocną, a co słabą stroną.

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Udostępnianie ankiet Szkoły będące w

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Udostępnianie ankiet Szkoły będące w okresie przygotowawczym lub należące do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, które chciałyby dla swoich potrzeb przeprowadzić ankietowanie w formie online, mogą skorzystać z ankiet po ich udostępnieniu przez Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promującej Zdrowie. Ankiety są dostępne tylko dla Państwa i nikt poza wyznaczonymi przez szkolnego administratora osobami nie ma do nich wglądu.

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole Aby przeprowadzić badanie w swojej szkole Dyrektor powinien wysłać zgłoszenie na adres: [email protected] gda. pl, podając: • swój adres mailowy (tylko na koncie GMAIL, jeśli nie mają Państwo takiego adresu, to należy założyć bezpłatne konto na www. google. pl), • nazwę szkoły, • adres szkoły, • telefon do szkoły.

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole Po udostępnieniu ankiet przez Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promującej Zdrowie należy przejść na „Dysk”.

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole Następnie należy przejść do sekcji „Udostępnione dla mnie”.

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole Na każdej ankiecie należy kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję „Utwórz kopię”.

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole Następnie należy przejść na „Mój dysk”. Tam znajdą się wszystkie ankiety z dopiskiem „Kopia” w nazwie. Najlepiej zmienić nazwę na własną - według uznania.

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole Następnie należy otworzyć wybraną ankietę poprzez podwójne kliknięcie. Przejść na zakładkę „Odpowiedzi” i upewnić się, że jest włączona opcja „Akceptowanie odpowiedzi”.

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole Potem należy kliknąć przycisk „Wyślij”, znajdujący się u góry strony.

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole Należy przełączyć się w oknie, które się pojawi zgodnie z poniższą grafiką na drugi symbol oznaczający tworzenie odnośnika, zaznaczyć opcję „Skróć URL”, a na koniec kliknąć „Kopiuj”.

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole Aby przejrzeć odpowiedzi, można w każdym momencie – nawet w trakcie trwania okresu jej wypełniania – przejść na zakładkę „Odpowiedzi”. Tam znajdzie się liczba oznaczająca ilość wypełnionych ankiet. Ponadto odpowiedzi można przeglądać w formie „Podsumowania”, jakie tworzy sam system z wszystkich wypełnionych ankiet. Można także przeglądać ankiety „Pojedynczo” i wówczas zajrzeć do każdej z osobna.

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Przeprowadzenie badania w swojej szkole

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Dziękujemy za uwagę Zachęcamy do

Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych Dziękujemy za uwagę Zachęcamy do wykorzystania narzędzia opracowanego przez naszą szkołę, a następnie do jego wdrożenia w swoich placówkach. Życzymy powodzenia i satysfakcji z realizacji programu. Ewa Wierzba i Tomasz Ziemann Szkoła Podstawowa nr 2 im Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach