DIAGNOZA EDUKACYJNA CO TO JEST DIAGNOZA Diagnoza jest

  • Slides: 10
Download presentation
DIAGNOZA EDUKACYJNA

DIAGNOZA EDUKACYJNA

CO TO JEST DIAGNOZA? Diagnoza jest to rozpoznanie w celu zdobycia dokładnych informacji i

CO TO JEST DIAGNOZA? Diagnoza jest to rozpoznanie w celu zdobycia dokładnych informacji i podjęcia odpowiednich działań.

CECHY DIAGNOZY 1. Trafność – diagnoza oddaje te stany rzeczy, o których mowa. 2.

CECHY DIAGNOZY 1. Trafność – diagnoza oddaje te stany rzeczy, o których mowa. 2. Rzetelność – próba dobierania jest w sposób nieprzypadkowy, wnioski nie powstają w sposób przypadkowy na podstawie danych nietypowych dla zbioru. 3. Komplementarność – diagnoza nie może być fragmentaryczna lub wyrywkowa, bo niesie za sobą zniekształcenia i dezinformacje. 4. Obiektywizm – wnioski płynące z diagnozy są niezależne od postaw czy oczekiwań osób, które dokonują diagnozy. 5. Dokładność – wiąże się z jakością narzędzia badawczego i sposobem kategoryzacji materiału badawczego.

CELE DIAGNOZY 1. Diagnoza zorientowana praktycznie – rozpoznanie niezbędne dla projektowanego praktycznego działania. 2.

CELE DIAGNOZY 1. Diagnoza zorientowana praktycznie – rozpoznanie niezbędne dla projektowanego praktycznego działania. 2. Diagnoza zorientowana teoretycznie – wyjaśniająca, podporządkowana celowi znalezienia odpowiedzi na pytanie dlaczego zachodzi jakieś zjawisko.

FUNKCJE DIAGNOZY I. FUNKCJE ZŁOŻONE (właściwe ) a) Poznawcze ( posiada każda diagnoza )

FUNKCJE DIAGNOZY I. FUNKCJE ZŁOŻONE (właściwe ) a) Poznawcze ( posiada każda diagnoza ) b) Wyjaśniające (podporządkowana celowi znalezienia odpowiedzi dlaczego zachodzi zjawisko ) c) Optymalizujące ( rozpoznanie niezbędne dla projektowania praktycznego działania )

FUNKCJE DIAGNOZY II. FUNKCJE NIEZAMIERZONE (uboczne ) a) Psychofizyczne( znajomość czynników diagnozy może wpływać

FUNKCJE DIAGNOZY II. FUNKCJE NIEZAMIERZONE (uboczne ) a) Psychofizyczne( znajomość czynników diagnozy może wpływać na świadomość i zachowania ludzi ) b) Socjotechniczne (dane diagnozy mogą być wykorzystywane przez ludzi zajmujących się kształtowaniem opinii publicznej ) c) Heurystyczne ( wyniki diagnozy mogą skłaniać ludzi do stawiania ważnych pytań, budzić wątpliwości, inspirować do działania ) d) Polityczne (dane diagnozy mogą umacniać określone postawy czy praktyki, mogą powodować określone nastroje społeczne)

Moje odczucie względem stopni które dostaję? 90 90 80 70 60 50 37 40

Moje odczucie względem stopni które dostaję? 90 90 80 70 60 50 37 40 30 20 10 11 7 0 są niesprawiedliwe czasem są niesprawiedliwe są adekwatne do mojej wiedzy o niczym nie świadczą

Na pytanie odpowiedziało 145 uczniów, spośród nich: a) 7 uczniów, co stanowi 4, 8

Na pytanie odpowiedziało 145 uczniów, spośród nich: a) 7 uczniów, co stanowi 4, 8 % uznało, że stopnie które otrzymują są niesprawiedliwe, b) 37 uczniów, co stanowi 25, 5% uznało, że stopnie które otrzymują są czasem niesprawiedliwe, c) 90 uczniów, co stanowi 62% uznało, że stopnie które otrzymują są adekwatne do ich wiedzy, d) 11 uczniów, co stanowi 7, 6% uznało, że stopnie które otrzymują o niczym nie świadczą. Z powyższych danych wynika, że zdecydowana większość uczniów – 62% uważa, że stopnie które otrzymują są adekwatne do ich wiedzy.

Czy nauczyciele okazują Ci życzliwość i sympatię? 4 5 26 55 41 1 2

Czy nauczyciele okazują Ci życzliwość i sympatię? 4 5 26 55 41 1 2 3 4 5

Na pytanie odpowiedziało 131 uczniów, którzy mieli dokonać oceny w skali od 1 do

Na pytanie odpowiedziało 131 uczniów, którzy mieli dokonać oceny w skali od 1 do 5: a) b) c) d) e) Na 1 okazywaną przez nauczycieli życzliwość i sympatię oceniło 4 uczniów, co stanowi 3%, Na 2 okazywaną przez nauczycieli życzliwość i sympatię oceniło 5 uczniów, co stanowi 3, 8%, Na 3 okazywaną przez nauczycieli życzliwość i sympatię oceniło 26 uczniów, co stanowi 19, 8%, Na 4 okazywaną przez nauczycieli życzliwość i sympatię oceniło 41 uczniów, co stanowi 31, 4%, Na 5 okazywaną przez nauczycieli życzliwość i sympatię oceniło 55 uczniów, co stanowi 42%, Negatywnie nauczycieli oceniło 4 uczniów na 131 respondentów, natomiast aż 93, 2% oceniło okazywaną im przez nauczycieli życzliwość i sympatię pozytywnie. Wyniki tego pytania wskazują na fakt, że w większości pracująca w szkole kadra jest przystępna, miła i życzliwa.