Devre Denklemleri Genelletirilmi evre Akmlar Yntemi KAY KGY

  • Slides: 12
Download presentation
Devre Denklemleri: Genelleştirilmiş Çevre Akımları Yöntemi KAY: KGY: ETB: Yöntem: 1. Adım: göz için

Devre Denklemleri: Genelleştirilmiş Çevre Akımları Yöntemi KAY: KGY: ETB: Yöntem: 1. Adım: göz için KGYı’nı yaz 2. Adım: 1. grup elemanların eleman tanım bağıntılarını yerleştir, 2. grup elemanların eleman tanım bağıntılarını yaz.

3. Adım: eleman akımlarını çevre akımları cinsinden yaz 4. Adım: çevre akımlarını ve ikinci

3. Adım: eleman akımlarını çevre akımları cinsinden yaz 4. Adım: çevre akımlarını ve ikinci grup elemanların gerilimlerini bul Örnek

Çözümün Varlığı ve Tekliği Tablo Denklemleri Düğüm Gerilimleri Yöntemi

Çözümün Varlığı ve Tekliği Tablo Denklemleri Düğüm Gerilimleri Yöntemi

? 1. satır 2. satır 3. satır 4. satır 5. satır 1. satır ile

? 1. satır 2. satır 3. satır 4. satır 5. satır 1. satır ile 4. satırın yerini değiştir. 1. satır 2. satır 3. satır 4. satır 5. satır 1. sütun ile 4. sütunun yerini değiştir.

1. satır 2. satır 3. satır 4. satır 5. satır 2. satır*Y 1 +

1. satır 2. satır 3. satır 4. satır 5. satır 2. satır*Y 1 + 4. satır 1. satır 4. satır - A 1 * 1. satır 5. satır – M 2 (s) * 3. satır 4. satır 5. satır

Öz Çözüm ve Devreye İlişkin Öz Frekanslar i N-devresi lineer zamanla değişmeyen + v

Öz Çözüm ve Devreye İlişkin Öz Frekanslar i N-devresi lineer zamanla değişmeyen + v _ Varsayımlar: Çözüm var ve tek Bağımsız kaynak yok Özçözümler Denklem takımının özelliği nedir? Çözüm Tahmini Belirlenmesi gereken iki büyüklük var, bunlar nasıl belirlenir? Çözüm var ve tek

olması için gerek ve yeter koşul nedir? sabit reel katsayılı bir çok terimli, ne

olması için gerek ve yeter koşul nedir? sabit reel katsayılı bir çok terimli, ne olarak adlandırılır? yapan değerlerine N devresinin öz-frekansları adı verilir. Öz-frekanslara daha önce ne isim vermiştik? Öz-frekansları elde etmek için ne öneririsiniz? Öz-frekanslar nasıl büyüklükler olabilir? Örnek a) Devreye ilişkin özfrekansları belirleyiniz. b) Kararsız modu uyaran ilk koşulları belirleyiniz. L. O. Chua, C. A. Desoer, S. E. Kuh. “Linear and Nonlinear Circuits”, Mc. Graw Hill, 1987, New York

Zorlanmış Çözüm, Devre Fonksiyonları Varsayımlar: Çözüm var ve tek, İlk koşullar sıfır, N-devresi bir

Zorlanmış Çözüm, Devre Fonksiyonları Varsayımlar: Çözüm var ve tek, İlk koşullar sıfır, N-devresi bir bağımsız akım kaynağı ile sürülüyor Tablo Denklemleri 0 Devreye ilişkin büyüklüklere bağlı Bağımsız akım kaynağının değerinden bağımsız. Devre Fonksiyonu

Üç devre Na Nb , Nc devrelerinin öz-frekansları ve empedans fonksiyonu her üçü için

Üç devre Na Nb , Nc devrelerinin öz-frekansları ve empedans fonksiyonu her üçü için aynıdır. dir, ve Burada ne olmuş, devrelerin özelliği ne? L. O. Chua, C. A. Desoer, S. E. Kuh. “Linear and Nonlinear Circuits”, Mc. Graw Hill, 1987, New York

Na devresi: is girişi ile kararsız mod et uyarılabilinir ancak bu mod vo çıkışında

Na devresi: is girişi ile kararsız mod et uyarılabilinir ancak bu mod vo çıkışında gözlenmiyor. Nb devresi: is girişi ile kararsız mod et uyarılamaz ancak bu mod vo çıkışında gözlenebilir. Nc devresi: is girişi ile kararsız mod et uyarılamaz ve vo çıkışında da gözlenemez.

2 - Kapılılar i 1 + v 1 • 1 -kapılıyı tanımlayan kapı büyüklükleri

2 - Kapılılar i 1 + v 1 • 1 -kapılıyı tanımlayan kapı büyüklükleri v 1 , i 1 1 -kapılı _ • v 1(t) , kapı gerilimi i 1(t), kapı akımı N-devresi i 1 + v 1 i 2 + 2 -kapılı _ v 2 _ N-devresi i 1 • 2 -kapılıyı tanımlayan kapı büyüklükleri v 1 , v 2 , i 1 , i 2

Lineer, Zamanla değişmeyen 2 - Kapılılar Zorlanmış çözüm ile ilgileniyor İlk koşullar sıfır 1

Lineer, Zamanla değişmeyen 2 - Kapılılar Zorlanmış çözüm ile ilgileniyor İlk koşullar sıfır 1 - kapılılar için tanımladığımız Thevenin-Norton eşdeğerlerini genelleştirebiliriz ‘ler nasıl büyüklükler? N-devresi kaynak içermiyorsa ne değişecek? L. O. Chua, C. A. Desoer, S. E. Kuh. “Linear and Nonlinear Circuits”, Mc. Graw Hill, 1987, New York