Dety w zderzeniach owow przy energii LHC czy

  • Slides: 50
Download presentation
Dżety w zderzeniach ołów-ołów przy energii LHC: czy obserwujemy ich modyfikacje? Bożena Boimska Seminarium

Dżety w zderzeniach ołów-ołów przy energii LHC: czy obserwujemy ich modyfikacje? Bożena Boimska Seminarium Fizyki Wielkich Energii, UW 18. 05. 2012

Plan n Wstęp Plazma kwarkowo-gluonowa ¨ Motywacja badań dżetów w zderzeniach jonów przy LHC

Plan n Wstęp Plazma kwarkowo-gluonowa ¨ Motywacja badań dżetów w zderzeniach jonów przy LHC ¨ Zderzenia Pb. Pb w 2010 i 2011 roku ¨ Rekonstrukcja dżetów w zderzeniach ciężkich jonów przy LHC ¨ n Wyniki Pomiar czynnika modyfikacji jądrowej - RAA ¨ Analiza przypadków dwu-dżetowych ¨ Analiza przypadków dżet-foton ¨ n Podsumowanie 2

Plazma kwarkowo-gluonowa Quark-Gluon Plasma (QGP): stan materii ze swobodnymi kwarkami i gluonami Badanie QGP:

Plazma kwarkowo-gluonowa Quark-Gluon Plasma (QGP): stan materii ze swobodnymi kwarkami i gluonami Badanie QGP: n n lepsze zrozumienie oddziaływań silnych i zjawiska uwięzienia partonów wewnątrz hadronów zbadanie warunków jakie istniały tuż po Wielkim Wybuchu (pierwsze ms) Eksperymentalnie QGP badana w zderzeniach ciężkich jonów przy bardzo wysokich energiach Obliczenia teoretyczne (QCD) przewidują przejście do QGP gdy: gęstość energii> ec~1 Ge. V/fm 3 lub temperatura> Tc~175 Me. V 3

„Mały Wybuch” w laboratorium Final state particles Hard probes 4

„Mały Wybuch” w laboratorium Final state particles Hard probes 4

ALICE - dedykowany badaniom HI ATLAS i CMS – dedykowane badaniom zderzeń p+p, mają

ALICE - dedykowany badaniom HI ATLAS i CMS – dedykowane badaniom zderzeń p+p, mają program HI 5

Zderzenia Pb 20882+-Pb 20882+ przy LHC W 2010 i 2011 roku po ok. 1

Zderzenia Pb 20882+-Pb 20882+ przy LHC W 2010 i 2011 roku po ok. 1 miesiącu zbierania danych Parametr zderzenia Nominalnie w 2010 r. w 2011 r. Energia s. NN [Te. V] 5. 52 2. 76 Świetlność L [cm-2 s-1] ~1027 do 2. 5*1025 do ~4. 5*1026 Scałkowana świetlność dostarczona przez akcelerator LHC w 2011: L 2011~16 x. L 2010 6

Scałkowana świetlność dla Pb. Pb M. Ferro-Luzzi 2012 Chamonix workshop 7

Scałkowana świetlność dla Pb. Pb M. Ferro-Luzzi 2012 Chamonix workshop 7

„Mały Wybuch” w laboratorium Centralne zderzenie Pb. Pb przy s. NN=2. 76 Te. V

„Mały Wybuch” w laboratorium Centralne zderzenie Pb. Pb przy s. NN=2. 76 Te. V 8

Plany na 2012 r. n Badanie efektów zimnej materii jądrowej: p. Pb przy s.

Plany na 2012 r. n Badanie efektów zimnej materii jądrowej: p. Pb przy s. NN=5 Te. V ¨ n (listopad) Oczekiwana świetlność: n początkowa ~3*1028 cm-2 s-1 n scałkowana ~30 nb-1 (Ewentualnie) badanie zderzeń pp s. NN=2. 76 Te. V (odniesienie dla Pb. Pb) ¨ s. NN=5 Te. V (odniesienie dla p. Pb) ¨ Oczekiwana scałkowana świetlność 6 pb-1 dla każdej z energii 9

Pierwsze wyniki (seminaria FWE) Adam Kisiel (PW), 14. 01. 2011: ¨ Femtoskopia (korelacje HBT)

Pierwsze wyniki (seminaria FWE) Adam Kisiel (PW), 14. 01. 2011: ¨ Femtoskopia (korelacje HBT) BB, 20. 05. 2011: ¨ Charakterystyki globalne i korelacje n n n Krotność cząstek Pływ eliptyczny Korelacje dwu-cząstkowe ¨ „Twarde” sygnały n n n Produkcja J/Ψ Produkcja Z 0 Tłumienie dżetów 10

Publikacje LHC dla Pb. Pb@ s. NN=2. 76 Te. V n ALICE ¨ ¨

Publikacje LHC dla Pb. [email protected] s. NN=2. 76 Te. V n ALICE ¨ ¨ Krotność cząstek PRL 105, 252301(2010), PRL 106, 032301(2011) Femtoskopia PLB 696, 328(2011) Pływ PRL 105, 252302(2010), PRL 107, 032301(2011) Tłumienie dużych p. T cząstki naładowane: PLB 696, 30(2011) mezony D: ar. Xiv: 1203. 2160 ¨ Korelacje azymutalne ar. Xiv: 1109. 2501 ¨ Produkcja J/Ψ ar. Xiv: 1202. 1383 ¨ Fluktuacje tła dla dżetów JHEP 1203, 053(2012) n ATLAS ¨ ¨ Asymetria pędowa dżetów PRL 105, 252303(2010) Produkcja J/Ψ i Z 0 PLB 697, 294(2011) Krotność cząstek PLB 710, 363(2012) Pływ PLB 707, 330(2012), ar. Xiv: 1203. 3087 11

Publikacje LHC dla Pb. Pb@ s. NN=2. 76 Te. V n CMS ¨ ¨

Publikacje LHC dla Pb. [email protected] s. NN=2. 76 Te. V n CMS ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Produkcja Z 0 PRL 106, 212301(2011) Asymetria pędowa dżetów PRC 84, 024906(2011), Korelacje dwu-hadronowe JHEP 1107, 076(2011), ar. Xiv: 1202. 5022 ar. Xiv: 1201. 3158 Krotność JHEP 1108, 141(2011) Produkcja Y i J/ψ PRL 107, 052302(2011), Pływ ar. Xiv: 1204. 1409, ar. Xiv: 1201. 5069 ar. Xiv: 1204. 1850 Tłumienie dużych p. T EPJC 72, 1945(2012) Fotony PLB 710, 256(2012) Korelacje foton-dżet ar. Xiv: 1205. 0206 Gęstość energii ET ar. Xiv: 1205. 2488 12

Centralność zderzenia „obserwatorzy” obszar „uczestników” b „obserwatorzy ” Mniejszy parametr zderzenia b Większy obszar

Centralność zderzenia „obserwatorzy” obszar „uczestników” b „obserwatorzy ” Mniejszy parametr zderzenia b Większy obszar przekrywania się jąder Więcej nukleonów uczestników Npart i większa liczba zderzeń Ncoll b, Npart , Ncoll nie są mierzone bezpośrednio. (0 -5)% (60 -100)% Wyznaczane są na podstawie innych wielkości mierzonych w eksperymencie (np. krotność cząstek, ET) + model 13

Tłumienie dżetów (”jet quenching”) n Jedna z sygnatur wytworzenia QGP - J. D. Bjorken

Tłumienie dżetów (”jet quenching”) n Jedna z sygnatur wytworzenia QGP - J. D. Bjorken (1982) Wynik strat radiacyjnych partonów, biorących udział w twardym oddziaływaniu w początkowej fazie zderzenia, przy przejściu przez gęsty ośrodek partonowy n Zaobserwowane po raz pierwszy przy akceleratorze RHIC (USA) dla zderzeń Au 197 -Au [email protected] s. NN=200 Ge. V ¨ Dla RHIC rekonstrukcja dżetów bardzo trudna badano cząstki z dużym p. T ¨ Pomiar tzw. czynnika modyfikacji jądrowej i korelacji w kącie azymutalnym 14

Czynnik modyfikacji jądrowej - RAA = 1 (produkcja w A+A) NCOLL(AA) (produkcja w p+p)

Czynnik modyfikacji jądrowej - RAA = 1 (produkcja w A+A) NCOLL(AA) (produkcja w p+p) | twarde oddziaływania skalowanie z Ncoll brak efektów jądrowych Wpływ efektów jądrowych: RAA > 1 wzmocnienie produkcji tłumienie produkcji RAA < 1 15

Czynnik modyfikacji jądrowej przy RHIC STAR h± Rd. Au>1 wzmocnienie RAu. Au<1 tłumienie ”Jet

Czynnik modyfikacji jądrowej przy RHIC STAR h± Rd. Au>1 wzmocnienie RAu. Au<1 tłumienie ”Jet quenching” obserwowany w centralnych zderzeniach Au. Au jako tłumienie produkcji cząstek z dużym p. T (wytworzona gęsta materia partonowa) 16

Korelacje azymutalne przy RHIC p+p jet event away-side near-side Associated Δf away-side Trigger near-side

Korelacje azymutalne przy RHIC p+p jet event away-side near-side Associated Δf away-side Trigger near-side Pedestal&flow subtracted 4< p. T(trig) < 6 Ge. V/c 2 <p. T(assoc)<p. T(trig)Ge. V/c q Zderzenia pp i d. Au podobne q Dla centralnych Au. Au ginie dżet ”away” 17

Korelacje azymutalne przy RHIC near-side away-side Widoczny bo powstaje blisko „brzegu” Pedestal&flow subtracted near

Korelacje azymutalne przy RHIC near-side away-side Widoczny bo powstaje blisko „brzegu” Pedestal&flow subtracted near Leading hadrons Ginie bo jest tłumiony w gęstym ośrodku – ”jet quenching” away Medium 18

Czynnik modyfikacji jądrowej przy LHC Dla cząstek naładowanych Pierwszy pomiar RAA: ALICE, PLB 696,

Czynnik modyfikacji jądrowej przy LHC Dla cząstek naładowanych Pierwszy pomiar RAA: ALICE, PLB 696, 30(2011) mała statystyka CMS, EPJC 72, 1945(2012) Pb Pb (dane 2010 i 2011) Pb Pb Pomiar aż do p. T ~100 Ge. V/c Z centralnością zderzenia RAA maleje 19

RAA przy SPS, RHIC i LHC central collisions EPJC 72, 1945(2012) Dla energii LHC:

RAA przy SPS, RHIC i LHC central collisions EPJC 72, 1945(2012) Dla energii LHC: q produkcja hadronów tłumiona ~6 x przy p. T~7 Ge. V/c q dla wyższych p. T powolny wzrost i plateau RAA~0. 5 w zakresie p. T~40 -100 Ge. V/c q Ograniczenie na modele opisujące straty energii partonów q Możliwość wyznaczenia własności wytworzonego ośrodka partonowego (np. : d. Ng/dy) 20

Dżety przy LHC Energia LHC ~14 x RHIC Dla LHC duży przekrój czynny na

Dżety przy LHC Energia LHC ~14 x RHIC Dla LHC duży przekrój czynny na produkcję dżetów: 2. 76 Te. V sjet>100 Ge. V (LHC) > 105 • sjet>100 Ge. V (RHIC) b Możliwa rekonstrukcja dżetów Mierzymy dżety (a nie tylko cząstki z dużymi pędami poprzecznymi) 21

Rekonstrukcja dżetów w zderzeniach Pb. Pb Trudna bo duże tło od tzw. “soft underlying

Rekonstrukcja dżetów w zderzeniach Pb. Pb Trudna bo duże tło od tzw. “soft underlying event” d. Ncharged/dη ~1600 (dla 5% najbardziej centralnych zderzeń) Trzeba stosować specjalne procedury odejmowania tła (przypadek po przypadku) 22

Rekonstrukcja dżetów w zderzeniach Pb. Pb Tradycyjna metoda: rekonstrukcja oparta na informacji z kalorymetrów,

Rekonstrukcja dżetów w zderzeniach Pb. Pb Tradycyjna metoda: rekonstrukcja oparta na informacji z kalorymetrów, w których nastąpił depozyt energii cząstek należących do dżetu Szukany stożek o promieniu Cząstki naładowane o małym p. T poza stożkiem Metoda „Particle Flow”: Clusters and Tracks Particles HCAL Clusters ECAL Clusters Tracks particle-flow Do zrekonstruowania dżetu używana informacja z kalorymetrów i układu śladowego 23

Przypadki dwu-dżetowe w zderzeniach Pb. Pb Jedne z pierwszych zderzeń: ¨ Zaobserwowano przypadki dwu-dżetowe

Przypadki dwu-dżetowe w zderzeniach Pb. Pb Jedne z pierwszych zderzeń: ¨ Zaobserwowano przypadki dwu-dżetowe ¨ Dla centralnych zderzeń widoczne przypadki dwu-dżetowe niezbalansowane energetycznie przejaw zjawiska „tłumienia dżetów”? h h f f 24

Korelacja w kącie azymutalnym CMS, PRC 84, 024906(2011) Pb Pb Peripheral pp ‘leading’ ‘subleading’

Korelacja w kącie azymutalnym CMS, PRC 84, 024906(2011) Pb Pb Peripheral pp ‘leading’ ‘subleading’ Pb Pb Central • Dane Pb. Pb - Dane odniesienia Dla wszystkich centralności dżety są zasadniczo ‘back-to-back’ (Df~p) Przejście partonów o dużym p. T przez ośrodek nie powoduje silnej dekorelacji kątowej Dalsza analiza dla dżetów ‘back-to-back’, Df>2/3 p (rad) 25

Asymetria n n Niezbalansowanie pędowe dżetów wyznaczane przy pomocy stosunku: Cięcia na p. T

Asymetria n n Niezbalansowanie pędowe dżetów wyznaczane przy pomocy stosunku: Cięcia na p. T dżetów wprowadzają ograniczenia na wartości AJ np. : p. T, 1=120 Ge. V/c & p. T, 2>50 Ge. V/c AJ<0. 41 26

Niezbalansowanie pędowe Pb Pb Peripheral CMS, PRC 84, 024906(2011) pp Pb Pb Central •

Niezbalansowanie pędowe Pb Pb Peripheral CMS, PRC 84, 024906(2011) pp Pb Pb Central • Dane Pb. Pb - Dane odniesienia q Dane odniesienia nie odtwarzają wyników dla Pb. Pb q Niezbalansowanie dżetów rośnie z centralnością zderzenia 27

Pierwszy pomiar niezbalansowania dżetów: ATLAS, PRL 105, 252303(2010) …ale dla małej statystyki Dla CMS

Pierwszy pomiar niezbalansowania dżetów: ATLAS, PRL 105, 252303(2010) …ale dla małej statystyki Dla CMS statystyka większa; możliwa analiza bardziej różniczkowa 28

Zależność od p. T dżetu Pb Pb CMS, ar. Xiv: 1202. 5022 □ Dane

Zależność od p. T dżetu Pb Pb CMS, ar. Xiv: 1202. 5022 □ Dane odniesienia • Dane Pb. Pb n n p. T, 2/p. T, 1 rośnie z p. T wiodącego dżetu Straty energii obserwowane dla wszystkich wartości p. T ¨ większe dla bardziej centralnych zderzeń ¨ brak widocznej zależności od p. T 29

Gdzie jest brakujący p. T tłumionego dżetu? Użyta informacja o śladach cząstek naładowanych Metoda

Gdzie jest brakujący p. T tłumionego dżetu? Użyta informacja o śladach cząstek naładowanych Metoda brakującego p. T||: Obliczamy projekcję p. T zrekonstruowanych śladów cząstek naładowanych na oś wiodącego dżetu 1) Wyznaczenie kierunku wiodącego dżetu 30

Gdzie jest brakujący p. T tłumionego dżetu? Użyta informacja o śladach cząstek naładowanych Metoda

Gdzie jest brakujący p. T tłumionego dżetu? Użyta informacja o śladach cząstek naładowanych Metoda brakującego p. T||: Obliczamy projekcję p. T zrekonstruowanych śladów cząstek naładowanych na oś wiodącego dżetu 1) Wyznaczenie kierunku wiodącego dżetu 2) Sumowanie projekcji p. T dla wszystkich śladów w przypadku 31

Metoda brakującego p. T|| 3) Uśrednienie po wszystkich przypadkach by otrzymać średnie brakujące <p.

Metoda brakującego p. T|| 3) Uśrednienie po wszystkich przypadkach by otrzymać średnie brakujące <p. T||> Badanie zależności <p. T||> od asymetrii AJ: (+) transverse plane (–) xis a t je (-) AJ (+) 32

Brakujący p. T|| vs. AJ CMS, PRC 84, 024906(2011) transverse (–) plane (+) Overall

Brakujący p. T|| vs. AJ CMS, PRC 84, 024906(2011) transverse (–) plane (+) Overall balance ! xis a t je (-) AJ (+) q Po uwzględnieniu wszystkich cząstek naładowanych w stanie końcowym równowaga pędowa przywrócona q Zbalansowanie w p. T przywrócone niezależnie od asymetrii AJ 33

Brakujący p. T|| vs. AJ CMS, PRC 84, 024906(2011) Wkłady od różnych wartości p.

Brakujący p. T|| vs. AJ CMS, PRC 84, 024906(2011) Wkłady od różnych wartości p. T: 0 -30% Central Pb. Pb Low p. T excess away from leading jet High p. T excess towards leading jet balanced dijets unbalanced dijets Nadwyżka dużych p. T (>8 Ge. V/c) w kierunku wiodącego dżetu zbalansowana przez cząstki o małych p. T (<8 Ge. V/c) w kierunku przeciwnym do wiodącego dżetu 34

Brakujący p. T|| vs. AJ CMS, PRC 84, 024906(2011) Zależność kątowa (względem osi dżetu):

Brakujący p. T|| vs. AJ CMS, PRC 84, 024906(2011) Zależność kątowa (względem osi dżetu): All particles balanced jets (ΔR<0. 8) (ΔR>0. 8) unbalanced jets q Nadwyżka cząstek z dużym p. T wewnątrz stożka równoważona przez cząstki z małym p. T na zewnątrz stożka q Obserwowana różnica w pędzie dżetów balansowana przez cząstki o małym p. T emitowane pod dużymi kątami względem osi dżetu tłumionego 35

Funkcje Fragmentacji dżetów ułamek pędu partonu niesiony przez hadron: z=p. Hadron/p. Parton Oddziaływanie partonu

Funkcje Fragmentacji dżetów ułamek pędu partonu niesiony przez hadron: z=p. Hadron/p. Parton Oddziaływanie partonu z ośrodkiem (straty energii) może powodować modyfikacje funkcji fragmentacji (FF) partonu, prowadząc do mniejszej liczby cząstek dla dużego z i wzrostu liczby cząstek dla małego z Pomiar funkcji fragmentacji: q q Używana informacja nt. dżetu i cząstek naładowanych znajdujących się wewnątrz stożka dżetu Stosowane cięcie na min. p. T cząstek (eliminacja wkładu od tzw. ”soft underlying event”) 36

FF partonów (ilustracja) w zmiennej z: w zmiennej x= ln(1/z): z=p. Hadron/p. Parton cząstki

FF partonów (ilustracja) w zmiennej z: w zmiennej x= ln(1/z): z=p. Hadron/p. Parton cząstki niosące duży ułamek pędu partonu cząstki niosące mały ułamek pędu partonu 37

FF partonów (ilustracja) Wpływ cięcia na minimalny p. T cząstek: n Ogranicza dostępne wartości

FF partonów (ilustracja) Wpływ cięcia na minimalny p. T cząstek: n Ogranicza dostępne wartości ξ n Silny spadek FF n Spadek FF silniejszy dla partonów z mniejszym p. T Mierzone w eksperymencie p. Track|| - składowa pędu cząstki wzdłuż osi dżetu 38

FF dla zderzeń Pb. Pb CMS HIN-11 -004 x= ln(1/z) 39

FF dla zderzeń Pb. Pb CMS HIN-11 -004 x= ln(1/z) 39

FF dla zderzeń Pb. Pb CMS HIN-11 -004 l x= ln(1/z) q q x=

FF dla zderzeń Pb. Pb CMS HIN-11 -004 l x= ln(1/z) q q x= ln(1/z) Fragmentacja dżetów ”leading” i ”subleading” dla Pb. Pb jak dżetów dla pp Brak zależności od centralności zderzenia 40

FF vs. AJ Różne AJ różne wartości energii tracone w ośrodku przez parton fragmentujący

FF vs. AJ Różne AJ różne wartości energii tracone w ośrodku przez parton fragmentujący w dżet ” subleading” symmetric dijets 0 -30% central Pb. Pb asymmetric dijets CMS HIN-11 -004 x= ln(1/z) 41

FF vs. AJ Różne AJ różne wartości energii tracone w ośrodku przez parton fragmentujący

FF vs. AJ Różne AJ różne wartości energii tracone w ośrodku przez parton fragmentujący w dżet ” subleading” symmetric dijets 0 -30% central Pb. Pb asymmetric dijets CMS HIN-11 -004 x= ln(1/z) q Fragmentacja nie zależy od energii traconej przez parton q Zgodna z fragmentacją w próżni 42

Jet Subleading Jet Photon Leading Jet Analiza może być „obciążona”: parton dla dżetu „wiodącego”

Jet Subleading Jet Photon Leading Jet Analiza może być „obciążona”: parton dla dżetu „wiodącego” mógł też oddziaływać z ośrodkiem i stracił część swojej energii k Fotony: z początkowej fazy zderzenia (tzw. fotony bezpośrednie (”direct”)) - -nie oddziałują z ośrodkiem partonowym Bezpośredni pomiar strat energii partonu g-jet event Pierwsza analiza przypadków g-jet: CMS, ar. Xiv: 1205. 0206 h f Eksperymentalnie badane tzw. fotony izolowane (odrzucane tło, m. in. z rozpadów p 0, h) 43

Korelacja w kącie azymutalnym Pb Pb CMS, ar. Xiv: 12050206 • Dane Pb. Pb

Korelacja w kącie azymutalnym Pb Pb CMS, ar. Xiv: 12050206 • Dane Pb. Pb - Dane odniesienia q Zgodność danych Pb. Pb z MC (dane odniesienia) q Dla wszystkich centralności zderzenia foton i dżet są ‘back-to-back’ (Df. Jg ~p) 44

Niezbalansowanie pędowe x. Jg = p. TJet/p. T g vs. Centralność <x. Jg>: Różnica

Niezbalansowanie pędowe x. Jg = p. TJet/p. T g vs. Centralność <x. Jg>: Różnica pomiędzy danymi odniesienia a Pb. Pb – wartości dla Pb. Pb są mniejsze Przy przejściu przez ośrodek parton traci energię Pb Pb CMS, ar. Xiv: 12050206 45

RJg vs. Centralność RJγ – ułamek fotonów stowarzyszonych z dżetami powyżej progu RJg: Pb

RJg vs. Centralność RJγ – ułamek fotonów stowarzyszonych z dżetami powyżej progu RJg: Pb Pb Maleje z centralnością zderzenia (p. T dżetu przesuwa się poniżej progu – dżet jest tracony) CMS, ar. Xiv: 12050206 46

Podsumowanie (I): Czynnik modyfikacji jądrowej przy LHC CMS, PRL 106, 212301(2011) CMS, PLB 710,

Podsumowanie (I): Czynnik modyfikacji jądrowej przy LHC CMS, PRL 106, 212301(2011) CMS, PLB 710, 256(2012) Z 0 i fotony - nie oddziałują silnie więc nie są tłumione, RAA=1 Hadrony – są tłumione, RAA<1 CMS, EPJC 72, 1945(2012) ALICE, PLB 696, 30(2011) 47

Podsumowanie (II): Przypadki dwu-dżetowe 3. Równowaga w p. T uwzględniając cząstki o małych p.

Podsumowanie (II): Przypadki dwu-dżetowe 3. Równowaga w p. T uwzględniając cząstki o małych p. T i dużych kątach CMS, PRC 84, 024906(2011) 4. Straty energii partonów w ośrodku dla wszystkich p. T CMS, ar. Xiv: 1202. 5022 2. Duże niezbalansowanie w p. T dla dżetów (AJ) ATLAS, PRL 105, 252303(2010) CMS, PRC 84, 024906(2011) 1. Ośrodek nie powoduje dekorelacji kątowej partonów (Df ~p) 5. Partony fragmentują jak w próżni, niezależnie od energii straconej w ośrodku CMS, HIN-11 -004 48

Podsumowanie (III): Przypadki foton-dżet Bezpośredni pomiar: energii dżetu vs. początkowa energia partonu strata Jet

Podsumowanie (III): Przypadki foton-dżet Bezpośredni pomiar: energii dżetu vs. początkowa energia partonu strata Jet 1. Ośrodek nie powoduje dekorelacji kątowej fotonu i dżetu (Df. Jg ~p) |Δf. Jg| 1. 2. Z centralnością zderzenia, przesunięcie dżetu stowarzyszonego z fotonem w kierunku mniejszych p. T (x. Jg, RJg) CMS, ar. Xiv: 1205. 0206 g 49

Dziękuję za uwagę! 50

Dziękuję za uwagę! 50